Kogo reprezentuje osoba

Karczewski Anatol

w KRS

Anatol Karczewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anatol
Nazwisko:Karczewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie), Piliki (Podlaskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarkowski Krzysztof, Grygoruk Jerzy, Januszewski Mirosław, Kozerkiewicz Barbara, Leszczyński Andrzej, Olszewska Grażyna, Repnik Jarosław, Selwesiuk Piotr, Skłodowski Witold Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkiewicz Krzysztof Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buszko Tomasz, Karczewski Marcin, Stanisławiuk Kamil

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aliant Building Company Karczewski Marcin Stanisławiuk Kamil Sp. J., Piliki − KRS 0000378942
 2. Aliant Building Company Sp. Z O.O., Piliki − KRS 0000444142
 3. Bank Spółdzielczy W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000119051
 4. Klub Amazonki W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000226079
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000064444
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie, Bielsk Podlaski − KRS 0000128445
 7. Stowarzyszenie Koalicja Bielska, Bielsk Podlaski − KRS 0000415468
 8. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Hajnówka − KRS 0000057341

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polskie Budownictwo Sp. Z O.O., Koszki − KRS 0000619620
 2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000127777

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. wykonanie robót budowlanych na rzecz Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem.
  Zamawiający: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem, Zabłudów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na obiekt Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z jego rozbudową i przebudową polegających na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb 8 osób, w tym osób niepełnosprawnych, remoncie ścian, sufitów i podłóg, budowie schodów, montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych, montażu urządzeń do zabaw dla dzieci oraz urządzeń typu fitness. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: 3 lata na całość zamówienia liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych materiałów lub urządzeń wymaganych przez zamawiającego z parametrami oferowanych materiałów lub urządzeń itp.).
 2. Przebudowa dróg dojazdowych, budowa ogrodzenia
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk, Narewka
  Przedmiotem zamówienia jest:
  A. Przebudowa dróg dojazdowych, polegająca na:
  - wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego;
  - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej typu polbruk.
  B. Ogrodzenie placu wraz z bramą wjazdową, polegającego na:
  - wykonaniu ogrodzenia ze słupków i przęseł stalowych oraz drewnianych sztachet;
  - wykonanie bramy przesuwnej z kształtowników stalowych i sztachet drewnianych, wyposażonej elektryczny mechanizm napędowy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają opisy techniczne, przedmiary robót, rysunki, STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
 3. Przebudowa budynku gospodarczego, placu postojowego, dojazdów, budowa ogrodzenia
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk, Narewka
  Przedmiotem zamówienia jest:
  A. Przebudowa budynku gospodarczego przy budynkach biurowych Nadleśnictwa Browsk, polegająca na:
  - wykonaniu podpór belek stropowych;
  - wykonaniu posadzek i stropów;
  - wyposażeniu pomieszczenia sprzętu p.poż. w szafki drewniane oraz haki metalowe;
  - wykonaniu otworów wentylacyjnych;
  - wykonaniu elewacji zewnętrznej z szalówki drewnianej oraz z tynku akrylowego;
  - zainstalowanie 2 napędów elektrycznych do bram garażowych;
  - wykonaniu instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gniazd 1- faz; mechanizmu napędu drzwi garażowych.
  B. Przebudowa placu postojowego, polegająca na:
  - rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki i na jej miejscu wbudować na drogach manewrowych nawierzchnię z brukowej kostki betonowej, natomiast na miejscach postojowych nawierzchnię z płyt ażurowych;
  - obramowaniu miejsc postojowych i dróg manewrowych krawężnikami betonowymi;
  - wykonaniu ciągów pieszych z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm i obramowaniu obrzeżami betonowymi posadowionych na ławie żwirowej;
  - obramowaniu po środku dróg manewrowych /plac zieleni/ krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z betonu.
  C. Przebudowa dojazdów, polegająca na:
  - wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego;
  - wykonaniu dwóch warstw betonu asfaltowego.
  D. Ogrodzenie placu wraz z bramą wjazdową, polegającego na:
  - wykonaniu ogrodzenia ze słupków i przęseł stalowych oraz drewnianych sztachet;
  - wykonanie bramy przesuwnej z kształtowników stalowych i sztachet drewnianych, wyposażonej elektryczny mechanizm napędowy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają opisy techniczne, przedmiary robót, rysunki, STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
  Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:
  - I część zamówienia - Przebudowa budynku gospodarczego
  - II część zamówienia - Przebudowa placu postojowego
  - III część zamówienia - Przebudowa dojazdów
  - IV część zamówienia - Ogrodzenie placu
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Inne osoby dla Karczewski (284 osoby):