Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Witold Augustyn

w KRS

Witold Augustyn Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Witold
Drugie imię:Augustyn
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Pszczyna (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Stanisława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bipoprojekt Sp. Z O.O., Pszczyna − KRS 0000237372

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Projekt docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz instalacją centralnego ogrzewania i cwu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej przy ul. Sokola 10.
  Zamawiający: Pszczyński Zarząd Edukacji, Pszczyna
  1 Projekt ocieplenia ścian i stropodachu :
  - inwentaryzacja budowlana uzupełniająca istniejącą dokumentację w niezbędnym zakresie.
  - ocena stanu technicznego.
  - koncepcja kolorystyki elewacji
  Do uzgodnienia z dyrekcją szkoły i Działem Inwestycji i Remontów w PZE.
  - projekt budowlany docieplenia ścian i stropodachu
  - projekty wykonawcze docieplenia ścian i stropodachu z uwzględnieniem :
  - docieplenie ścian
  - docieplenia stropodachu
  - wymiany stolarki okiennej w piwnicy
  - remontu zadaszeń nad wejściami - w niezbędnym zakresie
  - wykonania opaski z kostki betonowej wokół budynku w pasie szerokości min 100 cm
  - wymiany instalacji odgromowej - zwodów pionowych
  - modernizacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji dzwonkowej przy wejściach budynku
  2.Projekt modernizacji kotłowni gazowej o mocy 126 kW
  - projekt wykonawczy :
  - przebudowy wewnętrznej instalacji gazu - tylko w niezbędnym zakresie-
  - modernizacji kotłowni gazowej, z wymianą kotłów gazowych
  obecnie są dwa kotły Viessmann o mocy 63 kW każdy rok produkcji 2000 r.
  - instalacji elektrycznej i AKP,
  - instalacji wodnej z uwzględnieniem cwu
  - w zakresie branży budowlanej - wykończenia ścian, podłóg itd.-
  3. Projekt modernizacji centralnego ogrzewania
  - projekt wykonawczy modernizacji centralnego ogrzewania
  4. Projekt modernizacji instalacji cwu
  - projekt wykonawczy modernizacji instalacji cwu
  5.Niezbędne uzgodnienia do zgłoszenia , również z Państwową Strażą Pożarną w Pszczynie
  6.Przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
  7.Zbiorcze zestawienie kosztów.
  8.Audyt energetyczny odrębny dla :
  - budynku szkoły bez łącznika
  - hali namiotowej
  9.Plan BIOZ.
  10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  11. Wersja elektroniczna w/w opracowań:
  - pliki w formacie pdf dla każdego z projektów i przedmiarów,
  - kosztorysy inwestorskie w pliku w formacie ath.
  Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty.
 2. Projekt aktualizacji projektu remontu schodów zewnętrznych do głównego wejścia do budynku w ZS nr 1 w Pszczynie.
  Zamawiający: Pszczyński Zarząd Edukacji, Pszczyna
  2. Zakres opracowania :
  2.1. Inwentaryzacja budowlana schodów zewnętrznych.
  2.2. Projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem:
  - wymiany pokrycia stopni, podstopnic, podestów oraz przebudowę balustrad.
  2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  2.4. Przedmiar robót.
  2.5. Kosztorys inwestorski.
  2.6. Wersja elektroniczna w PDF dla wszystkich opracowań z wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego.
  3. Projektant zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi inwestycji i istniejącą dokumentacją.
  4. Projektant wykona dokumentację projektową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z późn. zm.-Dz.U. Nr 202 poz. 2072- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Trzy Stawy (skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego) w Tychach na działce nr 563/13, z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Tychy
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Trzy Stawy (skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego) w Tychach na działce nr 563/13, z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie: 1) projektu budowlanego; 2) projektów wykonawczych: a) architektonicznych, b) konstrukcji, c) zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg i placów, d) zieleni i małej architektury, e) instalacji wod-kan, f) instalacji p.poż., g) instalacji ciepłej wody, h) instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, i) instalacji centralnej ciepłej wody, j)wentylacji, k) odwodnienia terenu, l) instalacji elektrycznych, m) oświetlenia zewnętrznego, n) sieci kablowych, o) instalacji niskoprądowych, p) instalacji kontroli dostępu i monitoringu, q) kosztorysów inwestorskich, r) przedmiaru robót w układzie kosztorysowym, s) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4) Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. Wykonawca musi całość projektowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej opracować w technice cyfrowej i dołączyć do projektu na nośnikach informatycznych (płyta CD-R) w formacie dwg, doc, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie ath oraz w xls. Zamawiający nie przewiduje mozliwości składania ofert częściowych.

Inne osoby dla Kaczmarczyk (748 osób):