Kogo reprezentuje osoba

Kapusta Ewa Jadwiga

w KRS

Ewa Jadwiga Kapusta

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Kapusta
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Stryków (Łódzkie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adrjańczyk Maria, Bednarek Małgorzata, Bet Barbara, Budziński Tomasz Sławomir, Błaszczyk Ewa Katarzyna, Celińska Aleksandra, Dobroszek Justyna, Drążkiewicz Adam, Fabijańska Daria, Gajewska Wiesława, Grzejdziak Roman Ignacy, Guzicka Justyna, Jassa Tadeusz Wacław, Jędrzejczak Przemysław Michał, Joachimiak Aneta Magdalena, Juszczyk Kamila, Juźwin Urszula, Kępa Grzegorz, Klarecka Małgorzata Maria, Kołodkiewicz Anna, Kołodziejski Krzysztof Mariusz, Kubicka Wioletta, Kuleczka Radosław Marian, Kuźniarek Hensel Grażyna, Kłos Paweł, Lewandowska Marta, Marszał Anita, Matczak Małgorzata, Niewieczerzał Justyna, Ogorzałek Beata, Okońska Marlena, Pawełoszek Halina, Pawlak Sylwester, Polit Czesław, Rudnicka Emilia, Smulczyk Irena, Sokół Kornela, Szadkowska Barbara, Tomczak Marta Henryka, Tutak Wioletta, Urbaniak Ewa, Urbańska Więtczak Katarzyna, Wachowiec Izabella, Walter Teresa, Wojciechowska Anna, Wojciechowski Dariusz, Wojtczak Pełka Anna, Wolanowska Anna, Woźny Mateusz, Wyrwa Tomasz, Zwierzchowska Edyta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukomski Paweł Janusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzezińska Krystyna Ewa, Jędrzejczak Przemysław Michał, Kuna Grzegorz, Majchrzak Wincenty Jerzy, Okońska Marlena, Pawlak Sylwia, Pałka Aleksandra Magdalena, Piestrzeniewicz Agnieszka, Tomczak Marta Henryka, Reks Roman Waldemar, Rogowski Zbigniew, Sobieszczyk Stanisław, Szczepaniak Piotr Izydor, Szubert Barbara Elżbieta, Tomczak Ryszard Paweł, Tomczyk Mirosław, Walczewski Mirosław Szczepan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Proga Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aniro Andrzej Romanowski Sp. J., Łódź − KRS 0000259100
 2. Budo-hurt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000787325
 3. Business Amp; Work Sp. Z O.O., Jadwinin − KRS 0000439235
 4. Cech Piekarzy i Przedsiębiorców, Łódź − KRS 0000098729
 5. Cech Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych, Łódź − KRS 0000158486
 6. Izba Rzemieślnicza W Łodzi, Łódź − KRS 0000022135
 7. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953
 8. Opal Compensation Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000306429
 9. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa − KRS 0000201305
 10. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Łódź − KRS 0000189740
 11. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, Szubsk Duży − KRS 0000355471
 12. Stowarzyszenie Koźle-nasz Dom, Koźle − KRS 0000392458
 13. Stowarzyszenie Nasza Wieś, Rasy − KRS 0000513277
 14. Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp. J., Konstantynów Łódzki − KRS 0000255923
 15. Tommark Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000174544
 16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-polesie, Łódź − KRS 0000216300
 17. Zieleń - Pawlak Sp. J., Łódź − KRS 0000649110

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrotex S.A., Łódź − KRS 0000053468
 2. Alfa- Z Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000019090
 3. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 4. Bank Spółdzielczy W Bełchatowie, Bełchatów − KRS 0000026381
 5. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 6. Bank Spółdzielczy W Zawierciu, Zawiercie − KRS 0000177392
 7. Bank Spółdzielczy W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000115917
 8. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000066222
 9. Centrum Handlu Zagranicznego Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000112913
 10. Centrum Kupiectwa S.A., Łódź − KRS 0000023483
 11. Centrum Pojazdów Użytkowych - Sp. Z O.O., Orlina Duża − KRS 0000099070
 12. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000507205
 13. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000303121
 14. Danagri-invest Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000099694
 15. Ekotrend Sp. Z O.O., Leśmierz − KRS 0000335738
 16. Instytut Postępowania Twórczego Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000094536
 17. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 18. Km-service Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000041320
 19. Lenta S.A., Łódź − KRS 0000118325
 20. Łódzkie Zakłady Futrzarskie -spółdzielnia Pracy Kuśnierz, Łódź − KRS 0000288848
 21. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Głowno − KRS 0000171058
 22. Relationship Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000509188
 23. Spak Korczewski Sp. J., Warszawa − KRS 0000490666
 24. Wnw Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000132111
 25. Wonderful House Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000875209

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 3 511 936,13 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 511 936,13 PLN Gminie Stryków, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu 3 511 936,13 (słownie złotych: trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych trzynaście groszy) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy:

  - transza w kwocie 3 511 936,13 PLN 23.12.2013 r.

  2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2022 r.
  3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy utworzonym z kosztorysu ofertowego, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 30.03.2014 r.
  4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy.
  5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 31.03.2014 r.
  6. Koszt kredytu Co [P L N ] składać się będzie z:
  1. prowizji przygotowawczej Pp [P L N ] ustalonej przez Wykonawcę,
  2. opłat i prowizji bankowej Wo [ P L N ] z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe - ustalonych przez oferenta, w tym jednorazowe koszty manipulacyjne i inne,
  3. oprocentowanie kredytu Ko [P L N ] - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego, obliczone w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1 M, ustalony na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał.
  Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
  7. Wymagany termin wykonania umowy:
  Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonej w części § 5 transzy kredytu w kwocie 3 511 936,13 PLN w dniu 23.12.2013 r. z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2022 r.


  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
  2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.

  W okolicznościach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - 0

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Bankowa obsługa Budżetu Miasta - Gminy Stryków i Jednostek Organizacyjnych Gminy Stryków
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie obsługi bankowej budżetu Miasta - Gminy Stryków i jednostek organizacyjnych Gminy Stryków przez okres 5-ciu lat tj. od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.08.2015 r. wraz z rachunkami dochodów własnych, funduszami celowymi funkcjonującymi przy tych jednostkach, z możliwością rozszerzenia listy:
  1. Urząd Miasta - Gminy Stryków,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie,
  3. Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie,
  4. Szkoła Podstawowa w Dobrej,
  5. Szkoła Podstawowa w Niesułkowie,
  6. Szkoła Podstawowa w Koźlu,
  7. Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach,
  8. Przedszkole Samorządowe w Strykowie,
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,
  10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie,
  11. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie,
  12. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie,
  13. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie.

  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
  2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
  3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
  4. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14.30 realizowane powinny być w tym samym dniu,
  5. Sporządzanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
  6. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stryków, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  - dostępność do systemu bankowości elektronicznej,
  - uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach płatniczych,
  - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
  - składanie zleceń przelewów, w tym poleceń przelewów Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
  - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym.
  - wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
  7. Obsługa mieszkańców Gminy Strykow w zakresie wypłaty gotówkowej świadczeń i zasiłków,
  8. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych,
  9. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego:
  - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce referencyjnej WIBOR jednomiesięczny na 10 dni przed terminem składania ofert + marża bankowa.

  Oznaczenie wg CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

  Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 3. BANKOWA OBSŁUGA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, PODLEGŁYCH FILII I PUNKTÓW OBSŁUGI BEZROBOTNYCH
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi rachunków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu i filii: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie oraz Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie oraz projektów realizowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej, jak również wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych. Część A. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu (szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali roku: 5.300.000 zł, przepływ środków w stosunku rocznym, około: 50 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 16.07.2010 r. do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych (obsługa: budżetu - m.in. tylko dla tego rachunku czeki, ZFŚS, Funduszu Pracy) i pomocniczych dla urzędu, w tym dla projektów unijnych ( obecnie 2 rachunki), - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie list wypłat z PUP Zgierz (miesięcznie około 650 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca). Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - wydawanie blankietów czekowych, - instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego. Wymagane 2 instalacje: oddzielnie dla obsługi Funduszu Pracy i jednego rachunku pomocniczego, natomiast druga dla obsługi budżetu i ZFŚS oraz rachunku pomocniczego. - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część B. Filia PUP Aleksandrowie Łódzkim. (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 1.08.2010 do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim (miesięcznie około 170 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część C. Filia PUP Ozorkowie z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 5,1 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 15.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii Ozorków i Punktu Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (miesięcznie około 785 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Ozorkowie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część D. Filia PUP w Głownie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 01.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii w Głownie (miesięcznie około 5 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Głownie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część E. Punkt Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 1,3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 09.08.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (miesięcznie około 200 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Wykonawca posiada lub będzie dysponował od dnia podpisania umowy siedzibą banku, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie poszczególnych Filii, Punktów Obsługi Bezrobotnych i siedziby Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do: - Wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku; - Realizowania wypłaty świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego; - Realizowanie wypłaty osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem pracownika Zamawiającego oraz pieczęcią Zamawiającego; - Zaznaczania w sposób czytelny wypłaty świadczeń dokonywanych z listy zgodnie z datą dokonywanej wypłaty (Lista wypłat ważna 1 dzień). W czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu i Filiach za wyjątkiem Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie. Wszystkie terminy dotyczące systemu i jego obsługi będą uzgadniane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Inne osoby dla Kapusta (265 osób):