Kogo reprezentuje osoba

Karpik Bożena Anna

w KRS

Bożena Anna Karpik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Karpik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karpik Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tratex Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000056190

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Remont nieruchomości przy ul. Wolności 21 w Wąbrzeźnie - siedziba Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nieruchomości przy ul. Wolności 21 w Wąbrzeźnie – siedziba Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie.
  Nieruchomość - budynek wraz z otoczeniem i murem ogrodzeniowym wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 19.08.1991r. pod obecnym nr A/161, w związku z powyższym obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   roboty ogólnobudowlane
   roboty instalacyjne:
   elektryczne,
   okablowanie strukturalne LAN, SSP,
   systemy: SSWiN, KD, CCTVIP
  – wykonanie kotłowni gazowej.
 2. Usługa polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru oraz systemów sygnalizacji pożaru w podległych gospodarczo 12 WOG instytucjach i jednostkach wojskowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru oraz systemów sygnalizacji pożaru w podległych gospodarczo 12 WOG instytucjach i jednostkach wojskowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: wymagania techniczne wykonania robót (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części: a)część nr 1 – montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę elementy w kościele i plebanii Parafii Garnizonowej w Toruniu; b)część nr 2 - montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru w oparciu o istniejące okablowanie podtynkowe i dostarczone przez Wykonawcę elementy w kościele i plebanii Parafii Ordynariatu Polowego w Inowrocławiu; c)część nr 3 – demontaż systemu sygnalizacji pożaru z czujkami DIO-36, montaż i uruchomienie telewizyjnego systemu nadzoru i systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę elementy w cerkwi prawosławnej Ordynariatu Polowego w Ciechocinku; d)część nr 4 – montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę elementy w Archiwum Wojskowym w Toruniu
 3. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych (nr RPKP.04.01.00-04-002/13) - Budowa systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji ppoż. oraz alarmowej i napadowej dla Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji ppoż. oraz alarmowej i napadowej dla Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, mieszczącej się przy ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym będącym załącznikiem do SIWZ
 4. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego nr 6 w m. Wejherowo w tym : a) Prace konserwatorskie na elewacji zewnętrznej b) Pozostały zakres robót .
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Przebudowa budynku wielofunkcyjnego nr 6 w m. Wejherowo w tym :

  a) Prace konserwatorskie na elewacji zewnętrznej

  b) Pozostały zakres robót .
 5. Remont i przebudowa budynku szkoleniowego nr 121 CSzMW w Ustce.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Remont i przebudowa budynku szkoleniowego nr 121 CSzMW w Ustce.
 6. Zabezpieczenie kancelarii WKU Malbork.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Zabezpieczenie kancelarii WKU Malbork.
 7. Wykonanie robót remontowych uzupełniających w zadaniu: przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych uzupełniających zgodnie z przedmiotem zamówienia - montaż systemu ogrodzeniowego w zadaniu: przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
 8. Roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  (załącznik składa się z 4 części).
  Wymaga się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej budynku i terenu w jego okolicy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania konfrontacji informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wizja lokalna winna być przeprowadzona po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu z Zamawiającym terminu dokonania wizji. Przeprowadzona wizja musi być potwierdzona protokolarnie. Protokół z wizji musi być dołączony do oferty.
  Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2012r.
 9. Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego kancelarii tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego kancelarii tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu obejmujące m.in.:
  a) roboty budowlane niezbędne do dostosowania istniejącego pomieszczenia do obowiązujących wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 01.06.2010 (Dz. U. Nr 114, poz. 765) oraz założeń do projektowania budynków dla sądów powszechnych,
  b) budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu w kancelarii tajnej,
  c) budowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV - I etap,
  d) uruchomienie systemu.
  Wykonanie robót związane jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.
  Wykonawca i poszczególni pracownicy muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. ( Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 ) przy realizacji zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE .
 10. Dodatkowe roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap 2011r.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. wiejska4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap 2011r.
 11. Roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  (załącznik składa się z 6 części).
 12. Wykonanie dodatkowych robót remontowych w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, połóżonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Wykonanie dodatkowych robót remontowych w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, połóżonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
 13. Wykonanie robót remontowych - centralnego ogrzewania w zakresie objętym kosztorysem, w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Wykonanie robót remontowych - centralnego ogrzewania w zakresie objętym kosztorysem, w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
 14. Roboty remontowe II etap w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Roboty remontowe II etap w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.

Inne osoby dla Karpik (32 osoby):