Kogo reprezentuje osoba

Karpik Bożena Anna

w KRS

Bożena Anna Karpik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Karpik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karpik Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tratex Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000056190

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych (nr RPKP.04.01.00-04-002/13) - Budowa systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji ppoż. oraz alarmowej i napadowej dla Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji ppoż. oraz alarmowej i napadowej dla Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, mieszczącej się przy ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym będącym załącznikiem do SIWZ
 2. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego nr 6 w m. Wejherowo w tym : a) Prace konserwatorskie na elewacji zewnętrznej b) Pozostały zakres robót .
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Przebudowa budynku wielofunkcyjnego nr 6 w m. Wejherowo w tym :

  a) Prace konserwatorskie na elewacji zewnętrznej

  b) Pozostały zakres robót .
 3. Remont i przebudowa budynku szkoleniowego nr 121 CSzMW w Ustce.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Remont i przebudowa budynku szkoleniowego nr 121 CSzMW w Ustce.
 4. Zabezpieczenie kancelarii WKU Malbork.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Zabezpieczenie kancelarii WKU Malbork.
 5. Wykonanie robót remontowych uzupełniających w zadaniu: przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych uzupełniających zgodnie z przedmiotem zamówienia - montaż systemu ogrodzeniowego w zadaniu: przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
 6. Roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - IV etap.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  (załącznik składa się z 4 części).
  Wymaga się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej budynku i terenu w jego okolicy w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania konfrontacji informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wizja lokalna winna być przeprowadzona po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu z Zamawiającym terminu dokonania wizji. Przeprowadzona wizja musi być potwierdzona protokolarnie. Protokół z wizji musi być dołączony do oferty.
  Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2012r.
 7. Dodatkowe roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap 2011r.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. wiejska4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap 2011r.
 8. Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego kancelarii tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego kancelarii tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu obejmujące m.in.:
  a) roboty budowlane niezbędne do dostosowania istniejącego pomieszczenia do obowiązujących wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 01.06.2010 (Dz. U. Nr 114, poz. 765) oraz założeń do projektowania budynków dla sądów powszechnych,
  b) budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu w kancelarii tajnej,
  c) budowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV - I etap,
  d) uruchomienie systemu.
  Wykonanie robót związane jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.
  Wykonawca i poszczególni pracownicy muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. ( Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 ) przy realizacji zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE .
 9. Roboty remontowe: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: zadanie - przystosowanie nieruchomości (remont) - ul. Wiejska 4, Brodnica do potrzeb Prokuratury Rejonowej w Brodnicy - III etap.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  (załącznik składa się z 6 części).
 10. Wykonanie dodatkowych robót remontowych w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, połóżonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Wykonanie dodatkowych robót remontowych w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, połóżonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
 11. Wykonanie robót remontowych - centralnego ogrzewania w zakresie objętym kosztorysem, w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Wykonanie robót remontowych - centralnego ogrzewania w zakresie objętym kosztorysem, w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położonym przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
 12. Roboty remontowe II etap w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Toruń
  Roboty remontowe II etap w budynku przeznaczonym na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy.