Kogo reprezentuje osoba

Karlikowski Janusz

w KRS

Janusz Karlikowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Karlikowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Owińska (Wielkopolskie), Poznań (Wielkopolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Madaj Arkadiusz Jan, Sturzbecher Krzysztof Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Apanas Lech, Jankowiak Iwona Stefania, Karpiński Krzysztof, Madaj Arkadiusz Jan, Ryżyński Andrzej Rajmund, Siekierski Wojciech Lech, Sturzbecher Krzysztof Piotr, Wołowicki Witold

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brunarski Lesław Antoni, Dudek Krzysztof, Furtak Kazimierz Jan, Madaj Arkadiusz Jan, Michalak Ewa Maria, Rams Jerzy Roman, Rychlewski Piotr Maciej, Rymsza Barbara, Średniawa Wojciech Ryszard, Szelka Janusz Waldemar, Wójtowicz Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żółtowski Krzysztof Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łódź − KRS 0000197893
 2. Bak Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000840329
 3. Bre Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000567455
 4. Fundacja Budowanie Bez Granic -, Warszawa − KRS 0000207903
 5. Fundacja Nauka Dla Budownictwa, Poznań − KRS 0000409396
 6. Fundacja Nauka Dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów − KRS 0000126248
 7. Fundacja Rozwoju Nauki W Zakresie Inżynierii Lądowej Im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, Warszawa − KRS 0000332229
 8. Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery Przy Politechnice Krakowskiej Im. Tadeusza Kościuszki, Kraków − KRS 0000453987
 9. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa − KRS 0000158240
 10. Mostoprojekt Katowice Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000786212
 11. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków - Icomos, Warszawa − KRS 0000165605
 12. Promost Consulting Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000180884
 13. Promost Consulting Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000654432
 14. Smp Projektanci Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000583140
 15. Smp Projektanci Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000639676
 16. Sopocki Klub Żeglarski, Sopot − KRS 0000164310
 17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Poznaniu, Poznań − KRS 0000079341
 18. Tines Composites Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000248426
 19. Uniplan Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000190379
 20. Uniplan Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000318804
 21. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000192270
 22. Yle Inżynierowie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000585125
 23. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000127465

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akopol Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000071351
 2. Autostrada - D/c Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000102426
 3. Biuro Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych Mostoprojekt Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000183897
 4. Centrum Kształcenia i Doradztwa Ikku Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037599
 5. Comrebars Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000554701
 6. Fundacja 100 Lat Ks Cracovia, Kraków − KRS 0000144274
 7. Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków − KRS 0000074315
 8. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Poznań − KRS 0000019451
 9. Fundacja P.p. Wrocławska Piłka Nożna Wks Śląsk, Wrocław − KRS 0000250782
 10. Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, Kraków − KRS 0000206736
 11. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Rada W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000023812
 12. Po.most Ars Sp. Z O.O., Dynów − KRS 0000232321
 13. Przedsiębiorstwo Budowy Mostów W Lubartowie Sp. Z O.O. Skrót: Pbm Lubartów Spółka Z O.o., Lubartów − KRS 0000027687
 14. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000128785
 15. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, Warszawa − KRS 0000231691
 16. Tines Engineering Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000424625
 17. Zakład Budownictwa Mostowego 3 , Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000043485

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej publicznej - ulicy Rolniczej
  Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiot zamówienia pn. Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej publicznej - ulicy Rolniczej obejmuje:
  - zakup elektronicznej mapy ewidencyjnej obszaru ulicy Rolniczej, wraz z liniami rozgraniczającymi teren, wynikającymi z przygotowanych w 2014 roku projektów podziału;
  - zakup aktualnej mapy do celów projektowych;
  - w projekcie budowlanym - wymiana wszystkich map i rysunków oraz opisów technicznych, których konieczność wymiany będzie wynikać z aktualizacji mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek lub zagospodarowania;
  - na planie zagospodarowania terenu, legenda ma zostać uzupełniona o wszystkie elementy na nim występujące;
  - prolongowanie lub uzyskanie nowych uzgodnień projektu z gestorami sieci;
  - naniesienie w projekcie budowlano-wykonawczym uzgodnionych w okresie od oddania projektu do lutego 2015 roku, zjazdów indywidualnych;
  - przygotowanie mapy ewidencyjnej z liniami rozgraniczającymi do wniosku o ZRID, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego - mapa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
  - uzyskanie nowych opinii odpowiednich organów, wymaganych zgodnie z ww. ustawą do wniosku o ZRID,
  - przygotowanie projektów branżowych dla przekładek urządzeń obcych, jeśli będzie to konieczne,
  - zaktualizowanie projektu o różnice wynikające ze szkód górniczych występujących na obszarze ulicy Rolniczej.
  Ponieważ zakres prac budowlanych, które nie mają na celu przebudowy urządzeń nadziemnych i podziemnych, tj. prac polegających np. na budowie lub przebudowie chodnika lub zjazdu indywidualnego, ograniczony jest do linii rozgraniczającej pas drogowy, który będzie własnością Gminy, konieczne będzie także uzyskanie od wszystkich właścicieli tych działek, pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na wejście w teren jeśli z projektu budowlanego wynikać będzie konieczność tymczasowego zajęcia działek nieprzejmowanych pod pas drogowy.
  Prócz tego, projekt budowlany należy zaktualizować o:
  - umieszczenie na stronie tytułowej podpisów projektantów sporządzających dokumentację projektową;
  - oświadczenia projektantów i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  - ważne zaświadczenia projektantów i sprawdzającego o przynależności do odpowiedniej Izby.
  Wszelkie dokumenty mające wskazany termin ważności, muszą obowiązywać do maksymalnego możliwego terminu, po oddaniu zaktualizowanego projektu budowlanego.
 2. Projekt budowlano - wykonawczy na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Kalisz
  Zgodnie z treścią zapisów Siwz pkt 4.2.: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. dane wyjściowe do projektowania, które zostaną spisane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 4.2.2. geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 4.2.3. projekt drogowy, 4.2.4. projekt odwodnienia skrzyżowania, 4.2.5. projekt przebudowy oświetlenia, 4.2.6. informacja do planu BIOZ, 4.2.7. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,, 4.2.8. kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 4.2.9. projekt w zakresie stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię skrzyżowania, które wymagają na etapie opracowywania akceptacji Zamawiającego, 4.2.10. przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, 4.2.11. kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH), 4.2.12. projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zlecenia. 4.2.13. wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, 4.2.14. opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, 4.2.15. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeśli będzie wymagana), 4.2.16. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4.2.17. przygotowanie załączników do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - SPEC USTAWA ( w tym między innymi stosowne opinie), za wyjątkiem projektów podziału nieruchomości, których wykonanie zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, 4.2.18. opracowanie w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej - całość opracowania; preferowany format PDF oraz DWG inne do uzgodnienia z Zamawiającym, 4.2.19. uzgodnienie projektu budowlanego w Wojewódzkim Oddziale Służb Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegaturze w Kaliszu oraz w przypadku nałożenia takiego obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, 4.2.20. mapa ewidencyjna z naniesionym przebiegiem projektowanej ulicy wraz z wypisami własności gruntu dla działek stanowiących pas drogowy ulicy oraz wszystkich działek sąsiadujących z w/w pasem drogowym, 4.2.21. projekt zieleni (obejmujący projekt zagospodarowania wyspy centralnej oraz uwzględniający inwentaryzację istniejącej zieleni) uzgodniony z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, 4.2.22. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, Projektant nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom. 4.3. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca. 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem. 4.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 4.6. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: - wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 156 poz. 1118 z późn. zm.), - wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954), - Ustawą z dnia 18.07.2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. § 40.2 - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), - obowiązującymi normami, - wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr. 177 poz. 1729), - Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (9 Załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.), - Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - SPEC USTAWA. - Wytycznymi projektowania skrzyżowań cz. I i II GDDP - Warszawa 2001 r. 4.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy..
 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2011C TURZNO-PAPOWO TORUŃSKIE W KM 0+300÷7+533 NA DŁ. 7,233 KM.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  dotyczącego projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300÷7,533 na dł. 7,233 km Wykonanie dokumentacji projektowej
  przebudowy drogi powiatowej, o których mowa w pkt III. SIWZ, w tym: a) pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę. b) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli w przedmiotowym postępowaniu okaże się konieczny). c) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym. d) uzyskanie
  oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
  umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego: wymagania Rozporządzeniu Ministra
  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr. 120 z dnia 10 marca 2003 r. , poz. 1133). Projekt
  budowlany powinien uwzględniać: - badania geologiczne w oparciu o punkty badawcze w odległościach nie większych niż 250 m. W szczególnych przypadkach odległości
  te należy zmniejszyć do 150 m, - odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych po robotach kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uzgodnień z
  zarządcą dróg, f) sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do
  sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać
  wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r, poz. 2027) g)
  sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań
  niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
  prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego h) sporządzenie
  przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania
  wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót
  podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania
  określone w paragrafach od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
  opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.
  1389 z 2004 r.) j) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 4. Nr sprawy ROA.271.18.2011.ZP Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi i wykonanie na jego podstawie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji , dla następujących zadań : - zadanie nr 1 : ul. Polna w Dopiewcu - zadanie nr 2 : ul. Batorowska w Dąbrowie - zadanie nr 3: ul. Sportowa w Skórzewie - zadanie nr 4: ul. Spółdzielcza i Rzemieślnicza w Skórzewie.
  Zamawiający: Gmina Dopiewo, Dopiewo
  3.1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi i wykonanie na jego podstawie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji , dla następujących zadań : - zadanie nr 1 : ul. Polna w Dopiewcu - zadanie nr 2 : ul. Batorowska w Dąbrowie - zadanie nr 3: ul. Sportowa w Skórzewie - zadanie nr 4: ul. Spółdzielcza i Rzemieślnicza w Skórzewie 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać : 3.2.1. zadanie nr 1 : Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi wraz z dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację dla zadania dokumentacja techniczna pod budowę drogi w ul. Polnej w Dopiewcu. A) Projekt koncepcyjny: - zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia, - opracowanie na mapach nieaktualizowanych, - uwzględnienie robót drogowych, konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienia pasa drogowego, - wstępne uwzględnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi. - wstępne określenie kosztów inwestycji. Projekt koncepcyjny zostanie przedstawiony w dwóch różnych wariantach odwodnienia oraz budowy drogi do zaakceptowania przez inwestora. B) Dokumentacja budowlana i wykonawcza: - uzyskanie wymaganych warunków technicznych od zarządcy pasa drogowego, - dokumentacje projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym ( numerycznym ) wraz z mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów, - należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów ( w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych - występuje wykonawca dokumentacji z upoważnienia zamawiającego ) na których planowana jest inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - złożenie wniosku decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - w przypadku decyzji realizacji inwestycji drogowej wstępny projekt podziału, - przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji ZUDP, - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego ( 5 egz + CD ) w branży drogowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - odwodnienie drogi zakłada się jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uwzględnieniem odbiornika wód deszczowych, - załącznik graficzny dotyczący zakresu opracowania dotyczy tylko i wyłącznie branży drogowej, - uzyskanie uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, - opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - ( 4 egz. ), - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - ( 2 egz. + CD ), - opracowanie przedmiaru robót - ( 2 egz.+ CD ), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ( 5 egz. + CD ), - opracowanie dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej - CD, - ewentualnie wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - ewentualne wykonanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - projekt wycinki drzew wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (jeżeli wystąpi taka potrzeba), - wykonanie projektów z branż dodatkowych ( energetycznej, telekomunikacyjnej itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) - ( 4 egz. ), - projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta, 3.2.2. zadanie nr 2 : Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi wraz z dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację dla zadania dokumentacja techniczna pod budowę drogi w ul. Batorowskiej w Skórzewie. Drogę należy zaprojektować minimum na kategorie ruchu KR5. A) Projekt koncepcyjny: - zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia, - opracowanie na mapach nieaktualizowanych, - uwzględnienie robót drogowych, konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienia pasa drogowego, - wstępne uwzględnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi. - wstępne określenie kosztów inwestycji. Projekt koncepcyjny zostanie przedstawiony w dwóch różnych wariantach odwodnienia oraz budowy drogi do zaakceptowania przez inwestora. B) Dokumentacja budowlana i wykonawcza: - uzyskanie wymaganych warunków technicznych od zarządcy pasa drogowego, - dokumentacje projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym ( numerycznym ) wraz z mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów, - należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów ( w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych - występuje wykonawca dokumentacji z upoważnienia zamawiającego ) na których planowana jest inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - złożenie wniosku decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - w przypadku decyzji realizacji inwestycji drogowej wstępny projekt podziału, - przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji ZUDP, - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego ( 5 egz + CD ) w branży drogowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - odwodnienie drogi zakłada się jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uwzględnieniem odbiornika wód deszczowych, - załącznik graficzny dotyczący zakresu opracowania dotyczy tylko i wyłącznie branży drogowej, - uzyskanie uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, - opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - ( 4 egz. ), - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - ( 2 egz. + CD ), - opracowanie przedmiaru robót - ( 2 egz.+ CD ), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ( 5 egz. + CD ), - opracowanie dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej - CD, - ewentualnie wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - ewentualne wykonanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - projekt wycinki drzew wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (jeżeli wystąpi taka potrzeba), - wykonanie projektów z branż dodatkowych ( energetycznej, telekomunikacyjnej itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) - ( 4 egz. ), - projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta, 3.2.3. zadanie nr 3 : Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi wraz z dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację dla zadania dokumentacja techniczna pod budowę drogi i chodnika w ul. Sportowej w Skórzewie. A) Projekt koncepcyjny: - zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia, - opracowanie na mapach nieaktualizowanych, - uwzględnienie robót drogowych, konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienia pasa drogowego, - wstępne uwzględnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi. - wstępne określenie kosztów inwestycji. Projekt koncepcyjny zostanie przedstawiony w dwóch różnych wariantach odwodnienia oraz budowy drogi do zaakceptowania przez inwestora. B) Dokumentacja budowlana i wykonawcza: - uzyskanie wymaganych warunków technicznych od zarządcy pasa drogowego, - dokumentacje projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym ( numerycznym ) wraz z mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów, - należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów ( w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych - występuje wykonawca dokumentacji z upoważnienia zamawiającego ) na których planowana jest inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - złożenie wniosku decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - w przypadku decyzji realizacji inwestycji drogowej wstępny projekt podziału, - przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji ZUDP, - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego ( 5 egz + CD ) w branży drogowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - odwodnienie drogi zakłada się jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uwzględnieniem odbiornika wód deszczowych, - załącznik graficzny dotyczący zakresu opracowania dotyczy tylko i wyłącznie branży drogowej, - uzyskanie uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, - opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - ( 4 egz. ), - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - ( 2 egz. + CD ), - opracowanie przedmiaru robót - ( 2 egz.+ CD ), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ( 5 egz. + CD ), - opracowanie dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej - CD, - ewentualnie wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - ewentualne wykonanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - projekt wycinki drzew wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (jeżeli wystąpi taka potrzeba), - wykonanie projektów z branż dodatkowych ( energetycznej, telekomunikacyjnej itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) - ( 4 egz. ), - projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta, 3.2.4. zadanie nr 4 : Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi wraz z dokumentacją budowlaną i wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania dokumentacja techniczna pod budowę drogi w ul. Spółdzielczej i Rzemieślniczej w Skórzewie. A) Projekt koncepcyjny: - zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia, - opracowanie na mapach nieaktualizowanych, - uwzględnienie robót drogowych, konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienia pasa drogowego, - wstępne uwzględnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi. - wstępne określenie kosztów inwestycji. Projekt koncepcyjny zostanie przedstawiony w dwóch różnych wariantach odwodnienia oraz budowy drogi do zaakceptowania przez inwestora. B) Dokumentacja budowlana i wykonawcza: - uzyskanie wymaganych warunków technicznych od zarządcy pasa drogowego, - dokumentacje projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym ( numerycznym ) wraz z mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów, - należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów ( w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych - występuje wykonawca dokumentacji z upoważnienia zamawiającego ) na których planowana jest inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - złożenie wniosku decyzji, pozwoleń na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót/ decyzji realizacji inwestycji drogowej, - przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - w przypadku decyzji realizacji inwestycji drogowej wstępny projekt podziału, - przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji ZUDP, - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego ( 5 egz + CD ) w branży drogowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - odwodnienie drogi zakłada się jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z uwzględnieniem odbiornika wód deszczowych, - załącznik graficzny dotyczący zakresu opracowania dotyczy tylko i wyłącznie branży drogowej, - uzyskanie uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, - opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - ( 4 egz. ), - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - ( 2 egz. + CD ), - opracowanie przedmiaru robót - ( 2 egz.+ CD ), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ( 5 egz. + CD ), - opracowanie dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej - CD, - ewentualnie wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - ewentualne wykonanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( 2 egz. ) ( jeżeli stanie się niezbędny ), - projekt wycinki drzew wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (jeżeli wystąpi taka potrzeba), - wykonanie projektów z branż dodatkowych ( energetycznej, telekomunikacyjnej itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz z stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) - ( 4 egz. ), - projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta, 3.3. Zakres zamówienia objęty opracowaniem został zaznaczony na załącznikach graficznych nr 1 , 2 , 3 i 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4. Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z : a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), d. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), e. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), f. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). Termin wykonania zamówienia: - do 4 tygodni od daty podpisania umowy należy wykonać projekt koncepcyjny opisany w pkt. 3.2.1.A . , 3.2.2.A . , 3.2.3.A ., 3.2.4.A . SIWZ - do 23.12.2011r. należy wykonać pozostały zakres zamówienia opisany w pkt. 3.2.1.B . , 3.2.2.B . , 3.2.3.B ., 3.2.4.B . SIWZ Kod CPV : 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV : 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy (rozbudowy) drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy (rozbudowy) drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec
 6. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Bytów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i szczegółową specyfikacją techniczną.
  Przedmiotowa dokumentacja swoim zakresem będzie obejmować:
  1.Branża drogowa:
  - przebudowa drogi na odcinku ok. 9,4 km,
  - poszerzenie drogi do 5,5 mb w przekroju drogowym, a w przekroju ulicznym do 6 mb,
  - wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i zatok postojowych,
  - przebudowę zjazdów i skrzyżowań,
  - przebudowa przepustów,
  - wymiana poręczy na moście.
  2. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa:
  - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach, poza miejscowościami w miarę
  potrzeb,
  - przebudowa rowów i przepustów.
  W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:
  1.Mapy do celów projektowych.
  2.Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
  3.Projekt budowlany wielobranżowy:
  - Projekt zagospodarowania terenu,
  - Projekt architektoniczno - budowlany,
  - Projekt branży drogowej,
  - Projekt wodno - kanalizacyjny,
  - Projekt innych branży wynikający z uzgodnień z gestorami istniejącego uzbrojenia,
  - Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz inwentaryzacja
  nieruchomości,
  - Projekt organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome po zakończeniu budowy,
  - Projekt elementów ochrony środowiska,
  - Operaty wodnoprawne wraz z decyzjami o pozwoleniu wodnoprawnym - w przypadku konieczności,
  4. Projekt wykonawczy,
  5. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary,
  6. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów - z podziałem na etapy - do uzgodnienia z inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji,
  7. Wersje elektroniczne całości zamówienia,
  8. Projekty należy wykonać w skali 1 : 1000 na terenach niezabudowanych i w skali
  1 : 500 na terenach zabudowanych,
  9. Nadzór autorski.
  1.Mapa do celów projektowych
  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. Omawiane w niniejszej specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone:
  - uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych,
  - pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości,
  - dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej).
  Szczególna uwagę należy zwrócić na:
  - istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych,
  - rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,
  - jakość i stan aktualności mapy zasadniczej,
  - wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),
  - aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami)
  Prace pomiarowe w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:
  - ogólne rozeznanie w terenie,
  - porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem.
  Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowych drogi t.j.:
  - granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,
  - uproszczony wypis z rejestru gruntów działek na których znajduje się droga i działek sąsiadujących z drogą,
  - kilometraż drogi,
  - wszystkie drzewa w pasie drogowym,
  - wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,
  - rowy (w pełnym zakresie),
  - studnie,
  - zjazdy,
  - rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,
  - inne elementy niezbędne do projektowania, w tym: bariery drogowe, oświetlenie,
  odwodnienie, itp.
  Sporządzenie mapy:
  1.W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji.
  2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem co najmniej na następujące warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytkowników i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźbą terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz arkuszowym mapy zasadniczej.
  2. Projekt budowlany wraz z wnioskiem.
  Projekt budowlany (PB) objęty niniejszym zamówieniem służyć ma:
  - ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
  - uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji
  drogowej,
  Szczegółowy zakres PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia:
  - Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami,
  - Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z późniejszymi zmianami.
  3. Projekt wykonawczy.
  Podstawą opracowania Projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia o zagadnienia istotne z punktu widzenia o:
  - możliwość jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia,
  - potrzeb procesu wykonawczego robót budowlanych.
  Powinien zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przewidzianymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Projekt wykonawczy powinien również zawierać istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały mające związek z uzyskaniem opinii lub zawierające warunki wykonawcze. Projekt winien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Jednostki Projektowej, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
  W skład projektu wykonawczego powinny wejść wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia, które powinny być zasygnalizowane na rysunkach ogólnych. W części opisowej Projektu wykonawczego ująć należy wyciąg z Projektu budowlanego ujmujący opinie, uzgodnienia, warunki realizacji i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót.
  4. Specyfikacje techniczne, przedmiary.
  1.Specyfikacje techniczne oraz specyfikacje wymagań ogólnych,
  2. Przedmiar robót.
  5. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
  Wykonany dla każdej branży oddzielnie. Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
  Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów należy wykonać dla wszystkich występujących branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  - wersje papierowe w dwóch egzemplarzach,
  - wersje elektroniczną edytowalną w jednym egzemplarzu na odrębnym CD/DVD.
  6. Wersja elektroniczna całości zamówienia.
  W ramach niniejszego opracowania wykonać należy:
  - wersję elektroniczną edytowalną całości zamówienia na nośniku CD/DVD w dwu egzemplarzach,
  - wersję elektroniczną całości zamówienia nieedytowalną na nośniku CD/DVD do udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej przy ogłaszaniu przetargu na roboty budowlane w 1 egzemplarzu,
  - wersje elektroniczną kosztorysu inwestorskiego edytowalną na odrębnym nośniku CD/DVD w 1 egzemplarzu.
  7. Nadzór autorski.
  Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane, a także zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do:
  - niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później niż 3 dni od otrzymania wezwania,
  - opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
  - niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
  Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
  8. Opracowanie należy wykonać w ilościach:
  - wersja papierowa - 4 egzemplarze (format A3 i wielokrotność),
  - wersja elektroniczna edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 egzemplarz,
  - wersja elektroniczna nieedytowalna na nośniku CD/DVD - 1 egzemplarz.

  W ramach niniejszego zamówienia w przypadku braku planu zagospodarowania należy uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji dla celu publicznego.

  Warunkiem zakończenia przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na budowę na wszystkie branże lub o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia.

  W zakres prac wchodzi również:
  - uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących projektu,
  - uzgodnienia z zarządcami dróg: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie i Urzędem Gminy Czarna Dąbrówka,
  - wszelkie uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami branżowymi, w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy opracować projekt przebudowy tej infrastruktury,
  - sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie konieczności),
  - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji,
  - wykonanie pomiarów oraz natężeń ruchu drogowego.

  Ponadto przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić poniższe uwagi:
  - aktualne plany zagospodarowania terenu,
  - decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego,
  - warunki do projektowania określone przez zarządców dróg,
  - warunki do projektowania określone przez zarządców i właścicieli infrastruktury,
  uzbrojenia,
  - art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - projekt powinien spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1133 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
  - plan sytuacyjny powinien posiadać stosowne klauzule:
  - geodety uprawnionego,
  - właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 7. Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy południowej Wronek - wariant III
  Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Wronki
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy obwodnicy południowej Wronek - wariant III.
  1. Zadaniem koncepcji ma być przedstawienie sposobu przebiegu odcinka drogi stanowiącego południową obwodnicę miasta Wronki.
  2. Projekt powinien wskazywać jeden wariant przebiegu obwodnicy uwzględniający przebieg po stronie południowej miasta.
  3. Zaproponowana trasa powinna uwzględniać wzajemne relacje oraz powiązania z drogą wojewódzką nr 182 Wronki - Sieraków oraz drogą powiatową nr 1895P.
  4. Projekt należy opracować na mapie w skali 1:1000 i szczegóły w skali 1:500 (obie mapy w formie wstęgi).
  5. Badania geologiczne powinny zostać wykonane w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi (otwory co 300 mb). Konieczne jest określenie grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz podać właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów).
  6. Parametry techniczne:
  - klasa techniczna drogi - G,
  - kategoria ruchu - KR 3,
  - szerokość nawierzchni w przekroju drogowym - 6,0 m,
  - szerokość w przekroju ulicznym - 7,0 m,
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN,
  - parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.),
  - obiekty mostowe klasy A,
  - parametry techniczne obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
  7.Zawartość opracowania:
  7.1. Dokumentacja rozwiązań projektowych (powinna zawierać między innymi):
  - uzasadnienie, podstawę i cel opracowania,
  - podstawowe parametry projektowe,
  - opis przebiegu drogi w planie wraz z opisem przekroju normalnego, przewidywanych robót ziemnych, sposobu odwodnienia, konstrukcji nawierzchni,
  - organizację ruchu - opis projektowanych skrzyżowań,
  - zajętość terenu,
  - urządzenia obce - kolizje,
  - badania geotechniczne,
  - uzgodnienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
  7.2. Część rysunkowa:
  - plan orientacyjny,
  - plan sytuacyjny w skali 1:500,
  - przekroje podłużne,
  - poglądowe przekroje normalne,
  - projekt organizacji ruchu - skrzyżowania,
  - plansza zbiorcza z naniesionym uzbrojeniem.
  7.3. Część ekonomiczna:zestawienie robót drogowych wraz z określeniem kosztów oraz opracowaniem analizy porównawczej.
  8. Koncepcję należy opracować w 6 egzemplarzach + ilość potrzebna do uzgodnień do dnia 15.06.2011 r.
  9. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
  10. Dodatkowo należy wykonać jeden egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej. Dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa koncepcji, nazwa załącznika i nazwa pliku w którym został zapisany).
 8. Projekt przebudowy drogi krajowej nr 32 odcinek Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo od km 131+230 do km 134+200 dł. 3,0 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt przebudowy drogi krajowej nr 32 odcinek Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo od km 131+230 do km 134+200 dł. 3,0 km
 9. Projekt przebudowy mostu przez Teleszynę w m. Przykona wraz z budowa kładki dla pieszych w ciągu dk nr 72 km 35+795
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt przebudowy mostu przez Teleszynę w m. Przykona wraz z budowa kładki dla pieszych w ciągu dk nr 72 km 35+795
 10. Wykonanie projektu budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową wzdłuż drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów w km 110+415
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową wzdłuż drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów w km 110+415
 11. Projekt budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową wzdłuż drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów w km 110+415
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową wzdłuż drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów w km 110+415
 12. Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 15 odc. Krotoszyn-Koźmin.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu przebudowy (częściowej rozbudowy) drogi krajowej nr 15 odc. Krotoszyn-Koźmin od km 57+800 do km 69+200 dł. 11,4 km.
 13. Projekt remontu przepustu w m. Psary małe w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 224+972
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt remontu przepustu w m. Psary małe w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 224+972
 14. Projekt aktualizacji przebudowy (częściowej rozbudowy) drogi krajowej nr 11 odc. Słupia - granica województwa od km 455+794 do km 457+805, od km 458+371 do km 458+723, od km 459+846 do km 460+118 oraz od km 461+750 do km 466+300 dł. 7,2 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt aktualizacji przebudowy (częściowej rozbudowy) drogi krajowej nr 11 odc. Słupia - granica województwa od km 455+794 do km 457+805, od km 458+371 do km 458+723, od km 459+846 do km 460+118 oraz od km 461+750 do km 466+300 dł. 7,2 km
 15. Wykonanie projektu budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Ligowiec w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 173+927 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy UNIPLAN Spółka z o.o.ul. Wilczak 13/72,
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Ligowiec w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 173+927 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy UNIPLAN Spółka z o.o.ul. Wilczak 13/72,
 16. Projekt przebudowy drogi krajowej nr 12 odc. Brzezie - Gołuchów od km 246+500 do km 252+787 dł. 6,3 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt przebudowy drogi krajowej nr 12 odc. Brzezie - Gołuchów od km 246+500 do km 252+787 dł. 6,3 km
 17. Projekt budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Ligowiec w ciagu drogi krajowej nr 5 w km 173+027
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Projekt budowy wiaduktu nad linią PKP w m. Ligowiec w ciagu drogi krajowej nr 5 w km 173+027
 18. Wykonanie projektu remontu mostu przez rzekę Gizałkę w m. Bielawy w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 251+055 wraz z budową kładki dla pieszych
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu remontu mostu przez rzekę Gizałkę w m. Bielawy w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 251+055 wraz z budową kładki dla pieszych
 19. Wykonanie projektu aktualizacji (częściowej rozbudowy) drogi krajowej nr 72 odc. Żdżary-Tuliszków od km 8+129 do km 14+174 dł. 6 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu aktualizacji (częściowej rozbudowy) drogi krajowej nr 72 odc. Żdżary-Tuliszków od km 8+129 do km 14+174 dł. 6 km
 20. Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 22 gr. woj. (Wałcz)- Jastrowie do km 178+852 do km 193+724 dł 14,9 km.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 22 gr. woj. (Wałcz)- Jastrowie do km 178+852 do km 193+724 dł 14,9 km.
 21. Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 5 odc Leszno - Rydzyna od km 266+826 do km 271+948, dł. 5 km.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 22. Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 w m. Jaraczewo.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 23. Wykonanie projektu przebudowy i częściowej rozbudowy drogi krajowej nr 5 odc. Głuchowo - Kościan od km 219+900 do km 225+670 i od km 228+200 dł 7,9 km.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 24. Wykonanie projektu remontu mostu przez Dojcę w miejscowości Wolsztyn w ciągu drogi krajowej nr 32 w km 105+791
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań