Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarek Pierzchała Elżbieta

w KRS

Elżbieta Kaczmarek Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Kaczmarek Pierzchała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Poddębice (Łódzkie)
Przetargi:54 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Beata, Banasiak Katarzyna, Banasiak Stanisław, Bartczak Jan, Bednarek Ewa, Bielawski Krzysztof, Biernacik Katarzyna, Binkowska Grażyna, Brożek Aneta, Błachowicz Jan, Chmielecka Elżbieta, Cieślikowski Stanisław, Drzewiecka Magdalena Urszula, Filip Joanna Beata, Foryś Stanisław Bogumił, Fryze Elżbieta, Gębarowski Andrzej, Gieraga Jolanta, Godziński Grzegorz, Gontarz Czesław, Góra Bogdan, Górecka Monika, Gortat Mariusz Andrzej, Gralak Małgorzata, Grzegorzewska Małgorzata, Hejczyk Małgorzata, Jacińska Małgorzata, Janiszewski Roman, Jaśkiewicz Aneta, Jesiołowski Jerzy, Józefiak Cecylia, Jóźwiak Beata, Jurkiewicz Włodzimierz, Justyńska Wrzesińska Iwona, Kajszczak Ryszard, Kantorczyk Agnieszka, Karwacka Słomczewska Alina Małgorzata, Kaszuba Jan, Kawecka Barbara, Kaźmierczak Joanna, Kałużny Franciszek, Klimczak Ewa, Kosecka Beata, Kowalczyk Agata Grażyna, Król Mariola, Krystyniak Kinga, Kujawa Ewa, Kujawa Krystyna, Kulak Danuta, Kupczyk Halina, Kurczewska Marianna, Kwiatkowska Urszula, Lewandowska Agnieszka, Machudera Andrzej, Magdziak Zbigniew Grzegorz, Magdziarek Małgorzata, Maj Jadwiga Urszula, Mikołajczyk Krzysztof, Misiak Dorota Zofia, Mucha Krystyna, Młynarczyk Katarzyna, Napieraj Grzegorz Marian, Nowak Agnieszka, Nowak Danuta, Nowak Małgorzata, Nowicka Zagłoba Dorota, Obrębski Maciej Robert, Olejnik Mann Henryka, Paczkowska Grażyna, Pajerska Agnieszka, Pajszczyk Halina, Palka Zbigniew, Pawlak Grażyna, Perkowska Krystyna, Perkowski Zbigniew Robert, Polańska Beata, Pyziak Wojciech Jan, Ratajczyk Monika, Rojek Anna, Rulka Dorota, Rytwiński Eugeniusz, Sieradzka Wiaderek Renata, Skorek Jerzy Andrzej, Skórka Katarzyna, Skórka Krzysztof Jan, Skrzypczyński Grzegorz, Śmiechowska Anna, Śmietańska Monika, Sobczak Małgorzata, Sumiński Janusz, Supeł Henryka, Świstek Małgorzata Bożena, Szafarz Elżbieta Barbara, Szczepaniak Tadeusz, Szczepańska Anna, Szczypiorska Agnieszka, Szulc Anna Bożenna, Tarczyńska Martyna, Tarczyńska Olczyk Marzena, Targalska Anna, Tokarska Lidia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łopata Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.machudera Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000318554
 2. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 3. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 4. Cech Rzemiosł Różnych W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000108933
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poddębice − KRS 0000163045
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pęczniewie, Pęczniew − KRS 0000161969
 7. Godziński-rolnictwo Sp. Z O.O., Zadzim − KRS 0000959991
 8. Impression Pawełczyk Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000407522
 9. Kółko Rolnicze W Sworawie, Sworawa − KRS 0000232745
 10. Lev-in Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000652609
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Brudnowie, Brudnów − KRS 0000238705
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Marynkach, Marynki − KRS 0000201919
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Mrowicznej, Mrowiczna − KRS 0000215113
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Ralewicach, Ralewice − KRS 0000207359
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Sługach, Sługi − KRS 0000245839
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Zadzimiu, Zadzim − KRS 0000246016
 17. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 18. Sam-rol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000173458
 19. Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich W Górze Św. Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty − KRS 0000461301
 20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Poddębice i Zadzim - Kraina Bez Barier, Poddębice − KRS 0000293377
 21. Stowarzyszenie My- Dla Pęczniewa, Pęczniew − KRS 0000349691
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Gorczyna, Gorczyn − KRS 0000607402
 23. Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty − KRS 0000247989
 24. Stowarzyszenie Przyjaciół Zadzimia, Zadzim − KRS 0000537902
 25. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Tytoniowego Przy Jti Polska Sp. Zo.o W Starym Gostkowie, Stary Gostków − KRS 0000210830

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki − KRS 0000142918
 2. Fundacja Na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej W Łodzi, Łódź − KRS 0000111552
 3. Geotermia Poddębice Sp. Z O.O., Poddębice − KRS 0000146246
 4. Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. Z O.O., Uniejów − KRS 0000054551
 5. Instalplast Łask Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Łask − KRS 0000108582
 6. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 7. Klub Sportowy Orzeł Łódź, Łódź − KRS 0000004022
 8. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 10. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź − KRS 0000115583
 11. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Malanowie, Malanów − KRS 0000142978
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000175416
 13. Spółdzielnia Mleczarska Mleczwart W Wartkowicach, Wartkowice − KRS 0000140208
 14. Xsystem S.A., Łódź − KRS 0000389966

Powiązane przetargi (54 szt.):
 1. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 9 213 394,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty)
  Zamawiający: Gmina Wieluń, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 9 213 394,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty). 1) okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.; 2) wykorzystanie kredytu - do dnia 31.12.2016 r.; 3) karencja w spłacie kredytu - do dnia 31.12.2016 r.; 4) uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r - w transzach, o których kredytobiorca (Zamawiający) będzie informował bank (Wykonawcę) z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki (wzór zapotrzebowania na środki stosowanego przez wybranego Wykonawcę będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej). Kwota niewykorzystana w okresie postawienia do dyspozycji danej transzy może być wykorzystana przez Zamawiającego w okresie postawienia do dyspozycji następnej transzy; 5) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN; 6) spłata kapitału po upływie okresu karencji w 84 ratach miesięcznych (do ostatniego dnia miesiąca) zgodnie
  z załącznikiem nr 13 do SIWZ w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2023 r., płatności rat kapitałowych zgodnie z pkt 15 Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 8 do SIWZ; 7) spłata odsetek - miesięcznie, naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia, ostatnia spłata do dnia 31 grudnia 2023 r., przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, zaś rok 365 dni; płatności rat odsetkowych zgodnie
  z pkt 19 Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 8 do SIWZ; 8) koszty obsługi kredytu - kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 3M plus ewentualna stała marża bankowa w umownym okresie kredytowania; Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M). Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M plus ewentualna stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 9) formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel „in blanco” bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta na sumę równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby wystawiony weksel obejmował również prowizję i inne ewentualne koszty. Kontrasygnata Skarbnika Miasta składana będzie na umowie; 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych kosztów finansowych obciążających Zamawiającego; 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania kredytu w mniejszej wysokości bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego; 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Wieluń; 13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat
  i prowizji od złożonego i rozpatrzonego wniosku kredytowego; 14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Wykonawców, danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania; 15) Zamawiający nie planuje przedłużenia terminu spłaty rat kredytowych. Ostateczny termin spłaty kredytu zgodnie z umową to 31.12.2023 r.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Ostrówek, Ostrówek
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 3. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZADZIM, POW. PODDĘBICKI, WOJ. ŁÓDZKIE
  Zamawiający: Gmina Zadzim, Zadzim
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zadzim obejmującej w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków gminy, w tym obsługę elektroniczną, 2) obsługę bankową rachunków bieżących budżetu Gminy, 3) obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy, 4) obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych, 5) obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych, 6) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, 8) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy, na lokacie typu O/N Overnight ( w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - wpłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostek podległych z rachunków bieżących i pomocniczych, 10) sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 11) dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, (druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe), 12) instalacja usługi internetowego obsługi bankowej w Urzędzie Gminy Zadzim do obsługi kont dla Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych, 13) obsługę wypłat gotówkowych świadczeń z pomocy społecznej przez bank, 2.1 Bankową obsługę budżetu Gminy Zadzim będzie mógł prowadzić bank posiadający siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy na terenie Zadzimia. 2.2 W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Zadzimia siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Zadzimia w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału, filii lub punktu kasowego, zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Zadzimiu, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Zadzim i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór, będzie dokonywany przez bank na jego koszt)

  II.1.5)
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy Uniejów - Odnawialne źródła energii
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 6 500 000,00 PLN (sześć milionów pięćset tysięcy zero złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy Uniejów - Odnawialne źródła energii. Planuje się uruchomienie kredytu w kwocie 6 500 000,00 PLN a) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. b) Terminy przekazywania środków. Przewiduje się uruchomienie kredytu w dwóch następujących transzach: - I transza - do 10 lipca 2015 roku w wysokości 1 500 000,00 PLN. - II transza - do 31 lipca 2015 roku w wysokości 5 000 000,00 PLN. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wypłaty pierwszej transzy kredytu w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy kredytowej. c) Karencja w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2015 roku. (Karencja nie dotyczy spłaty odsetek od kredytu). d) Okres spłaty kapitału kredytu - 5 lat od upływu okresu karencji (od 31 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku). e) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31 stycznia 2016 roku). f) Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu - raty miesięczne. Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać ostatniego dnia miesiąca. Spłata kapitału kredytu winna się odbywać w 60 następujących ratach: Rok 2016 - pierwsza rata 112 000,00 zł, następne 11 rat każda po 108 000,00 zł; Rok 2017 - 12 rat każda po 62 500,00 zł; Rok 2018 - pierwsza rata 130 000,00 zł, następne 11 rat każda po 120 000,00 zł; Rok 2019 - pierwsza rata 131 000,00 zł, następne 11 rat każda po 129 000,00 zł; Rok 2020 - pierwsza rata 130 000,00 zł, następne 11 rat każda po 120 000,00 zł. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. h) Kwota nie wykorzystana w okresie postawienia do dyspozycji danej transzy może być wykorzystana przez Zamawiającego w okresie postawienia do dyspozycji następnej transzy. i) Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku. j) Odsetki liczone od salda kredytu spłacane będą miesięcznie (na koniec każdego miesiąca) k) dotrzymaniu terminu spłaty kredytu i odsetek decyduje data przekazania środków na rachunek Wykonawcy. l) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2%. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia ostatniej transzy kredytu. m) Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III podpunkt 3 litera i, tj. stawka WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji. n) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. o) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych...
 5. Wybór banku do zaciągnięcia kredytu
  Zamawiający: Gmina Konopnica, Konopnica
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt w wysokości 1.200.000,- złotych udzielony na następujących warunkach :
  1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowana będzie spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem ,w celu pokrycia zobowiązań. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć wypłatę kredytu w trzech transzach :

  w dniu 31.07.2015 r. w kwocie 200 000,00 zł
  w dniu 30.09.2015 r. w kwocie 500.000,00 zł
  w dniu 30.11.2015 r. w kwocie 500 000,00 zł
  3) Spłata kredytu :

  2016 r. - 0
  2017 r. - 02018 r. - 0
  2019 r. - 100.000,00 zł ( 4 raty po 25.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2020 r. - 150.000,00 zł ( 4 raty po 37.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2021 r. - 150.000,00 zł ( 4 raty po 37.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2022 r. - 150.000,00 zł ( 4 raty po 37.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2023 r. - 150.000,00 zł ( 4 raty po 37.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad).
  2024 r. - 250.000,00 zł ( 4 raty po 62.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień ,listopad).
  2025 r. - 250.000,00 zł ( 4 raty po 62.500,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień listopad ).

  Raty kredytu płatne w ostatnim dniu w/w miesiącach.

  Dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez
  dodatkowych opłat.

  4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych naliczonych od kapitału niezapłaconego, płatnych w ostatnim dniu miesiąca.( bez okresu karencji ).

  5) Oprocentowanie kredytu ( zmienne , obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego , w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 1M - wyliczony za miesiąc poprzedzający). Dla sporządzenia oferty należy przyjąć średni WIBOR 1M - za miesiąc maj- wynoszący 1,64%.
  Do obliczenia odsetek należy przyjąć , że rok liczy 365 dni.
  6) Prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed udzieleniem kredytu. 7) Spłata kredytu wraz z odsetkami i jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu
  stanowić będą jedyne obciążenie Zamawiającego z tytułu niniejszego zamówienia.
  Nie dopuszcza się jakichkolwiek prowizji lub opłat dodatkowych. 8) Zabezpieczenie kredytu ; weksel własny in blanco z deklaracją wekslową .
  9) Zamawiający nie wyraża zgody o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu.
  Zamawiający udostępni niezbędne sprawozdania oraz budżet gminy w wersji elektronicznej na stronie www.konopnica.finn.pl
 6. Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spólka z o.o.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o., Poddębice
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w postaci: - Przebudowy stacji uzdatniania wody w Niewieszu; - Zakupu i dostawy samochodu asenizacyjnego; 2) Całkowity koszt realizowanych przez spółkę zadań wynosi: 1.502.298,23 zł netto, w tym wkład własny na poziomie 40%, tj. o wartości netto: 602.298,23 zł netto. 3) Okres kredytowania: od dnia 25.05.2015 r. do 25.11.2016 r. 4) Terminy przekazywania środków. Przewiduje się uruchomienie kredytu w jednej transzy, w terminie do 25.05.2015 r. Zamawiający/kredytobiorca zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty transzy kredytu. Transza kredytu będzie przekazana na rachunek Zamawiającego/kredytobiorcy. 5) Karencja w spłacie kredytu - zgodna z ofertą kredytodawcy. 6) Okres spłaty kapitału kredytu od zakończenia karencji do dnia 25.11.2016 r. 7) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji. 8) Forma spłaty odsetek kredytu - raty miesięczne płatne na koniec miesiąca. 9) Forma spłaty kapitału kredytu: Spłata kapitału kredytu winna się odbywać w równych ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca, zgodnie z przedstawionym przez bank harmonogramem uwzględniającym oferowany okres karencji w spłacie kapitału. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. 11) Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku. 12) Odsetki liczone od salda kredytu spłacane będą miesięcznie (na koniec każdego miesiąca) 13) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,5%. 14) Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III. ust 3 p. pkt. 11), tj. stawką WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji. 15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie: - weksel in blanco; - cesja z umowy o przyznanie pomocy Nr 00316-6921-UM0502328/14 w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 13 listopada 2014 r. 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przetargowej oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie, Uniejów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. 2. Rodzaj zamówienia: usługa. 3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie w postaci: - Remontu i aranżacji wnętrz pomieszczeń w restauracji HERBOWA i kawiarni LEGENDA na zamku w Uniejowie ul. Zamkowa 2, - Zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym - budowa mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej. 2) Całkowity koszt realizowanych przez spółkę zadań wynosi: 4.400.000,00 zł netto, w tym wkład własny na poziomie do 10%, tj. o wartości netto: 400.000,00 zł netto. 3) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 29.12.2024 r. 4) Terminy przekazywania środków. Przewiduje się uruchomienie kredytu w jednej lub dwóch transzach, w terminie do 29.12.2014 r. Zamawiający/ kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej lub późniejszej wypłaty transzy kredytu. Transza kredytu będzie przekazana na rachunek Zamawiającego/ kredytobiorcy. 5) Karencja w spłacie kredytu: do 31.01.2015 roku. 6) Okres spłaty kapitału kredytu od 31.01.2015 roku do dnia 29.12.2024 r. 7) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31.01.2015 r). 8) Forma spłaty odsetek kredytu - raty miesięczne płatne na koniec miesiąca. 9) Forma spłaty kapitału kredytu: Spłata kapitału kredytu winna się odbywać w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca, w każdym roku kredytowania w następujący sposób: - lipiec - sierpień po 100.000,00 zł netto, - od września - do czerwca po 20.000,00 zł netto, 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. 11) Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku. 12) Odsetki liczone od salda kredytu spłacane będą miesięcznie (na koniec każdego miesiąca) 13) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,5%. 14) Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III. ust 3 p. pkt. 11), tj. stawką WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji. 15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie hipoteka na zabudowanych nieruchomościach: - nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem termalno - basenowym, położonej w Uniejowie przy ul. Zamkowej 3 (działka nr 6/3 o powierzchni 4104 m2, księga wieczysta KW-SR2L/00034578/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach o całkowitej wartości 8.970.360,00 zł, przy czym nie obciążoną przez hipotekę pozostała wartość: 2.630.180,00 zł. - nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem Domu Pracy Twórczej, położonej w Uniejowie przy ulicy Zamkowej, oznaczonej nr geodezyjnym działki 5/11, o powierzchni 32.0613 ha, o łącznej wartości: 3.333.360,00 netto wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości. 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przetargowej oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 734 023,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Burzenin, Burzenin
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 734 023,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 1)Termin spłaty kapitału: 1 grudzień 2020 r., 2)Waluta kredytu: złoty polski (PLN), 3)Kwota kredytu: 1 734 023,56 zł, 4)Karencja w spłacie kapitału: do 1 czerwca 2018 r. 5)Zamawiający ustala termin płatności odsetek na dzień: a)1.06.2015 r. b)1.12.2015 r. c)1.06.2016 r. d)1.12.2016 r. e)1.06.2017 r. f)1.12.2017 r. g)Pozostałe terminy płatności odsetek będą przypadać na dzień 1 czerwca i 1 grudnia kolejnego roku. 6)Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 01-06-2018 r. - 50 000,00 01-12-2018 r. - 50 000,00 01-06-2019 r. - 400 000,00 01-12-2019 r. - 400 000,00 01-06-2020 r. - 400 000,00 01-12-2020 r. - 434 023,56 Razem 1 734 023,56 7)Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wyniesie WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku), 8)Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek, 9)Postawienie środków finansowych do dyspozycji 22-09-2014 roku (dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 22-09-2014 r.), 10)Sposób wykorzystania środków finansowych - w jednej transzy. 11)Prowizja nie przekraczająca 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja ta będzie zapłacona w ciągu 3 dni od dnia postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego. 12)Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów spłaty kredytu w części lub całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 13)O zmianie terminu spłaty rat kapitałowych kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego wniosku. Podstawą zmiany terminu spłaty rat kapitałowych będzie każdorazowo podpisanie przez obie strony aneksu do umowy. 14)Zabezpieczenie kredytu: weksel (in blanco) z deklaracją wekslową
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Błaszki
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Błaszki w wysokości 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 419 361,00 PLN i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 480 639,00 PLN przy czym :

  1. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w 6 równych transzach każda w wysokości 150 000,00 zł począwszy od 01.07.2014r.

  2. Karencja w spłacie kapitału do 27.02.2018 r.

  3. Spłata kapitału będzie następowała w okresach kwartalnych po upływie okresu karencji , w terminach określonych w umowie, I rata kapitału płatna w dniu 28.02.2018 r. w wysokości 25.000,00 zł i kolejne raty po 25.000,00 zł;ostatnia rata płatna 30.11.2026 r.

  4. Spłata odsetek od transz kredytu płatna na 31.12.2014 r. Dalsza spłata odsetek będzie realizowana w okresach kwartalnych takich jak spłata kapitału.

  5.Wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej dla kolejnych okresów odsetkowych.

  6. Koszty obsługi kredytu stanowiły będą wyłącznie odsetki od udzielonego kredytu,

  7. Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi odbywać się będzie bez opłat i prowizji,

  8. Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu (przedłużenia, skrócenia) oraz wysokości rat spłaty kapitału oraz odsetek bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
 10. Obsługę bankową budżetu Powiatu Łęczyckiego
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu powiatu, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:
  a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (104 rachunki bankowe - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia),
  b) realizacji poleceń przelewów do innych banków - elektroniczna obsługa rachunków,
  c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie
  d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
  e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
  e1) elektronicznej obsłudze wszystkich rachunków,codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
  f) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi:
  - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych,
  - uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
  Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy,
  h) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy,
  i) automatycznym lokowaniu środków, na rachunku powyżej 50 000 zł na lokatach krótkoterminowych overnight, usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Łęczyckiego tj. rachunku bieżącego budżetu i rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 50 000 zł. Każda obsługiwana jednostka może w drodze pisemnej dyspozycji w każdym czasie w trakcie obowiązywania umowy odwołać lub przywrócić automatyczne lokowanie środków.
  Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N pomniejszone o stałą marżę banku do wysokości 1%,
  j ) realizacji transakcji walutowych,
  k) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem
  l) automatyczne przekazywaniu przez Wykonawcę na rachunek bieżący powiatu, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie powiatowi,
  m) udzieleniu powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł w 2014 r. Wykonawca bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia obowiązywania umowy na obsługę bankową, w latach następnych tj. 2015, 2016, 2017 kredyt w wysokości określonej w uchwale budżetowej zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 15 stycznia każdego roku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
  n) prowadzeniu wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  o) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
  p) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego.
  r) koszty obsługi rachunku budżetu powiatu oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Koszty obsługi rachunków jednostek organizacyjnych winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków jednostki obsługiwanej.


  - Szacunkowa ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 39
  - Szacunkowa wartość przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie - 49 100 000zł
  - Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 3 500 000 zł
  - Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych/rocznie - 1 000 000 zł
  - Szacunkowa liczba blankietów czekowych/rocznie - 600 szt.
  - Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 104

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział/ły lub filie w mieście Łęczyca.
 11. Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 1 660 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 660 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 660 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): I transza - 02.06.2014r. w wysokości 1 000 000 zł II transza - 16.07.2014r. w wysokości 660 000 zł 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 31.03.2022r. do 31.12.2023r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne do dziesiątego dnia po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego. 6. Spłata kapitału według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklaracja wekslowa . 9. Dopuszcza się możliwość spłacania większych rat kredytu lub spłat we wcześniejszych terminach w okresie obowiązywania umowy i spłat odsetek za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 10. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu
 12. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Zgierskiego. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.): a) rachunków bieżących; b) rachunków lokat terminowych; c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych; d) rachunków wirtualnych służących do płatności masowych. Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, 2) prowadzenie przez Wykonawcę placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego,
  z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, bez pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji od wpłat klientów obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na rzecz Zamawiającego. Z tytułu prowadzenia placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego Wykonawca będzie obciążany opłatami za czynsz w wysokość miesięcznych opłat 150,00 zł netto. Metraż pomieszczenia 5,24 m2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie łącza internetowego wraz z podłączeniem linii telefonicznej. Zamawiający informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w centrali telefonicznej; Uregulowania dotyczące najmu powierzchni w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Zgierzu przy ul. Długiej 49, objęte zostaną odrębną umową zawartą pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 zł, w skali roku, w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu obowiązującej na dany rok. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową; 4) wykonywanie następujących czynności i usług: a) elektroniczna obsługa rachunków; b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie: aa) papierowej; bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności; 5) realizacje transakcji walutowych; 6) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000,00 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 100.000,00 zł. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 100.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty; 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni; 3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR ON +/- marża Wykonawcy. 3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940 oraz ujawniał numery rachunków wirtualnych zawartych w pliku przesłanego raportu; 2) zainstalował w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla dwóch samodzielnych niezależnych stanowisk do bankowości elektronicznej, z możliwością zainstalowania innego niezbędnego do wykonywania zadań merytorycznych Zamawiającego oprogramowania. Przy czym Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania Zamawiającego, dotyczące paramentów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ; 4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych; 5) nieodpłatnie konserwował dostarczony sprzęt komputerowy; 6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej; 7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. O zmianie osoby, o której mowa powyżej (osób) Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji : 1) z tytułu niewykorzystania dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym; 2) za przelewy bankowe realizowane w formie papierowej i elektronicznej w ramach banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Zgierskiego (wewnątrzbankowe); 3) za wydanie druków czeków; 4) za wydanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych, wystawianych przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego oraz za sporządzanie aneksów związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z uregulowań wewnętrznych Wykonawcy; 5) innych niż określone w niniejszej SIWZ. 5. Ceny jednostkowe oraz prowizje oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 6. Marża oferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego.
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł
  Zamawiający: Gmina Brzeźnio, Brzeźnio
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł.
  a) Wysokość kredytu - 500 000 zł.

  b) Kredyt przeznaczony jest na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku;
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  c) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31 grudnia 2013 roku.

  d) Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca począwszy od 2014 roku.

  e) Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania.
  W okresie kredytowania WIBOR 1M należy aktualizować raz na miesiąc, ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, wyliczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań tego miesiąca.


  f) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca.

  g) Jednorazowa prowizja nie przekraczająca 1% od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu.

  h) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  i) Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy.
  Przewidywany termin uruchomienia kredytu - w dniu podpisania umowy.

  j) Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Gminy Brzeźnio.

  k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  ł) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

  m) Do celów wyliczenia ceny oferty należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.


  Uwaga!
  Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołącza się następujące dokumenty:

  1) Uchwała Rady Gminy Brzeźnio Nr XXXIV/206/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. roku
  w sprawie zaciągnięcia kredytu.

  Uchwały Rady Gminy Brzeźnio w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wraz ze zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio na lata 2013-2023, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Sieradzu dotyczące powyższych aktów, a także sprawozdania budżetowe znajdują się na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl w zakładce BUDŻET GMINY.


  W przypadku, gdy w/w dokumenty zdaniem Wykonawcy są niewystarczające do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego
  o informacje pisemnie na adres Urzędu Gminy w Brzeźniu, faxem 43 820-36-71 lub
  e-mailem - eowczarek@brzeznio.pl,
 14. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dla Gminy i Miasta Błaszki
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy i Miasta Błaszki w kwocie 2 707 916,40 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w tym:
  1)kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi - Umowa Nr Ł/0/13/09/1254 z dnia 13 lipca 2009 r., spłata w kwocie 841 176,40 PLN,( terminy spłat: 31.03.2014 r. Kwota 420 588,24 PLN; 30.06.2014 r. Kwota 420 588,16 PLN);
  2)kredyt w ING Bank Śląski S.A Oddział w Łodzi - Umowa Nr 678/2010/00001787/00 z dnia 29 czerwca 2010 r., spłata w kwocie 1 866 740,00 PLN ( terminy spłat: 28.02.2014 r., 31.05.2014 r., 31.08.2014 r. po 466 660,00 PLN, 30.11.2014 r. kwota 466 760,00 PLN);
  Kredyt nie wpłynie na konto Gminy i Miasta Błaszki, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłaty powyższych kredytów.
  Karencja w spłacie kapitału kredytu 2014 - 2017 r.
  Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych.
  Spłata kapitału kredytu i odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, w terminach określonych w umowie począwszy od 28 lutego 2018 roku do 30 listopada 2029 roku.
  I rata kapitału 28.02.2018 r. W wysokości 25 000,00 PLN i kolejne 7 rat po 25 000,00 PLN; następne 20 rat po 50 000,00 PLN; kolejne 19 rat po 75 000,00 PLN; ostatnia rata 82 916,40 PLN.
  Wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stawki WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej dla kolejnych okresów odsetkowych.
  Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu (przedłużenia, skrócenia) oraz wysokości spłat rat kapitałowych oraz odsetek bez ponoszenia opłat i prowizji.
 15. Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 850 000 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 850 000 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 850 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): I transza - 24.12.2013r. w wysokości 850 000 zł 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2014r. do 31.12.2023r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne do dziesiątego dnia po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego. 6. Spłata kapitału według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklaracja wekslowa . 9. Dopuszcza się możliwość spłacania większych rat kredytu lub spłat we wcześniejszych terminach w okresie obowiązywania umowy i spłat odsetek za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 10. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Rusiec, Rusiec
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 700 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - okres kredytowania - 10 lat,
  - spłata rat kapitałowych w 40 równych ratach kwartalnych,
  Początek spłaty - 30.03.2014 r.
  Koniec spłaty - 31.12.2023 r.
  - udzielenie kredytu w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy wskazany w umowie o udzielenie kredytu,
  - postawienie kredytu do wykorzystania od daty podpisania umowy do 20.12.2013 r. bez pobierania dodatkowych opłat za gotowość
  w transzach i dniach na podstawie dyspozycji kredytobiorcy,
  - podstawowa stopa oprocentowania kredytu WIBOR-1M + proponowana marża,
  - odsetki podlegające spłacie w okresach kwartalnych w terminach jak przy spłacie rat kapitałowych na podstawie informacji telefonicznych,
  - datą zapłaty rat kapitałowych i odsetek jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
  - Wykonawca przedstawi tabelarycznie wysokość spłat rat, odsetek i wszelkich innych kosztów związanych z odzieniem kredytu według załączonego wzoru (na dzień złożenia oferty),
  - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
  - nie dopuszcza się możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy.
 17. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100
  Zamawiający: Gmina Widawa, Widawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł słownie: dziewięćset tysięcy złotych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ
 18. Kredyt złotowy na planowaną spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Zduńska Wola, Zduńska Wola
  Kredyt złotowy w wysokości 1 161 430,40 zł na planowaną w 2013 roku spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Kredyt zostanie spłacony w latach 2014-2028 a) Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy; b) Spłata kapitału nastąpi w ratach kwartalnych w wysokości 19 356,10 zł każda - w roku 2014 oraz 19 357,25 zł każda w latach 2015-2028, płatnych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał; c) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Zamawiający rozpocznie spłacanie odsetek w miesiącu następującym po miesiącu uruchomienia kredytu; d) Odsetki liczone będą od kwoty kredytu wykorzystanego, a nie pozostawionego do dyspozycji; e) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów (naliczane odsetki w takim przypadku będą tylko za okres kredytowania), - do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu, bez dodatkowych opłat; f) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa będzie objęta kontrasygnatą Skarbnika. g) Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową) stanowią: - prowizja przygotowawcza od kwoty kredytu, - oprocentowanie kredytu (zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 3 M - wyliczony za 3 miesiące poprzedzające; - marża Wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). h) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3 M zostanie ona, za porozumieniem stron zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3 M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. i) Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni (366 dni w roku przestępnym) a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu w I
  lub II transzach
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Czarnożyły, Czarnożyły
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 660.000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 20. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013r. do wysokości 1.008.038,00 zł ( słownie: jeden milion osiem tysięcy trzydzieści osiem zł ) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
  1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013 r. do wysokości 1.008.038,00 zł ( słownie:
  jeden milion osiem tysięcy trzydzieści osiem zł ) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  a) Kod CPV 66 11 30 00 - 5
  b) Planowany okres kredytowania - do dnia 20.12.2021 roku.
  c) Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 20 marca 2014 roku do 20 grudnia 2021 roku -
  w 32 ratach kwartalnych, w tym:
  - w roku 2014 - 4 raty kapitałowe po 12 500,00 zł ( razem 50 000,00 zł ),
  - w roku 2015 - 4 raty kapitałowe po 12 500,00 zł ( razem 50 000,00 zł ),
  - w roku 2016 - 4 raty kapitałowe po 12 500,00 zł ( razem 50 000,00 zł ),
  - w roku 2017 - 4 raty kapitałowe ( 3 raty po 42 902,00 zł i 1 rata 42 901,00 zł ( razem 171 607,00 zł),
  - w roku 2018 - 4 raty kapitałowe ( 3 raty po 42 902,00 zł i 1 rata 42 901,00 zł ( razem 171 607,00 zł),
  - w roku 2019 - 4 raty kapitałowe ( 3 raty po 42 902,00 zł i 1 rata 42 901,00 zł ( razem 171 607,00 zł),
  - w roku 2020 - 4 raty kapitałowe ( 3 raty po 42.902,00 zł i 1 rata 42 901,00 zł ( razem 171 607,00 zł),
  - w roku 2021 - 4 raty kapitałowe ( 3 raty po 42 902,00 zł i 1 rata 42 904,00 zł ( razem 171 610,00 zł),

  d) Okres karencji w spłacie kredytu do 19 marca 2014 roku.
  e) Termin ostatecznego wykorzystania kredytu do 20 grudnia 2013 roku.
  f) Uruchomienie kredytu - jednorazowo do 20 grudnia 2013 r. po podpisaniu umowy, z tym, że termin
  wypłaty kredytu najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili wystąpienia przez Gminę o uruchomienie wypłaty w kwocie
  określonej w złożonym zapotrzebowaniu.
  Kwota niewykorzystana przez Gminę do końca ostatecznego okresu wykorzystania kredytu, obniża kwotę kredytu i
  odpowiednio zmienia harmonogram spłat rat kredytu.
  2. Waluta - PLN
  3. Oprocentowanie kredytu .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów
  międzybankowych - WIBOR 1M- ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna
  notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych
  obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej
  obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania
  marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy
  się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna
  się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i
  kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca.
  Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu
  kredytowania wskazanym w § 3 ust.1 .
  Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  4. Naliczanie i płatność odsetek.
  Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca naliczania odsetek - z wyłączeniem
  pierwszego i ostatniego okresu naliczania odsetek. Pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się w pierwszym
  dniu uruchomienia kredytu i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt. Każdy
  następny okres naliczania odsetek rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca a kończy się ostatniego dnia tego miesiąca.
  Ostatni okres naliczania odsetek kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania.
  Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu roboczym
  każdego miesiąca. Ostatnie odsetki płatne wraz z ostatnią ratą kredytu. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą
  liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366 dni.

  5. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego jednorazowo.
  Uruchomienie wypłaty kredytu nastąpi w terminie do 7 dni od daty wystąpienia przez Gminę z
  pisemną dyspozycją uruchomienia wypłaty . W pisemnej dyspozycji Gminy dotyczącej uruchomienia
  środków z kredytu zostanie podana wysokość uruchamianych środków.
  Do oferty należy przyjąć i traktować jedynie jako hipotetyczną jednorazową wypłatę środków z kredytu w
  terminie 20 października 2013 r. oraz stawkę WIBOR 1M z 01.10.2013 r. tj. 2,60.

  6. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu
  żadnych dodatkowych kosztów.

  7.1 Kredytobiorca dopuszcza niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat ( bez prowizji za tzw. gotowość lub opłat za aneks ). 2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. 3. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową Zamawiającego np. ( wypracowanie wolnych środków, wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak mozliwości spełnienia warunków art. 243 uofp itp. ). 4. Wydłużenie okresu kredytowania nie moze być dłuższe niz 3 lata od daty spłaty kredytu wynikajacej z umowy. Przesunięcie na lata 2022-2024 może być dokonane maksymalnie do kwoty 345.000,00 zł. 5. Zamiar dokonania zmian wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu lub skrócenie okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy. 6. Zamiar wydłużenia okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej 90 dni kalendarzowych poprzedzających termin spłaty kolejnej raty. 7. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty.

  8. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie
  wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco .

  9. Marża oraz prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego. Od
  niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek
  ustawowych.

  10. Nie przewiduje się ustalenia innego dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

  11. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji.

  12. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez
  prowizji rekompensacyjnej.

  13. Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

  14. Prowizja banku będzie obliczona od wypłaconej kwoty kredytu.
  Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu z rachunku Urzędu Miasta Tuszyna -

  Bank PEKAO SA I O/Tuszyn 951240 3451 1111 0000 3031 6229

  15. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.

  16. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany
  wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy.

  Zamiar dokonania zmian w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do
  ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszystkie
  zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.

  17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
  1) odsetki za zwłokę w udzieleniu kredytu - w wysokości 0,05% wartości transzy za każdy dzień
  zwłoki.
  2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
  przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  18. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul :
  1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy
  zawartej z bankiem,
  2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo
  w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów
  bezwzględnie obowiązującego prawa,
  3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie
  dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności
  nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
 21. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w 2013r. do wysokości 3.023.316,00 zł ( słownie: trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące trzysta szesnaście zł )
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
 22. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Dąbrowice, Dąbrowice
 23. UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, Łęczyca
 24. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości: 2.500 000,00 zł. słownie: dwa miliony, pięćset tysięcy złotych przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Koluszki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koluszkach, Koluszki
 25. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEZINY
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
 26. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
 28. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągąniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 272 360 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
 29. Długoterminowy kredyt dla Gminy Witonia
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia
 30. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Zamawiający: Gmina Ostrówek, Ostrówek
 31. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wodzierady w wysokości 510.700,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
 32. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
 33. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Klonowa
  Zamawiający: Gmina Klonowa, Klonowa
 34. Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Poddębicki zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 35. Udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1 400 192,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Parzęczewie, Parzęczew
 36. Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
 37. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyposażenie oraz roboty wykończeniowe i modernizacyjne na obiektach: Kompleksu - Termalno - Basenowego, Zamku, Domu Pracy Twórczej oraz Zagrody Młynarskiej w Uniejowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie, Uniejów
 38. Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Łęczyca w latach 2012 - 2014
  Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, Łęczyca
 39. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 997.650,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 40. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Wodzierady w wysokości 357.966,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
 41. Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Pabianice Oraz Jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011 - 2015
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
 42. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 43. Prowadzenie obsługi kasowej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Pabianicach, Pabianice
 44. Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
 45. Udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego tj. Oświetlenie Gminy Piątek.
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
 46. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
 47. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Grabów, Grabów
 48. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 238 300,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Pęczniew, Pęczniew
 49. Udzielenie w roku 2010 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2010 tj; Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica; Przebudowa drogi gminnej Łubnica, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2010 oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej wysokości 1.066.819 zł.
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
 50. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 629.285 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 51. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew - Kazimierzów - Krzemieniew - Lubocha.
  Zamawiający: Gmina Dalików, Dalików
 52. Udzielenie Gminie Góra Św. Małgorzaty długoterminowego kredytu w wysokości 1 620 000 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
 53. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy i Miasta Szadek w 2010 r. - II postępowanie.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Szadku, Szadek
 54. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki

Inne osoby dla Kaczmarek Pierzchała Elżbieta (52 osoby):