Kogo reprezentuje osoba

Karasiak Kazimierz

w KRS

Kazimierz Karasiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Karasiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:23 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gałka Edward, Góra Lidia, Luterek Jacek Przemysław, Mazur Emilia Maria, Mazur Henryk Julian, Mazur Maria Wiesława, Wesołowski Krzysztof Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alsecco - Nowa Cukrownia Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000528947
 2. Alsecco - Nowa Cukrownia Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Szczecin − KRS 0000536915
 3. Alsecco - Stargard Szczeciński Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000526228
 4. Alsecco - Stargard Szczeciński Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Szczecin − KRS 0000537119
 5. Alsecco Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000236500
 6. Alsecco Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Szczecin − KRS 0000379161
 7. Ambrożuk, Dąbrowski, Garnowski, Wesołowski - Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Szczecin − KRS 0000235981
 8. Prometeusz Sp. Z O.O., Choszczno − KRS 0000596517
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Akar Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000020565
 10. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000347920
 11. Społem Spółdzielnia Produkcji Spożywczej, Szczecin − KRS 0000157285

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fosfan S.A., Szczecin − KRS 0000038112
 2. Grupa Przemysłowa S.A., Szczecin − KRS 0000046281
 3. Pacific West Foods Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000622680
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Agnar Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000083589

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy, ZP/PN/4/2015.
  Zamawiający: Miasto Oleśnica, Oleśnica
  1. Sieć wodociągowa. Wodociąg W1- fi 300 mm : Budowę sieci wodociągowej zaczynamy od istniejącej zasuwy fi 300 mm przy Pz14 - hektometr 7,22 a kończymy węzłem montażowym na hektometrze 15,5. Wykonujemy: a) rurociąg z rur kielichowych o złączach blokowanych STD Vi Dn300 żeliwo PN10 długość około 831 m z osprzętem, b) przecisk pod wiaduktem kolejowym rurami przeciskowo-ochronnymi typu GRP Dz. 427 SN 320 000 długość 36 m, c) rury przewodowe GRP Dn./Dz. 300/324 SN 10000 PN10 długość 37,5 m, d) w hektometrze 15,5 instalujemy podobny węzeł jak przedstawiony węzeł nr IV w projekcie wykonawczym z tym, że zamiast ślepego kołnierza montujemy zasuwę fi 160 mm - odgałęzienie do GKN w budowie, e) odwodnienie rurociągu do studzienki fi 1000 mm, f) wymiana gruntu rodzimego na piasek w drodze utwardzonej asfaltem jak i gruntowej na łącznej długości 500 m, g) odtworzenie nawierzchni asfaltowej w całości tj. 460 m2, h) rozścielenie wcześniej zdjętej warstwy humusu w terenie zielonym od hektometra 11,5 do hektometra 15,5 tj. na długości 400m oraz posianie trawy. 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. a) kolektor sanitarny wykonujemy z rur i kształtek kamionkowych glazurowanych fi 300 mm długość 68,5 m i fi 200 mm o długości 371 m, b) przecisk pod torami PKP należy wykonać z rur kamionkowych fi 200 mm glazurowanych ze złączem V4A typ 1 - długość 37,5 m. 3. Przepompownia ścieków. a) Elementy korpusu betonowego klasy B45 fi 1500 mm, wysokość H=4,7 m, b) Prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typów rurociągów, c) Pokrywa żelbetowa z włazem lekkim 1200 mm x 850 mm ( stal nierdzewna ), d) Drabina i pomost eksploatacyjny - stal nierdzewna, e) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - wentylator dachowy DAk-160, f) Żurawik, g) Dno zbiornika wyposażone w system bezobsługowego samooczyszczania, h) Pompy zatapialne min. P=3 kW - 2 szt. z kolanami sprzęgającymi do pomp - 2 szt., i) Orurowanie ze stali kwasoodpornej DN 100, zawór zwrotny kulowy DN 100 - 2 szt., zasuwy odcinające DN 80 - 2 szt., j) Szafa sterownicza elektryczna z modemem GSM/GPRS przekazujący wybrane informacje do istniejącego systemu wizualizacji na stanowisku dyspozytorskim w MGK Oleśnica, k) Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni z bramą wjazdową i furtką wejściową. 4. Uruchomienie kolektora tłocznego od przepompowni ścieków do studni rozprężnej. Wcześniej ułożony kolektor sanitarny tłoczny fi 160 mm należy wpiąć do przepompowni ścieków. Następnie należy dokonać sprawdzenia szczelności wcześniej ułożonego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją urządzeń od przepompowni ścieków poprzez studnie OD z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, ST-1, ST-2 z czyszczakami rewizyjnymi, aż do studni rozprężnej przy ul. Przemysłowej. Wykonawca zabezpieczy energię elektryczną niezbędną do rozruchu przepompowni ścieków poprzez agregat prądotwórczy o mocy min. 10 kW oraz min. 15 m3 wody przemysłowej własnym kosztem i staraniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest opracować własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Kod CPV: 452331300-8; 45233220-7.
 2. Roboty budowlane Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic Kontrakt VII - gmina Swarzędz - roboty zaległe
  Zamawiający: Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", Murowana Goślina
  Roboty budowlane Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic Kontrakt VII - gmina Swarzędz - roboty zaległe. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic, obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej i pompowni na obszarze gminy Swarzędz dla Kontraktu VII, których nie można było zrealizować z przyczyn formalno - prawnych w ramach kontraktu podstawowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w częściach i obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na : Część 1 - wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej o długości około 190m z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z przyłączami w ulicy Swarzędzkiej w Kobylnicy wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; Część 2 - wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy nominalnej: 600 mm i długości ok. 200m w okolicy ulicy Mechowskiej w Gruszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; Część 3 - wybudowanie i uruchomienie pompowni SW_JAN_P101_00G o wydajności 5l/s I zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Ogrodniczej w Janikowie wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC tzw. czerwona książka z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w treści Warunków Szczególnych Kontraktu - stanowiących cześć II SIWZ. Niniejsze zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, w tym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający będzie wymagał udzielenia min 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały (Gwarancja Jakości). Okres Rękojmi za Wady będzie równy okresowi Gwarancji Jakości (lecz nie będzie krótszy iż 36 miesięcy) określonemu przez Wykonawcę w ofercie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)
 3. Wykonanie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, tj. odtworzenia chodnika, części jezdni asfaltowej oraz rozebranie kanału ciepłowniczego z drodze powiatowej nr 1404F (działka nr 125) w Wojcieszycach ul. Wspólna zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr DR.7130.3.125.2013 z dnia 06.12.2013r.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, tj. odtworzenia chodnika, części jezdni asfaltowej oraz rozebranie kanału ciepłowniczego z drodze powiatowej nr 1404F (działka nr 125) w Wojcieszycach ul. Wspólna zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr DR.7130.3.125.2013 z dnia 06.12.2013r.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków miedzy miejscowościami Skrobotowo - Karnice
  Zamawiający: Gmina Karnice, Karnice
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków miedzy miejscowościami Skrobotowo - Karnice.

  Kody CPV
  45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
  45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowów,
  45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
  45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

  Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej de250PVC wykonany z rur SDR34 klasy S o długości ok. L = 17,0m
  Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej de200PVC wykonany z rur SDR34 klasy S o długości ok. L = 864,0m
  Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej de200/160 PVC wykonany z rur SDR34 klasy S - 16 szt. Odgałęzień o łącznej długości ok. L = 230,0 m (de200PVC- 211 m, de160 PVC - 19 m)
  Przewód kanalizacji sanitarnej tłocznej de90PVC wykonany z rur SDR17 PE100 PN10 o długości ok. L = 2738,0 m w tym rura wielowarstwowa de90PE RC dla przycisków i przewiertów sterowanych o łącznej długości ok. L= 149,0 m

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 622 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 oraz na terenie działek nr 207/1, 207/2, 206/12 w obrębie Wełtyń II
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Inwestycja obejmuje budowę sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 o łącznej długości ok. 250 m i PVC 160 o łącznej długości ok. 38 m wraz z robotami ziemnymi obejmującymi niwelację terenu. Szczegóły rozwiązań zawiera projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony do realizacji decyzją nr 582/2010 z dnia 29.10.2010 r. wydaną przez Starostę Gryfińskiego, jak również Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Prawem Budowlanym. Wszystkie nazwy własne Materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte Materiały i Urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej, na odcinku od ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej na odcinku od skrzyżowania ul. Smoczej z ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 - o śr. 300 mm, dł = ok. 190 mb; 2) budowę przyłączy kanalizacji deszczowej od sieci ulicznej do granicy działek budynków mieszkalnych przy ul. Smoczej 29, 30, 31, 32, 33 i od 35 do 40; 3) budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku przy ul. Smoczej 34; 4) odtworzenie nawierzchni w pasie ul. Smoczej - do stanu uzgodnionego z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, pozostałych terenów - do stanu sprzed realizacji inwestycji
 7. Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) - ETAP I i II.
  Zamawiający: Gmina Stepnica, Stepnica
  Planowana inwestycja obejmuje: Budowę drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) - ETAP I i II Zakres: Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) - ETAP I i II ETAP I - Projekt obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Zakresem objęto również zjazdy gospodarcze. Zaprojektowany układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 112 w kierunku zachodnim. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 1417,01 m. Zaprojektowano jezdnię szerokości 6,00 m. Połączenia z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=9,00 m, R=6,00 m oraz R=3,00 m. Wjazdy do posesji zaprojektowano w dostosowaniu do rozwiązań istniejących, szerokość wjazdów indywidualnych wynosi 4,0 m oraz 7,0 m. Zaprojektowano ściany oporowe z gabionów w miejscach, gdzie pas drogowy jest wąski na wykonanie skarp o pochyleniu 1:1,5. Zaprojektowano drenaż francuski z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu. W miejscach przecięcia projektowanej drogi z istniejącymi ciekami wodnymi zaprojektowano przepusty betonowe o średnicy Ø=1000 mm i długości 11 m na Kanale Łączna oraz o średnicy Ø=600 mm i długości 10 m oraz 9 m w pozostałych dwóch ciekach. Zestawienie powierzchni i długości rzeczywistych: Nawierzchnie bitumiczne 8720,0 m² Wjazdy do posesji z kostki betonowej, kolor gr. 8 cm 61,0 m² Krawężniki 15x22x100 cm 100,0 mb Krawężniki 15x30x100 cm 2839,0 mb Oporniki betonowe 12x25x100 cm 21,0 mb Dren francuski 40x60 cm 382,0 mb Zieleń 2863,0 m² Zaproponowane poszczególne kolory nawierzchni należy uzgodnić przed wykonaniem z inwestorem. Etap I obejmuje również budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Projektowany układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 112 w kierunku zachodnim. Zaprojektowano jezdnię szerokości 6,00 m. Przy włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 112 jezdnia jest poszerzona do 6,80 m. Połączenie z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=9,00 m. ETAP II - Projekt obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Projektowany układ komunikacyjny przebiega pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Mokrą po terenie zadrzewionym i bagiennym. Całkowita długość odcinka wynosi 194,03 m. Zaprojektowano jezdnię szerokości 6,00 m. Połączenia z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=9,00 m, R=6,00 m oraz R=5,00 m. W celu umożliwienia dojazdu do portu długim pojazdom zaprojektowano poszerzenie wlotu w obrębie skrzyżowania z ul. Mokrą. Poszerzenie należy wykonać poprzez zastosowanie promienia wyokrąglenia równego 25 m. Istniejącą nawierzchnię ul. Mokrej z kostki betonowej, w początku projektowanego odcinka, należy dowiązać do projektowanej nawierzchni. Należy przewidzieć rozbiórkę części jezdni i jej ponowne wykonanie z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie bitumiczne 1130,0 m² Wjazdy do posesji z kostki betonowej, kolor gr. 8 cm 37,0 m² Krawężniki 15x22x100 cm 110,0 mb Krawężniki 15x30x100 cm 385,0 mb Zieleń 830,0 m² Zaproponowane poszczególne kolory nawierzchni należy uzgodnić przed wykonaniem z inwestorem. Zarówno Etap I jak i II zakładają budowę kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze. W projekcie przewidziano do wycinki drzewa, jednak Zamawiający usunie je we własnym zakresie, Wykonawca powinien wycenić jedynie usunięcie karczy. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi..
 8. Zaprojektowanie i budowa przelewów awaryjnych z istniejących zbiorników retencyjno-odparowujących ZO-53 i ZO-56 oraz podłączenie istniejącego przelewu do czynnego rurociągu ze zbiornika ZO-57 przy drodze S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Zaprojektowanie i budowa przelewów awaryjnych z istniejących zbiorników retencyjno-odparowujących ZO-53 i ZO-56 oraz podłączenie istniejącego przelewu do czynnego rurociągu ze zbiornika ZO-57 przy drodze S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp
 9. budowa kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych PPNT w Stargardzie
  Zamawiający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński
  Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: budowa kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie 2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla wybudowania systemu kanalizacji deszczowej od miejsca wylotu do rzeki Gowienicy do miejsca połączenia z (odrębnie projektowaną) kanalizacją deszczową ulicy Metalowej w zakresie obszarowym i tematyce określonej Projektem Budowlanym oraz przedmiarem robót, a w tym m.in: 1) budowę głównych kolektorów deszczowych o średnicach DN 900 mm i DN 600 mm, 2) odtworzenie istniejącego rowu z wylotem 3) wylotu do rzeki Gowienicy, 4) wzmocnienie skarpy i dna rzeki, 5) wykonanie innych robót ujętych w przedmiarach robót; 6) wykonanie wszelkich innych robót opisanych dokumentacją projektową, w tym również robót nie ujętych w przedmiarach robót (zestawieniach prac planowanych), oraz 7) wykonanie wszelkich innych, nie wymienionych w p. 1) - 6), robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu); dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: a) roboty wykonywane są w granicach obszarowch określonych przez projekt budowlany; b) rodzaj robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych i rozwiązywanych przez projekt budowlany lub przedmiar robót; 8) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w projekcie budowlanym, których zasadność wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp, ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 9) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu); Wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) są robotami dodatkowymi. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są tym samym objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej). Zamówienie dodatkowe to zamówienie, którego przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej siwz. 3. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) długość instalacji odwodnieniowego ~1500 m, a w tym: a) kd 900 ~800m, kd 600 ~440m b) długość rowu ~250m 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót - wraz z niniejszą specyfikacją do pobrania ze strony internetowej 2) dokumentacja projektowa opisuje dwa etapu inwestycji (I i II). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie etap II. 3) zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw systemowych i producenckich poszczególnych materiałów (o ile występują) należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem lub inne równoważne o nie gorszych parametrach. Podanie konkretnych (jeżeli występują) nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia. W przypadku stosowania materiałów równoważnych ich parametry techniczne, walory użytkowe i standard jakościowy mają być nie gorsze od materiałów wskazanych w projekcie budowlanym - pod rygorem nie zezwolenia na ich wbudowanie. Dla oceny równoważności parametrów technicznych należy przyjmować dane zawarte w kartach technologiczno-informacyjnych producenta poszczególnych materiałów. Wykonawcy, który na etapie przygotowywania oferty zamierza zastosować do wyceny materiał, co do którego ma wątpliwości czy spełnia on warunek równoważności, przysługuje zapytanie do Zamawiającego. 4) jeżeli postanowienia specyfikacji technicznych w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności itp różnią się od ustaleń niniejszej siwz i przedmiarów robót - zastosowanie mają ustalenia siwz i przedmiarów robót.] 5) Wykonawca nie ponosi kosztów ewentualnych opłaty za wycinkę zieleni, 6) Wykonawca nie będzie miał obowiązku występowania o zajęcia pasów drogowych 7) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do siwz, który bezwzględnie Wykonawca winien przekazać osobie opracowującej kosztorys ofertowy. 5. Pozostałe obowiązki wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska, bhp, b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - Wykonawca może liczyć na możliwość wykorzystania na plac budowy części parkingu przyległego do Ratusza (patrz materiał fotograficzny) c) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, d) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, e) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, f) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, w przypadku zawarcia z nimi stosownych umów w celu realizacji przez nich przedmiotu niniejszej Umowy, g) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych robót lub na termin realizacji zamówienia; h) gromadzenie i wywóz materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia do jego dyspozycji wybranych demontowanych materiałów, i) przedkładanie zamawiającemu niezbędnych danych lub sprawozdań z przebiegu wykonywanych robót z zakresie rzeczowo-finansowym - wg wymogów programu współfinansującego zadanie ze środków unijnych, j) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich zaleceń, wymagań i instrukcji opracowanych przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów, dotyczących sposobu i warunków prawidłowego użytkowania; k) bieżące prowadzenie książki obmiaru, l) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłoczne usuwanie w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, 2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów wbudowanych materiałów budowlanych, 3) Inwentaryzacja geodezyjna - wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni od daty odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie zapisu cyfrowego - plik w formacie EWMAPA lub DXF lub DWG w układzie współrzędnych 2000 oraz w układzie współrzędnych 65 oraz, w formie elektronicznej w formacie PDF, mapę w takiej skali, która będzie odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka będzie przekazana w formie papierowej 4) Wykonanie - po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej - przeglądu kamerą ułożonych rur; do odbioru należy przedłożyć protokół z inspekcji dokonanej kamerą, wraz z płytą CD 5) Wykonawca będzie miał obowiązek odtworzenia do stanu pierwotnego istniejącego w sąsiedztwie wykonywania robót terenu; 6) Ze względu na prowadzone obecnie na obszarze PPNT zamierzenia inwestycyjne Zamawiający wymagać będzie aby roboty zostały niezwłocznie rozpoczęte i prowadzone równolegle na dwóch odcinkach:. a) od studni SD16 do studni SD11 na odcinku docelowej, projektowanej drogi, b) od studni SD9 w kierunku Gowienicy - dla umożliwienia odwodnienia sąsiadującego budowanego zakładu przemysłowego 7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem zamówienia na studnie potwierdził u Zamawiającego typy studni na odcinku od S16 do S11 (odcinek pod przyszłą drogę). Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty parametrów studni uwzględniające podłączenie projektowanego odwodnienia drogi ( o ile opracowanie projektowe będzie już znane), 8) Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu proponowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl dział informator miejski/zamówienia publiczne.
 10. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap I
  Zamawiający: Gmina Goleniów, Goleniów
  1.Inwestycja dotyczy zagospodarowania i rewitalizacji czterech niżej wymienionych terenów w centrum miasta mająca na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych i wizualnych poprzez urozmaicenie i uatrakcyjnienie miejsc oraz umożliwienie stworzenia dogodnych warunków dla wypoczynku i rekreacji. Tereny o których mowa powyżej to: A. Goleniowskie Planty B. Zieleniec przy ul. Konstytucji 3 Maja C. Plac przy ul. Kościuszki D. Park przy ul. Kilińskiego.
 11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie - etap I odcinek D1- D5 w ul. Szafera
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie - etap I odcinek D1- D5 w ul. Szafera 2. Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wymianę poszczególnych odcinków kolektora pomiędzy studniami (rury żelbetowej na długości 140,5 m Ø 600 mm), 2) wymianę 4 studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1500 mm, 3) odtworzenie konstrukcji drogi na szerokości wykopu z ułożeniem warstwy ścieralnej
 12. Roboty uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego pn. Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
  Roboty uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego pn. Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu - protokól zaleceń nr 26
 13. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego: Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - kolonia Piasecznik, Stary Klukom - kolonia Stary Klukom
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
  Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego:
  Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - kolonia Piasecznik,
  Stary Klukom - kolonia Stary Klukom
  opisane zostały w protokołach konieczności (zatwierdzonych przez Inżyniera i oznaczonych nr 1 i
  nr 2)
 14. Wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych (3 etap) oraz poprawa systemu odwodnienia drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych (3 etap) oraz poprawa systemu odwodnienia drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -odwodnienie korpusu drogowego, -roboty wykończeniowe, -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, -roboty ziemne, -urządzenia bezpieczeństwa ruchu, -roboty naprawcze (roboty związane z usunięciem skutków długotrwałych podtopień), -inne roboty
 15. Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym GRZYBNICA wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach (sięgacz)
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego do działek 11/11, 11/8 i 11/9 w Policach. 2. Montaż biofiltrów kominkowych na przepompowni ścieków. 3. Montaż wpustów ulicznych do odprowadzenia wód deszczowych. Zakres zamówienia: 1. KANALIZACJA SANITARNA. a) rury PVC Dn 160 - ok. 10,35 mb , b) rury PVC Dn 200 mm - ok. 76,00 mb, c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm - 3 kpl. 2. KANALIZACJA DESZCZOWA. a) rury PVC Dn 160 mm - ok. 14,20 mb, b) rury PVC Dn 250 mm - ok. 83,70 mb, c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1000 mm - 3 kpl, d) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm - 3 kpl, studnie rewizyjne VAVIN Tegra Dn 600 mm - 1 kpl, 3.Montaż biofiltrów kominkowych na przepompowni ścieków - szt. 2, 4. Montaż wpustów ulicznych do odprowadzenia wód deszczowych - kpl. 6
 16. Budowa ziemnego zbiornika odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Składowiska Odpadów w Łęczycy na działkach o nr geod. 154/3, 154/6, 161/2, 166/2, 167/2 w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie
  Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stargard Szczeciński
  Zbiornik zaprojektowano jako otwarty, o powierzchni w obrysie skarp wewnętrznych
  F = 1 033 m2 i pojemności użytkowej V = 1 616 m3 przeznaczony jest do
  gromadzenia odcieków pochodzących z kwater deponowania odpadów. Projektowany zbiornik zasilany będzie bezpośrednio odciekami z kwatery nr V poprzez istniejącą przepompownię i rurociąg Ø 90 mm oraz odciekami zgromadzonymi w istniejącym zbiorniku odcieków, za pośrednictwem istniejącej przepompowni i projektowanego rurociągu tłocznego Ø 110 mm. Odcieki z istniejącego zbiornika do projektowanego, przepompowywane będą w okresie zwiększonych opadów atmosferycznych, przez co zostanie zwiększona sumaryczna pojemność retencyjna zbiorników. Natomiast w okresach bezdeszczowych odcieki z projektowanego zbiornika, przesyłane będę grawitacyjnie rurociągiem PE Ø 200 mm do istniejącego zbiornika i dalej za pośrednictwem systemu rozsączającego, tłoczone na kwaterę składowiska. W zbiorniku przewidziano wykonanie uszczelnienia dna i skarp z folii PEHD grub. 2mm o fakturze gładkiej w dnie i strukturalnej na skarpach. Geomembranę należy układać na 10 cm podsypce piaskowej pozbawionej grud, kamieni i korzeni.Na uszczelnieniu, celem jego ochrony przed uszkodzeniem, należy ułożyć 10 cm podsypkę cementowo-piaskową Rm=2,5, a na niej płyty betonowe ażurowe o wymiarach 90x60x10cm również wypełnione obsypką cementowo-piaskową Rm=2,5.W ramach planowanej inwestycji przewidziano wymianę oprzyrządowania dwóch przepom -powni zlokalizowanych przy istniejącym zbiorniku odcieków.
  Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest:
  - projekt budowlany i wykonawczy;
  - dokumentacja geotechniczna;
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
  - przedmiar robót, który należy traktować pomocniczo;
  - decyzja z dnia 20 kwietnia 2011 r. - zezwolenie na usunięcie drzew;
  - decyzja Nr 573/2011 z dnia 15.07.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę.
 17. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku
  Zamawiający: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kraśnik
  1. Wykonanie grawitacyjnego kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i Nadstawnej od studni przy ul. Urzędowskiej o rzędnych 192,65 / 188,51 oznaczonej w Projekcie budowlanym symbolem 44 do istniejącego odcinka rury za studnią o rzędnych 189,57 / 186,25 oznaczoną w Projekcie Budowlanym ST nr 3, znajdującą się na działce nr ewid. 114 studnia, nr ewid. 115 (końcówka rury) o następujących parametrach:
  a) kanał grawitacyjny z rur z żywic poliestrowych GRP Dn=600mm, L= 1576mb;
  b) kanał grawitacyjny z rur żywic poliestrowych GRP D=300mm, L=59,5m, D=400mm L=2,5m;
  c) kanał grawitacyjny z rur PCV Dn=200mm, L= 43m i Dn=160mm, L=129,m5;
  d) studnie rewizyjne Dn=1000 - 1400mm betonowe szt. 45.;
  e) studnie rewizyjne Dn= 600 i 1200 z żywic poliestrowych GRP szt. 10.
  2. Odtworzenie i przywrócenie do staniu pierwotnego terenu budowy, nawierzchni dróg i wjazdów, ogrodzeń oraz naprawienie wszelkich innych zniszczeń spowodowanych w trakcie budowy lub powstałych w związku z prowadzoną budową.
  3. Wycinka drzew - zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami.
  4. Przepusty wód opadowych z rur GRP, Dn=800mm, L= 27,5mb, Dn=400mm, L=9mb
  5. Tymczasowe drogi konieczne do prawidłowej realizacji robót na odcinku od ST. 7 do 10 ewentualnie na innych odcinkach np. 28-31.
  6. Odwodnienie wykopów w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia .
  7. Demontaż zbędnych urządzeń po zakończeniu realizacji robót.
  8. Obsługa geodezyjna (wytyczenia, inwentaryzacje), przeglądy inspekcyjne kanalizacji kamerą.
 18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Świnoujście
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w sposób równoważny do Warunków Kontraktowych FIDIC dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiajacego 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC, zadania pod nazwą: Budowa siecikanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załacznik nr 7 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 13 do siwz. Zamówienie obejmuje także odtworzenie poszczególnych elementów nawierzchni, w tym pasa drogowego ulicy i chodników.Zamawiający poprzez równoważne warunki kontraktowe do warunków kontraktowych FIDIC rozumie obowiązujące przepisy m.in. Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.
 19. Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - kolonia Piasecznik, Stary Klukom - kolonia Stary Klukom
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
  Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, - Roboty drogowe - przywrócenie nawierzchni, - Roboty branży sanitarnej w zakresie budowy sieci wodociągowej o śr. od 90 do 125 mm, - Roboty branży sanitarnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych o śr. od 32 do 63 mm - Roboty branży budowlanej i sanitarnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania stacji uzdatniania wody na przepompownie strefową wody, - zajęcia pasów drogowych i innych nieruchomości w celu wykonania robót, - roboty geodezyjne związane z obsługą geodezyjną, - próby szczelności. 1. Zakres rzeczowy operacji obejmuje: 1.1 ETAP I Zadanie A - Choszczno-Pakość a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=2050,45 m - sieć PE Dz 90 mm L=71,17 m - przyłącza PE Dz 32 mm L=37,79 m b) roboty prowadzone w pasie drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=23,0 m Zadanie B - Pakość-Bonin a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=2842,1 m - sieć PE Dz 90 mm L=148,2 m b) roboty prowadzone w pasie drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=44,7 m 1.2. ETAP II Zadanie C - Choszczno - Koplin etap I a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=797,5 m b) roboty prowadzone w pasie drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=94 m Zadanie D - Choszczno - Koplin etap II a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=819,7 m Zadanie E - Choszczno-Koplin etap III a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=5,7 m a) roboty obiektowe - zmiana sposobu użytkowania stacji uzdatniania wody na przepompownię strefową wody Zadanie F - Piasecznik-kolonia Piasecznik a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=571,9 m - podejścia wodociągowe PE Dz 63 L=3,52 m - podejścia wodociągowe PE Dz 50 L=1,12 m - podejścia wodociągowe PE Dz 32 L=26,74 m, b) roboty prowadzone w pasie drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 125 mm L=15,52 m Zadanie G - Stary Klukom -kolonia Stary Klukom a) roboty prowadzone poza pasem drogi wojewódzkiej - sieć PE Dz 110 mm L=443,3 m - sieć PE Dz 90 mm L=913,27 m - podejścia wodociągowe PE Dz 63 L=15,38 m - podejścia wodociągowe PE Dz 40 L=16,28 m 1.3. Zestawienie łączne długości sieci i podejść wodociągowych (przyłączy) Sieci wodociągowe PE Dz 125 mm ; L = 7264,57 m PE Dz 110 mm ; L= 443,3 m PE Dz 90 mm ; L= 1132,64 m Podejścia (przyłącza) wodociągowe PE Dz 63 mm ; L = 18,9 m PE Dz 50 mm ; L= 1,12 m PE Dz 40 mm ; L= 16,28 m PE Dz 32 mm ; L= 64,53 m
 20. Remont nawierzchni drogowej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 162 i 163 przy ulicy Kolejowej w Międzyzdrojach.
  Zamawiający: Gmina Międzyzdroje, Międzyzdroje
  Remont nawierzchni drogowej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 162 i 163 przy ulicy Kolejowej w Międzyzdrojach w zakresie określonym w przedmiarze robót.


  kod CPV 45233251 - 3
 21. Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
 22. Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
 23. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino.
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino