Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 4. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
  o wartości poniżej 207 000 euro
 2. Dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni - szczogółowy opis zawiera załącznik - Formularz cenowy
 3. Dostawy materiałów do sterylizacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
  Przedmiotem postępowania są dostawy takie jak : - rękawy foliowo - papierowe płaskie różne rozmiary, papier krepowy niebieski i zielony w arkuszach różne rozmiary, rękawy Tayvek, testy kontroli, taśmy, etykiety, włóknina różne rozmiary, środki do konserwacji i mycia itp.
 4. Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny z podziałem na 63 części
 6. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Materiały i sprzęt medyczny jednorazowego użytku zebrane w 52 pakietach
 7. dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego wielokrotnego i jednorazowego użytku (w tym sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych) wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne zadania, Wspólny słownik zamówień: CPV - 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne Zaoferowane wyroby muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 4.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 5.Warunki gwarancji dla zadania nr 19, 26, 27 : Wykonawca musi objąć gwarancją zaoferowany sprzęt medyczny, która w szczególności będzie zwierać zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania co najmniej: - okres obowiązywania gwarancji: gwarancja biegnie od dnia dostarczenia i kończy się z upływem minimum 6 miesięcy.
 8. SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, REKAWIC I SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 18. Liczba zadań 12. Zadanie nr 1 - Opatrunki specjalistyczne Zadanie nr 2 - Opatrunki specjalistyczne Zadanie nr 3 - Materiały opatrunkowe i przylepce Zadanie nr 4 - Fartuchy, obłożenia i materiały chirurgiczne Zadanie nr 5 - Materiały do sterylizacji Zadanie nr 6 - Testy do sterylizacji Zadanie nr 7 - Staplery i siatki do przepuklin Zadanie nr 8 - Endosamplery Zadanie nr 9 - Akcesoria do aparatów Drager Zadanie nr 10 - Rękawice Zadanie nr 11 -Rękawice Zadanie nr 12 - Prześcieradła barierowe Zadanie nr 13 - Przedłużacze Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679)..
 9. Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 10. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Praskiego
  p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  w Warszawie. Zamówienie obejmuje 27 pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety lub na całość zamówienia)

  Lp. Nazwa części:
  1 Pakiet nr 1 Test symulacyjny Bowie - Dick
  2 Pakiet nr 2 Test kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
  3 Pakiet nr 3 Testy biologiczne do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
  4 Pakiet nr 4 Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy klasy 4
  5 Pakiet nr 5 Wskaźnik chemiczny klasy 5
  6 Pakiet nr 6 Etykiety sterylizacyjne
  7 Pakiet nr 7 Taśma sterylizacyjna
  8 Pakiet nr 8 Test chemiczny kontroli procesów dezynfekcji
  9 Pakiet nr 9 Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych
  10 Pakiet nr 10 Test kontroli skuteczności mycia
  11 Pakiet nr 11 Kontrola szczelności zgrzewa
  12 Pakiet nr 12 Papier sterylizacyjny krepowy
  13 Pakiet nr 13 Włóknina celulozowa
  14 Pakiet nr 14 Rękawy papierowo - foliowe
  15 Pakiet nr 15 Torebki papierowo - foliowe
  16 Pakiet nr 16 Torebka włókninowo - foliowa do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
  17 Pakiet nr 17 Torebki posterylizacyjne
  18 Pakiet nr 18 Papier termiczny do drukarki sterylizatora MMM
  19 Pakiet nr 19 Kseta drukująca do myjni - dezynfektorów
  20 Pakiet nr 20 Napoje gazowane, papier do drukarki sterylizatora gazowego
  21 Pakiet nr 21 Koperty systemu dokumentacji procesów sterylizacji
  22 Pakiet nr 22 Pisak do oznaczania zestawów i pakietów sterylizacyjnych
  23 Pakiet nr 23 Znaczniki do narzędzi
  24 Pakiet nr 24 Plomby do kontenerów sterylizacyjnych
  25 Pakiet nr 25 Filtry do kontenerów sterylizacyjnych
  26 Pakiet nr 26 Tabliczki z klipsem
  27 Pakiet nr 27 Środki do konserwacji sprzętu
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2,1 - 2,27 do Formularza asortymentowo - cenowego
 11. Dostawa materiałów medycznych, sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych i ratownictwa medycznego (7/CRE/2014).
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych, sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych i ratownictwa medycznego w 23 częściach..
 12. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacyjnych .
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacyjnych w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.).
 13. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYUKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
  Przedmiotem postępowania są dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i artykułów EKG z podziałem na 23 części, przez okres 24 miesięcy, transportem wykonawcy loco magazyn zamawiającego
 14. Zakup i dostawy rękawów papierowo - foliowych, testów biologicznych, chemicznych, gazowych, papieru krepowanego, matryc do nacinania skóry, ostrzy, cewników do perfuzji narządów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawów papierowo - foliowych, testów biologicznych, chemicznych, gazowych, papieru krepowanego, matryc
  do nacinania skóry, ostrzy, osłonek, cewników - caniul do perfuzji narządów
  dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie zgodnie z ofertą cenową - załącznik nr 1 do SIWZ.
 15. Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 pakietów:
  Numer pakietu i nazwa
  Pakiet 1 TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA
  Pakiet 2 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
  Pakiet 3 ETYKIETY, ROLKA TUSZUJĄCA, SEGREGATOR
  Pakiet 4 DOKUMENTACJA KONTROLI STERYLIZACJI
  Pakiet 5 SZCZOTKI/ CZYŚCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Pakiet 6 TESTY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
  Pakiet 7 SYSTEM KONTROLI STERYLIZACJI PAROWEJ
  Pakiet 8 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWO- DEZYNFEKUJĄCE
 16. Sprzęt eksploatacyjny i środki dezynfekcyjne do użytku w Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  1) Rękawy papierowo- foliowe - 85000 m.b.; 2) Papier krepowy do sterylizacji - 56000 arkuszy, taśma samoprzylepna - 1200 rolek; 3) Materiały do sterylizatora Sterrad NX: kasety - 60szt., wskaźniki paskowe - 1000szt., testy biologiczne - 1020 szt., rękawy do sterylizacji - 8050 m.b., papier termiczny - 10 rolek, pudełko do utylizacji kaset - 10 szt. 4) Materiały do sterylizatora Sterrad 100NX: kasety - 180 szt., wskaźniki paskowe - 1000szt., testy biologiczne - 300 szt., torebki - 5800szt., papier termiczny - 12 rolek; 5) Włóknina sterylizacyjna 5600 szt.; 6) Zintegrowany test do kontroli wsadu - 3000 szt. 7) Test symulacyjny Bowie-Dic- para - 1000 szt.; 8) Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej - 700 szt.; 9) Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach - 2000 szt. 10) Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych - 400 szt.; 11) Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi - 5 zest.; 12) Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - 20zest.; 13) Wkładki absorpcyjne - 1500szt.; 14) Materiały eksploatacyjne do systemu dokumentacji T-Doc: etykiety - 300000 szt., kalka woskowo - żywiczna - 18000 m., taśma do drukarki - 48 m; 15) Środki do mycia i dezynfekcji w myjniach, dezynfektorach - 1589 L; 16) Drobne materiały eksploatacyjne do sterylizacji: plomby plastikowe - 5000 szt., czyściki do narzędzi - 216 szt.; 17) Testy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek - 1650 szt., koperty z nadrukiem - 2800 szt., szczotki do czyszczenia diatermii i narzędzi - 36 szt.; 18) Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych - 120 szt.; 19) Przyłbice jednorazowe chroniące przed parowaniem - 100 szt..
  W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Rękawy papierowo- foliowe - 85000 m.b.; 2) Papier krepowy do sterylizacji - 56000 arkuszy, taśma samoprzylepna - 1200 rolek; 3) Materiały do sterylizatora Sterrad NX: kasety - 60szt., wskaźniki paskowe - 1000szt., testy biologiczne - 1020 szt., rękawy do sterylizacji - 8050 m.b., papier termiczny - 10 rolek, pudełko do utylizacji kaset - 10 szt. 4) Materiały do sterylizatora Sterrad 100NX: kasety - 180 szt., wskaźniki paskowe - 1000szt., testy biologiczne - 300 szt., torebki - 5800szt., papier termiczny - 12 rolek; 5) Włóknina sterylizacyjna 5600 szt.; 6) Zintegrowany test do kontroli wsadu - 3000 szt. 7) Test symulacyjny Bowie-Dic- para - 1000 szt.; 8) Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej - 700 szt., Auto - czytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej - 1 szt.; 9) Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach - 2000 szt. 10) Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych - 400 szt.; 11) Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi - 5 zest.; 12) Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - 20zest.; 13) Wkładki absorpcyjne - 1500szt.; 14) Materiały eksploatacyjne do systemu dokumentacji T-Doc: etykiety - 300000 szt., kalka woskowo - żywiczna - 18000 m., taśma do drukarki - 48 m; 15) Środki do mycia i dezynfekcji w myjniach, dezynfektorach - 1589 L; 16) Drobne materiały eksploatacyjne do sterylizacji: plomby plastikowe - 5000 szt., giętkie czyściki do narzędzi - 30 kpl., giętkie mikro czyściki do narzędzi -16 szt.; 17) Testy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek - 1650 szt., koperty z nadrukiem - 2800 szt.; 18) Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych - 120 szt.; 19) Przyłbice jednorazowe chroniące przed parowaniem - 100 szt.; 20) Szczotki do czyszczenia diatermii i narzędzi - 36 szt
 17. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi. Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 207 tys euro.
 18. Dostawa obłożeń porodowych, czyściwa, środków do pielęgnacji skóry i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
  Dostawa obłożeń porodowych, czyściwa, środków do pielęgnacji skóry i testów do sterylizacji o wartości poniżej 207 000 euro
 19. DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI (PAROWEJ, TLENKIEM ETYLENU, ) ORAZ WSKAŹNIKÓW I TESTÓW DO WW. STERYLIZACJI
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
  DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI (PAROWEJ, TLENKIEM ETYLENU, ) ORAZ WSKAŹNIKÓW I TESTÓW DO WW. STERYLIZACJI
 20. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku, którego szczegółowy wykaz wraz z opisem został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
 21. jest sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 22. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zduńska Wola
 23. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 10/PN/14.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 24. Dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 38 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 15/2014)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 25. SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI I MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 26. Dostawy testów do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 3 pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 27. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji plazmowej i parowej oraz innego drobnego jednorazowego sprzętu medycznego (zadania 1-17)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 28. Dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytku: do biopsji narządów miąższowych i endometrium, worków pooperacyjnych, pojemników jednorazowych do badań, klipsów polimerowych, podwiązek endoskopowych, wkładów do strzygarek, opasek identyfikacyjnych dla pacjentów, szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i testów do zgrzewarek dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 29. Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej, parowej i tlenkiem etylenu, dostawa pojemników na odpady medyczne, materiałów dla pracowni patomorfologii, papierów rejestracyjnych EKG, kaczek, basenów oraz materiałów laboratoryjnych do diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 30. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach OZP-332-1/14.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 31. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni (powtórka)
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 32. dostawy wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 33. Dostawa materiałów do sterylizacji i elektrod do EEG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/04/2014
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 34. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 35. Zaopatrzenie szpitala w artykuły do wyjaławiania sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, Warszawa
 36. Zakup i dostawa testów chemicznych do kontroli sterylizacji parowej, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji formaldehydem, testów do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych, testów biologicznych ampułkowych do szybkiego odczytu, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, materiałów opakowaniowych do sterylizacji, pisaków wodoodpornych, foliowych samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań osłonowych, wskaźników kontroli procesu sterylizacji, wskaźników chemicznych do kontroli
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 37. dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 38. Dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawy aparatów potrzebnych do wykonywania badań (system do automatycznego odczytu testów i system do monitorowania posiewów krwi)
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gniezno
 39. Dostawa testów i podłoży mikrobiologicznych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Radom
 40. dostawa rękawów foliowo-papierowych oraz materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włodawa
 41. Wykonanie dla potrzeb Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do dezynfekcji, pakowania oraz innych środków niezbędnych do wyjaławiania sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Siemianowice Śląskie
 42. SPZZOZ.NT.III.382-3/14 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 43. Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 44. dostawa materiałów opakunkowych i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 45. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 46. Dostawa materiałów do sterylizacji i walidacja sterylizatora STERRAD 100NX Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 47. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 48. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-32/2014)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 49. Dostawa wkładów wymiennych i filtrów do ssaków, aparatów do znieczulenia ogólnego i stanowisk do resuscytacji, materiałów do sterylizacji oraz wyrobów medycznych - 10-PN-2014
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 50. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 51. dostawa materiałów do kontroli procesu sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Kamienna Góra
 52. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji wraz ze sprzętem zużywalnym i eksploatacyjnym dla Centralnej Sterylizatorni dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 53. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP- 01/01/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 54. Dostawa opakowań do sterylizacji, akcesoriów oraz testów do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 55. Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji parowej i plazmowej oraz innych akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 56. zakup i dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, odczynników serologicznych oraz dzierżawa aparatów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 57. Część IV wzorce mikrobiologiczne i chemiczne, testy diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne, filtry, sączki.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Łomża
 58. Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków do uzdatniania wody oraz innych materiałów eksploatacyjnych do dezynfekcji i uzdatniania wody, dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 59. Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa
 60. Dostawa krzeseł, foteli, taboretów, wersalek, ławek do poczekalni, poduszek, kołder i koców oraz materacy zmiennociśnieniowych, łóżka rehabilitacyjnego, pojemników do transportu art. do sterylizacji oraz wyposażenia na Oddział Chemioterapii do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 61. Dostawa rękawów, testów i akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 62. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 63. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 64. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skarżysko-Kamienna
 65. Dostawy preparatów myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących (maszynowych i manualnych), neutralizujących, konserwujących, opakowań sterylizacyjnych jednorazowego użytku do sterylizacji parą nasyconą, plazmą i tlenkiem etylenu, nabojów do sterylizacji plazmowej, testów chemicznych i biologicznych, wskaźników procesów dezynfekcji i sterylizacji, profesjonalnych szczoteczek do czyszczenia narzędzi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 66. Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej - znak sprawy 41/ZP/2013
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 67. Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i artykułów higienicznych dla Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Prudnik
 68. Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 69. Dostawa opasek identyfikacyjnych, papierów i elektrod, systemów do leczenia nietrzymania moczu, testów ureazowych i innych wyrobów z podziałem na 16 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/1/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 70. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nisko
 71. Zakup i dostawa materiałów wszczepialnych, wiskoelastycznych, soczewek wewnątrzgałkowych oraz sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego użytku z podziałem na części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 72. dostawa rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji, znak zp/2/2014
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 73. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji i dezynfekcji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 74. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 24/2013
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 75. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.w sprawie 52 / 52 PN / 2013
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 76. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 77. Dostawa opatrunków, szpitalnych wyrobów papierowych i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 78. Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacja narzędzi chirurgicznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 79. DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 80. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach OZP-332-3/13.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 81. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawy: SZP/380/48/2013.
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 82. Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych, ciekły azot.
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 83. Dostawa testów do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz opakowań sterylizacyjnych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Gorzów Wielkopolski
 84. Dostawa środków dla Centralnej Sterylizacji i DDD
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 85. Dostawa różnych artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku: osłonek na sprzęt medyczny, włókna światłowodowego, sprzętu medyczny dla oddziału neonatologicznego, igieł biopsyjnych, elementów wyposażenia do aparatów do elektrochirurgii, rękawic, testów kontroli sterylizacji z podziałem na 23 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/57/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 86. Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 87. Dostawy materiałów do sterylizacji - nr sprawy: EA-28-2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 88. dostawa materiałów i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
 89. Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
 90. Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 91. Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 92. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 93. dostawa opakowań sterylizacyjnych oraz wskaźników do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 94. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 95. Dostawa opakowań i testów kontroli sterylizacji z podziałem na 18 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/51/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 96. Dostawa drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
 97. Dostawa testów diagnostycznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 98. Przetarg nieograniczony nr M-38/2013 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 99. Dostawa materiału sterylizacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 100. zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 101. dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji Szpitala w Nysie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa

Inne osoby dla Kochanowski (121 osób):