Kogo reprezentuje osoba

Kochanek Janusz Piotr

w KRS

Janusz Piotr Kochanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Kochanek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Głogówek (Opolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chojecka Irena Maria, Frączek Małgorzata Teresa, Glombik Waldemar Daniel, Gregarek Wioletta Ewa, Hupka Krystyna Beata, Janeczko Józef Antoni, Janik Józef, Jurczyk Karina Róża, Kamrad Ewald Franciszek, Linder Norbert Józef, Strzała Sybilla Eryka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcicki Mieczysław Wiktor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Głogówku, Głogówek − KRS 0000013761
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Głogówek − KRS 0000038266
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzierżysławicach, Dzierżysławice − KRS 0000023723
 4. Ochotnicza Straż Pożarna We Wróblinie, Wróblin − KRS 0000025149
 5. Samorządowy Fundusz Pożyczkowy Powiatu Prudnickiego Karbona Spółdzielnia W Prudniku - Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych, Prudnik − KRS 0000212201
 6. Spółdzielnia Turystyczno-gospodarcza Samopomoc Chłopska, Opole − KRS 0000059595
 7. Zespół Opieki Zdrowotnej W Białej, Biała − KRS 0000005532
 8. Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych - Rolników Śląskich, Opole − KRS 0000622540

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Głubczyce − KRS 0000029729

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Zamawiający: Gmina Głogówek, Głogówek
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 2 179 673,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia 2.Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2017r. 3.Przewidywany harmonogram spłat kredytu 1 rata 30.03.2018r. 36 380,00 PLN 2 rata 30.06.2018r. 36 327,00 PLN 3 rata 30.09.2018r. 36 327,00 PLN 4 rata 30.12.2018r. 36 327,00 PLN 5 rata 30.03.2019r. 36 327,00 PLN 6 rata 30.06.2019r. 36 327,00 PLN 7 rata 30.09.2019r. 36 327,00 PLN 8 rata 30.12.2019r. 36 327,00 PLN 9 rata 30.03.2020r. 36 327,00 PLN 10 rata 30.06.2020r. 36 327,00 PLN 11 rata 30.09.2020r. 36 327,00 PLN 12 rata 30.12.2020r. 36 327,00 PLN 13 rata 30.03.2021r. 36 327,00 PLN 14 rata 30.06.2021r. 36 327,00 PLN 15 rata 30.09.2021r. 36 327,00 PLN 16 rata 30.12.2021r. 36 327,00 PLN 17 rata 30.03.2022r. 36 327,00 PLN 18 rata 30.06.2022r. 36 327,00 PLN 19 rata 30.09.2022r. 36 327,00 PLN 20 rata 30.12.2022r. 36 327,00 PLN 21 rata 30.03.2023r. 36 327,00 PLN 22 rata 30.06.2023r. 36 327,00 PLN 23 rata 30.09.2023r. 36 327,00 PLN 24 rata 30.12.2023r. 36 327,00 PLN 25 rata 30.03.2024r. 36 327,00 PLN 26 rata 30.06.2024r. 36 327,00 PLN 27 rata 30.09.2024r. 36 327,00 PLN 28 rata 30.12.2024r. 36 327,00 PLN 29 rata 30.03.2025r. 36 327,00 PLN 30 rata 30.06.2025r. 36 327,00 PLN 31 rata 30.09.2025r. 36 327,00 PLN 32 rata 30.12.2025r. 36 327,00 PLN 33 rata 30.03.2026r. 36 327,00 PLN 34 rata 30.06.2026r. 36 327,00 PLN 35 rata 30.09.2026r. 36 327,00 PLN 36 rata 30.12.2026r. 36 327,00 PLN 37 rata 30.03.2027r. 36 327,00 PLN 38 rata 30.06.2027r. 36 327,00 PLN 39 rata 30.09.2027r. 36 327,00 PLN 40 rata 30.12.2027r. 36 327,00 PLN 41 rata 30.03.2028r. 36 327,00 PLN 42 rata 30.06.2028r. 36 327,00 PLN 43 rata 30.09.2028r. 36 327,00 PLN 44 rata 30.12.2028r. 36 327,00 PLN 45 rata 30.03.2029r. 36 327,00 PLN 46 rata 30.06.2029r. 36 327,00 PLN 47 rata 30.09.2029r. 36 327,00 PLN 48 rata 30.12.2029r. 36 327,00 PLN 49 rata 30.03.2030r. 36 327,00 PLN 50 rata 30.06.2030r. 36 327,00 PLN 51 rata 30.09.2030r. 36 327,00 PLN 52 rata 30.12.2030r. 36 327,00 PLN 53 rata 30.03.2031r. 36 327,00 PLN 54 rata 30.06.2031r. 36 327,00 PLN 55 rata 30.09.2031r. 36 327,00 PLN 56 rata 30.12.2031r. 36 327,00 PLN 57 rata 30.03.2032r. 36 327,00 PLN 58 rata 30.06.2032r. 36 327,00 PLN 59 rata 30.09.2032r. 36 327,00 PLN 60 rata 30.12.2032r. 36 327,00 PLN 4.Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30 grudnia 2032r. 5.Okres karencji w spłacie kredytu: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej zgodnie z pkt.3. 6.Termin spłaty odsetek: kwartalnie. 7.Okres karencji w spłacie odsetek: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej. 8.Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa. 9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - refinansowania płatności uregulowanych w 2017r. w terminie poprzedzającym datę uruchomienia kredytu, - nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku, 11.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 12.Bank nie pobiera innych prowizji i opłat z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. 13.W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Zamawiający: Gmina Głogówek, Głogówek
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 1 908 190,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia. 2.Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2016r. 3.Przewidywany harmonogram spłat kredytu wskazany jest w dziale III pkt 3 SIWZ 4 4.Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30 grudnia 2031r. 5.Okres karencji w spłacie kredytu: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej zgodnie z pkt.3. 6.Termin spłaty odsetek: kwartalnie. 7.Okres karencji w spłacie odsetek: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej. 8.Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa. 9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - refinansowania płatności uregulowanych w 2016r. w terminie poprzedzającym datę uruchomienia kredytu, - nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku, 11.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 12.Bank nie pobiera innych prowizji i opłat z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. 13.W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie..
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne.
  Zamawiający: Gmina Głogówek, Głogówek
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 2 032 812,00 PLN z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 2.Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2015r. 3.Przewidywany harmonogram spłat kredytu wskazany jest w dziale III pkt 3 SIWZ 4.Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30 grudnia 2030r. 5.Okres karencji w spłacie kredytu: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej zgodnie z pkt.3. 6.Termin spłaty odsetek: kwartalnie. 7.Okres karencji w spłacie odsetek: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej. 8.Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa. 9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - refinansowania płatności uregulowanych w 2015r. w terminie poprzedzającym datę uruchomienia kredytu, - nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku, 11.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 12.Bank nie pobiera innych prowizji i opłat z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. 13.W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie..

Inne osoby dla Kochanek (78 osób):