Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 4. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę artykułów sterylizacyjnych zgodnie z wymogami
  opisanymi w załączniku nr 1 do siwz, podzielonego na 27 pakietów:
  1 - Test do kontroli zgrzewania opakowań papierowo-foliowych i włókninowo-foliowych
  2 - Przyrząd testowy procesu PCD
  3 - Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących
  4 - Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej
  5 - Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni DEKO
  6 - Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną
  7 - Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą
  8 - Zestaw testowy/test do wykazywania pozostałości krwi na instrumentach
  9 - Test /zestaw symulacyjny Bowie & Dick
  10- jednorazowe aplikatory do oznaczenia skuteczności dekontaminacji
  11- Testy biologiczne do sterylizacji parą wodną
  12- Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmą
  13- Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych
  14- Metkownica i metki dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem plazmy
  15- System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i przylepnych etykiet
  16- Segregator 3-ringowy A 5 z indeksem + 10 kolorowych kartek z naklejkami w paski
  17- Metki do tac narzędziowych:
  18- Wkładki wysysające do kontenerów
  19- Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych
  20- Zestaw jednorazowych czyścików
  21- Jednorazowe szczotki do czyszczenia
  22- Kaseta STERRAD 200
  23- Tace narzędziowe
  24- Pojemniki do dezynfekcji narzędzi
  25- Stanowisko do zgrzewania
  26- Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną
  27- Opakowania do sterylizacji plazmowej
 2. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
  Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 31 zadań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się przy każdym zadaniu.
 3. Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 9 Pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-9 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Sprawa: AE/ZP-27-53/15
 4. dostawa testów, rękawów, papieru i włókniny dla potrzeb Centralnej Sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  dostawa testów, rękawów, papieru i włókniny dla potrzeb Centralnej Sterylizacji z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w formularzach cenowych.
 5. Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w ilościach i asortymencie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 33.14.00.00-3; 18.14.10.00-9; 33.72.11.00-1; 33.19.80.00-4; 33.14.11.21-4; 33.14.11.20-7; 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub też - w przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art.30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosownymi przepisami. 6. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego (dotyczy Pakietów nr 1, 5, 9-11, 13, 15-17, 20-24, 26-28, 30, 45) lub pracownika Apteki Szpitalnej (dotyczy Pakietu nr 2-4, 6-8, 12, 14, 18-19, 25, 29, 31-44), za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 7. Wykonawca zamówiony przedmiot umowy dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych (pon.-pt.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu. 8. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do: a) Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego - poziom minus 1 w budynku G w godz. 8:00 - 15:00 (dotyczy Pakietów nr 1, 5, 9-11, 13, 15-17, 20-24, 26-28, 30, 45) oraz b) Apteki Szpitalnej w godz. 7:25-10:00 i 13:00-15:00 (dotyczy Pakietu nr 2-4, 6-8, 12, 14, 18-19, 25, 29, 31-44), do siedziby Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 16 w Poddębicach. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego lub Apteki Szpitalnej (w zależności od pakietu). Przy większych dostawach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wózek paletowy na miękkich kołach. 9. Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zlecał czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia innym podmiotom tj. podwykonawcom, zobowiązany jest wpisać zakres tych czynności w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości asortymentu są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga załączenia katalogów, opisów, folderów potwierdzających zgodność oferowanych materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego z wymaganiami określonymi w Pakietach nr 26, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 44 w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i pozycji dotyczą. 12. Celem oceny zgodności parametrów oferowanych materiałów jednorazowego użytku z wymaganymi przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu bezpłatne próbki w ilościach podanych w w/w załączniku - dotyczy asortymentu określonego w Pakietach nr 32, 33, 35. Zamawiający sprawdzi czy załączone do oferty próbki spełniają wymagania opisane w poszczególnych pakietach w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia każdej próbki numerem pakietu oraz pozycji pakietu której dotyczy. Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan -dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą - próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy Pzp. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy podczas oceny próbek osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności parametrów oferowanych materiałów stwierdzą, że parametry zaoferowanych materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 13. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować preparaty równoważne..
 6. dostawa rękawów, wskaźników i papieru do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawów, wskaźników i papieru do sterylizacji, zwanych dalej rękawami, wskaźnikami, papierem lub wyrobami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach, wymagane parametry oraz maksymalne ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty. 3. Zamawiający wymaga, by oferowane rękawy do sterylizacji stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i by były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Ilości wyrobów określone w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do oferty mają charakter orientacyjny i Zamawiający realizując zamówienie będzie miał prawo zakupić mniejszą ich ilość, z tym, że nie mniej niż 60 % wartości umowy. Zamówienie mniejszej ilości wyrobów pozostaje bez wpływu na wysokość cen jednostkowych wyrobów. 5. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów były realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub e-mailem
 7. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
  Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
 8. Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji w podziale na 5 pakietów
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
  Zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji w podziale na 5 pakietów
 9. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 A (formularz cenowy)
 10. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 12 części szczegółowo opisanych w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienia udzielono w 10 częściach
 11. sprawa nr 13/PN/2015
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Opole
  zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 12. DLG.39.505/15 Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, sprzętu i testów dla centralnej sterylizatornii
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
  Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, sprzętu i testów dla centralnej sterylizatornii
 13. Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 13 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/38/2015
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 13 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:
  Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
  I Strzygarki do golenia pola operacyjnego
  II Golarka jednorazowa do przygotowania pola operacyjnego
  III Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania narządów wypreparowanych w trakcie operacji
  IV Staplery, jednorazowy wkład do staplera
  V Kaniule do perfuzji narządów do transplantacji
  VI Sterylne osłony na przewody medyczne
  VII Jednorazowe cewniki urologiczne Pezzera
  VIII Wkłady do maty dekontaminacyjnej
  IX Ostrza chirurgiczne jednorazowego użycia do strzygarki
  X Sprzęt medyczny jednorazowego użycia
  XI Rękawice chirurgiczne lateksowe
  XII Rękawice chirurgiczne syntetyczne
  XIII Rękawice chirurgiczne syntetyczne
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 14 do SIWZ zwane również - w dalszej części SIWZ - Kosztorysem ofertowym - pakiet
 14. Dostawa opakowań do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników testów do ww sterylizacji - 9 pakietów
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
  Opakowania do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników testów do ww sterylizacji - 9 pakietów
 15. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, wagi łóżkowe
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, wagi łóżkowe-11 pakietów
 16. Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Wolsztyn
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy (w miarę zgłaszanych potrzeb) materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Wolsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. pakietach nr 1-22
 17. PN/01/10/14
  Zamawiający: Szpital Giżycki Sp. z o.o., Giżycko
  Dostawa materiałów do sterylizacji
 18. ZAKUP ODCZYNNIKÓW, DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
  Zakup odczynników, drobnego sprzętu medycznego oraz szczepionek dla SP ZOZ Śródmieście
 19. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 13/ZPN/15
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 20. Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z dzierżawą zestawu
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z dzierżawą zestawu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy -
  załącznik nr 2 do SIWZ. Dzierżawa zestawu do elektroforezy występuje w zadaniu nr 20
 21. sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 22. JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
 23. Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji, środków dezynfekcyjnych oraz narzędzi chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 24. Zakup i dostawa materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku i szczepionek dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie na 2015r./2016r.
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
 25. Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 26. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZACJI
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 27. Dostawa testów i opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
 28. Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 29. Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz różnych materiałów medycznych.
  Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
 30. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz dostawa pościeli i koców.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
 31. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 32. Dostawa Opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 33. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 34. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Oleśnica
 35. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 36. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy 11/PN/15.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 37. Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 38. Dostawa opakowań i testów do kontroli procesu sterylizacji, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-39/15.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 39. Dostawy testów chemicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, Ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 2 pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 40. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Rawicz
 41. Dostawa materiałów i środków BHP na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 42. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie
  Zamawiający: Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno
 43. Przetarg nieograniczony nr 27/PN/15 na dostawę rękawów foliowo-papierowych, testów do sterylizacji, papieru krepowanego oraz filtrów papierowych do kontenera o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
 44. Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 24 miesięcy. DZP/32/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 45. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 46. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI USK/DZP/PN-37/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 47. Dostawa opakowań, testów oraz innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 48. IHiT/P/21/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, strzykawek oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-13)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 49. Dostawa materiałów do sterylizacji,środków do uzdatniania wody,jednorazowej pościeli medycznej i jednorazowych koszuli operacyjnych.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 50. dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 51. Dostawy materiałów pomocniczych do sterylizacji
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 52. DOSTAWA AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ - ZNAK SPRAWY 2/ZP/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 53. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
 54. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 55. Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 56. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji, Kuchni Mlecznej i Pracowni Endoskopowej
  Zamawiający: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sosnowiec
 57. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz testów do sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Strzyżów
 58. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach Znak: OZP-332-1/15
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 59. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 26 pakietach. 1/2015/materiały
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
 60. Dostawa piżam, preparatów do mycia ciała, mebli medycznych, testów do sterylizacji parowej, plazmowej i kontroli mycia i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 61. Dostawa wyrobów zużywalnych w procesach sterylizacji. Sprawa znak ZP.3520/6/15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 62. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
 63. Dostawa materiałów do sterylizacji w ciągu 12 24 miesięcy oraz zgrzewarki rotacyjnej i metkownicy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 64. Dostawy wyrobów, materiałów oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach sterylizacyjnych- ZP 26/15
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Cieszyn
 65. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą oraz utrzymanie techniczne sterylizatora do sterylizacji plazmowej.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 66. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 67. DOSTAWA METERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 68. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 69. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 70. Dostawa sprzętu jednorazowego do sterylizacji (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 71. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 72. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 73. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 74. Materiały do sterylizacji
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 75. Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2015 jest dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na trzy zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 76. zakup i dostawa artykułów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 77. Dostawa wyposażenia medycznego.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 78. Dostawa wyrobów stosowanych w procesie sterylizacji dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 79. Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 5
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 80. Dostawa materiałów do sterylizacji.
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 81. Dostawy opatrunków, obłożeń operacyjnych, odzieży i materiałów pomocniczych jednorazowych i innych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
 82. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU SANITARNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 83. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 84. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 22/2014
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 85. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawy: SZP/380/37/2014
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 86. Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 87. Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 29 części. SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 88. Sprzet do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Cent. Steryl.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 89. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Łapy
 90. Sukcesywna dostawa środków sterylizujących i chusteczek do dezynfekcji do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. ZP-PN/75/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 91. Przetarg nieograniczony nr M-43/2014 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 92. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
 93. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 94. Zakup i dostawa wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji oraz testów i opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 95. Sprzęt do monitorowania-testowania stanu higienicznego, opakowania dla Centr Sterylizatorni.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 96. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
 97. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu sprawie 36 / 36 PN / 2014
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 98. Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-1172-PN/65-2014)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
 99. Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 100. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zmawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Kielce
 101. Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu oraz akcesoriów do sterylizacji
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz

Inne osoby dla Kochanowski (123 osoby):