Kogo reprezentuje osoba

Kamińska Anna Elżbieta

w KRS

Anna Elżbieta Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kozik Małgorzata, Pazura Jerzy, Rymarczyk Artur, Szabat Jadwiga Marianna, Wróbel Krystyna Halina

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyński Adam, Konopacki Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konopacki Lukas Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000027088
 2. Ecovis System Rewident Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000054522
 3. Fundacja Imienia Św. Józefa, Warszawa − KRS 0000056278
 4. Krajowe Stowarzyszenie Rehabilitacji i Sportu, Warszawa − KRS 0000702438
 5. Polska Federacja Futbolu Amerykańskiego, Białystok − KRS 0000175228
 6. Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Ken Ursynów, Warszawa − KRS 0000103440
 7. System Rewident Real Estate Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376754
 8. Tatuś - Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000028270
 9. Terra Humana, Warszawa − KRS 0000139568

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Anwil S.A., Włocławek − KRS 0000015684
 2. Asset Sp. J. Wróbel i Śmigowska, Warszawa − KRS 0000237980
 3. Cinergy Global Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000064402
 4. Cinergy Global Resources 1 Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000147036
 5. Citysoft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000239486
 6. Coffee Polska S.A., − KRS 0000394808
 7. Dla Piper Giziński Kycia Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000282931
 8. Euronaft Trzebinia Sp. Z O.O., Trzebinia − KRS 0000035002
 9. Fabryka Parafin Naftowax Sp. Z O.O., Trzebinia − KRS 0000069142
 10. Fincores Business Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000395970
 11. Makro Cash And Carry Polska S.A., Warszawa − KRS 0000047354
 12. Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000262301
 13. Orlen Gaz Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000046490
 14. Orlen Morena Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000042570
 15. Orlen Oil Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000102722
 16. Orlen Paliwa Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000044439
 17. Orlen Paliwa Sp. Z O.O., Widełka − KRS 0000126258
 18. Orlen Petroprofit Sp. Z O.O., Niemce − KRS 0000029239
 19. Orlen Południe S.A., Trzebinia − KRS 0000125856
 20. Orlen Upstream Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256011
 21. Ruch Nieruchomości Ii S.A., Warszawa − KRS 0000396817
 22. Ruch Nieruchomości Iii S.A., Warszawa − KRS 0000396814
 23. Ruch Nieruchomości V Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000428275
 24. Ruch Prenumerata i Usługi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000428447
 25. Ruch S.A., Warszawa − KRS 0000020446
 26. Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000202879

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Kompleksowe świadczenie obsługi księgowej dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o.
  Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa księgowa Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 Warszawa.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy oraz skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy za lata 2016-2018 (2016, 2017, 2018) i wydanie opinii wraz z raportem odrębnie za każdy rok o tym, czy sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy i skonsolidowany bilans m.st. Warszawy są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową m.st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  a) badanie sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2016-2018 (2016, 2017, 2018) wraz z wyrażeniem pisemnej opinii biegłego rewidenta i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe za poszczególne lata jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową jak również wynik finansowy Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  b) badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2016-2018 (2016,2017,2018) wraz z wyrażeniem pisemnej opinii biegłego rewidenta i raportu o tym, czy skonsolidowany bilans m.st. Warszawy za poszczególne lata jest zgodny z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową jak również wynik finansowy Miasta Stołecznego Warszawy jako grupy kapitałowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
  Szczegółowy zakres badania sprawozdania finansowego Miasta st. Warszawy zawiera SIWZ.
 3. Prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej zamawiającego
  Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Warszawa
  Kompleksowa obsługa księgowa w okresie 12 miesięcy
 4. Przeprowadzenie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  1) przeprowadzeniu w roku 2014 czterdziestu trzech (43) kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach PO IG - Działania 3.1, 3.3, 5.1,
  2) przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z kontrolą,
  3) przygotowaniu na bieżąco informacji o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach podlegających natychmiastowemu raportowaniu do Komisji Europejskiej,
  4) przygotowaniu informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli albo o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu,
  5) przygotowaniu raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia,
  6) weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych
 5. Kompleksowa obsługa księgowa Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
  Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Warszawa
  Kompleksowa obsługa księgowa Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
 6. Przeprowadzenie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5: Dyfuzja innowacji
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przeprowadzenie maksymalnie 8 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.5 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.
 7. Obsługa księgowa
  Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Warszawa
  Obsługa księgowa i prace sprawozdawcze
 8. świadczenie usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
  świadczenie usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 9. Kompleksowa obsługa księgowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Kompleksowa obsługa księgowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ
 10. Świadczenie usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 11. Przeprowadzenie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym; Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 35 kontroli projektów
 12. Przeprowadzenie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 5.1- Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 86 kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG 2007-2013) na miejscu.
 13. Przygotowanie i przeprowadzenie 27 kontroli kwalifikowalności podatku VAT (znak sprawy: kontrole-74-2010)
  Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
  Przygotowanie i przeprowadzenie 27 kontroli kwalifikowalności podatku VAT
 14. Audyt projektów realizowanych w ramach PO IG, w ramach działania 3.1,3.3 oraz 5.1
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 60 audytów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG 2007-2013)
  w ramach następujących działań:
  - Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej
  - Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
  - Działanie 5.1 - Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
 15. świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Inne osoby dla Kamińska Anna Elżbieta (192 osoby):