Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarek Jan Andrzej

w KRS

Jan Andrzej Kaczmarek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Kaczmarek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieluszko Kaczmarek Elżbieta, Dobkiewicz Jakub Karol
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Szymon Jan, Tatarski Piotr Andrzej
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jeziorecka Martyna, Kaczmarek Szymon, Tatarski Piotr, Wojciechowska Aleksandra
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jeziorecka Martyna, Weres Michał Roman

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jeziorecka Martyna, Weres Michał Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. All Over Sp. Z O.O., Kicin − KRS 0000589103
 2. Avvo International Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000265448
 3. Fundacja Transatlantyk, Poznań − KRS 0000370451
 4. Fundacja Transatlantyk Festival, Łódź − KRS 0000557292
 5. Lanterna Pictures Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000673361
 6. Vdg International Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000217651

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko Harmony International Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000556671
 2. Fundacja Arte Duct, Warszawa − KRS 0000271660
 3. Gulf Trade And Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000462938
 4. Instytut Rozbitek, Poznań − KRS 0000166825
 5. Rozbitek Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000323065

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Usługa w postaci promocji marki "EC1" oraz "Narodowe Centrum Kultury Filmowej" oraz wydarzenia organizowanego przez Łódź Film Commission pn.: "10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego" podczas trwania Trasatlantyk Festival w Łodzi"
  Zamawiający: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia obejmuje następujący zakres:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu promocji marki EC1, oddziału Narodowe Centrum Kultury Filmowej oraz wydarzenia pn.: ”10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego” podczas Transatlantyk Festival poprzez świadczenia wg poniższej specyfikacji:

  a) Promocja „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi (dalej zwanego EC1), oddziału Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi (dalej zwanego NCKF) oraz Łódź Film Commission (dalej zwanego ŁFC) podczas Transatlantyk Festival poprzez:
  • nadanie im statusu “Partnera” NCKF, ŁFC i EC1;
  • umieszczenie informacji o NCKF, ŁFC i EC1 jako o Partnerze Festiwalu na materiałach promocyjnych/rekalmowych, w których jest informacja o organizatorach i partnerach, w formatach wymienionych w załączniku nr 1 do Zaproszenia;
  • umieszczenie logotypu NCKF, ŁFC i EC1 przed seansami lub w spocie przygotowanym przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.
  Promocja w wymienionym powyżej zakresie marek Zamawiającego będzie realizowana w szczególności za pośrednictwem działań prowadzonych
  w internecie, kanałach social media, kampanii outdoor, promocji w kinie, prasie, materiałach drukowanych itp.
  b) Promocja Partnera Narodowe Centrum Kultury Filmowej podczas Festiwalu (w terminie 14.07.2017 - 21.07.2017), w ramach cyklu „Raporty mniejszości”, który będzie składać się z:
  • Projekcji następujących filmów:
  o Las, 4 rano
  o Marie Curie
  o Powidoki
  o Wspomnienie lata
  • Spotkań z twórczyniami ww. wymienionych filmów, które odbędą się po projekcjach.
  Projekcje ww. filmów nie będą się pokrywały w zakresie terminów z projekcjami
  w ramach wydarzenia pn. “10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego”.
  c) Promocja Partnera Narodowe Centrum Kultury Filmowej podczas Wydarzenia (w terminie 14.07.2017 - 21.07.2017) poprzez:
  a) umieszczenie logotypu NCKF i EC1 przy wybranych filmach z festiwalowej sekcji “Panorama” w programie drukowanym, na stronie internetowej, spocie przed seansem;
  b) tagowanie “NCKF” przy wpisach dotyczących wybranych filmów na kanałach społecznościowych Wydarzenia;
  c) dystrybucję materiałów promocyjnych/reklamowych EC1 i NCKF w welcome packach dla gości i uczestników Wydarzenia;
  Zamawiający wymaga, aby przed projekcjami filmów tagowanych jako NCKF Wykonawca zapewnił możliwość wygłoszenia prelekcji/zapowiedzi przez przedstawicieli oddziału Narodowego Centrum Kultury Filmowej.
  d) Promocja wydarzenia pn. ”10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego” (dalej zwanego Wydarzeniem), współfinansowanego przez PISF, podczas Wydarzenia (w terminie 14.07.2017 - 21.07.2017) poprzez realizację cyklu 5 projekcji, z których trzy filmy: „Powidoki”, „Las, 4 rano” i „Maria Curie”, zaprezentowane zostaną w sekcji Sezon, jeden – „Wspomnienie lata” – w sekcji Polówka i jeden „DOM/Łódź” w sekcji Docs. Każda z projekcji zostanie zakończona spotkaniem i rozmową z twórcami filmu. Lista proponowanych gości zostanie przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiającego drogą mailową.

  Wykonawca zapewni promocję Wydarzenia, informując we wszelkich opisach (w materiałach drukowanych i mediach elektronicznych) dotyczących pięciu w/w projekcji i spotkań z twórcami, iż są one zorganizowane w ramach obchodów „10-lecia Łódzkiego Funduszu Filmowego” poprzez umieszczenie okolicznościowego logo dostarczonego przez Zamawiającego oraz, że projekt pn. „10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego” jest współfinansowany przez PISF.
  Wykonawca zapewni możliwość wyświetlenia spotu filmowego Łódź Film Commission a także materiałów filmowych (w postaci 2 – 3 minutowych reportaży) przygotowanych w ramach obchodów „10-lecia” przed każdą z pięciu w/w projekcji oraz przed projekcjami filmów w ramach cyklu “Raporty mniejszości”.
  e) Udzielenie następujących rodzajów licencji:
  i. udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na znak towarowy „Transatlantyk Festival” w okresie do 31 grudnia 2017 r., dla potrzeb promocji Projektu,
  ii. udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej i bezterminowej licencji na dedykowane materiały promocyjne/reklamowe (graficzne, słowno–graficzne, fotograficzne, muzyczne, audiowizualne) na potrzeby długofalowej promocji festiwalu i prowadzonej przez Zamawiającego statutowej działalności kulturalnej, prowadzonej zarówno w roku 2017 jak i w kolejnych latach,
  f) wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
  i. zapewnienia obsady personalnej Projektu odpowiedzialnej za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie Projektu,
  ii. pozyskania partnerów i patronów oraz pozostałych uczestników Projektu, oraz zapewnienie ich uczestnictwa w trakcie trwania Projektu,
  iii. wykonania przypisanych Wykonawcy zadań związanych z programem promocji Projektu poprzez działania wymienione w Opisie Zobowiązań Wykonawcy.

  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres promocji niezbędny dla realizacji zadań wymienionych w ust. a), b), c), d) zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
  6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 30 akredytacji na Wydarzenie oraz 30 zaproszeń na galę otwarcia i galę zamknięcia Projektu.
  7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na okres do 31 grudnia 2017 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na znak towarowy „Transatlantyk Festival” dla potrzeb promocji Projektu poprzez wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji:
  a) umieszczania znaku towarowego w internecie celem promocji Zamawiającego.
  8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieokreślony do dedykowanych materiałów promocyjnych, które będą przekazane i udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Projektu, przy czym powyższa licencja będzie obejmować następujące pola eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  9. Licencje opisane powyżej zostają udzielone z chwilą przekazania Zamawiającemu znaku towarowego oraz materiałów promocyjnych.
 2. Zakup autorskich praw majątkowych do filmów: /Współczesny język kina - wirtualna animacja (Motion Capture) cz.I /oraz /Współczesny język kina - sterowanie ruchem (Motion Control) cz.II/
  Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
  Zakup autorskich praw majątkowych do filmów: /Współczesny język kina - wirtualna animacja (Motion Capture) cz.I /oraz /Współczesny język kina - sterowanie ruchem (Motion Control) cz.II/
 3. Usługa w zakresie działalności twórczej i artystycznej, polegająca na organizacji dwóch wydarzeń teatralnych w miejscowości Rozbitek
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  Przedmiotem zamówienia publicznego są dwa wydarzenia teatralne, które zostaną zorganizowane w miejscowości Rozbitek w dniach 17 i 20 sierpnia 2012 r.
  Pierwszym wydarzeniem teatralnym będzie monodram A Celebration of Harold Pinter światowej klasy aktora Juliana Sandsa, wieloletniego współpracownika i badacza prac Harolda Pintera - poety, dramaturga, scenarzysty uhonorowanego Literacką Nagrodą Nobla w 2002 roku. Wydarzenie to jest jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania się z aktorem ze światowej czołówki aktorskiej i przybliżenie twórczości Noblisty. Spektakl wyreżyserował John Malkowich wybitny aktor, nominowany do Oskara. To również niecodzienna okazja do spotkania z literaturą brytyjską.
  Drugim wydarzeniem teatralnym będzie czytanie sztuki A Death in Columbia autorstwa Shema Bittermana, z amerykańsko-polską obsadą, m.in. Frances Fisher, Joe Regalbuto. Shem Bitterman to amerykański pisarz, aktor, reżyser i producent. Aktorzy przez kilka dni będą przygotowywać się i tworzyć realizację sztuki w Instytucie Rozbitek, aby potem po raz pierwszy wystawić ją na deskach polskiej sceny. Po czytaniu odbędzie się spotkanie i rozmowa publiczności z artystami.
  Misją tych wydarzeń teatralnych jest otwarcie młodych słuchaczy na nowe doświadczenia, wiedzę i konfrontację ze środowiskiem profesjonalistów, których metoda i organizacja pracy, a także pasja, mogą być inspirujące. Dotyczy ona lokalnej młodzieży do której przybędą twórcy o międzynarodowym formacie, a także z całej Wielkopolski, co umożliwi kontakt ze sztuką w mniej oczywistym miejscu niż duże miasto
 4. Współpraca przy organizacji Festiwalu Muzyki i Filmu - TRANSATLANTYK
  Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
  Współpraca przy organizacji Festiwalu Muzyki i Filmu - TRANSATLANTYK
 5. Usługa w zakresie działalności twórczej i artysycznej polegająca na organizacji warsztatów artystyczno-edukacyjnych
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  Realizacja warsztatów artystyczno-edukacyjnych, w ramach których odbędą się następujące warsztaty:
  1/ Master Classes kompozytorskie
  2/ Master Classes producenckie
  3/ Master Classes sztuki video
  4/ Master Classes aninmacji komputerowej efektów specjalnych
  5/ Master Classes grafiki i designu
  6/ Master Classes scenariuszowe i aktorskie

Inne osoby dla Kaczmarek Jan Andrzej (188 osób):