Kogo reprezentuje osoba

Kamińska Anna Aleksandra

w KRS

Anna Aleksandra Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Aleksandra
Nazwisko:Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawrych Mieczysława, Gosieniecka Jadwiga, Hoffman Mazurek Jolanta Beata, Hornowski Andrzej, Kinder Agnieszka, Kołakowska Agnieszka Wiktoria, Kruszka Irena Monika, Lewandowska Iwona, Makowiecka Joanna, Olszewski Wojciech Tomasz, Willma Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Werner Ewa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewska Lidia, Bagińska Marzenna, Bałuta Bogumiła Józefa, Bożejewicz Dorota, Cybulska Grażyna Bożena, Góralczyk Marianna, Gospodarewicz Dorawa Katarzyna Małgorzata, Gołatka Krystyna Zofia, Heimann Teresa, Jędzura Ewa, Karasiewicz Wiktor, Kowalska Bożena Ewa, Krokowska Beata, Krzysztyniak Tomasz, Kufel Małgorzata Lidia, Mateusiak Maria, Rudewicz Elżbieta, Uzikowska Krystyna, Zarembska Skiba Małgorzata Dorota, Łukowska Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukaszewska Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Epimed Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000482028
 2. Fundacja Alma, Toruń − KRS 0000295860
 3. Fundacja Na Rzecz Pomocy Studiującym Prolematykę Kultury Wsi i Finansowania Badań Oraz Publikacji W Tym Zakresie, Toruń − KRS 0000018971
 4. Fundacja Nowe Inicjatywy Dla Rozwoju, Rzeszów − KRS 0000632454
 5. Kinder Kruszkowski Gierat Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Toruń − KRS 0000317900
 6. Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich W Kwidzynie, Kwidzyn − KRS 0000044451
 7. Now - Vita Sp. Z O.O., Nowe − KRS 0000340877
 8. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Toruń − KRS 0000421549
 9. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz − KRS 0000256247
 10. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Ziemi Chełmińskiej W Chełmnie, Chełmno − KRS 0000014012
 11. Spektroom.pl Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000656097
 12. Spektrum Audyt Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000692466
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym Chronica, Toruń − KRS 0000176163
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Grudziądzkiej Szkoły Wyższej, Grudziądz − KRS 0000232877
 15. Stowarzyszenie Porozumienie Chełmińskie, Chełmno − KRS 0000602513
 16. Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Francaise, Toruń − KRS 0000284305
 17. Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie, Toruń − KRS 0000068591
 18. Towarzystwo Bachowskie, Toruń − KRS 0000359351
 19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Toruń − KRS 0000002414
 20. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Grudziądzu, Grudziądz − KRS 0000002145
 21. Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy Im. Ks. Jerzego Popiełuszki W Toruniu, Toruń − KRS 0000009548

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Światło, Toruń − KRS 0000183283
 2. Gdańskie Stowarzyszenie Alliance Française, Gdańsk − KRS 0000229953
 3. Kdrc Audyt Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000520696
 4. Lubickie Wodociągi Sp. Z O.O., Lubicz Dolny − KRS 0000128543

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2016r
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 1.Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: 1)Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, donoszenia gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, pranie bielizny osobistej, pościelowej i lekkiej odzieży, karmienie utrzymanie w czystości używanej wyłącznie przez chorego części mieszkania, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną), - dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie), - zmiana bielizny pościelowej i osobistej, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie), - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, - w wypełnianiu dokumentów urzędowych, - regulowanie rachunków i opłat podopiecznego, d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy także: - prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką), - prowadzenie rejestru świadczonych usług, - sporządzanie na piśmie indywidualnych programów wsparcia dostosowanych do potrzeb podopiecznego i modyfikowanie ich wraz ze zmianą tych potrzeb, - wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego, - powiadomienie rodziny o śmierci chorego, - zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu, - niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług, - pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z zał. nr 7 SIWZ, - w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy. 3.2. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi około 28.792 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych rocznie dla 54 osób, w tym: a/ około 25.272 godzin usług rocznie dla około 54 osób w dni robocze, b/ około 3.520 godziny usług rocznie dla około 16 osób w dni wolne od pracy. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ostrów Wielkopolski
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2015r.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną.Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych:1/ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:a/ kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, donoszenia gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, pranie bielizny osobistej, pościelowej i lekkiej odzieży, karmienie utrzymanie w czystości używanej wyłącznie przez chorego części mieszkania, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną),dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie),zmiana bielizny pościelowej i osobistej, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie),korzystanie z usług różnych instytucji,b/ interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,c/ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,w wypełnianiu dokumentów urzędowych,regulowanie rachunków i opłat podopiecznego, d/ pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;2/ pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a/ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b/ uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,c/ pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,d/ pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,e/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny,f/ pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,g/ pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3/ pomoc mieszkaniowa, w tym:a/ w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,b/ w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,c/ kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy także:prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką), prowadzenie rejestru świadczonych usług,sporządzanie na piśmie indywidualnych programów wsparcia dostosowanych do potrzeb podopiecznego i modyfikowanie ich wraz ze zmianą tych potrzeb,wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego, powiadomienie rodziny o śmierci chorego,zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu,niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług,pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z zał. nr 7 SIWZ,w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi około 36.880 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych rocznie dla 76 osób, w tym: a/ około 32.480 godzin usług rocznie dla około 56 osób - w dni robocze, b/ około 4.400 godziny usług rocznie dla około 20 osób w dni wolne od pracy. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców.
 4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Konina w 2014 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Konin
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych-szacunkowo 2.580 godzin i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-szacunkowo 22.150 godzin. Wymagany zakres usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 5. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2014r.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną.Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych:1/ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:a/ kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, donoszenia gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, pranie bielizny osobistej, pościelowej i lekkiej odzieży, karmienie utrzymanie w czystości używanej wyłącznie przez chorego części mieszkania, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną),dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie),zmiana bielizny pościelowej i osobistej, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie),korzystanie z usług różnych instytucji,b/ interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,c/ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,w wypełnianiu dokumentów urzędowych,regulowanie rachunków i opłat podopiecznego, d/ pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;2/ pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a/ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b/ uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,c/ pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,d/ pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,e/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny,f/ pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,g/ pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3/ pomoc mieszkaniowa, w tym:a/ w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,b/ w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,c/ kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy także:prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką), prowadzenie rejestru świadczonych usług,sporządzanie na piśmie indywidualnych programów wsparcia dostosowanych do potrzeb podopiecznego i modyfikowanie ich wraz ze zmianą tych potrzeb,wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego, powiadomienie rodziny o śmierci chorego,zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu,niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług,pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z zał. nr 7 SIWZ,w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi około 40.360 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych rocznie dla 62 osób, w tym: a/ około 35.960 godzin usług rocznie dla około 62 osób - w dni robocze, b/ około 4.400 godziny usług rocznie dla około 20 osób w dni wolne od pracy. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców.
 6. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2013r
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz
  b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
  Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: 1/ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a/ kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, donoszenia gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, pranie bielizny osobistej, pościelowej i lekkiej odzieży, karmienie utrzymanie w czystości używanej wyłącznie przez chorego części mieszkania, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną), dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie), zmiana bielizny pościelowej i osobistej, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego np. (spacery, czytanie), korzystanie z usług różnych instytucji, b/ interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c/ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych, regulowanie rachunków i opłat podopiecznego, d/ pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2/ pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a/ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b/ uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c/ pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d/ pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny, f/ pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g/ pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3/ pomoc mieszkaniowa, w tym: a/ w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b/ w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c/ kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy także: prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką), prowadzenie rejestru świadczonych usług, sporządzanie na piśmie indywidualnych programów wsparcia dostosowanych do potrzeb podopiecznego i modyfikowanie ich wraz ze zmianą tych potrzeb, wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego, powiadomienie rodziny o śmierci chorego, zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu, niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług, pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z zał. nr 7 SIWZ, w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy. 3.2. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi około 37.260 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych rocznie dla 62 osób, w tym: a/ około 32.860 godzin usług rocznie dla około 62 osób - w dni robocze,
  b/ około 4.400 godziny usług rocznie dla około 20 osób w dni wolne od pracy.
  Liczba godzin może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców
 7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Konina w 2013 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Konin
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych-szacunkowo 3.088 godzin i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-szacunkowo 21.404 godzin. Wymagany zakres usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Inne osoby dla Kamińska Anna Aleksandra (141 osób):