Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarek Andrzej Franciszek

w KRS

Andrzej Franciszek Kaczmarek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Kaczmarek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartczak Ireneusz, Centkowski Marek, Danielewski Tadeusz Władysław, Gajda Maria Halina, Grzyb Marian Stanisław, Kucharz Janusz, Marciniak Ryszard, Mosiński Marian, Rakuś Krzysztof Andrzej, Rydwanowski Tomasz, Świątkowski Zygmunt, Witkowski Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjno-handlowe Dźwig-service Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000120910
 2. Stowarzyszenie Użytkowników Parkingów Osiedlowych Słoneczko, Łódź − KRS 0000306041

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Atos Plus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000058461
 2. Ośrodek Wypoczynkowo-rehabilitacyjny Stalowy Zdrój Sp. Z O.O., Duszniki Zdrój − KRS 0000035281
 3. Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika, Założony W 1326 Roku Przez Karola Roberta Andegaweńskiego, Króla Węgier, Łódź − KRS 0000247525

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych na terenie KWP i jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne, bieżące naprawy i usuwanie powstałych awarii urządzeń dźwigowych, w tym:dźwigów osobowych, towarowych i podawczych znajdujących się na terenie KWP w łodzi i jednostek podległych
  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, polegające na utrzymaniu urządzeń w stanie pełnej gotowości
  technicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w Załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowy
  Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Wykaz urządzeń dźwigowych w garnizonie łódzkim podlegających konserwacji
  przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ- Wykaz urządzeń dźwigowych. 4. Szczegółowe warunki wykonania
  zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy. 5.
  Zamawiający dopuszcza możliwość konserwacji, bieżącej naprawy i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w
  innych obiektach (niewymienionych w Załączniku nr 4) w sytuacji oddania do użytku dodatkowych urządzeń w
  tych budynkach, w trakcie obowiązywania umowy. Powyższe zmiany odbędą się na podstawie pisemnego
  powiadomienia Wykonawcy i nie wymagają aneksu. W powyższym przypadku wartość wynagrodzenia nie
  ulegnie zmianie. 6. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca konserwacji
  lub naprawy urządzeń dźwigowych. Koszt dojazdu musi zostać wkalkulowany w cenę usługi. 7. Gwarancja na
  wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres 1 miesiąca od dnia odbioru. Gwarancja na wykonane prace
  naprawcze (bieżące naprawy lub usuwanie awarii) obejmuje okres 12 miesięcy od dnia odbioru. 8.Wykonawca
  zobowiązany jest do: 1) natychmiastowego podjęcia czynności naprawczych w sytuacji uwięzienia ludzi w
  kabinie lub na platformie dla osób niepełnosprawnych - z przybyciem na miejsce w przypadku urządzeń
  zlokalizowanych: a) na terenie Łodzi do 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii (zgłoszenia
  awarii Zamawiający dokonuje telefonicznie, a następnie potwierdza e-mailem lub faksem); b) na terenie
  garnizonu łódzkiego do 90 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii (sposób zgłoszenia awarii j. w.);
  2) podjęcia czynności naprawczych w sytuacji awarii niezagrażającej bezpieczeństwu użytkownika - z
  przybyciem na miejsce do maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (zgłoszenie awarii jak w pkt.
  1); 3) zapewnienia całodobowej obsługi serwisowej.
 2. Publikacja ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu ogólnopolskim dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 roku.
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
  Publikowanie ogłoszeń następować będzie:
  1. na stronach ogłoszeniowych - szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń czarno - białych lub kolorowych na ok. 16,5 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej;
  lub/i
  2. na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu - szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 11 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej,
  3. na stronach nekrologów i kondolencji - szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 500 cm2 powierzchni ogłoszeniowej;
  4. na 4 - stronicowych wkładkach - szacunkowo zakłada się publikację 1 takiej wkładki;
  5. w dodatkach do dziennika ogólnopolskiego - szacunkowo zakłada się publikację 2 takich całostronicowych kolorowych ogłoszeń.

  Zamawiający wymaga aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot spełniał następujące wymagania:
  1) krajowy zasięg ukazywania się,
  2) ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty,
  3) zawierał strony tematyczne o charakterze gospodarczo - finansowym.
  4) osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. w wysokości powyżej 50 tysięcy egzemplarzy,
 3. Modernizacja 2 (dwóch) dźwigów osobowych w budynku dydaktycznym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji, technicznej obsługi serwisowej zmodernizowanych dźwigów osobowych
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja 2 (dwóch) dźwigów osobowych w budynku dydaktycznym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji, technicznej obsługi serwisowej zmodernizowanych dźwigów osobowych. 2. Przedmiot oraz zakres zamówienia: Część A - Wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja 2 (dwóch) dźwigów osobowych w budynku dydaktycznym ASP przy ul. Wojska Pol-skiego 121 w Łodzi Część B - wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji, technicznej obsługi serwisowej zmodernizowanych dźwigów osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ.
 4. Serwis wind w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest serwis wind w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego. W zakres serwisu wchodzą konserwacje i naprawy bieżące. Szczegółowo zakres serwisu określony jest we wzorze umowy.
  Pakiet I. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 4 dźwigi
  Pakiet II. Wydział Nauk Geograficznych 4 dźwigi
  Pakiet III. Wydział Prawa i Administracji 5 dźwigów
  Pakiet IV. Wydział Filologiczny 2 dźwigi
  Pakiet V. Wydział Nauk o Wychowaniu 2 dźwigi
  Pakiet VI. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 2 dźwigi
  Pakiet VII. Wydział Filozoficzno-Historyczny 3 dźwigi
  Pakiet VIII. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 10 dźwigów
  Pakiet IX. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 2 dźwigi
  Pakiet X. Wydział Chemii 3 dźwigi
  Pakiet XI. Wydział Zarządzania 3 dźwigi
  Pakiet XII. Wydział Matematyki i Informatyki 2 dźwigi
  Pakiet XIII. Jednostki ogólnouczelniane i administracja I 7 dźwigów
  Pakiet XIV. Jednostki ogólnouczelniane i administracja II 14 dźwigów
  Pakiet XV. Domy studenckie i budynki mieszkalne 6 dźwigów

  Wykonawca składając ofertę załącza tylko te części arkusza kalkulacyjnego (Załącznika nr 1), które są przez niego wycenione.
 5. ZP/152/2013 - Usługa wykonania konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  Wykonywanie konserwacji i bieżących napraw dla 23 dźwigów w ciągu 24 miesięcy, od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r
 6. Remont dźwigu towarowego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu towarowego w systemie zaprojektuj i wybuduj w następującym zakresie:
  1) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, obejmującej w szczególności:
  a) projekt budowlany,
  b) przedmiary robót i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),
  2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową
 7. Modernizacja dźwigów osobowych
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, Łódź
  Modernizacja dźwigów osobowych zlokalizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63.

  Zakres robót:
  - wymiana dwóch kabin dźwigów osobowych z maksymalną powierzchnią kabiny,
  - ściany kabiny wykonane z blachy nierdzewnej,
  - wykonanie dostępu dla osób niepełnosprawnych wraz z przyciskami w kasecie dyspozycji z napisami Breilea,
  - napęd bezreduktorowy z prędkością 1 m/s (regulowaną),
  - montaż nowej ramy kabiny z chwytaczami dwukierunkowego działania,
  - montaż nowej łączność dwukierunkową kabiny z serwisem dźwigowym,
  - montaż nowego oświetlenia szybu i maszynowni z instalacją zasilającą oświetlenie,
  - montaż energooszczędnego oświetlenia kabiny,
  - drzwi kabinowe i przystankowe automatyczne o szerokości dla dźwigu małego - 900mm oraz dla dźwigu dużego - 1000mm,
  - wymiana zespołów napędowych wraz z linami,
  - certyfikacja dźwigów CE.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy
 8. Obsługa i konserwacja dźwigu towarowo-osobowego eksploatowanego w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Pawilon E)
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest obsługa i konserwacja dźwigu towarowo-osobowego funkcjonującego w budynku głównym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi (Pawilon E) według poniższego wykazu na podstawie aktualnych przepisów o ruchu urządzeń dźwigowych SEP. UDT. PIP. SANEPID z gwarancją na bezpieczną eksploatację wind.Zakres zamówienia obejmuje: Dane urządzenia: Numer fabryczny 35448 Rok budowy-1977 Typ-MDF Liczba przystanków-3, Liczba dojść-3, Udźwig 500 kg Obowiązkiem Wykonawcy będzie: 1.Prowadzenie książki ruchu. Prowadzenie dokumentacji technicznej przeprowadzonych napraw okresowych, przeglądów oraz pomiarów ochronnych, odnotowywanie każdej awarii i jej usunięcia. Kompletowanie protokółów odbioru potwierdzonych protokółami dopuszczenia urządzenia do ruchu przez UDT (DT-DE 90WO-D) i odnotowanych wpisem do książki. Prowadzenie korespondencji z UDT. 2.Całodobowa gotowość do usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając niedziel i świąt; 3.Czas przystąpienia do usunięcia awarii nie dłuższy niż 3 godziny od chwili powiadomienia. 4.Usuwanie drobnych usterek bez wyłączania windy z ruchu i wymianę uszkodzonych części. 5.Prowadzenie bieżącej konserwacji - wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z przepisami dozoru technicznego DT-DE90WO-E oraz instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych wind.
  6.Prowadzenie okresowych przeglądów i remontów tj: planowane wyłączenie windy z ruchu i w tym czasie wykonywanie przeglądów technicznych i remontów. 7.Przedstawianie kosztorysów remontów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający będzie udzielał zleceń na wykonanie remontów i rozliczał na podstawie kosztorysu powykonawczego, oraz kosztów materiałowych wynikających z protokołu.
  8.Przeprowadzanie terminowych pomiarów ochronnych - Wykonawca przeprowadza we własnym zakresie pomiary ochronne urządzeń i prowadzi stosowną dokumentację, wraz z protokółami. 9.Wykonawca zobowiązany jest do uwolnienia osób zablokowanych w windzie w czasie nie przekraczającym 60 minut. 10.Przestrzeganie zaleceń UDT i niedopuszczenie do przestojów. 11.Przejęcie urządzeń, pomieszczeń i dokumentacji dźwigu po podpisaniu umowy. 12.Ścisła współpraca z Działem Techniczno Inwestycyjnym Zamawiającego. 13.Przeszkolenie wraz z wydaniem certyfikatów pracownikom Działu Techniczno Inwestycyjnego Zamawiającego w zakresie uwalniania podczas awarii windy zablokowanych w niej osób.
 9. ZP/112/2012 - Usługa wykonania konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, Łódź
  Wykonanie konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 10. Dostawa i montaż dźwigu towarowego do transportu odzieży - znak sprawy 4/ZP/Z/2011
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
  Dostawa i montaż dźwigu towarowego do transportu odzieży
 11. Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/39/2010
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
  Zaprojektowanie dźwigu osobowego w istniejącym szybie, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę, demontaż starego dźwigu, montaż nowego dźwigu
 12. Wykonywanie czynności konserwacji dźwigów osobowych znajdujących się w Domach Studenckich Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej.
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacji dźwigów osobowych znajdujących się w Domach Studenckich Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej, zgodnie z załączonym do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazem urządzeń dźwigowych (załącznik nr 9), zakresem konserwacji (załącznik nr 10) oraz wykazem materiałów pomocniczych (załącznik nr 11).
 13. Usługa publikacji ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
  Część I
  Usługa publikacji ogłoszeń prasowych w tytule o zasięgu lokalnym
  Część II
  Usługa publikacji ogłoszeń w tytule o zasięgu krajowym
  3. Wymagania stawiane tytułom prasowym, w których będą publikowane ogłoszenia:

  część I
  a) tytuł musi obejmować terytorium całego województwa pomorskiego (tytuł główny oraz dodatek do tego tytułu lub jako odrębny własny dodatek regionalny na terenie województwa),
  b) tytuł musi ukazywać się codziennie od poniedziałku do soboty,
  c) tytuł musi zawierać strony o tematyce ekonomicznej, dotyczące województwa pomorskiego, ukazujące się w codziennym wydaniu od poniedziałku do soboty,
  d) tytuł musi zawierać dodatek przeznaczony do publikacji ogłoszeń o pracy, ukazujący się raz w tygodniu..

  część II
  a) tytuł musi obejmować zasięg krajowy,
  b) tytuł musi ukazywać się codziennie od poniedziałku do soboty,
  c) tytuł musi zawierać strony o tematyce ekonomicznej.

  4. Ogłoszenia będą publikowane w wersji czarno-białej lub kolorowej (full kolor).
  5. Ogłoszenia będą publikowane wg wzorów obowiązujących w UMWP (zał. Nr 4 do SIWZ) lub
  w innej formie przekazanej Wykonawcy. W przypadku druku ogłoszeń w innej formie niż na załączonym wzorze, ogłoszenie będzie zawierać herb Województwa Pomorskiego lub logo, ewentualnie herb i logo (zał. Nr 5 i 6 do SIWZ) ), oraz może zawierać oznakowanie właściwe dla projektów realizowanych ze środków POKL lub w zakresie realizacji polityki wspierania klastrów,
  UE, PROW 2007-2013, KSOW, Leader, UMWP, POLiŚ, POIG, Pomorskie w Unii lub napis Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  6. Publikacja ogłoszeń będzie miała miejsce na stronach ogłoszeniowych lub na stronie redakcyjnej.
  1) Zamawiający przewiduje publikację ok. 380 ogłoszeń - ilość jest wielkością szacunkową.
  dla części I
  - na stronach ogłoszeniowych: ok. 275 ogłoszeń
  - na stronie redakcyjnej: ok. 44 ogłoszeń
  dla części II
  - na stronach ogłoszeniowych: ok. 40 ogłoszeń
  - na stronie redakcyjnej: ok. 21 ogłoszeń

  2) Termin publikacji ogłoszeń
  - dla części I - następnego dnia od przekazania treści ogłoszenia (ogłoszenia o pracy będą przekazywane na zasadach obowiązujących u wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa)
  - dla części II - najpóźniej drugiego dnia od daty przekazania treści ogłoszenia.
  7. Przykładowe rodzaje ogłoszeń przewidywanych do publikacji: ogłoszenia ramkowe, nekrologi, kondolencje, życzenia, ogłoszenia o pracy, dot. promocji projektu, informujące społeczeństwo
  o wyborze wariantu realizowanej inwestycji i zakończenia konsultacji społecznych
  w realizowanym projekcie.
  Średnia wielkość ogłoszenia będzie wynosiła od 5 do 8 modułów.
  Tryb zamieszczenia ogłoszeń nie pozwala Zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie ilości ogłoszeń do publikacji, z podaniem dokładnych ich wymiarów.
  8. Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń przyjmuje się 1 cm2.
  9. Usługi określone w ust. 1 będą realizowane przez wykonawcę na podstawie bieżącego zlecenia, zwanego dalej zleceniem bieżącym, kierowanym na adres wykonawcy pisemnie lub na jego numer faksu. Zlecenia bieżące wskazywać będą rodzaj i zakres usługi (wielkość modułu, strona publikacji, określenie koloru).
  10. Zlecenia bieżące wystawiane będą przez upoważnionego pracownika Biura Prasowego, lub inną upoważnioną osobę z innej komórki organizacyjnej, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, drogą elektroniczną lub faxem.
  11. Ogłoszenia mogą zawierać odpowiednio: herby miast, gmin, powiatów województwa pomorskiego.
  12. Zamawiający może żądać przedstawienia do akceptacji wielkości modułu zlecanego do druku ogłoszenia lub projektu zlecanego ogłoszenia w skali 1:1.
  13. Zmiany treści lub wzoru ogłoszenia wymagają formy pisemnej, w terminie umożliwiającym techniczne wprowadzenie zmian.
  14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy realizowaniu umowy.
 14. Wymiana dwóch wind (nr 1 i 4) w ZOZ MSWiA w Łodzi.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
  Wymiana dwóch wind (nr 1 i 4) w ZOZ MSWiA w Łodzi. Windy ogólnie dostępne,
  udźwig - Q = 1500 kg lub 20 osób, prędkość jazdy płynnie regulowaną- V =ca 0,6 m / s
  kabinę metalową z blachy nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych - 1400 x 2350 mm,
  drzwi automatyczne o szerokości w świetle - 1100 mm.
 15. Konserwacja dźwigów osobowych, towarowych i podawczych KWP w Łodzi oraz w podległych jej jednostkach organizacyjnych województwa łódzkiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem umowy jest konserwacja i naprawa dźwigów osobowych, towarowych i podawczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych województwa łódzkiego.
  Szczegółowy opis warunków wykonywania zamówienia zawiera Załącznik nr 5 - projekt umowy
  Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających konserwacji oraz ich lokalizację określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Stanowi on podstawę do wyliczenia ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.
 16. Modernizacja dźwigu osobowo - towarowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych w zakresie: dostawy i montażu nowego dźwigu oraz demontażu istniejącego w budynku głównym II Szpitala Miejskiego im dr L.Rydygiera w Łodzi
  Zamawiający: II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi, Łódź
  Modernizacja dźwigu osobowo - towarowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych w zakresie: dostawy i montażu nowego dźwigu oraz demontażu istniejącego w budynku głównym II Szpitala Miejskiego im dr L.Rydygiera w Łodzi

Inne osoby dla Kaczmarek Andrzej Franciszek (116 osób):