Kogo reprezentuje osoba

Kochanek Hieronim

w KRS

Hieronim Kochanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Hieronim
Nazwisko:Kochanek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Góra (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyński Ryszard, Balcewicz Teresa, Dąsal Dariusz Jarosław, Fita Henryk, Frąckowiak Grzegorz, Gadzicki Lucjan, Gawlicz Stanisław, Grabiński Dominik, Gransort Fryderyk, Jachimowski Krzysztof Zbigniew, Jędryczka Bronisław, Jędryczka Rafał, Kowalczyk Maria, Kucharski Jerzy, Kurpiel Zbigniew, Kurzawa Alojzy, Linka Wojciech Franciszek, Mądry Czesław, Mielcarek Eryk, Nowak Agnieszka, Opala Gustaw, Ozdoba Jan, Porzucek Grzegorz, Szarszewski Piotr Ryszard, Szczefanowicz Bronisław, Szczepaniak Piotr Paweł, Szozda Jan, Szwechłowicz Czesław, Wolanik Michał, Łuczyńska Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żaczkiewicz Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Górze, Góra − KRS 0000111015
 2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego, Wrocław − KRS 0000212053
 3. Dolnośląskie Zrzeszenie Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny, Wrocław − KRS 0000135738
 4. Gospodarstwo Rodzinne Kucharscy Sp. Z O.O., Jastrzębia − KRS 0000220159
 5. Gospodarstwo Rolne Zbożopakt Sp. Z O.O., Bełcz Mały − KRS 0000242597
 6. Górowskie Towarzystwo Tenisowe, Góra − KRS 0000249312
 7. Instytut Badawczy Stary Jaworów Sp. Z O.O., Milikowice − KRS 0000448185
 8. Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A., Milikowice − KRS 0000705773
 9. Mirol Usługi Rolnicze Sp. Z O.O., Bełcz Mały − KRS 0000256731
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Wijewie, Wijewo − KRS 0000051190
 11. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kole, Koło − KRS 0000041425
 12. Pastuszek Vickie Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000434702
 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Milk Sp. Z O.O., Milikowice − KRS 0000589867
 14. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kaczkowo, Kaczkowo − KRS 0000173499
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Święciechowie, Święciechowa − KRS 0000127588
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Naratów Z Siedzibą We Wronińcu, Wroniniec − KRS 0000131173
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom, Góra − KRS 0000155330
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zetka-bis, Góra − KRS 0000155537
 19. Spółdzielnia Mleczarska Demi, Góra − KRS 0000030962
 20. Spółdzielnia Producentów Bydła Bukat, Rydzyna − KRS 0000409378
 21. Spółdzielnia Producentów Bydła Korida, Święciechowa − KRS 0000420939
 22. Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Łanpol, Rydzyna − KRS 0000381324
 23. Stowarzyszenie Siedmiu, Siciny − KRS 0000208606
 24. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Wschowa − KRS 0000237849
 25. Voyer Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000099448
 26. Zakład Produkcyjno-handlowy Agrol Sp. Z O.O., Ślubów − KRS 0000087629
 27. Zarząd Rolny Sp. Z O.O., Milikowice − KRS 0000401961

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 2b Efficient Sp. Z O.O., Gostyń − KRS 0000355915
 2. Cargill (polska) Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037181
 3. Cargill Texturizing Solutions Polska Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000034400
 4. Comalait Polska Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000195174
 5. Cukrownia Góra Śląska S.A., Góra − KRS 0000078467
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żmigrodzie, Żmigród − KRS 0000199238
 7. Grupa Producentów Rzepaku Rolmodus Sp. Z O.O., Gołaszyn − KRS 0000256744
 8. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 9. Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Zespole Ekonomiczno-administracyjnym Szkół Miasta i Gminy Góra, Góra − KRS 0000164000
 10. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa W Górze, Góra − KRS 0000219341
 11. Nad Baryczą Sp. Z O.O., Kamień Górowski − KRS 0000055002
 12. Przedsiębiorstwo Rolne Barycz Sp. Z O.O. W Ryczeniu, Ryczeń − KRS 0000127572
 13. Przedsiębiorstwo Rolne Nadodrze Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000122512
 14. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Poznaniu, Poznań − KRS 0000076985
 15. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Łagiszyn − KRS 0000183102
 16. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Przybiniu, Przybin − KRS 0000191621
 17. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Rydzynie Z Siedzibą W Kłodzie, Kłoda − KRS 0000121381
 18. Wizental Sp. Z O.O., Wąsosz − KRS 0000111010
 19. Wojer Sp. Z O.O., Krzelów − KRS 0000087317
 20. Zakład Produkcyjno-handlowy Roll-pol Sp. Z O.O., Rydzyna − KRS 0000212521

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa mięsa, warzyw i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni szpitalnej..
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Góra
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części, zwane dalej pakietami. Pakiet nr 1 - mięso: Pakiet obejmuje 13 pozycji: karkówka, łopatka, schab, wołowina z kością i bez kości, wątroba wieprzowa, flaki wołowe,kości, wieprzowina; - dostawa dwa razy w tygodniu w godzinach od 7.00 - 8.00 transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówienie telefonicznie lub faxem z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczy towar w pojemnikach zamkniętych zabezpieczających towar przed przenikaniem do wnętrza opakowania zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi . Opakowania jednostkowe i zbiorcze powinny być wytrzymałe i spełniać wymagania dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określone w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. - miejsce dostawy: kuchnia szpitala, Góra, ul. Hirszfelda 8, - osobą upoważnioną do kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonego towaru ze strony Zamawiającego jest Maria Parafiniuk- kierownik kuchni. Do każdej dostawy wymagane świadectwo wystawione przez Zakład Higieny Weterynaryjnej oraz handlowy dokument identyfikacyjny. Pakiet nr 2 - warzywa Pakiet obejmuje 26 pozycji, w tym: marchew, pietruszka, ziemniaki, ogórek kiszony, kapusta kiszona, biała ,pomidor, cebula, jabłka, - dostarczane warzywa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stawianym przez Polską Normę oraz będą spełniały obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno - epidemiologiczne, a także będą przechowywane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość; - produkty muszą być świeże, oryginalnie zapakowane lub luzem w odpowiednich pojemnikach dotyczy niektórych warzyw i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy oraz składowania w magazynie; - nie dopuszcza się dostawy produktów o obniżonej wartości do spożycia widoczne zewnętrznie a także ukryte wady jakościowe produktów - do zakwestionowania jakości produktów w imieniu Zamawiającego upoważniony jest kierownik kuchni. - w sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość produktów produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym wyglądzie lub smaku następuje zwrot produktów w całości lub części; - dostawa warzyw odbywać się będzie do trzech razy w tygodniu w dni robocze do godziny 1400, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko według bieżącego zapotrzebowania; - zamówienie telefonicznie lub faxem z jednodniowym wyprzedzeniem. Wymagany handlowy dokument identyfikacyjny do każdej faktury; opakowanie jednostkowe i zbiorcze przedmiotu zamówienia winno odpowiadać wymogom norm przedmiotowych; - miejsce dostawy: Góra, ul. Hirszfelda 8 - kuchnia szpitala; - osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru ze strony Zamawiającego jest Maria Parafiniuk - kierownik kuchni. Pakiet nr 3 - produkty mleczarskie Pakiet obejmuje 5 pozycji: mleko 2% w folii, ser żółty twardy, śmietana 18% , ser twarogowy. Warunki dostawy: trzy razy w tygodniu do godziny 700 transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Inne wymagania Zamawiającego : - zamówienia; telefonicznie lub faxem. - na produktach wymagana aktualna data ważności do spożycia. - do każdej faktury wymagane dołączenie handlowego dokumentu identyfikacyjnego. Produkcja i obrót mleka i przetworów mlecznych winny spełniać wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów. Miejsce dostawy: Góra, ul. Hirszfelda 8 - kuchnia szpitala. - osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru ze strony Zamawiającego jest Maria Parafiniuk - kierownik kuchni. 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych, to jest na jedną lub więcej części pakietów, przy czym w ramach pakietu wymagany jest pełny zakres asortymentu. Nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości artykułów. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w SIWZ. 4. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. 5. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe odpowiadające warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami i systemem HACCP, posiadające ważne zezwolenia i decyzje wymagane przepisami prawa na produkcję i obrót oferowanym przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej. 6. W trakcie realizacji umowy zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja asortymentowo - ilościowa stanowiąca załącznik nr 1a-1c do oferty i dodatek nr 2a- 2c do siwz..

Inne osoby dla Kochanek (78 osób):