Kogo reprezentuje osoba

Kapinos Teresa

w KRS

Teresa Kapinos

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Kapinos
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kępno (Wielkopolskie)
Przetargi:22 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Zenon, Balcerzak Mariusz Adam, Banaś Teresa, Banasiak Aleksandra Maria, Bardelska Agnieszka Anna, Bieniok Anna Maria, Bierska Kinga Daria, Biniosek Katarzyna Ewa, Binkowska Anna, Brąś Jolanta, Charaputa Teresa, Chałupczyńska Krystyna, Cieliczka Aleksandra, Cierpik Barbara Irena, Czomko Jan, Dembnicka Beata Karolina, Dominik Helena, Dominik Krzysztof Jan, Dorsz Dominika Paulina, Dorsz Zofia, Fabian Agnieszka Joanna, Fiszer Justyna Monika, Florczak Magdalena Marta, Frontczak Justyna, Fusek Natalia Dorota, Gąszczak Krzysztof, Glapa Małgorzata, Gocha-romanowska Katarzyna, Godek Tadeusz, Góra Barbara Elżbieta, Grzegorek Marta Maria, Grzesiak Emilia Barbara, Grzesiak Teresa Czesława, Głąb Karolina Ewa, Głowacz Anna Maria, Głuch Lesław, Hanas Teresa, Hofman Adam, Hofman Marcin Andrzej, Irla Nicole Katarzyna, Jagieła-zuzek Jagoda, Jańska Anna, Jasiak Magdalena Anna, Jaworska Marta, Jędrecki Marian, Jurków Zbigniew, Kaczor Krystyna Maria, Kaliniak Paweł Wacław, Kanicki Tadeusz, Karbowniczak Krystyna Maria, Kliks Teresa, Knefel Teresa, Kohler Krystyna Gabriela, Konarska Karolina Anna, Konarska Małgorzata Beata, Kosmala Patrycja Anna, Kowal Jadwiga Maria, Kowalczyk Patrycja Maria, Królikiewicz Danuta Teresa, Krowiarz Eugeniusz, Krzyżanowska Marta Maria, Kubera Irena Kazimiera, Kubera Magdalena Justyna, Kubica Wiesława Maria, Kujawa Marta Barbara, Kukuła Justyna, Kulesza Karolina, Kuna Aniela Mariola, Kupczak Maria Anna, Kupczyk Monika Paulina, Kurakowska Alina Stefania, Kuśnierczyk Karolina Anna, Kwiatkowska Joanna, Kłosek Krystyna Anna, Latusek Marian, Maciejewska Monika Katarzyna, Makowska Dorota Maria, Marczak Maria, Małolepsza Katarzyna Justyna, Merta Elżbieta Janina, Miszkieło Aleksander, Miszkieło Elżbieta, Mońka Józef, Mularczyk Sylwia, Napierała Szymon, Nawrot Dagmara Konstancja, Niechciał Edyta Magdalena, Nowacki Zygmunt, Nowak Lidia Bernadeta, Noweta Katarzyna Magdalena, Olech Joanna Maria, Olek Maria, Orzechowski Mariusz, Osada Mieczysława, Otręba Izabela Jowita, Pawlik Adam, Pazek Roman, Pelińska Iwona Anna, Piskorska Krystyna Halina, Plesner Tadeusz, Polak Małgorzata Monika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Lokalna Grupa Działania Smocza Kraina, Perzów − KRS 0000255191
 2. Fundacja Wrota Wielkopolski, Baranów − KRS 0000257022
 3. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Baranowie, Joanka − KRS 0000020304
 4. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Rychtalu, Rychtal − KRS 0000092023
 5. Kółko Rolnicze W Słupi P/kępnem, Słupia − KRS 0000014452
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Joance, Joanka − KRS 0000002729
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowej Wsi Książęcej, Nowa Wieś Książęca − KRS 0000030049
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Pomianach, Pomiany − KRS 0000030550
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Proszowie, Proszów − KRS 0000015647
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Siemianicach, Siemianice − KRS 0000186257
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Słupi P/kępnem, Słupia P.kępnem − KRS 0000029329
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Szklarce Mielęckiej, Szklarka Mielęcka − KRS 0000007895
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Taborze Wielkim, Tabor Wielki − KRS 0000031076
 14. Organizacja Przyszłość Wsi Kępińskiej, Kępno - Osiny − KRS 0000008295
 15. Pkg Agro Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000902936
 16. Powiatowe Forum Społeczno-gospodarcze Z Siedzibą W Kępnie, Kępno − KRS 0000408010
 17. Spółdzielczy Bank Ludowy W Kępnie, Kępno − KRS 0000147089
 18. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Kępnie, Kępno − KRS 0000390875
 19. Stowarzyszenie Mieszkańców Dzietrzkowic, Dzietrzkowice − KRS 0000339624
 20. Stowarzyszenie Perspektywa, Słupia Pod Kępnem − KRS 0000690308
 21. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Baranów, Baranów − KRS 0000089462
 22. Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin, Bralin − KRS 0000193645
 23. Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, Perzów − KRS 0000158120
 24. Towarzystwo Społeczne Tilia, Wodziczna − KRS 0000322319

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kępno − KRS 0000044155
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rychtalu, Rychtal − KRS 0000165032
 3. Hetoma Sp. Z O.O., Bralin − KRS 0000453885
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kępnie, Kępno − KRS 0000057395
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kole, Koło − KRS 0000041425
 6. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000196492
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa, Kępno − KRS 0000174374
 9. Zakład Handlowo-produkcyjny Stolcho Sp. Z O.O. W Kępnie, Kępno − KRS 0000091670

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Doruchowie, Doruchów
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. 1. Szczegółowy zakres zamówienia: a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie umowy, b) Zmiana ilości jednostek organizacyjnych lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy. c) Rachunki te winny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 01 maja 2017r we wnioskowanej przez Zamawiającego ilości, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 28 kwietnia 2017r. 2. Prowadzenie obsługi budżetu w formie bezgotówkowej poprzez: a) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków . System winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. System musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych. System musi współpracować z systemem finansowo-księgowym używanym przez Zamawiającego oraz jego jednostki organizacyjne. Zamawiający używa programów księgowych firmy Info-System Groszek. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać: b) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków - możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, c) import przelewów przygotowanych w systemie księgowym Zamawiającego do systemu bankowego wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, d) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu. Przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. e) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, f) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, g) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetu Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek. h) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego, i) instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działania oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, j) realizacja przelewów międzynarodowych. 3. Udzielanie (w każdym roku obowiązywania umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy: a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Doruchów (planowana kwota na w trakcie obowiązywania umowy, nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł), c) oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej stawki WIBOR 1 M powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywista liczbę dni 30, a rok 365 dni, d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 1M plus stała marża banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBOR 1M z dnia 15.03.2017r. 1,66% oraz podać w ofercie stałą marżę banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania kredytu będzie ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o uruchomienie kredytu. e) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego, f) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od pozostawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, g) zabezpieczenie kredytu stanowi weksel In blanco, h) szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, i) spłata kredytu nastąpi najpóźniej 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany – w razie potrzeby – na takich samych warunkach, po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok. j) Zamawiający udostępnia sprawozdania za IV kwartał 2016 roku o : - nadwyżce, deficycie (Rb-NDS), - stanie zobowiązań (Rb-Z), - wykonaniu planu dochodów (Rb-27S), - wykonaniu planu wydatków (Rb-28S), - opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015, k) Zamawiający oświadcza, iż nie posiada na dzień 15.03.2017r. zaległości wobec ZUS, US oraz banków. 4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty: a) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, b) wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika marży (jednakowej w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę, c) możliwość zakładania lokat overnight oraz miesięcznych, d) Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach innych bankach niż Wykonawca. 5. Pozostałe usługi: a) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie obsługi bankowej, b) wydawanie blankietów czekowych, c) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. d) Prowadzenie punktu kasowego w oddziale banku lub filii na terenie Gminy Doruchów, bądź utworzenie punktu kasowego na terenie Gminy e) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na wszystkie rachunki bankowe Gminy i jednostek organizacyjnych w oddziale banku lub filii na terenie Gminy Doruchów f) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeniobiorcom Świadczeń Społecznych wypłacanych przez Gminę Doruchów oraz jednostki organizacyjne.
 2. Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 1.700.000 PLN
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 1.700.000 PLN łącznie z kosztami z okresem spłaty do dnia 30 listopada 2026 roku. 1) Oprocentowanie kredytu złotowego obrotowego, przy którym odsetki płatne są kwartalnie, a kapitał w 6 ratach płatnych do końca miesiąca listopada każdego roku w kwocie: 2018 rok – 20.000 zł 2021 rok – 320.000 zł 2022 rok – 210.000 zł 2023 rok – 150.000 zł 2025 rok – 350.000 zł 2026 rok – 650.000 zł PLN WIBOR – 1M w wysokości 1,80% + marża …… % (wskazana stawka WIBOR – 1M służy jedynie do wyliczenia wartości oferty) 2) Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika). 3) Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 4) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. 5) Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu. 6) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 7) Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż następnego dnia roboczego od przedstawienia pisemnego wniosku. 8) Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31 grudzień 2016 r. 9) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, z zastrzeżeniem, iż: a) w pierwszym okresie obrachunkowym - na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu, b) kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, c) w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. 10) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 30 listopada 2026 r. 11) Odsetki płatne będą na podstawie pisemnej informacji otrzymanej z banku do 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego. 12) Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366). 13) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom. 15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu wydawania zaświadczeń o obsłudze kredytu i wysokości aktualnego zadłużenia. 16) Wymagania dot. zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę/y, która/e będzie/będą wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia, (stanowisko/a związane z obsługą kredytu, w którego zakresie wykonywane będą przykładowe czynności: prowadzenie rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald). 2) Zamawiający zastrzega sobie podczas realizacji przedmiotu zamówienia prawo kontroli spełniania wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na jego każdorazowe wezwanie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób wykonujących czynności w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, np.: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Kobyla Góra
  Zamawiający: Gmina Kobyla Góra, Kobyla Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa udzielenia kredytu w walucie polskiej na sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Kwota kredytu: do 1.629.780,00 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r. 4. Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2019r. 5. Spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2019r. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych lub z innych przyczyn, a w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych mający wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia jst. Zmiana bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 7. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu karencji w spłacie kredytu poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych lub z innych przyczyn, a w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych mający wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia jst. Zmiana bez ponoszenia dodatkowych opłat. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, bez jakichkolwiek prowizji czy opłat, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem lub pocztą polską, nie później niż na 7 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 9. Udzielający kredyt nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 10. Przy wcześniejszej spłacie kredytu odsetki zostaną naliczone tylko do dnia faktycznej spłaty kapitału. 10. Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 11. Środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na konto bankowe 15 8413 0000 0127 7751 2000 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Oddział w Kobylej Górze ) w transzach na żądanie lub jednorazowo. 12. Kwota kredytu 1.629.780,00 zł jest kwotą maksymalną. Zamawiający może zrezygnować z części kredytu, jednak nie więcej niż 50%. 13. Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 14. Za datę spłaty kredytu lub odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 15. Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR 3M. 16. Stawka procentowa marży Wykonawcy niezmienna w okresie kredytowania. 17. W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank do wyliczenia oprocentowania kredytu zastosuje stopę referencyjną w wysokości 0,00%.Wówczas łączne oprocentowanie kredytu równe będzie marży Banku. 18. Prawna forma zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredyt informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. 19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do ofert projekt umowy kredytowej uwzględniającej wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz był zgodny z ustawą PZP. Projekt umowy będzie stanowił załącznik do oferty przetargowej. Wybrany oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy z Zamawiającym. 20. Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: 20.1)Wykonawca określi cenę oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich PLN 20.2) Całkowity koszt kredytu podany przez wykonawcę winien być obliczony według poniższych zasad: spłata rat kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3, spłata pierwszych odsetek w dniu 31.12.2016r.( naliczone od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu ) . Kolejne płatne na koniec każdego kwartału ( po przedłożeniu zawiadomienia o ich wysokości drogą mailową lub fax lup poczta polska do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału ) wykonawca zobowiązany jest obliczyć oprocentowanie kredytu jako sumę stawki WIBOR 3 M na dzień 31.10.2016r. tj. 1,72% i stałej marży banku. Przyjęcie stałej stawki WIBOR 3M na dzień 31.10.2016r. ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty. Stawka WIBOR 3M będzie obowiązywała na dzień podpisania umowy. wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania prowizji przygotowawczej a także prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.
 4. Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 1.600.000 PLN.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 1.600.000 PLN łącznie z kosztami z okresem spłaty do dnia 30 listopada 2025 roku. 1Oprocentowanie kredytu złotowego obrotowego, przy którym odsetki płatne są kwartalnie, a kapitał w 8 ratach płatnych do końca miesiąca listopada każdego roku w kwocie: 2018 rok 20.000 zł 2019 rok 20.000 zł 2020 rok 20.000 zł 2021 rok 340.000 zł 2022 rok 400.000 zł 2023 rok 400.000 zł 2024 rok 300.000 zł 2025 rok 100.000 zł PLN WIBOR - 1M w wysokości 1,80% + marża % wskazana stawka WIBOR 1M służy jedynie do wyliczenia wartości oferty 2Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika. 3Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 4W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. 5Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu. 6Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 7Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż następnego dnia roboczego od przedstawienia pisemnego wniosku. 8.Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31 grudzień 2015 r. 9.Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, z zastrzeżeniem, iż: a.w pierwszym okresie obrachunkowym - na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu, b.kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, c.w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. 10.Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31 grudnia 2015 r. Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 30 listopada 2025 r. 11.Odsetki płatne będą na podstawie pisemnej informacji otrzymanej z banku do 15 piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego. 12.Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366). 13.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom. 15.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu wydawania zaświadczeń o obsłudze kredytu i wysokości aktualnego zadłużenia..
 5. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
  Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy Doruchów w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, przeznaczonego na finansowanie w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, realizacja poleceń przelewów z rachunku Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, prowadzenie punktu kasowego na terenie Gminy, możliwość zakładania przez Zamawiającego lokat krótkoterminowych.
 6. Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 1.300.000 PLN.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
  kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 1.300.000 PLN łącznie z kosztami z okresem spłaty do dnia 30 listopada 2024 roku. 1 Oprocentowanie kredytu złotowego obrotowego, przy którym odsetki płatne są kwartalnie, a kapitał w 8 ratach płatnych do końca miesiąca listopada każdego roku w kwocie 2015 rok 50.000 zł 2016 rok 40.000 zł 2019 rok 70.000 zł 2020 rok 70.000 zł 2021 rok 70.000 zł 2022 rok 70.000 zł 2023 rok 230.000 zł 2024 rok 700.000 zł PLN WIBOR 1M w wysokości 2,07% + marża % wskazana stawka WIBOR 1M służy jedynie do wyliczenia wartości oferty 2 Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika. 3 Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 4 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. 5 Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami prowizjami niż odsetki od kredytu. 6 Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 7 Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż następnego dnia roboczego od przedstawienia pisemnego wniosku. 8 Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31 grudzień 2014 r. 9 Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, z zastrzeżeniem, iż a w pierwszym okresie obrachunkowym na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu, b kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, c w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. 10 Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 30 listopada 2024 r. 11 Odsetki płatne będą na podstawie pisemnej informacji otrzymanej z banku do 15 piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego. 12 Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku 365 366. 13 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom. 15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu wydawania zaświadczeń o obsłudze kredytu i wysokości aktualnego zadłużenia..
 7. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach: kwota kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN; okres uruchomienia kredytu: środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w terminie do dnia 19 grudnia 2014roku; okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2025 r. (zakończenie spłaty); okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego; spłata kredytu następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 5 do SIWZ; karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31 marca 2019 roku; karencja w spłacie odsetek kredytu do dnia 31 marca 2015 roku; Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie; Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia; Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym; Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu; Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 02 grudnia 2014 roku - tj. 2,06 %). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu; - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 1 100 000,00 PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową; Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności informuje się, że gmina Łubnice nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń majątkowych na zasadach określonych prawem cywilnym
 8. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Łęka Opatowska, Łęka Opatowska
  1.Forma kredytu - kredyt złotówkowy, 2.Termin uruchomienia kredytu - w transzach od 15 września 2014r. do 20 grudnia 2014r. 3.Okres kredytowania - 7 lat 4.Termin spłaty kredytu do 30 listopada 2020r. 5.Okres karencji - do 30 marca 2016r. 6.Spłata kredytu po upływie karencji w okresach kwartalnych od marca 2016r. do listopada 2020r.w następujących miesiącach i ratach: - rok 2016 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2017 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2018 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2019 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2020 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda 7.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8.Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kępno oddział Łęka Opatowska oznacza wykorzystanie kredytu. 9.Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca. 10.Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 11.Kredyt będzie spłacony z dochodów własnych Gminy w latach spłaty kredytu. 12.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne liczone jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek, powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty ( marża będzie stała w okresie kredytowania), za który będą naliczane odsetki. 13.Prowizja będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. 14.W przypadku pozyskania przez gminę dodatkowych środków, dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 15.W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału podstawowego odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 16.W przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego części postawionego do dyspozycji, bank nie pobierze dodatkowych prowizji. 17.Zamawiający, w przypadku pozyskania środków z innych źródeł , zastrzega sobie prawo zmniejszenia wnioskowanego kredytu, oraz terminu jego uruchomienia. 18.Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywać się będzie bez dodatkowych opłat i prowizji. 19.Nie umieszczaniu w umowie zapisu o udzielaniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. 20.Nie będą naliczane dodatkowe koszty z tytułu; a) prowizji przygotowawczej b) prowizji za sporządzanie aneksów, c) wydawania zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii o jego obsłudze 21.Projekt umowy przedstawi Wykonawca i musi on zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale 2 pkt 2 ppkt 1- 20 SIWZ. 22.Transze kredytu będą uruchamiane na podstawie zawiadomień od zamawiającego.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego 1.000.000,-zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bralin, Bralin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Bralin oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynikających z realizacji budżetu Gminy Bralin na 2014 rok (w tym na realizację zadań inwestycyjnych). 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do jednego miliona złotych. 2.2. Okres kredytowania: lata 2014-2022. 2.3. Spłaty rat kredytu dokonywane będą w terminach kwartalnych od marca 2015 r. do grudnia 2022 roku Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych. 2.4. Przewiduje się uruchomienie kredytu w transzach; przewidywana ilość transz: ok.3 szt. - w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. 2.5. Pierwsza transza powinna być postawiona do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy kredytowej. Dalsze transze w okresie do 29 grudnia 2014r. Ostateczny termin uruchomienia transzy kredytu: 29.12.2014 r. W dniu publikacji ogłoszenia przewiduje się transze (dane poglądowe): * 11 sierpnia = 400.000,- zł * 3 listopada = 400.000,- zł * 15 grudnia 2014 = 200.000,-zł 2.6. Umowa kredytowa musi przewidywać możliwość realizacji kredytu w niepełnej wysokości (bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy). 2.7. Umowa kredytowa musi przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy. 2.8. Umowa kredytowa nie może przewidywać żadnych innych opłat, prowizji ani marż, poza niżej wymienionymi: a) prowizja jednorazowa [zł] płatna na etapie zawierania umowy kredytowej, nie wyższa jednak niż 2000,-zł, b) odsetki z marżą bankową [%] ponad WIBOR 3M, c) spłata rat kapitałowych, o ile Zamawiający spełnia swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy. 2.9. Miejscem realizacji zamówienia jest Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin. 2.10. Przewidywana spłata rat kapitałowych - począwszy od dnia 20 marca 2015r. Kwartalne raty kapitałowe w latach 2015-2022 (zawsze ok. dwudziestego dnia miesiąca: marca, czerwca, września, grudnia) = 32 raty kapitałowe, jeżeli przypada dzień wolny - top w dniu poprzedzającym. . Wysokość rat w latach 2015-2022 w następującej wysokości: Roczna suma spłaty = 125.000,- zł; ; ; Wysokość spłaty w ratach kwartalnych = 31.250,- zł (równych w każdym kwartale) - zawsze w dniu 20 danego miesiąca (jeżeli wolne, to w dniu wcześniejszym) w miesiącach: III, VI, IX, XII. . . Rozpoczęcie spłaty: 20 marca 2015 roku Zakończenie spłaty: 20 grudnia 2020 roku. 2.11. Spłata odsetek - Odsetki ustalone jako wg stopy WIBOR 3M + stała marża banku [%], płatne miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 2.12. Termin wykonania zamówienia: sierpień-grudzień 2014 rok - jak określono powyżej. 2.13. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową
 10. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 2 089 272,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 2.089.272,00 PLN.
  2. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach:
  1) kwota kredytu w wysokości 2.089.272,00 PLN;
  2) okres uruchomienia kredytu: środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w terminie do dnia 03 grudnia 2012 roku;
  3) okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 września 2020 r. (zakończenie spłaty);
  4) okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego;
  5) spłata kredytu następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 6 do SIWZ;
  6) karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31 marca 2015 roku;
  7) karencja w spłacie odsetek kredytu do dnia 31 marca 2013 roku;
  8) Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie;
  9) Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia;
  10) Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym;
  11) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu;
  12) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 08 listopada 2012 roku - tj. 4,65%). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu;
  - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 2089272,00PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową;
  13) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych
  14) zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami
  15) oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M
  16) do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach
  17) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
  18) bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności
  19) informuje się, że gmina Łubnice nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń majątkowych na zasadach określonych prawem cywilnym.
 11. udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 751 548,91 zł na okres 10 lat na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych w 2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Trzcinica
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest : udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 751 548,91 zł na okres 10 lat na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych w 2012r.

  1. Określenie zakresu zamówienia
  1.1.Okres kredytowania: lata 2012-2022.
  1.2 Przewidywany termin uruchomienia kredytu - 05.11.2012 r w kwocie - 751 548,91 zł
  1.3 Spłaty rat kapitałowych - spłata kredytu w złotych polskich będzie następowła kwartalnie , w
  terminie ostatniego dnia miesiąca marca, czerwca, września, grudnia z karencją spłaty
  pierwszej raty do 31.03.2013 r . Jeżeli ostatnim dniem miesiąca będzie dzień świąteczny ,
  niedziela lub dzień wolny od pracy płatność nastapi w pierwszym dniu roboczym po tym
  dniu .
  Kredyt spłacany będzie w 38 kwartalnych ratach wg nastepującego harmonogramu :
  Rok 2013 : Suma rat kredytu 18 259,91 z w tym :
  I rata 3 259,91 zł
  II rata 5 000,00 zł
  III rata 5 000,00 zł
  IV rata 5 000,00 zł
  Rok 2014 : Suma rat kredytu 50 000,00 z w tym :
  I rata 12 500,00 zł
  II rata 12 500,00 zł
  III rata 12 500,00 zł
  IV rata 12 500,00 zł
  Rok 2015 : Suma rat kredytu 50 000,00 z w tym :
  I rata 12 500,00 zł
  II rata 12 500,00 zł
  III rata 12 500,00 zł
  IV rata 12 500,00 zł
  Rok 2016 : Suma rat kredytu 50 000,00 z w tym :
  I rata 12 500,00 zł
  II rata 12 500,00 zł
  III rata 12 500,00 zł
  IV rata 12 500,00 zł
  Rok 2017 : Suma rat kredytu 50 000,00 z w tym :
  I rata 12 500,00 zł
  II rata 12 500,00 zł
  III rata 12 500,00 zł
  IV rata 12 500,00 zł
  Rok 2018 : Suma rat kredytu 120 000,00 z w tym :
  I rata 30 000,00 zł
  II rata 30 000,00 zł
  III rata 30 000,00 zł
  IV rata 30 000,00 zł
  Rok 2019 : Suma rat kredytu 120 000,00 z w tym :
  I rata 30 000,00 zł
  II rata 30 000,00 zł
  III rata 30 000,00 zł
  IV rata 30 000,00 zł
  Rok 2020 : Suma rat kredytu 120 000,00 z w tym :
  I rata 30 000,00 zł
  II rata 30 000,00 zł
  III rata 30 000,00 zł
  IV rata 30 000,00 zł
  Rok 2021 : Suma rat kredytu 120 000,00 z w tym :
  I rata 30 000,00 zł
  II rata 30 000,00 zł
  III rata 30 000,00 zł
  IV rata 30 000,00 zł
  Rok 2022 : Suma rat kredytu 53 289,00 z w tym :
  I rata 30 000,00 zł
  II rata 23 289,00 zł


  Zakończenie spłaty: 30 czerwca 2022r. (uwaga: - usytuowanie innego dnia miesiąca jest
  możliwe do dwustronnego ustalenia z wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako
  najkorzystniejsza)

  1.4 Odsetki od kredytu naliczane będą od niespłaconego kapitału za okresy kwartalne i podlegają
  spłacie do 20 dnia po zakończeniu kwartału.
  Odsetki płatne na podstawie przesłanego przez kredytodawcę , na 7dni przed terminem
  płatności , zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  Podstawą do obliczenia oprocentowania udzielonego kredytu będzie publikowana stawka
  WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów bankowych notowana na dwa dni robocze poprzedzające
  zakończenie okresu obrachunkowego plus marża banku .
  1.5 Przewidywany termin uruchomienia kredytu - 05.11.2012r
  Zamawiający zastrzega sobie możliwośc uruchomienia kredytu w okresie 45 dni od planowanego
  terminu, adekwatnie do przyjętych do zapłaty faktur za realizację przedsięwzięć inwestycyjnych .
  1.6 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji,
  kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy.
  1.7 Sposób zabezpieczenia kredytu weksel In blanco z deklaracją wekslową.
  1.8. Bank przedstawia projekt umowy kredytowej, który będzie stanowił załącznik do oferty.
 12. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 136 280,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Bolesławiec, Bolesławiec
  Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 136 280,00 PLN
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego 2000000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bralin, Bralin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2000000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Bralin oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynikających z realizacji budżetu Gminy Bralin na 2012 rok, który przewiduje realizację inwestycji. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do dwóch milionów złotych. 2.2. Okres kredytowania: lata 2012-2020. 2.3. Spłaty rat kredytu dokonywane będą w terminach kwartalnych poczynając od marca 2013 r. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych. 2.4. Przewiduje się uruchomienie kredytu w transzach; przewidywana ilość transz: ok. 15 szt. - w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. 2.5. Pierwsza transza w wys. ok.250 tys. zł powinna być postawiona do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy kredytowej. Dalsze transze w okresie maj - grudzień 2012r. Ostateczny termin uruchomienia transzy kredytu: 28.12.2012 r. 2.6. Umowa kredytowa musi przewidywać możliwość realizacji kredytu w niepełnej wysokości (bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy. 2.7. Umowa kredytowa musi przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy. 2.8. Umowa kredytowa nie może przewidywać żadnych innych opłat, prowizji ani marż, poza niżej wymienionymi: a) prowizja jednorazowa [zł] płatna na etapie zawierania umowy kredytowej, nie wyższa jednak niż 2000,-zł, b) odsetki z marżą bankową [%] ponad WIBOR 3M, c) spłata rat kapitałowych, o ile Zamawiający spełnia swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy. 2.9. Miejscem realizacji zamówienia jest Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin. 2.10. Przewidywana spłata rat kapitałowych - począwszy od dnia 20 marca 2013r. Kwartalne raty kapitałowe w latach 2013-2020 (zawsze ok. dwudziestego dnia miesiąca: marca, czerwca, września, grudnia) = 32 raty kapitałowe) Wysokość rat w latach 2013-2020 w wysokości określonej w punkcie B.3.10. SIWZ. Zakończenie spłaty: 21 grudnia 2020 roku. Uwaga - ustanowienie innego dnia miesiąca jest możliwe do dwustronnego ustalenia z wykonawcą, który wygra przetarg. 2.11. Spłata odsetek - Odsetki ustalone jako wg stopy WIBOR 3M + stała marża banku [%], płatne miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca uruchomienia pierwszej transzy kredy-tu. 2.12. Termin wykonania zamówienia: kwiecień-grudzień 2012 rok - jak określono powyżej
 14. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu roku 2011 w kwocie 1.213.000,00zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Kobyla Góra, Kobyla Góra
  Przedmiot zamówienia stanowi udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.213.000.00zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy zł i 00/100). Decyzja w sprawie zaciągnięcia kredytu: uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2011r. Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetu roku 2011. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN). 2) Środki finansowe dostępne na koncie Zamawiającego w dniu 30.12.2011r. w godzinach możliwości ich wykorzystania. 3) Okres spłaty kredytu: do 30.09.2023r. 4) Spłata kapitału: od upływu okresu karencji, tj. od roku 2013, w okresach rocznych, do 30 września każdego roku jednorazowo, na podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych.
  Symulacja spłaty kredytu: Rok-Rata kredytu: 2011-0,00; 2012-0,00; 2013-6 000,00; 2014-7 000,00; 2015-23 750,00; 2016-23 750,00; 2017-23 750,00; 2018-23 750,00; 2019 - 200 000,00; 2020 - 200 000,00; 2021 - 200 000,00; 2022 - 200 000,00; 2023 - 305 000,00; Razem - 1 213 000,00. 5) Spłata odsetek: w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank.
  Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7) Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku.
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M na dzień 30.11.2011r. 8) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 9) Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. 10) Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2.909.985,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Kępno, Kępno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.909.985,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego.

  Kod CPV: 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.

  Okres kredytowania od 2011 r. do 2020 r.
  Kapitał kredytu spłacany w stałych ratach kwartalnych w latach:
  2012 r. - do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy i 00/100 złotych)
  2013 r. - do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy i 00/100 złotych)
  2014 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  2015 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  2016 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  2017 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  2018 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  2019 r. - do 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych)
  1 kwartał 2020 r. - do 329.985,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 00/100 złotych)
  płatnych do końca każdego kwartału (łącznie 33 raty kapitałowe).

  Warunki udzielenia kredytu:
  1. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2011 r. Uruchamianie poszczególnych transz następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zapotrzebowania.
  Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wypłaty pierwszej transzy kredytu w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytu.
  2. Kredyt w kwocie 2.909.985,00 zł może być przeznaczony na pokrycie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego.
  3. Kredyt nie będzie obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ.
  4. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania w całości kwoty kredytu.
  5. Za niewykorzystanie kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów.
  6. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  7. W całym okresie kredytowania marża Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
  8. Kosztem kredytu są odsetki od niespłaconego kapitału kredytu.
  9. Nie przewiduje się kosztów związanych z prowizją.
  10. Spłata odsetek od salda aktualnego zadłużenia, w okresach miesięcznych do 7 dnia następnego miesiąca. Pierwsza płatność odsetek nastąpi do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
  11. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.
  12. Przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się, że rok ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych 365/366. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych.
  13. Spłata raty kapitałowej następować będzie w ratach kwartalnych płatnych do końca danego kwartału.
  14. Oprocentowanie kredytu ustalane miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M notowanej
  w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za który odsetki są naliczane.
  15. Jeżeli termin płatności raty kapitałowej lub odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
  16. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  17. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  18. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 16. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetowego w wysokości 3 223 532,63 PLN
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetowego w wysokości 3 223 532,63 PLN.
  2. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach:
  1) kwota kredytu w wysokości 3 223 532,63 PLN.
  2) okres uruchomienia kredytu: (środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w transzach na żądanie)
  I transza: najpóźniej 3 dni od dnia zawarcia umowy: 2 000 000,00 PLN
  II transza: 20 października 2011 r.: 1 223 532,63 PLN
  3) okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2016 r. (zakończenie spłaty).
  4) okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego
  5) spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 6 do SIWZ
  6) karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 30 czerwca 2012 roku
  7) Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie
  8) Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia.
  9) Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym
  10) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz.
  11) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 02.09.2011 roku - tj. 4,72%). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu
  - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 3 223 532,63 PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową
  12) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych
  13) zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami
  14) oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M
  15) do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach
  16) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
  17) bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności
  18) informuje się, że gmina Łubnice nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń majątkowych na zasadach określonych prawem cywilnym.
 17. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetowego w wysokości 1954473,46 PLN.
  Zamawiający: Gmina Bolesławiec, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa
  kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu
  budżetowego w wysokości 1 954 473,46 PLN.
 18. Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetowego w wysokości 3 400 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetowego w wysokości 3 400 000,00 PLN.
  Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach:
  a) kwota kredytu w wysokości 3 400 000,00 PLN.
  b) okres uruchomienia kredytu: (środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w transzach na żądanie)
  I transza: najpóźniej 3 dni od dnia zawarcia umowy: 1 500 000,00 PLN
  II transza: 01 grudnia 2010: 1 900 000,00 PLN
  c) okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2015 r. (zakończenie spłaty).
  d) okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego
  e) spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 6 do SIWZ
  f) karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31 marca 2011 roku
  g) Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie
  h) Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia.
  i) Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym
  j) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz.
  k) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 23.06.2010 roku - tj. 3.86%). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu
  - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 3 400 000,00 PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową
  l) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych
  m) zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami
  n) oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M
  o) do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach
  p) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
  q) bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności
  Uwaga: Zamawiający dostarczy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu przed podpisaniem umowy
 19. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2010-2015.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) otwarcie i obsługę rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych
  i wyodrębnionych Powiatu Ostrzeszowskiego w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
  b) dokonywanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
  c) możliwość otwierania lokat terminowych,
  d) dostęp do bankowości elektronicznej.
  W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni:
  a) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  b) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  c) realizację poleceń przelewu,
  d) dokonywanie przelewów między rachunkami w obrębie banku bez opłat,
  e) sporządzanie wyciągów z rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień,
  f) potwierdzenie salda konta bankowego na określony przez Zamawiającego dzień,
  g) dokonywanie innych czynności bankowych związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z prawa bankowego.
  Przez dostęp do bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie:
  a) możliwość dokonywania operacji rozliczeń i płatności w obrocie krajowym
  i zagranicznym w formie elektronicznej,
  b) bezpłatne dostarczenie i zainstalowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz siedzibach wymienionych jednostek powiatowych odpowiedniego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem wraz z zapewnieniem przeszkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  c) drukowanie potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego,
  d) drukowanie wyciągów bankowych,
  e) zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie najpóźniej 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii
 20. Udzielenie kredytu w wysokości 2 632 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Łęka Opatowska, Łęka Opatowska
  Udzielenie kredytu w wysokości 2 632 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 620.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w miejscowości Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
  Zamawiający: Gmina Bralin, Bralin
 22. Udzielenie kredytu w wysokości 1.312.700,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Urząd Gminy Łęka Opatowska, Łęka Opatowska

Inne osoby dla Kapinos (39 osób):