Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Wanda Leokadia

w KRS

Wanda Leokadia Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wanda
Drugie imię:Leokadia
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1933 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Święta Katarzyna (Dolnośląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Zdzisław Stanisław, Wielkopolska Renata Leokadia, Wielkopolska Stanisława, Wielkopolski Józef, Wielkopolski Witold Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii Oikos Sp. Z O.O., Święta Katarzyna − KRS 0000074393

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Farmacja, Jelenia Góra − KRS 0000147020

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. WYKONANIE MONITORINGU ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W: 2 WOG WROCŁAW - LEŚNICA, JW. 2286 OPOLE, JW2399 ŚWIĘTOSZÓW, JW. 4229 WROCŁAW UL.KWIDZYŃSKA, JW. 4229 SKŁAD DUNINÓW. (VI CZĘŚCI)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  1. Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo - wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac
  i badań w JW. 1245 Wrocław - Leśnica.
  2. Wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w JW. 2286 Opole.
  3. Wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych z piezometru P-1 w rejonie działanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym znajdującej się w kompleksie wojskowym użytkowanym przez JW. 2399 Świętoszów wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań w formie dokumentacji.
  4. Wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych na terenie składo-stacji MPS z 3 piezometrów w kompleksie wojskowym przez JW. 2399 Świętoszów oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji .
  5. Wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych pobranych z piezometrów
  z terenu kompleksu wojskowego JW 4229 we Wrocławiu przy
  ul. Kwidzyńskiej 4.
  6. Wykonanie prac hydrogeologicznych na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego rerenu stacji paliw w JW. 4229 Skład Duninów wraz ze sporządzaniem dokumentacji z ww. badań.
 2. WYKONANIE BADAŃ ŚCIEKÓW, POPŁUCZYN I WÓD OPADOWYCH (IV CZĘŚCI)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Część I - Wykonanie badań popłuczyn ze stacji uzdatniania wody z terenu kompleksu wojskowego administrowanego przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu przy ul. Granicznej, Wrocław - Strachowice

  Część II - wykonanie badań zanieczyszczenia ścieków sanitarnych, wód opadowych roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1946 we Wrocławiu, kompleksie wojskowym
  w Krapkowicach wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań

  Część III - Wykonanie badań zanieczyszczenia mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych odprowadzanych wspólnym kolektorem do wylotu - rowu melioracyjnego będącego dopływem rzeki Czarna Woda, wykonanie badań osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków oraz badanie wierzchniej warstwy gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne, na którym stosowany jest osad ściekowy z terenu kompleksu wojskowego znajdującego się w miejscowości Duninów, użytkowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.

  Część IV - wykonanie badań zanieczyszczenia ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej nr 1946 we Wrocławiu, kompleksów wojskowych przy ul. Zwycięskiej oraz przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu, wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.
 3. Charakterystyka spalin ze źródeł zainstalowanych na terenach podległych RZI Zielona Góra..
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Wykonanie charakterystyki spalin z kotłów zainstalowanych w kotłowniach: Część 1: JW. 1517 Czerwieńsk Część 2: JW. 2423 Żagań Część 3: JW. 2211 Skwierzyna Część 4: JW. 3036 Nowogród Bobrzański.
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA (VIII Części):
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 4161 przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku;
  CZĘŚĆ II - wykonanie badań popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody oraz zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno - Chemicznych we Wrocławiu, ul. Obornicka 108 oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji;
  CZĘŚĆ III - wykonanie badań ścieków sanitarnych z oczyszczalni (surowych i oczyszczonych) na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Ostrej Górze oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji;
  CZĘŚĆ IV - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1907
  w Opolu kompleks przy ul. Niemodlińskiej oraz przy ul. Zbożowej oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji;
  CZĘŚĆ V - wykonanie badań wód opadowych podczyszczanych w separatorach koalescencyjnych AWAS odprowadzanych pięcioma wylotami z terenu JW. 1245 we Wrocławiu, ul. Trzmielowicka 28, oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań;
  CZĘŚĆ VI - wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w JW. 1245 Wrocław-Leśnica;
  CZĘŚĆ VII - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych z piezometru P-1 w rejonie działania przydomowej oczyszczalni ścieków wprowadzanych do gruntu z terenu Jednostki Wojskowej Nr 2399 Świętoszów, kompleks wojskowy 7791
  oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji;
  CZĘŚĆ VIII - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych na terenie składo - stacji MPS z 3 piezometrów w Jednostce Wojskowej Nr 2399, kompleks 7786 w Świętoszowie oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji;
 5. OCHRONĘ ŚRODOWISKA (IV Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań jakości wód podziemnych na obecność zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi pobranych z pizometrów zainstalowanych w kompleksie wojskowym przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu (10 szt.);
  CZĘŚĆ II - wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w Jednostce Wojskowej nr 2286 Opole,
  CZĘŚĆ III - sporządzenie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu bazy paliw w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu przy ul. Granicznej;
  CZĘŚĆ IV - sporządzenie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu kompleksu po byłym MPS w Jednostce Wojskowej 2399 Świętoszów - k. Pstrąże;
 6. OCHRONĘ ŚRODOWISKA (III Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań zanieczyszczenia mieszaniny surowych i oczyszczonych ścieków sanitarnych i innych wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz osadów ściekowych z tereny 2 Okręgowych Warsztatów Technicznych w Jastrzębiu wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań;
  CZĘŚĆ II - wykonanie badań zanieczyszczenia ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do wód powierzchniowych z terenu kompleksu wojskowego w Polskiej Nowej Wsi k. Opola wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań;
  CZĘŚĆ III - wykonanie badań zanieczyszczenia mieszaniny surowych i oczyszczonych ścieków sanitarnych i innych wprowadzanych do wód otwartych, komunalnych osadów ściekowych oraz gruntu na terenie Jednostki Wojskowej 2286 w Opolu wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań;
 7. Ochrona Środowiska (X części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - Wykonanie badań osadów ścieków z oczyszczalni ścieków oraz badań zanieczyszczenia mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych odprowadzanych wspólnym kolektorem do wylotu - rowu melioracyjnego będącego dopływem rzeki Czarna Woda z terenu kompleksu wojskowego znajdującego się w miejscowości Duninów, użytkowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.
  CZĘŚĆ II - Wykonanie badań zanieczyszczenia ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do wód powierzchniowych oraz osadów ściekowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1946 we Wrocławiu, kompleks wojskowy w Krapkowicach wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.
  CZĘŚĆ III - Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z 2 studni, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie wraz z uzyskaniem decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pozwolenie wodnoprawne.
  CZĘŚĆ IV - Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych z terenu Jednostki Wojskowej 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie do rowu melioracyjnego bez nazwy - będącego odbiornikiem (poprzez system rowów melioracyjnych) dopływem rzeki Czarna Woda, po uprzednim oczyszczeniu na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie ścieków z terenu Jednostki Wojskowej Nr 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie.
  CZĘŚĆ V - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych pobranych z piezometrów na obiektach Jednostki Wojskowej 1946 we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 4.
  CZĘŚĆ VI - Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęć zlokalizowanych na terenie dla 3 Bazy Lotniczej Wrocław - Strachowice, kompl. 2837 we Wrocławiu, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody oraz ustanowieniem stref ochronnych.
  CZĘŚĆ VII - Wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wody w Jednostce Wojskowej 2286 Opole, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego.
  CZĘŚĆ VIII - Wykonanie badań laboratoryjnych gruntu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sahara przy ul. Starachowickiej wraz z określeniem rodzaju gleb oraz opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań.
  CZĘŚĆ IX - Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w Jednostce Wojskowej Nr 1245 Wrocław-Leśnica.
  CZĘŚĆ X - Wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w Jednostce Wojskowej Nr 2286 Opole.
 8. Ochrona Środowiska (X części).
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu przy ul. Niemodlińskiej i przy ul. Zbożowej oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ II - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych z piezometru P-1 w rejonie działania przydomowej oczyszczalni ścieków wprowadzanych do gruntu z terenu Jednostki Wojskowej Nr 2399 Świętoszów oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ III - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych na terenie składo - stacji MPS z 3 piezometrów w Jednostce Wojskowej Nr 2399 w Świętoszowie oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ IV - Wykonanie pomiarów wielkości emisji z instalacji lakierni, budynek
  nr 33 w 10 Rejonowych Warsztatach Technicznych w Oleśnicy, ul. Wileńska 14 oraz przedstawienie wyników pomiarów w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ V - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 4161, przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku.
  CZĘŚĆ VI - wykonanie badań popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno - Chemicznych we Wrocławiu, ul. Obornicka 108 oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ VII - wykonanie badań popłuczyn wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu 10 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Oleśnicy oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ VIII - wykonanie badań wód opadowych podczyszczanych w separatorach koalescencyjnych AWAS odprowadzanych pięcioma wylotami z terenu JW 1245 we Wrocławiu, ul. Trzmielowicka 28, oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.
  CZĘŚĆ IX - Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w JW 1245 Wrocław-Leśnica.
  CZĘŚĆ X - Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
  z ujęć wody składających się z pięciu studni na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej na Koziej Hali w miejscowości Duszniki Zdrój.

Inne osoby dla Kaczmarczyk (749 osób):