Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Jarosław

w KRS

Jarosław Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Pułtusk (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bonisławska Maria Janina, Bonisławska Maria Janina, Dana Barbara, Donoch Aneta, Gałązka Danuta, Grabowska Stanisława, Grabowska Urszula, Gregajtys Leon, Jackiewicz Emilia, Jakubiak Włodzimierz, Jaworska Elżbieta, Jeleń Katarzyna, Kalinowski Wojciech, Kamińska Joanna, Klejment Elżbieta, Kowalska Magdalena, Kołodziejska Urszula Maria, Książak Barbara Maria, Leśnik Waldemar, Maga Natalia, Melnicka Anna Marianna, Mielczarczyk Anna, Ochtabińska Bogusława, Pawlak Monika, Perdion Barbara, Piędzio Anna, Pikora Agnieszka, Piórkowska Halina, Podpora Elżbieta Danuta, Pogońska Renata, Samsel Mariola, Siarkowska Jadwiga, Sierzan Dorota, Stelmach Adam, Świadkowska Jolanta, Światkowski Wiesław, Świętoń Małgorzata, Szczepański Jan, Tarnowska Agnieszka, Walesiak Edwarda, Wałachowski Zbigniew, Wernicka Małgorzata Marta, Wyrek Bogusława Maria, Zalewska Agnieszka Wanda, Zaręba Daria, Zaręba Ewa Elżbieta, Zaremba Beata, Zawada Katarzyna, Łach Bogdan Wojciech, Łaszczych Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczepanik Władysław Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pułtusku, Pułtusk − KRS 0000110091
 2. Gminny Związek Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych W Gzach, Gzy − KRS 0000162671
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Zatorach, Zatory − KRS 0000167601
 4. Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 114 W Pułtusku, Pułtusk − KRS 0000093087
 5. Spółdzielnia Producentów Mleka Krowiego Karniewo, Byszewo − KRS 0000513321

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przewodowie, Przewodowo − KRS 0000181275
 3. Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000234937

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 895.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Pokrzywnica, Pokrzywnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 895.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  2.Planowany okres kredytowania - do dnia 30.11.2022 r.;
  3.Waluta - PLN;
  4.Oprocentowanie : zamienne;
  5.Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki średniomiesięcznego WIBORu, w miesiącu maju obowiązującego od 01.05.2015r. do 31.05.2015r. (tj. 1,64%) do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma średniomiesięcznego WIBORu w miesiącu maju obowiązującego od 01.05.2015 r. do 31.05.2015r. (1,64%) i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę średniomiesięcznego WIBORu w miesiącu maju 2015r. (1,64 %) poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np.: odsetki według średniomiesięcznego WIBORu z miesiąca maja obowiązującego od 01.05.2015r. do 31.05.2015 r. (1,64%) poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca;
  6.Liczba rat kredytowych - 12 rat.
  Kwoty spłat kredytu w poszczególnych latach:
  - 2017 rok: I rata do 31.05.2017r. - 50.200 zł
  - 2018 rok: II rata do 31.05.2018r. - 75.000 zł
  - 2019 rok: III rata do 31.05.2019r. - 75.000 zł
  - 2020 rok: IV rata do 31.05.2020r. - 75.000 zł
  - 2021 rok: V rata do 31.03.2021r. - 80.000 zł
  - 2021 rok: VI rata do 31.05.2021r. - 80.000 zł
  - 2021 rok: VII rata do 30.09.2021r. - 80.000 zł
  - 2021 rok: VIII rata do 30.11.2021r. - 80.000 zł
  - 2022 rok: IX rata do 31.03.2022r. - 75.000 zł
  - 2022 rok: X rata do 31.05.2022r. - 75.000 zł
  - 2022 rok: XI rata do 30.09.2022r. - 75.000 zł
  - 2022 rok: XII rata do 30.11.2022r. - 75.000 zł

  7.Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkości (transzy) : 3 dni od dnia zawarcia umowy - w wysokości 895.200 zł;
  8. Zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów);
  9.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco;
  10.Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od II kwartału roku 2015;
  11.Prowizję banku należy wykazać osobno.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 663.513,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Pokrzywnica, Pokrzywnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 663.513,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  2.Planowany okres kredytowania - do dnia 30.09.2022 r.;
  3.Waluta - PLN;
  4.Oprocentowanie : zamienne;
  5.Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki średniomiesięcznego WIBORu, w miesiącu lipcu obowiązującego od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. (tj. 2,61%) do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma średniomiesięcznego WIBORu w miesiącu lipcu obowiązującego od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. (2,61%) i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę średniomiesięcznego WIBORu w miesiącu lipcu 2014r. (2,61%) poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np.: odsetki według średniomiesięcznego WIBORu z miesiąca lipca obowiązującego od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. (2,61%) poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca;
  6.Liczba rat kredytowych - 10 rat.
  Kwoty spłat kredytu w poszczególnych latach:
  - 2016 rok: I rata do 31.10.2016r. - 43.513 zł
  - 2017 rok: II rata do 31.10.2017r. - 40.000 zł
  - 2018 rok: III rata do 31.10.2018r. - 40.000 zł
  - 2019 rok: IV rata do 31.10.2019r. - 40.000 zł
  - 2020 rok: V rata do 31.10.2020r. - 40.000 zł
  - 2021 rok: VI rata do 31.10.2021r. - 60.000 zł
  - 2022 rok: VII rata do 31.03.2021r. - 100.000 zł
  - 2022 rok: VIII rata do 30.06.2022r. - 100.000 zł
  - 2022 rok: IX rata do 30.09.2022r. - 200.000 zł
  7.Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkości (transzy) : 3 dni od dnia zawarcia umowy - w wysokości 663.513 zł;
  8.Zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów);
  9.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco;
  10.Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od III kwartału roku 2014;
  11.Prowizję banku należy wykazać osobno.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 495.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Pokrzywnica, Pokrzywnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 495.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  2.Planowany okres kredytowania - do dnia 30.09.2020 roku;
  3.Waluta - PLN;
  4.Oprocentowanie: zmienne;
  5.stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 1M z dnia 10.06.2013 r. (tj. 2,85) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. Odsetki od 1- go października - WIBOR 1M - 30 września. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca;
  6.Liczba rat kredytowych - 10 rat.
  Kwoty spłat kredytu w poszczególnych latach:
  - 2015 rok: I rata 31.03.2015 r. - 45.700,00
  - 2016 rok: II rata 31.03.2016 r. - 50.000,00
  - 2017 rok: III rata 31.03.2017 r. - 50.000,00
  IV rata 30.09.2017 r. - 50.000,00
  - 2018 rok: V rata 31.03.2018 r. - 50.000,00
  VI rata 30.09.2018 r. - 50.000,00
  - 2019 rok: VII rata 31.03.2019 r. - 50.000,00
  VIII rata 30.09.2019 r. - 50.000,00
  - 2020 rok: IX rata 31.03.2020 r. - 50.000,00
  X rata 30.09.2020 r. - 50.000,00
  7.Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkości(transzy) : 3 dni od dnia zawarcia umowy - w wysokości 495.700,00 zł;
  8.Zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów);
  9.zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco;
  10.odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od III kwartału roku 2013;
  11.Prowizję banku należy wykazać osobno
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 877.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Pokrzywnica, Pokrzywnica
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 877.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  2. Planowany okres kredytowania - do dnia 31.10.2021 roku;
  3. Waluta - PLN;
  4. Oprocentowanie: zmienne;
  5. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 1M z dnia 01.07.2012 r. (tj. 4,92) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. Odsetki od 1- go października - WIBOR 1M - 30 września. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca;
  6. Liczba rat kredytowych - 18 rat.
  Kwoty spłat kredytu w poszczególnych latach:
  - 2013 rok : I rata 31.07.2013 r. - 37.000,00
  II rata 31.10.2013 r. - 40.000,00
  - 2014 rok : III rata 31.07.2014 r. - 50.000,00
  IV rata 31.10.2014 r. - 50.000,00
  - 2015 rok: V rata 31.07.2015 r. - 50.000,00
  VI rata 31.10.2015 r. - 50.000,00
  - 2016 rok: VII rata 31.07.2016 r. - 50.000,00
  VIII rata 31.10.2016 r. - 50.000,00
  - 2017 rok: IX rata 31.07.2017 r. - 50.000,00
  X rata 31.10.2017 r. - 50.000,00
  - 2018 rok: XI rata 31.07.2018 r. - 50.000,00
  XII rata 31.10.2018 r. - 50.000,00
  - 2019 rok: XIII rata 31.07.2019 r. - 50.000,00
  XIV rata 31.10.2019 r. - 50.000,00
  - 2020 rok: XV rata 31.07.2020 r. - 50.000,00
  XVI rata 31.10.2020 r. - 50.000,00
  - 2021 rok: XVII rata 31.07.2021 r. - 50.000,00
  XVIII rata 31.10.2021 r. - 50.000,00
  7. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkości(transzy) : 3 dni od dnia zawarcia umowy - w wysokości 877.000,00 zł;
  8. Zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów);
  9. zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco;
  10. odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od III kwartału roku 2012;
  11. Prowizję banku należy wykazać osobno.
 5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 663.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizowane projekty
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 663.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizowane projekty pn.: Budowa świetlicy w miejscowości Lipa i pn.E-Pułtusk - rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli - Rozwój e-usług w jednej transzy. 2. Spłaty rat kredytu następować będą w okresie od 30.06.2012 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk nr 116/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. - w załączeniu do SIWZ. 3. Wykorzystanie kredytu ma nastąpić w jednej transzy do 30.12.2011 r. 4. Wykonawcy podają cenę kredytu ogółem wyrażoną w złotych w skład której wchodzą: a. prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych o wartości zapisanej w ofercie, płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, b. odsetki od wykorzystanego kredytu, naliczane miesięcznie, stanowiące sumę zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 3-miesięczny na dzień 01.12.2011 r., c. marżę banku wyrażoną w procentach. 5. Zamawiający zabezpiecza kredyt w postaci weksla in blanco.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Zatory, Zatory
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Charakterystyka kredytu:
  1) Kwota kredytu: 400.000,00 zł.
  2) Okres kredytowania - od podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r.
  3) Uruchomienie kredytu - jednorazowo.
  4) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała według załączonego (Harmonogramu spłat rat kredytu), z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 30.06.2012 r. Spłata ostatniej raty - 30.06.2016 r.
  5) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6) Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki będą naliczane miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
  7) Cena ofertowa, którą stanowią:
  a) koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M z dnia 24.11.2011 r. w wysokości 4,74%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy,
  b) prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca.
  8) Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  a) prowizja przygotowawcza,
  b) oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty płatności odsetek.
  9) Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 30.06.2016 r. Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzednio powiadomienia Wykonawcy (banku) i spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, nie spowoduje również dodatkowych opłat i prowizji.
  10) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
  3. Dodatkowe informacje.
  a) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
  b) Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem;
  c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie
  Zamawiający: Gmina Zatory, Zatory
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie.
  2. Charakterystyka kredytu:
  1) Kwota kredytu: 500.000,00 zł.
  2) Okres kredytowania - od podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.
  3) Uruchomienie kredytu - jednorazowo.
  4) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała według załączonego (Harmonogramu spłat rat kredytu), z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 30.11.2012 r. Spłata ostatniej raty - 30.11.2016 r.
  5) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6) Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki będą naliczane miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
  7) Cena ofertowa, którą stanowią:
  a) koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M z dnia 04.08.2011 r. w wysokości 4,62%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy,
  b) prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca.
  8) Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  a) prowizja przygotowawcza,
  b) oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty płatności odsetek.
  9) Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 30.11.2016 r. Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzednio powiadomienia Wykonawcy (banku) i spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, nie spowoduje również dodatkowych opłat i prowizji.
  10) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  3. Dodatkowe informacje.
  a) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
  b) Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem;
  c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.