Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Piotr Przemysław

w KRS

Piotr Przemysław Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Przemysław
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Płuciennik Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Płuciennik Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czernecki Piotr Andrzej, Górka Eugeniusz Szczepan, Krzywda Mirosław Leszek, Płuciennik Jan Włodzimierz, Łakomy Piotr Leon

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Agata Łucja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ageus Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000392924
 2. Kobuz Klub Odnowy Biologicznej, Bonawenturczyk, Górka Sp. J., Chorzów − KRS 0000112718
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Sanel Piotr Kaczmarczyk i Jan Płuciennik, Chorzów − KRS 0000018269
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Sanel Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000022775
 5. Valtech Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000128957

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bongostal Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000075223

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17 oraz części oświetlenia.
  Zamawiający: Powiat Będziński, Będzin
  1. Modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje m.in. wymianę instalacji w pomieszczeniach, korytarzach, klatkach schodowych, wymianę gniazd, wyłączników, tablic bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych w korytarzach i klatkach schodowych oraz założenie oświetlenia specjalnego. UWAGA! Roboty będą prowadzone w funkcjonującym budynku bez możliwości wyłączania z użytkowania korytarzy i niektórych biur. Duża część prac, szczególnie głośnych, winna być wykonywana po godzinach pracy urzędu lub w weekendy po uprzednim pisemnym zgłoszeniu składu osobowego wykonującego roboty. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta stanowi załączniki do niniejszej SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w ofercie stosowne dokumenty, np. karty katalogowe urządzeń, które zostaną zaopiniowane przez Zamawiającego. Opinia ta będzie stanowić podstawę do podjęcia decyzji przez Zamawiającego o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 2. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji przeciwpożarowej.
  Zakres prac obejmuje:
  a) roboty demontażowe,
  b) instalację oświetlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia - I piętro,
  c) instalację systemu sygnalizacji pożaru - I piętro,
  d) system oświetlenia awaryjnego - I piętro,
  e) pomiar instalacji elektrycznej bud. nr 2.
  f) rozdzielnie elektryczne budynku nr 2: TII-1, TII-2,TII-3,TI-3/1,
  g) rozdzielnice komputerowe budynku nr 2: TK-2,TK-5, TK-8
  h) instalację informatyczną i telefoniczną - I piętro.
  i) pomiar instalacji informatycznej
  j) zabudowę agregatu prądotwórczego,
  k) nagłośnienie Sali Posiedzeń,
  l) naprawę powierzchni ścian po demontażach i robotach odtworzeniowych.

  UWAGA Prace objęte przetargiem będą wykonywane w budynku użyteczności publicznej czynnym przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek 8:00 do 17:00, wtorek - czwartek 8:00 do 16:00, piątek 7:00 do 15:00). Roboty uciążliwe (wyburzeniowe, transport materiału, o wysokim poziomie hałasu) należy wykonywać poza godzinami pracy tutejszego Urzędu.
  Roboty należy prowadzić etapowo (pomieszczeniami) z zachowaniem możliwości użytkowania całości obiektu i nie kolidujących z funkcjonowaniem Urzędu. Wpinanie nowych odcinków instalacji nie może dezorganizować pracy sieci Urzędu.
 3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru i przyziemia budynku hotelowo-użytkowego na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na działce nr 2844/81 przy ul. Generała Ziętka 60 w Piekarach Śląskich.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pomieszczeniach przyziemia i parteru budynku hotelowo-usługowego adaptujące pomieszczenia budynku przy ul. Generała Ziętka 60 na potrzeby biurowe i warsztatowe dla ZGM w Piekarach Śląskich, w zakresie obejmującym:
  a) Roboty rozbiórkowe.
  b) Zlokalizowanie na parterze budynku pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych oraz serwerowni..
  c) Zlokalizowanie w przyziemiu budynku pomieszczeń warsztatów podręcznych, magazynu, miejsc przechowywania akt, pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-socjalnego dla pracowników fizycznych ZGM.
  d) Przebudowę poszczególnych pomieszczeń związanych z dostosowaniem do nowej funkcji.
  e) Przebudowę wyjść z nowych klatek schodowych wraz z ich wydzieleniem pożarowym i wykonaniem oddymiania..
  f) Przebudowę elewacji zachodniej z wykonaniem wyjść z pomieszczeń przyziemia bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
  g) Dostosowanie parteru obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie urządzenia dźwigowego - platformy dźwigowej pionowej zewnętrznej.
  h) Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej.
  i) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
  j) Wykonanie instalacji wentylacji.
  k) Wykonanie instalacji klimatyzacji.
  l) Wykonanie instalacji p.poż.
  m) Wykonanie instalacji elektrycznej.
  n) Wykonanie instalacji c.o.
 4. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana obejmująca wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji przeciwpożarowej na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach. Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) roboty demontażowe, 2) instalację oświetlenia podstawowego oraz gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia - parter. 3) instalację systemu sygnalizacji pożaru - parter. 4) system oświetlenia awaryjnego. 5) pomiar instalacji elektrycznej bud. nr 2. 6) rozdzielenie elektryczne budynku nr 2: TI-1, TI-2, TI-3, TI-3/1. 7) pomieszczenie Urzędu Stanu Cywilnego - dobudowa instalacji informatycznej. 8) dobudowa switch a 52 portowego w szafie dystrybucyjnej. 9) naprawa powierzchni ścian po demontażach i roboty odtworzeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej wykonania przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umow
 5. Wykonanie zmiany układu zasilania Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z przebudową i dostosowaniem rozdzielnicy głównej RG S-040 dla zasilania trójstronnego
  Zamawiający: Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie zmiany układu zasilania Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z przebudową i dostosowaniem rozdzielnicy głównej RG S-040 dla zasilania trójstronnego polegającego na zmianie układu zasilania w energię elektryczną Szpitala Powiatowego w Zawierciu zlokalizowanego przy ul. Miodowej 14, oraz dostosowaniu istniejącego układu zasilania do zasilania drugostronnego oraz zasilania z agregatu prądotwórczego.
  Zakres niniejszego postępowania obejmuje:
  - Budowę linii kablowych nN typu YKXS 4x2x1x240mm2 od istniejącego transformatora nr 1 i 2 ( własność Zakład Energetyczny) do projektowanej rozdzielnicy RG S-040,
  - Budowę rozdzielnicy nN RG S-040 umożliwiającą za pośrednictwem układu SZR obsługę trzech źródeł zasilania: przyłącze nr 1, przyłącze nr 2 oraz agregat prądotwórczy;
  - Wykonanie wstawek kablowych nN na istniejących kablach elektroenergetycznych dla przywrócenia pierwotnego układu sieci zasilania szpitala
  - Demontaż istniejącej rozdzielnicy nN RG;
  - Budowa nowego układu pomiarowego dla zasilania podstawowego i rezerwowego (transformator nr 1 i transformator nr 2;
  - Ułożenie linii kablowej nN typu YAKXS 4x1x240 + 1x120mm2 od istniejącego agregatu prądotwórczego do rozdzielni głównej RG;
  - Modyfikację rozdzielni napięć gwarantowanych związaną ze zmianą układu zasilania.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez Firmę Elektryczną BOZIGÓRSKI Artur Bozigórski 47-460 Chałupki ul. Boczna 12, zawierająca w szczególności projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, która stanowi załącznik Nr VI do niniejszej SIWZ,
 6. 354/2013
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej zlokalizowane na nieruchomości w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 podzielone na następujące etapy: 1.1. Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze I. 1.2. Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze II. 1.3. Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze III. 1.4. Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze IV. 1.5. Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze V. 2. Wskazane w pkt 1 powyżej prace są kontynuacją prac rozpoczętych 19 lipca br. w części budynku od piwnicy do wysokiego parteru. 3. Prace na terenie nieruchomości będą mogły być prowadzone tylko poza czasem pracy urzędu, tj. poniedziałek - piątek godzinach od 15:30 do godziny 7:00 dnia następnego oraz w pozostałe dni bez ograniczeń. 4. Wykonawca po zakończeniu robót w danym dniu winien pozostawić uprzątnięty teren gdzie wykonywał prace, bądź winien go tak zabezpieczyć, aby nie stwarzał zagrożenia dla osób przebywających w budynku podczas jego urzędowania, tj. w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 7:30 - 15:30. 5. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane z realizacją niniejszego zamówienia. 6. Wszelkie materiały i elementy budowlane przewidywane do zastosowania na budowie winny posiadać znak CE
 7. Remont instalacji elektrycznej w części mieszkalnej budynku przy ul. Generała Ziętka 60 (etap I), administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej na I, II, III i IV piętrze budynku przy ulicy Generała Ziętka 60 (etap I) w Piekarach Śląskich, administrowanego przez Za-kład Gospodarki Mieszkaniowej - przystosowanie obiektu do nowych potrzeb, zgodnie z warunka-mi technicznymi, umową przyłączeniową i dokumentacją projektową.
  2. Zakres robót I etapu obejmuje:
  - wykonanie zasilania - WLZ od ZK do RG,
  - zabudowę rozdzielni głównej RG,
  - zabudowę tablic rozdzielczych (obwodowych i piętrowych) TP, TP1,
  - zabudowę rur elektroinstalacyjnych i koryt kablowych,
  - wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie do tablic,
  - wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie do mieszkań,
  - wykonanie instalacja połączeń wyrównawczych,
  - wykonanie ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej,
  - demontaż instalacji elektrycznej.

Inne osoby dla Kaczmarczyk Piotr Przemysław (31 osób):