Kogo reprezentuje osoba

Knitter Danuta

w KRS

Danuta Knitter

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Knitter
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Starogard Gdański (Pomorskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abresz Gabriela, Andryk Sandra Anna, Antos Lucyna Edyta, Bielawa Marzena, Bieliński Józef Franciszek, Borowicka Hanna Małgorzata, Borzyszkowski Antoni Ignacy, Brejza Beata Marta, Brzeska Joanna Magdalena, Brzoskowski Roman Tadeusz, Buchholc Ewa, Burczyk Alina, Błański Zenon, Błaszkowska Anna, Błaszkowska Bogusława, Cejrowska Barbara Ewa, Chmielecka Halina Maria, Chłopski Jacek, Cieplińska Irena, Cieślińska Sandra Anna, Cieśniewski Wojciech, Cybula Jolanta, Damps Wioleta, Dombrowska Dorota Irena, Drążek Świeczkowska Bożena, Ebertowski Piotr, Ehlert Połom Danuta, Fierka Anna Teresa, Flisikowska Jolanta, Gajewska Lucyna, Galikowska Katarzyna Anna, Geldon Ludwika, Gończ Renata, Górski Andrzej Stanisław, Gostomski Zenon Andrzej, Gołuński Kacper Piotr, Grabarz Gabriela Maria, Jakubek Józef Edward, Janeczek Magdalena Anna, Janikowska Renata, Jankowska Monika, Janowska Małgorzata Maria, Jasnoch Gizela, Jastkowiak Zmura Joanna Maria, Kaliszewska Anna, Kiedrowski Piotr Antoni, Knasiak Kazimierz Ludwik, Knitter Kamila Urszula, Knopf Joanna Magdalena, Kolberg Ewelina Maria, Kosecka Bożena, Kostka Wojciech, Kostuch Anna Maria, Kowalska Anna, Kowalska Izabela Barbara, Kołodziej Katarzyna, Kołomańska Iwona, Kreft Katarzyna Ewelina, Kuczkowska Bożena, Kwiatek Małgorzata, Latoszewska Hanna Barbara, Leszczyńska Beata Agnieszka, Lis Bogumiła, Lorbiecka Anna, Makurat Mateusz Józef, Meina Joanna, Molak Małgorzata, Młyńska Joanna, Nagórska Grażyna, Niemczyk Maria, Nowak Katarzyna Adriana, Nowakowska Małgorzata, Pastwa Krystyna, Pałubicki Grzegorz Józef, Perczak Aleksandra, Pietraszek Bożena, Pobłocka Alina, Potulski Jan Stanisław, Płaczek Dorota, Radomska Irena, Rękiewicz Alina Magdalena, Rogańska Izabela Kinga, Rolbiecka Weronika, Schulz Dominik Eugeniusz, Skuza Danuta, Skwierawski Teofil Marceli, Spierewka Piotr Tomasz, Stachowska Bernadeta Monika, Stolc Oskar Dawid, Stopa Wieczorek Maria Barbara, Stormowski Stanisław Jan, Suska Anna Maria, Szałajda Justyna, Szczęsna Karolina Teresa, Szulist Barbara, Słomska Joanna, Toczek Jolanta, Tomczak-ciara Katarzyna Grażyna, Warnke Dawid, Weisbrot Małgorzata Teresa, Wierzba Jan Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Narloch Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skórczu, Skórcz − KRS 0000027694
 2. Bank Spółdzielczy W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000125835
 3. Edufan Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000688527
 4. Fundacja Na Rzecz Utworzenia i Wspierania Filii Uniwersytetu Gdańskiego W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000128847
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Kół Gospodyń Wiejskich W Nowej Karczmie, Nowa Karczma − KRS 0000161818
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000115585
 7. Klub Abstynenta Razem, Starogard Gdański − KRS 0000111515
 8. Kościerskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Zagroda, Grabówko − KRS 0000264535
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Liniewo, Liniewo − KRS 0000259388
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kręgu, Krąg − KRS 0000100039
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rokocinie, Rokocin − KRS 0000097431
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Siwiałce, Siwiałka − KRS 0000054702
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Suminie, Sumin − KRS 0000034195
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Wysinie, Wysin − KRS 0000264410
 15. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 16. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Lubań − KRS 0000242447
 17. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 18. Spółdzielnia Polskie Grupy Mleczne, Koszalin − KRS 0000560633
 19. Spółdzielnia Producentów Mleka Pomorze, Kowale − KRS 0000324285
 20. Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców, Starogard Gdański − KRS 0000318119
 21. Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański − KRS 0000044441
 22. Towarzystwo Kultualne, Skarszewy − KRS 0000416943
 23. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański − KRS 0000004233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Gdańsk − KRS 0000073370
 2. Spółdzielnia Mleczarska W Skarszewach, Skarszewy − KRS 0000034206

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bankowych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujących prowadzenie rachunku Gminy Miejskiej Starogard Gdański i rachunków jej jednostek oraz innych usług wymienionych w tej dokumentacji przez okres 4 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje: (podane w pkt 1 i 2 ilości rachunków mogą ulegać zmianom) 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 21 rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2017 kształtuje się na poziomie 200 mln zł. Przewidywany średni dzienny stan środków na rachunku: 1-3 mln zł. 2) otwarcie i prowadzenie 19 rachunków i 28 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a)kwota kredytu: 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), b)rodzaj kredytu : długoterminowy, c)okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2021 r. d)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2017 r. e)kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego. f)zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g)zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h)spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: 2017 r. – 4 raty x 150.000 zł  2018 r. – 4 raty x 150.000 zł  2019 r. – 4 raty x 150.000 zł  2020 r. – 4 raty x 150.000 zł  2021 r. – 4 raty x 150.000 zł i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 31 grudnia 2016 r. k)jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l)oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą w ostatnim dniu roboczym przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku – kredytodawcy, m)w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n)zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o)Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p)wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.:  prowizja za uruchomienie kredytu  prowizja za sporządzenie aneksów,  prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,  prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..
 3. Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) łączna wysokość kredytu 610.000,00 zł; b) walutą kredytu będzie złoty polski (zł); c) okres spłaty - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; d) spłata kapitału - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; e) spłata odsetek - w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank; f) nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; g) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; h) oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku; i) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366; j) zmiana oprocentowania, wynikająca ze stawki WIBOR 3M, nie stanowi zmiany warunków umowy; k) kredyt będzie dostępny najpóźniej do dnia 10 grudnia 2015 roku; l) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu; m) kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; n) dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu w każdym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) kwota kredytu: 980.000 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b) rodzaj kredytu: długoterminowy, c) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 30.12.2019 r. d)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2015 r. e) kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego. f) zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g) zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: 2015 r. - 4 raty x 19.500 zł, 2016 r. - 4 raty x 30.500 zł, 2017 r. - 4 raty x 65.000 zł, 2018 r. - 4 raty x 65.000 zł, 2019 r. - 4 raty x 65.000 zł i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 30 września 2014 r. k) jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l) oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą na 5 dni roboczych przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku - kredytodawcy, m) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o) Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.: prowizja za uruchomienie kredytu, prowizja za sporządzenie aneksów, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..
 5. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Starogardzkiego na 2014 rok
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Starogardzkiego na 2014 rok. Zakres przedmiotu obejmuje: 1. kwota kredytu: do wysokości 3.500.000,00 PLN (słownie: trzymilionypięćsettysięcyzłotych 00/100), 2. ustala się minimalną gwarantowaną kwotę kredytu w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwamilionyzłotych 00/100), 3. planowane uruchomienie kredytu: 27 października 2014 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., 4. przewidywany okres kredytowania: od 27 października 2014 r. do 31 grudnia 2025 r., 5. raty kapitałowe płatne w okresach kwartalnych, zapłata ostatniego dnia roboczego kwartału, 6. karencja w spłacie rat kapitałowych: do 30 marca 2015 r., 7. odsetki płatne w okresach kwartalnych, zapłata ostatniego dnia roboczego kwartału, 8. pierwsza płatność odsetek: 31 grudnia 2014 r., 9. odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, a rok 360 dni, 10. oprocentowanie kredytu: zmienne, na podstawie stawki procentowej WIBOR 3M plus (+) marża, 11. stawka procentowa WIBOR 3M obowiązująca na ostatni dzień kwotowań przed rozpoczęciem kolejnego okresu obrachunkowego, 12. marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy, 13. prowizja od uruchomienia kredytu: jednorazowa, zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie, naliczana jako % od faktycznie uruchomionej kwoty kredytu, 14. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu - oferowane oprocentowanie i jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu muszą uwzględniać wszystkie elementy i koszty, które Wykonawca może ponieść w związku z prawidłową realizacją zamówienia, 15. W przypadku uruchomienia kredytu w wysokości mniejszej niż 3.500.000,00 PLN wysokość raty kredytu zostanie dostosowana do faktycznie uruchomionej kwoty kredytu, 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany spłaty rat kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat, 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych prowizji i opłat, 18. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 6. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Stara Kiszewa, Stara Kiszewa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.400.000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty na 6 lat. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie pozostawiona według dyspozycji Zamawiającego w miarę potrzeb, w ciągu 3 dni po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2014 r. Wyliczenie odsetek od kredytu należy ustalić na dzień 31 sierpnia 2014 r. w całej wysokości kwoty. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą fax) na konto bankowe Zamawiającego Nr 16 8340 0001 0300 0143 2000 0002 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu następować będzie w okresach raz na kwartał w 25 - tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowejnastępować będzie raz na kwartał w 25-tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej niż będzie to określone w umowie spłaty kredytu odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat po za tymi które przedstawił w ofercie celem obliczenia ceny oferty. WIBOR 3M - do obliczeń należy przyjąć stawkę w wysokości 2,67 % ustaloną na podstawie notowania z dnia 06-08-2014 r
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.360.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) kwota kredytu: 5.360.000 PLN, (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),b) rodzaj kredytu : długoterminowy, c) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 30.06.2021 r. d) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2015 r. e) kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego, f) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: -2015 r. - 4 raty x 158.500 zł, - 2016 r. - 4 raty x 158.500 zł, - 2017 r. - 4 raty x 208.500 zł, - 2018 r. - 4 raty x 218.500 zł, - 2019 r. - 4 raty x 248.500 zł, - 2020 r. - 4 raty x 208.500 zł, - 2021 r. - 2 raty x 278.000 zł. i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 30 września 2014 r. k) jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l) oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą na 5 dni roboczych przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku - kredytodawcy, m) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o) Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.: - prowizja za uruchomienie kredytu, - prowizja za sporządzenie aneksów, - prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, - prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..
 8. Obsługę bankową budżetu Powiatu Starogardzkiego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
  Obsługa bankowa budżetu Powiatu Starogardzkiego, obejmująca rachunek budżetu powiatu oraz rachunki jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. w okresie od dnia 20 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2018 r..
 9. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 418.175,00 zł zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 418.175,00 zł. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) łączna wysokość kredytu 418.175,00 zł; b) walutą kredytu będzie złoty polski (zł); c) okres spłaty - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 3 do siwz; d) spłata kapitału - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 3 do siwz; e) spłata odsetek - w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank; f) nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; g) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; h) oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku; i) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania, wynikająca ze stawki WIBOR 3M, nie stanowi zmiany warunków umowy; j) kredyt będzie dostępny najpóźniej do dnia 29 listopada 2013 roku - lecz nie wcześniej niż wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku o możliwości spłaty kredytu; k) prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu; l) kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; m) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom
 10. Kredyt długoterminowy w wysokości 417.750,00 zł zaciągany na wyprzedzające finansowanie wydatków zgłoszonych do dofinansowania zewnętrznego w ramach projektu Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Demlin, Gmina Skarszewy - kontynuacja 117.750,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.750,00 zł, w tym: a) zaciąganego na wyprzedzające finansowanie wydatków zgłoszonych do dofinansowania zewnętrznego w ramach projektu Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Demlin, Gmina Skarszewy - kontynuacja 117.750,00 zł, b) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) łączna wysokość kredytu 417.750,00 zł; b) walutą kredytu będzie złoty polski (zł); c) okres spłaty - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; d) spłata kapitału - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; e) spłata odsetek - w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank; f) nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; g) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; h) oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku; i) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania, wynikająca ze stawki WIBOR 3M, nie stanowi zmiany warunków umowy; j) kredyt będzie dostępny najpóźniej w dniu następnym po dniu podpisania umowy - lecz nie później niż 30.10.2012 r.; k) w przypadku spłaty kredytu w kwocie 117.750,00 zł zaciąganego na wyprzedzające finansowanie wydatków zgłoszonych do dofinansowania zewnętrznego w ramach projektu Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Demlin, Gmina Skarszewy - kontynuacja we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Kredytobiorca poinformuje w formie pisemnej bank; l) prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu; m) kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; n) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.900.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012.
  Zamawiający: Gmina Stara Kiszewa, Stara Kiszewa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.900.000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012 Gminy Stara Kiszewa. Kredyt zostanie zaciągnięty na 5 lat. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie pozostawiona według dyspozycji Zamawiającego w miarę potrzeb, w ciągu 3 dni po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu następować będzie w okresach raz na kwartał w 25 - tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie raz na kwartał w 25- tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej niż będzie to określone w umowie spłaty kredytu odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat po za tymi które przedstawił w ofercie celem obliczenia ceny oferty. WIBOR 3M - do obliczeń należy przyjąć stawkę w wysokości 5,12 % ustaloną na podstawie notowania z dnia 11-06-2012 r.
 12. Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bankowych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujących prowadzenie rachunku Gminy Miejskiej Starogard Gdański i rachunków jej jednostek oraz innych usług wymienionych w tej dokumentacji przez okres 5 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje: (podane w pkt l i 2 ilości rachunków mogą ulegać zmianom) 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 17 rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2012 kształtuje się na poziomie 140 mln zł. Przewidywany średni dzienny stan środków na rachunku: 1-2 mln zł. 2) otwarcie i prowadzenie 19 rachunków podstawowych i 23 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr l im. Henryka Sienkiewicza, ul. Zblewska 18: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Jana III Sobieskiego 6a: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego, ul. Gen. Józefa Wybickiego 17: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliusza Słowackiego, AL Jana Pawła II4: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 5. Publiczne Gimnazjum Nr l im. Mikołaja Kopernika, AL Jana Pawła II10: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im Adama Mickiewicza, ul. Romualda Traugutta 2: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 7. Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitnianskich 4: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 8. Zespól Szkol Publicznych im. Jana Pawła II; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. Bpa Konstantego Dominika 32: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 9.Miejski Zespól Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, ul.Sikorskiego 26: r-ek podstawowy + 4 rachunki pomocnicze; 10. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, AL Jana Pawła II 7: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 11. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3, AL Wojska Polskiego 8b: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 12. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Władysława Reymonta 7: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 13. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, AL Jana Paw ła II 8: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 14. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6, AL Jana Pawła II 5: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 15. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8, Os. Konstytucji 3 Maja 15: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 16. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10, Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 8: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II 6: r-ek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze; 18. O środek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich: r-ek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy; 19. Miejski Zakład Komunikacji, ul. Tczewska 20 : r-ek podstawowy + 1 rachunki pomocniczy; 3) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, 4) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w innych bankach (łączna przewidywana ilość operacji -przelewów dziennie: 25-30), 5) obsługa płatności masowych, 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 7) dokonywanie wypłat gotówkowych, 8) sporządzanie wyciągów dziennych (po zmianie salda), 9) usługa typu home-banking dla jednostek Zamawiającego zainteresowanych / spośród wskazanych w pkt 27, zapewniająca podanie do godz. 13 - tej danego dnia aktualnego stanu rachunków, 10) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości ok. 2,5 mln zł. (podana kwota ma charakter szacunkowy i na tym etapie służy wyłącznie ocenie warunków kredytu podanych w ofertach)..
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.356.000,00 PLN na (Poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego).
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.356.000,00 PLN na (Poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - kwota kredytu: 1.356.000,00 PLN (słownie: jedenmiliontrzystapięćdziesiątsześćtysięcyzłotych 00/100), - waluta kredytu: PLN, - planowane uruchomienie kredytu: 15 grudnia 2011 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2011 r., - przewidywany okres kredytowania: od 15 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2021 r., - raty kapitałowe płatne w okresach kwartalnych, zapłata ostatniego dnia roboczego kwartału, - karencja w spłacie rat kapitałowych: do 29 marca 2012 r., - odsetki płatne w okresach kwartalnych, zapłata ostatniego dnia roboczego kwartału, - pierwsza płatność odsetek: 30 grudnia 2011 r., - odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, a rok 360 dni, - oprocentowanie kredytu: zmienne, na podstawie stawki procentowej WIBOR 3M plus (+) marża, - stawka procentowa WIBOR 3M obowiązująca na ostatni dzień kwotowań przed rozpoczęciem kolejnego okresu obrachunkowego, - marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy, - prowizja od uruchomienia kredytu: jednorazowa, zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu - oferowane oprocentowanie i jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu muszą uwzględniać wszystkie elementy i koszty, które Wykonawca może ponieść w związku z prawidłową realizacją zamówienia, - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany spłaty rat kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat, - zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel (in blanco),.
 14. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.250.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.
  Zamawiający: Gmina Stara Kiszewa, Stara Kiszewa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.250.000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 Gminy Stara Kiszewa. Kredyt zostanie zaciągnięty na 5 lat. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie pozostawiona według dyspozycji Zamawiającego w miarę potrzeb, w ciągu 3 dni po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 30.11.2011 r. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: 30 listopad 2011 r. - 2.250.000,00 zł Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w ust 5 w okresie kredytowania bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji poszczególnych zadań wymienionych w powyższym zestawieniu - bez dodatkowych prowizji i opłat. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą fax) na konto bankowe Zamawiającego Nr 16 8340 0001 0300 0143 2000 0002 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu następować będzie w okresach raz na kwartał w 25 - tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie raz na kwartał w 25- tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej niż będzie to określone w umowie spłaty kredytu odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat po za tymi które przedstawił w ofercie celem obliczenia ceny oferty. WIBOR 3M - do obliczeń należy przyjąć stawkę w wysokości 4,66 % ustaloną na podstawie notowania z dnia 14-06-2011 r
 15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł
  Zamawiający: Gmina Nowa Karczma, Nowa Karczma
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy 00/100 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Przewidywany termin spłaty - do 30 września 2016r.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 223 500,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.: 1. Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz. 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudowa źródeł wytwarzania energii. 3. Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu.
  Zamawiający: Gmina Lipusz, Lipusz
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 223 500,00 zł zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.:
  a). Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz, przeznacza się kwotę 286 500,00 zł.
  b). Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudowa źródeł wytwarzania energii, przeznacza się kwotę 437 000,00 zł.
  c). Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu. przeznacza się kwotę 500 000,00 zł.
  2.. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Kod
  CPV - 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu w jednej transzy w
  wysokości 1 223 500,00 zł nie później niż w następnym w dniu po podpisaniu umowy,
  na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
  4. Spłata kredytu:
  a) spłata kredytu nastąpi w latach 2011 - 2017 z dochodów własnych budżetu gminy według poniższego harmonogramu:

  L. p. Termin spłaty Kwota kapitału
  1. 30.03.2011 r. 54936 zł
  2. 30.06.2011 r. 54932 zł
  3. 30.09.2011 r. 54932 zł
  4. 30.12.2011 r. 54932 zł
  5. 30.03.2012 r. 54932 zł
  6. 30.06.2012 r. 54932 zł
  7. 30.09.2012 r. 54932 zł
  8. 30.12.2012 r. 54932 zł
  9. 30.03.2013 r. 54932 zł
  10. 30.06.2013 r. 54932 zł
  11. 30.09.2013 r. 54932 zł
  12. 30.12.2013 r. 54932 zł
  13. 30.03.2014 r. 54932 zł
  14. 30.06.2014 r. 54932 zł
  15. 30.09.2014 r. 54932 zł
  16. 30.12.2014 r. 54932 zł
  17. 30.03.2015 r. 54932 zł
  18. 30.06.2015 r. 54932 zł
  19. 30.09.2015 r. 54932 zł
  20. 30.12.2015 r. 54932 zł
  21. 30.03.2016 r. 15607 zł
  22. 30.06.2016 r. 15607 zł
  23. 30.09.2016 r. 15607 zł
  24. 30.12.2016 r. 15607 zł
  25. 30.03.2017 r. 15607 zł
  26. 30.06.2017 r. 15607 zł
  27. 30.09.2017 r. 15607 zł
  28. 30.12.2017 r. 15607 zł

  b) w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona spłat raty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty,
  c) dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu
  d) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą tylko do dnia wcześniejszej spłaty .
  5. Spłata odsetek:
  Termin spłaty odsetek:
  a) w okresie od dnia uruchomienia kredytu do dnia zakończenia spłaty-miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca,
  b) w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wpłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  6. Oprocentowanie kredytu:
  a) według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększone o stałą marżę banku, gdzie:
  - stopa bazowa - WIBOR 3M dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty odsetkowej,
  - marża banku - stała dla całego okresu kredytowania.
  b) oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kredytu rzeczywistego udzielonego, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym - 366 dni.
  8. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  9. Kredyt będzie dostępny w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia spłat poszczególnych rat kapitałowych, jak również spłatę rat w wysokości innej niż przedstawiona w harmonogramie (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Ostateczny termin spłaty nastąpi do dnia 30.12.2017 r. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu (zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
  10. Termin jednorazowego uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia odsetek celem porównywalności ofert na dzień 03.12.2010 r.
  11. W związku z udzieleniem kredytu wykonawca nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji związanej z rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem kredytu.
 17. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Starogardzkiego, obejmująca rachunek budżetu powiatu oraz rachunki jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. w okresie od dnia 20 maja 2011 r. do dnia 19 maja 2014 r.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  5.1 otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,
  5.2 możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy;
  5.3 potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
  5.4 realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej;
  5.5 przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych,
  5.6 wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego;
  5.7 wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego;
  5.8 wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego;
  5.9 potwierdzanie sald rachunków bankowych, na wniosek zamawiającego;
  5.10 (zerowanie) rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu
  z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący;
  5.11 wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk;
  5.12 oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego w oparciu o zmienną stawkę WIBID 3M;
  5.13 oprocentowanie środków na lokacie OVERNIGHT w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1 M;
  5.14 deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach;
  5.15 udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł w każdym roku kalendarzowym;
  5.16 uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17;
  5.17 doradztwo finansowe w zakresie objętym umową o obsługę bankową budżetu powiatu oraz w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania zadań i inwestycji powiatowych.
 18. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.530.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.530.000 PLN. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 1.530.000 PLN zł nastąpi do dnia 01.09.2010 roku, b) Spłata kredytu według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy - wg załącznika nr 1 do siwz, c) Ostateczna spłata kredytu dnia 31.05.2019 roku, Zamawiający oświadcza, iż na dzień ogłoszenia postępowania nie posiada opinii RIO w sprawie zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu. Uchwał budżetowa Rady Miejskiej w Skarszewach na rok 2010 wraz załącznikami dostępną jest stronie www.bip.skarszewy.pl. Po wyborze oferty danego Wykonawcy a przed podpisaniem umowy kredytowej, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty związane z udzieleniem przedmiotowego kredytu. Informujemy również, że na stronie internetowej www.bip.skarszewy.pl. zamieszczono najważniejsze dokumenty związane z budżetem gminy Skarszewy
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010 na następujących warunkach: a) kwota kredytu: 2.096.000 PLN (słownie:dwamilionydziewięćdziesiątsześćtysięcyzłotych00/100) b) rodzaj kredytu: długoterminowy, c) okres kredytowania od dnia uruchomienia do 30.06.2015r. d) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata 30.03.2011 r. e) planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu: do 15.12.2010 r. - 1.000.000 zł. do 30.12.2010 r. - 1.096.000 zł. z możliwością wykorzystania części drugiej transzy lub rezygnacji z drugiej transzy, f) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) - 2011 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2012 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2013 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2014 r. - 4 raty po 120.000 zł. - 2015 r. - 1 rata 120.000,- zł. oraz 1 rata 56.000 zł. g) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania tylko pierwszej transzy kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) - 2011 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2012 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2013 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2014 r. - 4 raty po 60.000 zł. - 2015 r. - 1 rata 40.000 zł. h) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pierwszej transzy kredytu oraz części drugiej transzy następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2011 roku (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał) według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), i) odsetki naliczane w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, płacone 30 dnia miesiąca kończącego kwartał, pierwsza spłata odsetek 30 grudnia 2010 r. j) jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, k) oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą na 5 dni roboczych przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę banku - kredytodawcy, l) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie i/lub nie wykorzystaniu pełnej kwoty kredytu odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów i kwot zawartych w umowie - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty oraz wykorzystania części kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, m) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, n) zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o) wymaga się aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SIWZ, takie jak: - prowizja za sporządzanie aneksów, - prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, - prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp.
 20. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010.
  Zamawiający: Gmina Stara Kiszewa, Stara Kiszewa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010, Gminy Stara Kiszewa. Kredyt zostanie zaciągnięty na 2 lata. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 20.10 2010 r. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: 20 październik 2010 r. - 800 000,00 zł Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w ust 5 w okresie kredytowania bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. Zestawienie wydatków finansowanych w 2010 r. ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego złotowego. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą fax) na konto bankowe Zamawiającego Nr 16 8340 0001 0300 0143 2000 0002 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu następować będzie w okresach raz na kwartał w 25 - tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie raz na kwartał w 25- tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej niż będzie to określone w umowie spłaty kredytu odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat po za tymi które przedstawił w ofercie celem obliczenia ceny oferty. WIBOR 3M - do obliczeń należy przyjąć stawkę w wysokości 3,83 % ustaloną na podstawie notowania z dnia 05-10-2010 r..
 21. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa kanlizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany
  Zamawiający: Gmina Dziemiany, Dziemiany
 22. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.100.000 PLN na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego z tytułu realizacji inwestycji
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
 23. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 520.000 PLN na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego na 2009 rok z tytułu realizacji inwestycji
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
 24. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański

Inne osoby dla Knitter (43 osoby):