Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Ryszard Piotr

w KRS

Ryszard Piotr Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Kętrzyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bentkowski Sebastian Krzysztof, Degórski Andrzej Henryk, Horbaczewska Krystyna, Kamiński Wojciech Tadeusz, Małecki Marek Michał, Pawłowski Franciszek Zenon, Poja Tomasz Jacek, Rechinbach Paweł, Rulka Wiesława, Sobczuk Elżbieta, Wójtowicz Wiesław Aleksander

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawistowska Zofia Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dcb S.A., Olsztyn − KRS 0000368537
 2. Eco Energy Power Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000420240
 3. Eko-piekarnia Sp. Z O.O., Wydminy − KRS 0000314200
 4. Forum Ngo S Wydminy, Wydminy − KRS 0000383171
 5. Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich Na Rzecz Innowacji, Olsztyn − KRS 0000562516
 6. Fundacja Od Tradycji Do Innowacji, Wydminy − KRS 0000701035
 7. Fundacja Wsparcia Opoka, Olsztyn − KRS 0000633381
 8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kętrzyn − KRS 0000025647
 9. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wydminach, Wydminy − KRS 0000133927
 10. Kętrzyński Klub Sportowy Granica W Kętrzynie, Kętrzyn − KRS 0000043020
 11. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, Kętrzyn − KRS 0000230385
 12. Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Kętrzynie, Kętrzyn − KRS 0000177342
 13. Komunalna Energetyka Cieplna Komec Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000118512
 14. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000223899
 15. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000192305
 16. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Komunalnik, Warszawa − KRS 0000409900
 17. Pref-dom J.horbaczewski, R.jastrzębowski, A.proboszcz, S.suchocki Sp. J., Kętrzyn − KRS 0000078358
 18. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000067241
 19. Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne Agro-coop Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000047245
 20. Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000415642
 21. Spółdzielnia Produkcyjno-handlowo-usługowa Agro-mazury W Kruklankach, Kruklanki − KRS 0000210260
 22. Stowarzyszenie Doradców Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn − KRS 0000243025
 23. Stowarzyszenie Im. Arno Holza Dla Porozumienia Polsko-niemieckiego, Ketrzyn − KRS 0000089262
 24. Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych Sies, Józefów − KRS 0000383390
 25. Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy, Wydminy − KRS 0000166449
 26. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego W Kwiedzinie, Kwiedzina − KRS 0000521193
 27. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Obszarów Wiejskich, Rzeszów − KRS 0000113527
 28. Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska, Warszawa − KRS 0000213813
 29. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Kętrzynie, Kętrzyn − KRS 0000370719
 30. Warmińsko-mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Olsztyn − KRS 0000212012
 31. Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym W Wypadkach Komunikacyjnych Amicus, Kętrzyn − KRS 0000081079
 32. Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie, Wydminy − KRS 0000358951
 33. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. Z O.O., Spytkowo − KRS 0000346147
 34. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Mikołajki − KRS 0000181739

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Karolewo − KRS 0000302293
 2. Hotele Olsztyn Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000045295
 3. Kętrzyńska Komunikacja Miejska Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000136869
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000072800
 5. Ośrodek Szkolenia Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000222998
 6. Pref-bud Sp. Z O.O. W Kętrzynie, Kętrzyn − KRS 0000054436
 7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Dromo Sp. Z O.O., Ostróda − KRS 0000094580
 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Rynie Sp. Z O.O., Ryn − KRS 0000102251
 9. Romirex - Świtaj i Rek Sp. J., Kętrzyn − KRS 0000311133
 10. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Wilkasy K/giżycka − KRS 0000215410
 11. Warmia S.A., Kętrzyn − KRS 0000344941
 12. Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn − KRS 0000092795
 13. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Reszel − KRS 0000190830
 14. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000065956
 15. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000119861
 16. Zakład Usług Komunalnych - Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000214345
 17. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Węgorzewo − KRS 0000048733
 18. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy W Orzyszu Sp. Z O.O., Orzysz − KRS 0000019760
 19. Zarząd Budynków Mieszkalnych W Kętrzynie Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000024369

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: a) administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha, b) wykonywanie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy, c) bieżącą konserwację ujęć wodno – kanalizacyjnych (zdrojów) znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych; zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dostawy wody i odbioru, d) konserwację oświetlenia elektrycznego na terenie cmentarza komunalnego w Kętrzynie i Małej Nowej Wsi, e) bieżące utrzymanie szaletu przy Cmentarzu Komunalnym w Małej Nowej Wsi będącego własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn, f) naprawę konstrukcji ogrodzenia oraz jego uzupełnianie, g) odstraszanie ptaków, celem eliminacji kolonii lęgowych w obrębie cmentarzy komunalnych, h) sprzątanie parkingu przy cmentarzu na Nowej Wsi, i) wykonywanie innych czynności niewymienionych, a wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres rzeczowy umowy (załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 6 do SIWZ). 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. 4. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga, aby wykonawca (lub podwykonawca) zatrudnił przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby do wykonywania następujących czynności – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): czynności administracyjne związane z realizacja umowy. 4.2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia określone w ppkt 4.1. niniejszego punktu zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 4)3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ppkt 4.1.-4.2. przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Na potwierdzenie w/w okoliczności, wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, może przedstawić w szczególności: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4.4. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 6 do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności oświadczeń i dokumentów wymienionych w ppkt. 4.3.
 2. CYKLICZNA HURTOWA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o., Kętrzyn
  Hurtowa dostawa 180 000 litrów oleju napędowego (letniego i zimowego) na potrzeby własne do zbiornika kontenerowego o pojemności 5 000 litrów paliwa zlokalizowanego na bazie Zamawiającego przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.
 3. Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiału roślinnego i jego nasadzenie, zakup donic oraz gwarancję na wykonanie usługi i żywotność roślin przy Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kętrzynie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem (załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy). 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. 4. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 4.1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga, aby wykonawca (lub podwykonawca) zatrudnił przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby do wykonywania następujących czynności – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): -czynności związane z nasadzeniem i pielęgnacją roślin, pielęgnacją trawników. 4.2) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia określone w ppkt 4.1) niniejszego punktu zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 4.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ppkt 4.1)-4.2) przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Na potwierdzenie w/w okoliczności wykonawca może przedstawić w szczególności: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 4.4) W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 7 do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności oświadczeń i dokumentów wymienionych w ppkt. 4.3).
 4. Dostawa sadzonek roślin jednorocznych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o., Kętrzyn
  Nazwa przedmiotu zamówienia: “ Dostawa sadzonek roślin jednorocznych ” wg szczegółowego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
  2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV 03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Przedmiot zamówienia obejmuje : dostawę sadzonek gatunku I . Sadzonki winny być dostarczone zdrowe, które osiągnęły pełną wartość dekoracyjną, są w pełni bądź początkowej fazie kwitnienia( od 1 do 3 kwiatów ) lub uzyskały wymaganą wartość ozdobną ulistnienia.
  b) Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
  c) Stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
  d) Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
  e) Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,
  f) Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby czy szkodniki,
  g) Rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych,
  Wymagania jakościowe dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych zgodnie z normą BN-76/9125-01 i BN-71/9124-02
  h) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zaplecze magazynowe zapewniające Bratki żółte szt. 2 600
  Bratki białe szt. 3 950
  Bratki czerwone szt. 580
  Bratki filetowe szt. 1 300
  Bratki biało-czerwone szt. 500
  Bratki niebieskie szt. 820
  Bratki błękitne szt. 370
  Bratki pomarańczowe szt. 100
  Aksamitka rozp. żółta szt. 1 500
  Aksamitka rozp. pomarańczowa szt. 800
  Smagliczka nadmorska biała szt. 2850
  Begonia stale kwitnąca biała , zielony liść szt. 4 470
  Begonia stale kwitnąca czerwona , zielony liść szt. 3500
  Starzec szt. 720
  Begonia bulwiasta biała szt. 600
  Begonia stale kwitnąca różowa , zielony liść szt. 400
  Begonia stale kwitnąca różowa , bordowy liść szt. 400
  Begonia stale kwitnąca biała, bordowy liść szt. 400
  Begonia stale kwitnąca jasnoróżowa szt. 400
  Lobelia niebieska szt. 320
  Aksamitka wzniesiona żółta szt. 400
  Koleus czerwony liść szt. 200
  Koleus zielony liść szt. 670
  Koleus czerwony, żółta obwódka szt. 350
  Celozja czerwona szt. 1 550
  Wilec szt. 500
  Surfinia różowa szt. 1 200
  Pelargonia biała szt. 800
  Pelargonia czerwona szt. 800
  Komarzyca szt. 700
 5. Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiot zamówienia Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane obejmuje następujący zakres: A. Usługa pielęgnacji drzew i krzewów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, obejmująca: 1)usługę przycinania żywopłotów - 4 razy w roku oraz na wskazanie Zamawiającego, 2)usługę okrzesywania drzew – systematycznie, tak aby nie dopuścić do wyrastania nowych odrostów, 3)cięcia drzew i krzewów ozdobnych: formujące pokrój drzew, ograniczające rozmiary roślin, cięcia drzew i krzewów nowoposadzonych, przesadzanych, sanitarne odmładzające, cięcia dla zapewnienia bezpieczeństwa, usuwanie suchych i złamanych gałęzi i konarów – systematycznie w miarę potrzeb oraz każdorazowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby, 4)zgłaszanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w miarę potrzeb i w chwili stwierdzenia realnego zagrożenia, drzew wymagających usunięcia, 5)usuwanie wiatrołomów. B. Naprawa, konserwacja i utrzymanie wyposażenia placów zabaw oraz elementów małej architektury obejmująca: 1) pomniki (obelisk w parku przy ul. Pocztowej, Pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego na Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, Pomnik w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956 przy Pl. Armii Krajowej), fontanny i wodotryski (ul. Pocztowa, Pl. M.J. Piłsudskiego, Pl. Grunwaldzki, ul. Żeromskiego) – polegająca na bieżącym czyszczeniu, myciu, usuwaniu zanieczyszczeń oraz dokładnym myciu i usuwaniu zanieczyszczeń przed każdym świętem lokalnym i państwowym, 2) wyposażenie placów zabaw dla dzieci i urządzeń rekreacyjnych – w tym uzupełnianie piasku w piaskownicach na bieżąco, wymiana piasku w piaskownicach dwa razy w roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do istotnych postanowień umowy, 3) dokonywanie przeglądu stanu technicznego wyposażenia placów zabaw dla dzieci i urządzeń rekreacyjnych (dwa razy – wiosną i latem) i naprawa w razie stwierdzenia uszkodzeń oraz bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń, 4) bieżąca naprawa ławek (190 sztuk) i koszy parkowych (132 sztuki), 5) bieżąca konserwacja i obsługa 40 pojemników na psie odchody wraz z zakupem papierowych torebek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. C. Usługa w zakresie trawników w okresie wegetacji, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 października, obejmująca: 1) systematyczne koszenie trawników (maksymalna wysokość trawy do 10 cm) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem ściętych nieczystości, 2) systematyczne grabienie i wywóz skoszonej trawy, liści i śmieci, 3) naprawa trawników w miejscach ubytku, polegająca na odpowiednim przygotowaniu gleby i dosianiu nasion lub położeniu nowej darni, 4) renowacja trawnika w przypadku, gdy na całej jego powierzchni stwierdzono niekorzystne i postępujące zmiany, a zwykła pielęgnacja nie dała wyraźnej poprawy, 5) systematyczne podlewanie w przypadku występowania kilkudniowych upałów. D. Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października, obejmująca: 1) pielęgnację kwietników i rabat bylinowych, 2) przygotowanie podłoża po zimie do wysadzania roślin, 3) obsadzanie roślinami jednorocznymi, zakupionymi przez Wykonawcę, miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego w okresie od 15 maja do 15 czerwca w ilości: - 19 560 sztuk z gatunku żeniszek, aksamitka, smagliczka, starzec i inne w tej grupie cenowej, - 15 000 sztuk z gatunku pelargonii, begonii, surfinii, petunii i inne w tej grupie cenowej. Do obsadzeń zakupywać należy rośliny I gatunku, zdrowe, które osiągnęły pełną wartość dekoracyjną (są w pełni bądź początkowej fazie kwitnienia lub uzyskały wymaganą wartość ozdobną ulistnienia). Rodzaj, gatunek, kolorystykę i schemat nasadzeń jednorocznych i wieloletnich należy uzgodnić z Zamawiającym każdorazowo. Wysadzanie roślin jednorocznych następować będzie według planu nasadzeń uzgodnionym z Zamawiającym do 10 maja, 4) obsadzenie drzewami w ilości 25 sztuk gatunku klon i grab pospolity o obwodach pni 10-14 cm i inne w tej grupie cenowej, 5) w przypadku występowania i utrzymywania się kilkudniowych upałów – codzienne podlewanie nowo posadzonych roślin, 6) obsadzenie kwietników i miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego niskimi bylinami, odpowiednimi krzewami i drzewami zakupionymi przez Wykonawcę, 7) montaż i demontaż donic z kwiatami (520 sztuk), podlewanie i pielęgnacja donic z roślinami wiszących na słupach oświetlenia ulicznego i innych urządzeniach (liczba kwiatów przeznaczonych do obsadzenia kwietników zawarta została w liczbie roślin podanych w pkt 1, lit. D, ppkt. 3), konserwacja metalowych kwietników (54 sztuki), 8) pielenie, spulchnianie, podlewanie roślin systematycznie, wielokrotnie w zależności od potrzeb i pogody, 9) usuwanie przekwitłych kwiatów i kwiatostanów, zasychających liści roślin jednorocznych i wieloletnich, 10) uzupełnienie kory lub innych materiałów służących do ściółkowania powierzchni, zakupionych przez Wykonawcę, 11) nawożenie kwietników i pozostałych nasadzeń nawozami mineralnymi, zakupionymi przez Wykonawcę, co najmniej dwa razy w ciągu roku (w tym w trakcie sadzenia), 12) przygotowanie gleby we właściwym stanie na zimę – głęboka skiba, 13) przycinanie pędów roślin wieloletnich, okrywanie rabat na zimę, 14) odchwaszczanie kwietników, rabat i trawników na bieżąco usuwanie chwastów. E. Sprzątanie oraz usługi sanitarne w okresie od 1 kwietnia do 31 października obejmujące: utrzymanie w czystości podwórzy, ciągów pieszych, jezdnych i wjazdów, na bieżąco usuwanie, zbieranie, zamiatanie i wywóz zanieczyszczeń w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. F. Usługi odśnieżania lub sprzątania w przypadku braku opadów śniegu w okresach: 1 listopada do 31 marca, obejmujące w warunkach zimowych systematyczne i bieżące usuwanie, odgarnianie i odkuwanie śniegu i lodu, posypywanie materiałami uszorstniającymi śliskiej nawierzchni. W przypadku braku opadów śniegu lub pokrywy śnieżnej sprzątanie i rozliczanie zgodnie z zakresem wymienionym w lit. E. G. Usługa sprzątania przystanków autobusowych obejmująca: mycie wiat przystankowych oraz słupów z rozkładem jazdy w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w miesiącu, porządkowanie i usuwanie zanieczyszczeń na przystankach i wokół nich zgodnie z wykazem miejsc przystankowych określonych w załączniku nr 3 do istotnych postanowień umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i przetwarzania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót wymienionych w lit. A, C ,D, E, F, G oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. 3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia określone w punkcie poprzedzającym świadczone będą na terenach należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn na powierzchni określonej w zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. 4. Szczegółowy wykaz placów zabaw dla dzieci stanowi załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. 5. Szczegółowy wykaz przystanków stanowi załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych, przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju prac w danym zadaniu, lecz na innym terenie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia z zachowaniem ilości (powierzchni) wykonanej usługi, bez konieczności zmiany warunków umowy w formie aneksu. 7. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga, aby wykonawca (lub podwykonawca) zatrudnił przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby do wykonywania następujących czynności – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): -czynności związane z nasadzeniem i pielęgnacją roślin, pielęgnacją trawników, -czynności związane z naprawą, konserwacją i utrzymaniem wyposażenia placów zabaw oraz elementów małej architektury, -czynności odśnieżania i sprzątania terenów zielonych. 2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia określone w ppkt 1. niniejszego punktu zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ppkt 1-2 przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Na potwierdzenie w/w okoliczności wykonawca może przedstawić w szczególności: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.4. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 7 do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę.
 6. Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2017 roku - część I
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, tj.: a)Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem i wymianą wraz z krawężnikami i obrzeżami nawierzchni, na których zlokalizowane są ciągi komunikacyjne (drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzględnieniu robocizny w postaci oddelegowanych pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robót budowlanych, b)Wykonanie robót budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej z niezbędną infrastrukturą (tj. studnie, separatory osadniki itp.) w miejscach prowadzonych inwestycji związanych z utwardzeniem, wymianą nawierzchni zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych (drogi wewnętrzne chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzględnieniu robocizny w postaci oddelegowanych pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robót budowlanych, c)Zapewnienie niezbędnych pracowników do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Kętrzyn. Uwaga! Na czas trwania umowy zostaną przez Zamawiającego oddelegowani do wykonania zamówienia pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych, których Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy realizacji zamówienia. Przewidywana ilość osób skierowanych przez Zamawiającego w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 30 osób. d)Kierowanie własnymi pracownikami (zatrudnionymi przez Wykonawcę) oraz oddelegowanymi do pomocy przez Zamawiającego pracownikami (zatrudnionymi przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych) przy prowadzeniu robót polegających na wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Kętrzyn - poprzez wyznaczenie kierowników odcinków robót oraz kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi drogowymi oraz kierownika z robót z uprawnieniami budowlanymi sanitarnymi. e)Zapewnienie niezbędnego sprzętu ręcznego i mechanicznego – dla obsługi 30 pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz niezbędnych materiałów budowlanych do realizacji robót. f)Nadzór nad prawidłowym wykonaniem wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych tj. zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami. g)Zapewnienie zaplecza socjalnego wraz z przenośnymi sanitariatami na czas prowadzenia robót dla pracowników Zamawiającego oraz 30 pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie. h)Aktualizacja geodezyjna działek objętych robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach robót niniejszej umowy. 2. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: a)powiadomienia właścicieli sieci podziemnych o wejściu z robotami na dane zadanie z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnym z uzgodnieniami w dokumentacji, b)opracowania projektu i wykonania zmiany organizacji ruchu na wykonywanych odcinkach robót publicznych, c)zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym na wykonywanych odcinkach robót publicznych, d)zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp w trakcie realizowanych zadań, e)ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, f)dokonywania bieżących napraw i remontów sprzętu ręcznego i mechanicznego dla obsługi pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie, g)przewiezienia odzyskanych materiałów rozbiórkowych w postaci elementów nawierzchniowych we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Kętrzyn, h)utylizacji we własnym zakresie urobku powstałego z wykonanego korytowania, i)poniesienia kosztów materiałów wbudowanych po przekroczeniu ilości wynikających z KNR, j)przywrócenia warstwy gleby roślinnej tj.: humusowania, wysiewu trawy i nasadzenia drzew oraz krzewów w miejscach prowadzenia robót. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres i technologię wykonania robót zawierają załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 4.Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Informacje dodatkowe: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do zatrudnienia przy realizacji prac wymienionych w punktach: 1)-2) niniejszego ustępu osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): 1) Roboty polegające na wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Kętrzyn, np. rozbiórka starych nawierzchni, wykonywanie podbudów, zagęszczanie materiałów drogowych, układanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, układanie obrzeży, krawężników itp., 2) Roboty towarzyszące, np. roboty związane z wykonaniem trawników, przesadzaniem drzew lub roboty sanitarne: układanie rur kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych, osadzanie włazów studziennych itp. 2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby określone w ust. 1 wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 3 przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dokumenty udostępniane Zamawiającemu powinny zawierać jedynie informacje umożliwiające ustalenie stron umowy, terminu jej obowiązywania, stanowiska oraz wymiaru etatu. Dane wrażliwe pracowników powinny zostać utajone/zakryte. W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca/podwykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy. 5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów lub też innych żądanych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 6 do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.
 7. Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie
  Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Kętrzyn

  1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie wg przewidywanej ilości wywozu nieczystości stałych zgodnie z niżej wymienionymi zestawami oraz mycie i dezynfekcja pojemników jednokrotnie w terminie 15 - 30.09.2017 r.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia:
  ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-M OSG W KĘTRZYNIE
  Wywóz nieczystości stałych z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres18 miesięcy – 2490,50 m3

  ZESTAW NR II – PLACÓWKA SG DUBENINKI
  Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, ul. Osiedlowa 10,19-504 Dubeninki.
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 26,18 m3

  ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG BARCIANY
  Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Barcianach, ul. Nowa 3a, 11-410 Barciany.
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 24,44 m3

  ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG BRANIEWO
  Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Braniewie, ul. Kwiatowa 2, 14-500 Braniewo.
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 79,20 m3

  ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG GOŁDAP
  Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, ul. Przytorowa 7, 19-500 Gołdap – budynek administracyjny.
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 36,30 m3

  ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG SĘPOPOL
  Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, ul. Wojska Polskiego 22, 11-210 Sępopol,
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 9,12 m3

  ZESTAW NR VII – OBIEKT ŚWIADKI IŁAWECKIE
  Wywóz nieczystości stałych z obiektu Świadki Iławeckie
  Przewidywana ilość nieczystości stałych za okres 18 miesięcy – 22,0 m3
  Uwaga: Przewidywana ilość nieczystości stałych służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zapłaty za wykonanie usługi w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu obciążenia Zamawiającego z tytułu prognozowanej ilości wywozu nieczystości stałych.
  3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
  3.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: wywóz nieczystości stałych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  3.2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  3.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt. 3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
  b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  3.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 3.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 3.1. czynności;
  3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 8. CYKLICZNA DOSTAWA PALIWA I OLEJÓW NA POTRZEBY WŁASNE
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o., Kętrzyn
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Część I - Cykliczna hurtowa dostawa oleju napędowego .
  Hurtowa dostawa 170 000 litrów oleju napędowego (letniego i zimowego) na potrzeby własne do zbiornika kontenerowego o pojemności 5 000 litrów paliwa zlokalizowanego na bazie Zamawiającego przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.

  Część II

  Cykliczna dostawa olejów, smarów i płynów na potrzeby własne:
  olej hydrol HLP-32 lub równoważny w opak. 200 l 700 l
  olej Hipol GL H 80W/90 lub równoważny w opak. 200 l 500 l
  olej Mixol lub równoważny w opak. 1 l 5 l
  płyn do chłodnic w opak. 200 l 600 l
  smar ŁT 43 lub równoważny w opak. 10 kg 200 kg
  olej Super Speed 3S Diesel 15W/40 lub równoważny w opakowaniu 200 l 1100 l
  mobil ATF 220 lub równoważny w opak. 4 l 100 l
  castrol automatic TQ dekstron III lub równoważny w opak. 1 l 20 l
  Renolin B 46 HVI lub równoważny w opak. 20 l 60 l
  płyn hamulcowy DOT 4 lub równoważny w opak. 0,5 l 50 l
  Boxol 26 lub równoważny w opak. 5 l 80 l
  olej do silników dwusuwowych STIHL lub równoważny w opak. 1 l z dozownikiem 70 l
  olej EKO green lub równoważny w opak. 1 l 90 l
  olej CASTROL 10W30 lub równoważny op.5 l 20 l
  smar vecolit Epx-00 lub równoważny op.10 kg 100 kg
  płyn ATF Dextron III lub równoważny op. 1 l 20 l
  płyn hamulcowy LHM lub równoważny op. 0,5 l 10 l
  Olej Ambra Brake LHM lub równoważny w opak. 1 l 10 l
  Olej FUCHS TITAN CARGO MAXX 10W/40 lub równoważny w opak. 20 l 40 l
  Odmrażacz do szyb ( Spray) 30 szt.
  Olej AGRIFARM GEAR LS 90 lub równoważny w opak. 20 l 40 l
  Olej do pił łańcuchowych PILAR lub równoważny w opak. 1 l 80 l
  Olej TITAN 3000/RENOFLUID w opak. 20 l lub równoważny 40 l
  Olej przekładniowy 75W90 GL4 + SYNT. Lub równoważny w opak. 1 l 20 l
  Olej PLATINIUM CLASSIC MINERAL SL/CF 15/40 lub równoważny w opak. 5 l 50 l
  Płyn do spryskiwaczy ( zima) w opak. 5 l 200 l
  Płyn do spryskiwaczy ( lato) w opak. 5 l 100 l
  Dodatek do oleju napędowego XERAMIC lub równoważny w opak. 250 ml 10 szt.
  Olej AMBRA MASTERGOLD 15W/40 lub równoważny w opak. 20 l 60 l
  Roztwór Andblue 2000 l
  Zamawiający jest zarejestrowany w Urzędzie Celnym w Olsztynie. Zakupione oleje zużywa na potrzeby własne.
  Część III

  Dostawa 4 000 l etyliny bezołowiowej PB 95 z cykliczną usługą tankowania pojazdów na stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Kętrzyn.
 9. Realizacja robót publicznych na terenach zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1) Przedmiot zamówienia /Realizacja robót publicznych na terenach zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn/ obejmuje zastępujący zakres:1)1. Usługa w zakresie trawników i innych terenów zielonych w okresie wegetacji, utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych określonych w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy: a) systematyczne koszenie trawników (maksymalna wysokość trawy do 10 cm) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem ściętych nieczystości, b) systematyczne grabienie i wywóz skoszonej trawy, liści i śmieci, c) urządzenie i naprawa trawników w miejscach ubytku, polegająca na odpowiednim przygotowaniu gleby i zakupie oraz dosianiu nasion lub położeniu nowej darni, d) renowacja trawnika w przypadku, gdy na całej jego powierzchni stwierdzono niekorzystne i postępujące zmiany, a zwykła pielęgnacja nie dała wyraźnej poprawy, e) usuwanie samosiewów z terenów zielonych, f) pielenie, spulchnianie, podlewanie roślin systematycznie, wielokrotnie w zależności od potrzeb i pogody, g) uzupełnienie kory lub innych materiałów służących do ściółkowania powierzchni, zakupionych przez Wykonawcę, h) przygotowanie gleby we właściwym stanie na zimę - głęboka skiba. 1)2. Usługa sadzenia roślin, utrzymania terenów zielonych i zagospodarowanie terenów zgodnie z przyjętymi koncepcjami obejmująca: a) przygotowanie podłoża do wysadzania roślin, b) obsadzenie krzewami ozdobnymi w ilości 500 sztuk zakupionymi przez Wykonawcę, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, c) nawożenie kwietników i pozostałych nasadzeń nawozami mineralnymi, zakupionym przez Wykonawcę w ilości 100 kg.1)3. Sprzątanie oraz usługi sanitarne obejmujące: utrzymanie w czystości terenów zielonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy, na bieżąco usuwanie, zbieranie, zamiatanie i wywóz zanieczyszczeń. 2) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą na terenach należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn na powierzchni określonej w zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia do zbierania i zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej koszty załadunku, transportu, zbierania i przetwarzania odpadów. 4) Wykonawca zapewnia kierowanie i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i oddelegowanych do wykonania w/w prac oraz zapewnienia zaplecze socjalne, zamykany WC, na czas prowadzenia robót. 5) Wykonawca przy sporządzaniu wyceny nie powinien uwzględnić robocizny. Oddelegowani pracownicy do wykonywania w/w zadań zostaną zatrudnieni przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych. 6) Wykonawca zapewnia maszyny, urządzenia i narzędzia oraz obsługę operatorską do prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych, przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju prac w danym zadaniu, lecz na innym terenie lub w innej ilości, jednakże o tożsamej wartości na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia, bez konieczności zmiany warunków umowy w formie aneksu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług, nie więcej niż o 20% i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem umowy. Podstawą określenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy w tym przypadku będzie iloczyn ceny miesięcznej pomniejszonej proporcjonalnie, uwzględniającej czasookres wyłączenia którejkolwiek usługi oraz faktycznej ilości (powierzchni) wykonanej usługi
 10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych w obszarze miasta Kętrzyn oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanym i obsługiwanym przez wykonawcę usługi. 2. Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji - istotne postanowienia umowy. 3. Proponowany termin realizacji zamówienia uzupełniającego: od 01.05.2016r. do 31.05.2016r.
 11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kętrzyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych polegające na wykonaniu robót w branży elektrycznej oraz drogowej w zakresie wymiany nawierzchni chodnikowych przy przejściach dla pieszych na specjalną płytę chodnikową typu STOP z wypustkami - dostosowanie dla niewidomych, zgodnie z lokalizacją i zakresem określonym w dokumentacji projektowej (załączniki nr 7.1-7.21 do SIWZ) wg poniższego zestawienia:
  I. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego - skrzyżowanie z ulicą Powstańców Warszawy;
  II. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Ignacego Daszyńskiego - skrzyżowanie z ulicą Mielczarskiego;
  III. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego - przy budynku Daszyńskiego 29;
  IV. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego - skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego;
  V. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Pocztowa;
  VI. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Mazurska skrzyżowanie z ulicą Polną;
  VII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego skrzyżowanie z ulicą Szkolną;
  VIII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego na wysokości PSS SPOŁEM;
  IX. Doświetlenie przejścia dla pieszych Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zjazd z ulicy Sikorskiego;
  X. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego przy ulicy Lanca;
  XI. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego przy budynku PKO BP S.A.;
  XII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Kopernika - skrzyżowanie ulicą Kajki;
  XIII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ulica Sikorskiego - skrzyżowanie z ulica Kajki;
  XIV. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego - na wysokości Przedszkola PUCHATEK;
  XV. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego - przy skrzyżowaniu z ulicą Mazurską;
  XVI. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Mazowiecka - przy budynku Mazowiecka 8;
  XVII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Chopina - przy ulicy Zjazdowej;
  XVIII. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Chopina przy budynku Chopina 15;
  XIX. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wojska Polskiego przy budynku Gimnazjum;
  XX. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wojska Polskiego przy budynku Zespołu Szkół;
  XXI. Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego - skrzyżowanie z ulica Uroczą.
  2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  3) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ pod warunkiem, że, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
  a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
  b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
  e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  f) standardów emisyjnych,
  g) izolacyjności cieplnej.
  4) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
  5) Zamawiający udostępnił wraz z SIWZ przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania wyceny i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub błędnie określać ilości i rodzaje robót do wykonania. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte lub źle określone w przedmiarach robót - Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.
  6) Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są remonty cząstkowe nawierzchni:1) 100 m2 chodników - polegające na: a) rozebraniu nawierzchni ręcznie z kostki betonowej 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej, b) wykonaniu nowej podbudowy na podsypce cementowo-piaskowej, c) ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, d) wypełnienie spoin piaskiem;
  2) 150 m2 ulic -polegające na uzupełnieniu ubytków nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej przekazaną przez Zamawiającego, pochodzącą z frezowania nawierzchni ulic - destrukt; do destruktu przekazanego przez Zamawiającego Wykonawca winien przewidzieć ok. 10 % asfaltu D 50, który zabezpieczy we własnym zakresie;
  3) 2.400 m2 dróg gruntowych - polegające na uzupełnieniu tłuczniem bet. grub. warstwy do 10 cm oraz profilowanie dróg gruntowych równiarką. 2. Podane ilości robót są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót, oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zlecone i wykonane remonty cząstkowe nawierzchni chodników lub dróg. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Zakres przedmiotu zamówienia oraz zestawienie cen jednostkowych stanowiący zał. nr 1 do umowy. 4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2016r.
 13. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi obejmuje branżę sanitarną (bez wpustów z przyłączeniami oznaczonych w planie sytuacyjnym Wp1, Wp3, Wp5, Wp6, Wp9, Wp10 i bez studni oznaczonej w planie Di2) oraz branżę drogową (odcinek chodnika i ścieżki rowerowej lokalizowany po stronie północnej opracowania- łączący ulice Jagiełły z Królową Jadwigi) określony w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SIWZ.
  3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
  a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
  b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
  e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  f) standardów emisyjnych,
  g) izolacyjności cieplnej.
  5. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
  6. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca
 14. Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1) Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, tj.:
  1)1. Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem i wymianą wraz z krawężnikami i obrzeżami nawierzchni, na których zlokalizowane są ciągi komunikacyjne (drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzględnieniu robocizny w postaci oddelegowanych pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robót budowlanych.
  1)2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej z niezbędną infrastrukturą (tj. studnie, separatory osadniki itp.) w miejscach prowadzonych inwestycji związanych z utwardzeniem, wymianą nawierzchni zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych (drogi wewnętrzne chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzględnieniu robocizny w postaci oddelegowanych pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robót budowlanych.
  1)3. Kierowanie pracownikami zatrudnionymi przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy prowadzeniu robót polegających na wymianie nawierzchni komunikacyjnych na terenie Miasta Kętrzyn - poprzez wyznaczenie kierowników odcinków robót oraz kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi drogowymi oraz z uprawnieniami budowlanymi sanitarnymi ).
  1)4. Zapewnienie niezbędnego sprzętu ręcznego i mechanicznego - dla obsługi 30 pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz niezbędnych materiałów budowlanych do realizacji robót.
  1)5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem wymiany nawierzchni komunikacyjnych tj. zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
  1)6. Zapewnienie zaplecza socjalnego wraz z przenośnymi sanitariatami na czas prowadzenia robót dla 30 pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie.
  1)7. Aktualizacja geodezyjna działek objętych robotami budowlanymi, realizowanych w ramach robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres i technologię wykonania robót zawierają załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.
  3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
  4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty

Inne osoby dla Kaczmarczyk Ryszard Piotr (42 osoby):