Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Jerzy Stanisław

w KRS

Jerzy Stanisław Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nieborak Waldemar

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Holding Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000185221

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Serwisowanie kotłowni wodnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie 2 kotłowni wodnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju tj. kotłowni wodnej głównej oraz kotłowni wodnej na Bloku Operacyjnym.
 2. Serwisowanie kotłowni wodnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Serwisowanie kotłowni wodnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Modernizacja kotłowni gazowej na potrzeby uruchomienia nowego pawilonu operacyjnego szpitala w Staszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja kotłowni gazowej na potrzeby uruchomienia nowego pawilonu operacyjnego szpitala w Staszowie.
  Zakres prac szczegółowo przedstawiony jest w załączniku numer 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
 4. UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI 125/2 W BUSKU - ZDROJU PŁYTAMI AŻUROWYMI
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części terenu płytami ażurowymi zbrojonymi o gr. 10 cm z otworami do przerastania trawą. W miejscu planowanego utwardzenia obecnie istnieje grunt i zadrzewienie, który należy okrawężnikować, uzupełnić zaniżenia humusem z mieszanką traw oraz wyrównać całą powierzchnię. Przed montażem płyt ażurowych należy wykonać podsypkę z kruszywa łamanego 4-6mm, zagęścić, wypełnić płyty, ustabilizować. Stosując trawę wypełnić płyty ażurowe humusem do trawników z domieszką nawozu o przedłużonym działaniu, powinno odbyć się to w dwóch etapach: przed i po zagęszczeniu wykonanym zagęszczarkami płytowymi. Po wysianiu trawy powyżej górnej krawędzi płyt należy uzupełnić poziom podłoża i uwałować równo z górną powierzchnia płyt
 5. Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie
 6. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 z przebudową kotłowni (na olejową) i przebudową instalacji centralnego ogrzewania na działce nr ewid. 72/137 w msc. Sitkówka, obręb Kowala, gmina Sitkówka- Nowiny, województwo świętokrzyskie - etap I : wykonanie kotłowni olejowej wraz z przebudową c.o
  Zamawiający: Gmina Sitkówka - Nowiny, Sitkówka
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 16 na działce nr ewid. 72/137 w msc. Sitkówka, obręb Kowala, gmina Sitkówka- Nowiny, województwo świętokrzyskie. ( Zadanie inwestycyjne jest częścią zamówienia realizowanego w ramach Projektu termomodernizacji budynku komunalnego nr 16 w msc. Sitkówka) 2. Podstawowy zakres robót między innymi to: 1/ Przebudowa kotłowni na paliwo płynne - technologia kotłowni: przedmiotem tej części inwestycji jest technologia kotłowni wodnej niskotemperaturowej o mocy 40 kW opalanej olejem opałowym z kotłem wyposażonym w kondensacyjny , olejowy wymiennik ciepła. Kotłownię wraz ze składem oleju opalowego usytuowano w odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicznych istniejącej kotłowni węglowej. 2/ Przebudowa kotłowni na paliwo płynne - architektura : polega na dostosowaniu fragmentu nieużytkowanych pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pomieszczenia kotła oraz pomieszczenia zbiorników oleju opałowego. W zakresie robót budowlanych jest: rozbiórka ściany działowej oraz wykonanie nowej oddzielającej pomieszczenie zbiorników oleju, poszerzenie istniejących otworów okiennych w istniejącej ścianie, skucie starych tynków, szpachlowanie ścian oraz malowanie farbą, zdjęcie istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowej posadzki, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, częściowa wymiana wewnętrznych instalacji c.o.- w części piwnicy będącej tematem opracowania. 3/ Budowa kotłowni na paliwo płynne - instalacje elektryczne wewnętrzne dla kotłowni olejowej: obejmuje wykonanie zasilania w energię elektryczną, tablicę bezpiecznikową, wewnętrzną linię zasilającą, wykonanie instalacji oświetlenia i siły, instalacji sygnalizacji awarii, ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji odgromowej. 4/ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie (budynku komunalnym nr 16). Nową instalację c.o. należy wykonać po uprzednim demontażu i trwałym usunięciu istniejącej instalacji grzewczej. W skład instalacji c.o. wchodzą: rurociągi rozprowadzające, piony instalacyjne, gałązki do podłączeń grzejników z rur wielowarstwowych, armatura odcinająca - zawory kulowe i zawory grzejnikowe, grzejniki higieniczne, zawory termostatyczne proste z wstępną regulacją, głowice termostatyczne, grzejnikowe zawory odcinające, samoczynne zawory odpowietrzające na pionach lub na grzejnikach, pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego dla obiegu 1 i 2, kotłownia olejowa, odpowietrzniki. 5/ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części piwnicy zaadaptowanej na pomieszczenie kotła oraz pomieszczenie zbiorników oleju opałowego. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa
 7. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Młodej 4 w Kielcach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Młodej 4 do obowiązujących przepisów pożarowych w zakresie instalacji nawadniania pionów hydrantowych z hydrantami wewnętrznymi HP-52.
  Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na:
  -demontażu istniejących hydrantów i skrzynek hydrantowych oraz odcinków starej instalacji przeciwpożarowej;
  -wykonaniu nowej instalacji wody dla celów p.poż.: rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 80mm, szafki hydrantowe, zawory hydrantowe, antyskażeniowe, zwrotne, odcinające, nasady zewnętrzne hydrantowe, itd.;
  -montażu zestawu hydroforowego wraz z osprzętem;
  -izolacji termicznej pionów p.poż.;
  -renowacji istniejącej komory wodomierzowej wraz z wymianą wodomierza i przynależnej armatury;
  -wykonaniu instalacji elektrycznych zasilania zestawu hydroforowego do celów p.poż. i sterowania układem odcięcia wody bytowo-gospodarczej;
  -montażu drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu istniejącej hydroforni wraz z jej adaptacją;
  -wykonaniu przejść ognioszczelnych przez stropy i ściany;
  -wykonaniu niezbędnych prac budowlanych;
  -pomiarach, regulacji i próbach eksploatacyjnych instalacji nawadniania pionów hydrantowych;
  -usunięciu materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz wywiezieniu i utylizacji materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia i uprzątnięcie terenu budowy.
 8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy glębinowej.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy glębinowej. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do 14 000 euro.
 9. Modernizacja stacji chlorowania wody pitnej pochodzącej z własnych ujęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Modernizacja stacji chlorowania wody pitnej pochodzącej z własnych ujęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do 14 000 euro.
 10. Odbudowa szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu zniszczonej w czasie powodzi
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Realizacja zadania w zakresie: prace projektowe, roboty instalacyjne, elektryczne i budowlane w kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu szkoły, mające na celu zapewnienie dostawy ciepła dla obiektów szkoły Gimnazjum.
 11. Usluga konserwacji kotlowni wodnej ( gazowo-olejowej) dla obiektow ZOZ Busko-Zdrój ( obiegi wodne, zasilania c. o, c. w. i cyrkulacji, instalacje sterujace,sygnalizacyjne, kontrolno-pomiarowe, elektryczne oswieltleniowe).
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Usluga konserwacji kotlowni wodnej ( gazowo-olejowej) dla obiektow ZOZ Busko-Zdrój ( obiegi wodne, zasilania c. o, c. w. i cyrkulacji, instalacje sterujace,sygnalizacyjne, kontrolno-pomiarowe, elektryczne oswieltleniowe) w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do 14 000 euro.
 12. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa ukladów automatyki, hydrauliki oraz palników gazowych w Spalarni Odpadów Medycznychprzy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa ukladów automatyki, hydrauliki oraz palników gazowych w Spalarni Odpadów Medycznychprzy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetarunieograniczonego do 14 000 euro.
 13. Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Kielce
  Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku użytkowego w zakresie niezbędnym do wydzielenia pomieszczenia dla lokalnej kotłowni gazowej opalanej gazem z sieci miejskiej. Projektowana kotłownia gazowa stanowić ma źródło ciepłej wody do zasilania istniejącej instalacji
  centralnego ogrzewania. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wzorem umowy oraz pozwoleniem
  na budowę.

Inne osoby dla Kaczmarczyk Jerzy Stanisław (37 osób):