Kogo reprezentuje osoba

Kamińska Małgorzata Bogusława

w KRS

Małgorzata Bogusława Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Bogusława
Nazwisko:Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieleńko Edward, Bierć Anna, Brzastowski Ryszard Tomasz, Cierpiński Adam, Garder Grażyna, Hutyra Janusz, Lenart Krystyna, Litwin Zbysław, Sikora Tadeusz, Teleńczuk Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziajkiewicz Jerzy Jacek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciesielczuk Adam, Czerniak Tadeusz Stanisław, Dyląg Tadeusz, Sokalska Wanda Katarzyna, Ziemski Romuald Józef, Żurowska Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agenda Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000293983
 2. Boda Logistyka Sp. Z O.O., Źródła − KRS 0000640149
 3. Boda Logistyka Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Źródła − KRS 0000654306
 4. Concept Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000493010
 5. Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa, Wrocław − KRS 0000055383
 6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości Doszan, Wrocław − KRS 0000071288
 7. E-cloudpark Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000488931
 8. Ogólnoplskie Spotkania Spółdzielni Mieszkaniowych - Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000084598
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Huby, Wrocław − KRS 0000048348
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada, Wrocław − KRS 0000171009
 11. Stowarzyszenie Promocji Zapasów i Sumo Klamra, Wrocław − KRS 0000049561
 12. Stowarzyszenie Serce Otwarte, Wrocław − KRS 0000121309
 13. Stowarzyszenie Silesian Traveler, Wrocław − KRS 0000424980
 14. Trans-dan Sp. Z O.O., Źródła − KRS 0000271829
 15. Związek Zawodowy Metalowców Bombardier, Wrocław − KRS 0000063554

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ansatt Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000745811
 2. Be Ce Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000064201
 3. Bnm-service Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000263317
 4. Handlowa Spółdzielnia Zoas, Wrocław − KRS 0000132704
 5. Kancelaria Insolwencyjna Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000583226
 6. Mfz Consulting - Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000192363
 7. Oświata Spółdzielnia Pracy We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000138186
 8. Prowent Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością, Wrocław − KRS 0000046422
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Bogatynia − KRS 0000097505
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Kozanów Iv, Wrocław − KRS 0000001777
 11. Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan Arka, Wrocław − KRS 0000033258

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Szacowana ilość i rodzaj zamawianych artykułów spożywczych została wskazana w Formularzu cenowym. Niniejszy Formularz cenowy będzie jednocześnie stanowił Załącznik nr 1 do umowy.

  Dostarczone artykuły spożywcze muszą posiadać co najmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia liczony od dnia odbioru artykułu przez Zamawiającego.

  Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem lub e-mailem), potwierdzonych niezwłocznie na piśmie, w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko 1 sztuki przedmiotu zamówienia.

  Wykonawca dostarczy każdą zamawianą partię własnym transportem i na własne ryzyko.

  Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu tj. w obiektach i w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Wydanie towaru będzie stwierdzone dokumentem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony, na którym będzie wpisany symbol i numer identyfikacyjny zamówienia Zamawiającego.

  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie Wykonawcy do wymiany dostarczonej partii towaru, na własny koszt w terminie do 2 godzin od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

  Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, działającego i dostępnego na terenie Gminy Wrocław, z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail.

  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
 2. Dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  1. Rodzaj i szacunkowa minimalna ilość zamawianych artykułów spożywczych zostały określone w załączniku 1.1. Faktyczna ilość zamawianych artykułów spożywczych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia (łącznie z prawem opcji, o którym mowa w pkt 3 poniżej) wynosi 82.000,00 PLN netto
  3. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla niniejszego zamówienia. Prawem opcji objęte jest 30% szacunkowej wartości zamówienia określonej w pkt 2. Oznacza to, iż Zamawiający zamówi artykuły spożywcze w rodzajach określonych w załączniku 1.1 o wartości 70% szacunkowej wartości zamówienia, określonej w pkt 2 powyżej, a pozostałe 30% może zamówić w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  Zasady dotyczące realizacji zamówienia w zakresie objętym prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego zakresu zamówienia.
  4. Maksymalną wartość umowy stanowić będzie kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Wszystkie rozliczenia z Wykonawcą za dostawę artykułów spożywczych będą odbywały się na podstawie poszczególnych cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym przez Wykonawcę
  6. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem lub e-mailem), potwierdzonych niezwłocznie na piśmie, w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko 1 szt. przedmiotu zamówienia.
  7. Wykonawca dostarczy każdą zamawianą partię własnym transportem i na własne ryzyko.
  8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania artykułów spożywczych, które posiadać muszą co najmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia liczony od dnia odbioru artykułu przez Zamawiającego.
  9. Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu tj. w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w godzinach pracy Urzędu.
  10. Wydanie towaru będzie potwierdzone dokumentem odbioru, podpisanym przez obie strony, na którym będzie wpisany symbol i numer identyfikacyjny zamówienia Zamawiającego.
  11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie Wykonawcy do wymiany dostarczonej partii towaru, na własny koszt w terminie do 2 godzin od chwili zgłoszenia.
 3. Dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia: - kawa, herbata i podobne produkty, - wyroby cukiernicze, - produkty mleczarskie, - cukier, - soki owocowe i warzywne.
  2. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem lub e-mailem), potwierdzonych niezwłocznie na piśmie, określających ilości i rodzaje zamawianych artykułów spożywczych, w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia.
  W zamówieniach określone będzie miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko 1 sztuki przedmiotu zamówienia.
  3. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości umowy.
  Nie wszystkie rodzaje artykułów spożywczych muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym.
  4.Wykonawca dostarczy każdą partię własnym transportem i na własne ryzyko.
  5. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczane przez niego artykuły spożywcze posiadać będą co najmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia liczony od dnia odbioru artykułu przez Zamawiającego
  6. Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo w zamówieniu tj. w obiektach Urzędu Miejskiego administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  7. Wydanie towaru będzie potwierdzone dokumentem odbioru podpisanym przez obie strony, na którym będzie wpisany symbol i numer identyfikacyjny zamówienia Zamawiającego.
  8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy wymiany dostarczonej partii towaru, na własny koszt w terminie do 2 godzin od chwili zgłoszenia.
  9. Dopuszcza się dostawę artykułów spożywczych równoważnych Artykułem spożywczym równoważnym będzie artykuł spożywczy co najmniej równy pod względem wszystkich cech jakościowych produktom określonym w SIWZ.
  Uwaga:
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Inne osoby dla Kamińska Małgorzata Bogusława (90 osób):