Kogo reprezentuje osoba

Kikut Henryk Adam

w KRS

Henryk Adam Kikut

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Kikut
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Berdowski Andrzej Antoni, Golda Marek Stanisław, Golda Stanisław Marian, Hubar Henryk, Janiec Bożena, Michałowski Zenon, Polon Anna Agnieszka, Polon Danuta, Polon Piotr Tomasz, Słoń Sławomir Adam, Tessmann Mariusz Krzysztof, Trawińska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kudynowski Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krupa Krzysztof Michał, Malinowski Edward, Raczkowska Margot Eleonora

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fabryka Domów Prefadom Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000116613
 2. Fundacja Jodła Tatt, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000789488
 3. Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000114847
 4. Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000300729
 5. Phu Jk Sp. Z O.O., Wieprzyce − KRS 0000352954
 6. Silwana Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000214129
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000297086
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego Tylko Gorzów, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000421383
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Gorzowskiej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000517758

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bk Biuro Planowania i Kreśleń Technicznych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Międzyrzecz − KRS 0000092185
 2. Centrum Biznesu Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000061978
 3. Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000176037
 4. Gorzowskie Fabryki Mebli S.A. Likwidacyjnej, Skwierzyna − KRS 0000135457
 5. Hurtbud Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000197906
 6. Kurzawski-podsiadło Stanisław Kurzawski, Edward Podsiadło Sp. J., Wawrów − KRS 0000105554
 7. Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, Zielona Góra − KRS 0000161893
 8. Meprozet Stare Kurowo Sp. Z O.O., Stare Kurowo − KRS 0000034322
 9. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy Confex, Międzyrzecz − KRS 0000164263
 10. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów, Warszawa − KRS 0000188175
 11. Przedsiębiorstwo Budowlane Budom Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000029661
 12. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Zielonej Górze, Zielona Góra − KRS 0000058980
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pom Strzelce Krajeńskie - Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000216079
 14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Tartak-jabłonka Sp. Z O.O., Świdwowiec − KRS 0000224785
 15. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Nike, Warszawa − KRS 0000039409
 16. Telewizja Miejska Gorzów Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000144402
 17. Warbi Sprzedaż Paliw Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000075625

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. wykonanie wzmocnienia skarpy poprzez budowę ściany oporowej przy ulicy Matejki nr 6 w Gorzowie Wlkp. działka nr ewid.748
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia skarpy poprzez budowę ściany oporowej przy ulicy Matejki nr 6 w Gorzowie Wlkp. działka nr ewid. 748 zgodnie z projektem budowlanym , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 1a i przedmiarem robót - zał. nr 2 stanowiącymi załączniki do niniejszej siwz.
 2. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO ORAZ WYKONANIE PARKINGU OBOK APTEKI CITOS. W GORZOWIE WLKP
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu, rozbudowie drogi wewnętrznej i przebudowie drogi powiatowej nr 2530F (ul. Piłsudskiego) w Gorzowie Wlkp. Dokładny zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, która obejmuje: -przygotowanie terenu pod budowę w tym roboty rozbiórkowe, przebudowę istniejących sieci, roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów i inne , -roboty budowlane w zakresie budowy dróg, parkingów, chodników, ścieżki rowerowej, wykonywanie odwodnienia i oświetlenia, wykonanie terenów zielonych i inne. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia uwzględniony został w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 3. Budowa i remont chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Szczegółowy opis robót do wykonania:
  Zadanie nr 1: -rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm -47,27 m2, -rozebranie chodników z płyt betonowych 36x35x5cm - 761,85 m2, -rozebrania krawężników betonowych - 397,00 m, -rozebranie krawężników kamiennych - 29,00 m, -rozebranie obrzeży trawnikowych - 1191,60 m, -rozebranie ław pod krawężniki - 55,23 m3, -cięcie nawierzchni z masy -60,50 m, -rozebranie nawierzchni z masy - 224,60 m2, -ręczne rozebranie kostki kamiennej - 136,23 m2, -ręczne rozebranie kostki betonowej - 105,60 m2, -rozebranie nawierzchni szutrowej - 312,35 m2, -rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - 12 m2, -wywiezienie gruzu - 220,45 m3 -krawężniki betonowe - 381 m, -krawężniki najazdowe - 134,10 m, -obrzeża betonowe - 661,1o m, -nawierzchnie wzmocnione z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.8 cm -439,50 m2, -chodnik z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - 698,40 m2, -profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1081,90 m2, -obsianie - 881,95 m2, -koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach II-IV wjazdy - 439,50 m2,
  Zadanie nr 2: -usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm - 29,60 m2, -rozebranie krawężników betonowych 15x30x5 - 130,10, -rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 - 186,50 m2, -rozebranie nawierzchni płyt betonowych 50x50x7 cm - 10,60 m2, -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm 9,40 m2, -rozebranie obrzeży trawnikowych - 109,80 mb., -koryto wyk. mechanicznie gł. 10cm - 231,80 m2, -koryto wyk. mechanicznie gł.25 cm - 8,0 m2, -profilowanie i zagęszczanie podłoża - 239,80 m2, -warstwy odsączające gr. 10 cm - 239,80 m2, -nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - 66,00 m2, -nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( szara ) - 173,90 m2, -humusowanie - 66 m2, -ustawienie obrzeży 114,00 mb, -ustawienie krawężników bet. o wym. 15x30 - 125,90 m.
  Zadanie nr 3: -rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm - 328,15 m2, -rozebranie płyt na podsypce cem.- piaskowej - 208,00 m2, -rozebranie obrzeży - 187,00 mb, -rozebranie ław betonowych- 11,44 m3, -wywiezienie gruzu - 36,81 m3krawężniki betonowe 15x30 - 186,50 mb, -krawężniki betonowe obniżone - 21,50mb, -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - 6,24 m2, -obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm - 187,00 mb, -koryta o gł. 15 cm - 80,00 m2, -profilowanie i zagęszczanie podłoża - 328,15 m2, -podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm- 80,00 m2, -nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej bet. gr.8 cm - 9,00 m2, -nawierzchnia wjazdów z kostki kolorowej - 71,00 m2
  Zadanie nr 4: -mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem - 15 szt., -frezowanie drzew - 16 szt., -wywóz dłużyc, gałęzi , karpiny - 70.00 mp., -rozebranie chodników z płyt bet. o wym. 50x50x7 cm - 230,85 m2, -rozebranie krawężników betonowych - 157,00 mb, -rozebranie ław pod krawężniki - 8,63 m3, -wywiezienie gruzu - 26,23 m3 , -krawężniki najazdowe - 72,00 m, -obrzeża betonowe o wym . 125,90 m, -koryto o gł. 15 cm - 56,00 cm, -profilowanie i zagęszczanie podłoża - 230,85 m2, -humusowanie z obsianiem - 360 m2, -chodniki z kostki brukowej betonowe - 251,80 m2, -nawierzchnie wzmocnione z kostki brukowej gr. 8 cm - 56,00 m2,
  Zadanie nr 5: -rozebranie nawierzchni z betonu gr,15 cm - 130,00 m3, -rozebranie chodników z płyt chodnikowych - 150,00 m2, -rozebranie krawężników betonowych - 18 mb, -obniżenie kabla energetycznego nN - 15 mb , -wykonanie wykopów - 53 m3, -profilowanie i zagęszczenie podłoża - 232 m2, -wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - 232, -ustawienie krawężników betonowych 18,00 mb, -wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 232,00 m2, -betonowe obrzeża chodnikowe - 65,00mb.
  Zadanie nr 6: -rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm - 21,69 m2, -rozebranie schodów - 20,58 m2, -rozebranie podbudowy pod biegami - 20,58 m2, -rozebranie krawężników betonowych 56,70 mb, -wywiezienie gruzu - 19,20 m3. -koryta gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni - 62,97 m2, -betonowanie ław fundamentowych - 2,58 m3, -obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm - 112,88 mb, -nawierzchnie spoczników i schodów z kostki bet. gr. 8 cm - 52,09 m2, -wykonanie zjazdu dla wózków 20,00 m2, -poręcze ochronne sztywne 24,00mb( balustrada ).
  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie, utrzymanie i likwidację organizacji ruchu tymczasowego i zabezpieczenie terenu robót, - wykonanie dla robót stanowiących utrudnienie w ruchu, projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz jego uzgodnienia, dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., - przywrócenie do stanu pierwotnego terenu robót, po zakończeniu robót budowlanych.
 4. Remont chodnika ul.Walczaka
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  ramach zadania przewiduje się: - rozebranie: * nawierzchni (płyty chodnikowych , kostka brukowa betonowa, beton asfaltowy) - 1 924,86m2, * podbudowy betonowej gr.20cm - 165,07m2, * krawężników kamiennych wraz z ławą - 658,24m, * krawężników betonowych wraz z ławą - 18,30m, * obrzeży betonowych - 363,22m, * ścieków z elementów kamiennych - 25,90m, * poręczy ochronnych rurowych - 13,00m, - ustawienie: * obrzeży betonowych 8x30cm po podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą - 229,94m, * krawężników betonowych najazdowych 22x15cm obniżonych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) - 38,75m, * krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) (krawężnik kamienny materiał Zamawiającego) - 658,24m, - wykonanie: * koryta - 298,67m2, * zjazdów (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm) - 214,45m2, * profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1824,85m2, * chodnika (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej) z wyprofilowaniem ścieków na podbudowie betonowej z C8/10 (B10) grubości 10 cm - 1894,07m2, - regulacja studzienek urządzeń podziemnych- 34,00szt
 5. Przebudowa ul.Kazimierza Wielkiego - budowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  W ramach zadania przewiduje się: a) rozebranie: - nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych - 178,00m2, - podbudowy z betonu gr. do 20 cm - 183,00m2, - nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr.5cm - 227,00m2, - rozebranie krawężników - 116,00m, - obrzeży betonowych - 137,00m, b)regulację pionową studzienek rewizyjnych i wpustów ulicznych - 4,00szt. c)ustawienie: - krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem - 97,50m, - krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem - 75,50m, - obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - 104,00m, d) wykonanie: - koryt wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - 546,00m2, - podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 546,00m2, - warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. warstwy 10 cm - 267,00m2, - nawierzchni z asfaltu lanego gr.4cm - 58,00m2, - nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 267,00m2, - chodników z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej - 273,40m2, - chodników z płyt chodnikowych 35x35 gr.5cm - 5,60m2, e)ustawienie znaków informacyjnych typu D wraz z słupkami - 3,00szt, f)przymocowanie tabliczek do znaków typu T - 1,00szt, g)wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 7,80m3, h)humusowanie z obsianiem trawą - 35,00m2.
 6. Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna w Gorzowie Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  W ramach przebudowy drogi przewidziano korektę układu sytuacyjnego oraz przebudowę nawierzchni wraz z wykonaniem fragmentu chodnika. Trasę drogi dojazdowej dostosowano do granic działki pasa drogowego oraz istniejącego
  ogrodzenia. Przebudowa nawierzchni drogi oraz parkingu obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni na całej powierzchni objętej opracowaniem, - uzupełnienie lub wykonanie w-wy podbudowy , - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej, - przełożenie istniejącego kraweżnika z częsciową wymianą istniejącego
  krawężnika.
 7. Przebudowa drogi gminnej w oparciu obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ulim dz. Nr 221/1 obręb Ulim oraz przebudowa pobocza drogi w miejscowości Łagodzin dz. nr 145/3 obręb Łagodzin.
  Zamawiający: Urząd Gminy Deszczno, Deszczno
  Przebudowa drogi gminnej w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ) obejmująca w miejscowości Ulim dz. Nr 221/1 obręb Ulim:
  1)budowę 638m2 chodnika;
  2)przebudowę 230m2 zjazdów;
  3)profilowanie 499m2 terenów zielonych;
  4)przełożenie 10m2 chodnika;
  oraz oznakowanie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej w m. Łagodzin, gmina Deszczno obejmujące:
  5)oznakowanie pionowe - 47szt.;
  6)oznakowanie poziome - 53m2;
  7)budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci obustronnych zwężeń wykonanych z gotowych elementów;
  7a) elementy narożne - 12 szt.;
  7b) elementy skrajne - 38 szt.;
  7c) elementy wewnętrzne - 16 szt.
 8. Dostawa i rozładunek materiałów do budowy chodników pod wskazane miejsce na terenie miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
  Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie
  Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę np. (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie) oraz powinna być zgodna z normami właściwymi dla wyrobów betonowych określonymi w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)
  Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze uprawnionych jednostek zgodnie z poniższymi wskazaniami:
  1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
  -długość i szerokość ± 3,0 mm
  -grubość ± 5,0 mm
  2)wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
  -55 MPa, dla klasy 55
  -35 MPa dla klasy 35
  3)mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
  -próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
  -łączna masa ubytków w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamarzniętych,
  -obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamarzniętych nie powinno być większe niż 20%,
  4)nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%
  5)ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego określona stratą wysokości nie powinna przekraczać wartości
  -3,5 mm dla klasy 50
  -4,5 mm dla klasy 35
  6)szorstkość określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
  7)wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych poniżej
  1.Stan powierzchni licowej:-tekstura,- rysa i spękania,- kolor według katalogu producenta- przebarwienia- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą,- naloty wapienne jednorodna w danej partiiniedopuszczalnejednolity dla danej partiidopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce niedopuszczalnedopuszczalne jednorodna w danej partiiniedopuszczalnedopuszczalne różnice w odcieniu tego samego kolorudopuszczalne kontrastowe przebarwienia tego samego koloru na pojedynczej kostceniedopuszczalne dopuszczalne
  2.Uszkodzenia powierzchni bocznych:- dopuszczalna liczba w 1 kostce- dopuszczalna wielkość (długość, szerokość) 220 mm x 6 mm 230 mm x 10 mm
  3.Szczerby i uszkodzenia krawędzi na naroży przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
  4. 4. Uszkodzenia krawędzi pionowych - dopuszczalna liczba w 1 kostce - dopuszczalna wielkość (długość i głębokość 220 mm x 6 mm
  2 30 mm x 10 mm

  III. Krawężniki i obrzeża
  Krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [7] z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną.

  Zamawiający poniżej określa ilości oraz rodzaje materiałów do budowy chodników

  Lp. materiał ilość
  1. kostka typu behaton gr. 8 cm szara 1700 m2
  2. kostka typu behaton gr. 8 cm czerwona 1383 m2
  3. kostka typu behatongr. 6 cm czerwona 245 m2
  4. krawężnik drogowy 15/30/100 471 sztuk
  5. krawężnik najazdowy 122 sztuki
  6. obrzeża chodnikowe 6/20/100 201 sztuk
  7. obrzeże chodnikowe 8/30/100 14 sztuk

  Do wszystkich użytych w specyfikacji technicznej nazw, znaków towarowych, patentów dopisuje się wyrazy lub równoważny
  Oznacza, to możliwość uzyskania efektu założonego przez zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań technicznych.