Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 4. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków i materiałów sterylizacyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 5
 2. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (II) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego (wyrobów medycznych) dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach poszczególnych pakietów. Sprzedażą i dostawą objęte zostały: przyrządy do przetoczeń, strzykawki i igły, igły do nakłuć, szyny chirurhiczne, sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania, sprzęt urologiczny, zestawy ambulatoryjne, sprzęt jednorazowy przeznaczony na blok opercyjny, wyroby z włókniny, kaniule dla dorosłych, pieluchy dla dzieci, materiały do strylizacji, opatrunki zabezpieczające, worki stomijne, smoczki i butelki dla dzieci, igły doszpikowe, żywienie pozajelitowe, odciągi chirurgiczne.
 3. sprawa nr 23/PN/2014
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Opole
  zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 4. środki dezynfekcyjne do maszyn myjących oraz materiały eksploatacyjne 78/2014
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Srodki dezynfekcyjne do maszyn myjących oraz materiały eksploatacyjne 78/2014
 5. Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji, w asortymencie i ilościach wykazanych w załączonych do SIWZ Formularzach Cenowych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  2. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych Zadań.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
  5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  6. Oferowany do przetargu asortyment (wymieniony w Formularzach Cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu
  zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert następujące produkty:
  Zadanie 1 - po 2 arkusze wybranego rozmiaru włókniny i papieru.
  Zadanie 2 i 3 - po 1 rolce.
  Zadanie 4 - 2 mb. wybranego rozmiaru.
  Zadanie 5 - po 2 szt. każdej pozycji asortymentowej.
  Zadanie 5A - po 2 szt. każdej pozycji asortymentowej.
  Zadanie 6 i 7 - po 2 szt.
  Zadanie 8 - po 1 rolce każdej pozycji asortymentowej.
  Zadanie 8A - 1 rolkę
  Zadanie 9 - po 2 szt. każdej pozycji asortymentowej.
  Wymagany do oceny asortyment należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu handlowym lub należy dołączyć etykietę lub kopię etykiety z opakowania handlowego danego produktu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  Wszystkie dostarczone produkty muszą być opisane (nieścieralnym atramentem) - którego zadania i której pozycji dotyczą oraz nazwą Wykonawcy.
  Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi wykonawcy oraz zapisem Próbki do przetargu na dostawę materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji.
  8. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w pkt. XVII SIWZ.
  9. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  10. Podwykonawstwo:
  a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
  b) wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
  c) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  11. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 6. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Proszowice
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
 7. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyrobów medycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

  Przedmiot zamówienia składa się z 40 zadań:
  Zadanie nr 1: zestaw do stymulacji endokawitarnej
  Zadanie nr 2: różne produkty medyczne
  Zadanie nr 3: drobny sprzęt jednorazowy
  Zadanie nr 4: papier do EKG, KTG, elektrody i żele
  Zadanie nr 5: rurki intubacyjne, tracheotomijne
  Zadanie nr 6: cewniki urologiczne, worki do moczu
  Zadanie nr 7: wzierniki ginekologiczne, miotełka do bad. cytolog.
  Zadanie nr 8: zgłębniki żołądkowe, dreny
  Zadanie nr 9: cewniki do odsysania, maski tlenowe
  Zadanie nr 10: worki foliowe
  Zadanie nr 11: fartuchy, maski i czepki jednorazowe
  Zadanie nr 12: pojemniki do próbek chirurgicznych
  Zadanie nr 13: opakowania do sterylizacji i wskaźniki
  Zadanie nr 14: zestawy do cewnikowania żył centralnych, kaniule, igły do znieczuleń
  Zadanie nr 15: filtry oddechowe, przedłużacze do rurek intubacyjnych
  Zadanie nr 16: wkłady workowe
  Zadanie nr 17: czepek do mycia głowy
  Zadanie nr 18: termometry elektroniczne bezkontaktowe
  Zadanie nr 19: elektrody Ergo-Pen
  Zadanie nr 20: papier termiczny
  Zadanie nr 21: rurki intubacyjne, filtry oddechowe i elektrostatyczne
  Zadanie nr 22: obłożenia jednorazowe
  Zadanie nr 23: sprzęt do kolonoskopii i endoskopii
  Zadanie nr 24: przyrządy do przetoczeń, zgłębniki
  Zadanie nr 25: strzykawki, igły iniekcyjne,
  Zadanie nr 26: stripper wielorazowy typu Nabatof
  Zadanie nr 27: okulary do fototerapii
  Zadanie nr 28: drobny sprzęt jednorazowy
  Zadanie nr 29: wkłady workowe
  Zadanie nr 30: pościel jednorazowa, prześcieradła, podkłady
  Zadanie nr 31: indykator procesu sterylizacji
  Zadanie nr 32. osprzęt do dermatomu
  Zadanie nr 33: opatrunki samoprzylepne
  Zadanie nr 34: folia chirurgiczna
  Zadanie nr 35: opakowania oraz wskaźniki do sterylizacji
  Zadanie nr 36: worki na zwłoki
  Zadanie nr 37: drobny sprzęt iniekcyjny
  Zadanie nr 38: myjki do ciała jednorazowe
  Zadanie nr 39: różne produkty medyczne
  Zadanie nr 40: golarki medyczne
 8. ZP/PN/2014/11-sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów sterylizacyjnych i opakowań dla potrzeb centralnej sterylizatornii Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.
 9. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
 10. Dostawa bielizny jednorazowej, ubrań operacyjnych jednorazowych, środków do dezynfekcji, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa bielizny jednorazowej, ubrań operacyjnych jednorazowych, środków do dezynfekcji, drobnego sprzętu medycznego - 11 pakietów
 11. Dostawa testów oraz opakowań sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów oraz opakowań sterylizacyjnych określonych szczegółowo w Załączniku nr 5 do SIWZ dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej
 12. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
  o wartości poniżej 207 000 euro
 13. Dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni - szczogółowy opis zawiera załącznik - Formularz cenowy
 14. Dostawy materiałów do sterylizacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
  Przedmiotem postępowania są dostawy takie jak : - rękawy foliowo - papierowe płaskie różne rozmiary, papier krepowy niebieski i zielony w arkuszach różne rozmiary, rękawy Tayvek, testy kontroli, taśmy, etykiety, włóknina różne rozmiary, środki do konserwacji i mycia itp.
 15. Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Sukcesywna dostawa szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 16. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji oraz papierów do elektromedycyny z podziałem na 63 części
 17. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Materiały i sprzęt medyczny jednorazowego użytku zebrane w 52 pakietach
 18. dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego wielokrotnego i jednorazowego użytku (w tym sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych) wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne zadania, Wspólny słownik zamówień: CPV - 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne Zaoferowane wyroby muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 4.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 5.Warunki gwarancji dla zadania nr 19, 26, 27 : Wykonawca musi objąć gwarancją zaoferowany sprzęt medyczny, która w szczególności będzie zwierać zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania co najmniej: - okres obowiązywania gwarancji: gwarancja biegnie od dnia dostarczenia i kończy się z upływem minimum 6 miesięcy.
 19. SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, REKAWIC I SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 18. Liczba zadań 12. Zadanie nr 1 - Opatrunki specjalistyczne Zadanie nr 2 - Opatrunki specjalistyczne Zadanie nr 3 - Materiały opatrunkowe i przylepce Zadanie nr 4 - Fartuchy, obłożenia i materiały chirurgiczne Zadanie nr 5 - Materiały do sterylizacji Zadanie nr 6 - Testy do sterylizacji Zadanie nr 7 - Staplery i siatki do przepuklin Zadanie nr 8 - Endosamplery Zadanie nr 9 - Akcesoria do aparatów Drager Zadanie nr 10 - Rękawice Zadanie nr 11 -Rękawice Zadanie nr 12 - Prześcieradła barierowe Zadanie nr 13 - Przedłużacze Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679)..
 20. Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 21. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 22. Dostawa materiałów medycznych, sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych i ratownictwa medycznego (7/CRE/2014).
  Zamawiający: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Warszawa
 23. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacyjnych .
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 24. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYUKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 25. Zakup i dostawy rękawów papierowo - foliowych, testów biologicznych, chemicznych, gazowych, papieru krepowanego, matryc do nacinania skóry, ostrzy, cewników do perfuzji narządów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 26. Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 27. Sprzęt eksploatacyjny i środki dezynfekcyjne do użytku w Centralnej Sterylizatorni
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 28. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 29. Dostawa obłożeń porodowych, czyściwa, środków do pielęgnacji skóry i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
 30. DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI (PAROWEJ, TLENKIEM ETYLENU, ) ORAZ WSKAŹNIKÓW I TESTÓW DO WW. STERYLIZACJI
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 31. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Rawicz
 32. jest sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 33. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zduńska Wola
 34. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 10/PN/14.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 35. Dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 38 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 15/2014)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 36. SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI I MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 37. Dostawy testów do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 3 pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 38. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji plazmowej i parowej oraz innego drobnego jednorazowego sprzętu medycznego (zadania 1-17)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 39. Dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytku: do biopsji narządów miąższowych i endometrium, worków pooperacyjnych, pojemników jednorazowych do badań, klipsów polimerowych, podwiązek endoskopowych, wkładów do strzygarek, opasek identyfikacyjnych dla pacjentów, szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i testów do zgrzewarek dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 40. Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej, parowej i tlenkiem etylenu, dostawa pojemników na odpady medyczne, materiałów dla pracowni patomorfologii, papierów rejestracyjnych EKG, kaczek, basenów oraz materiałów laboratoryjnych do diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 41. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach OZP-332-1/14.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 42. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni (powtórka)
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 43. dostawy wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 44. Dostawa materiałów do sterylizacji i elektrod do EEG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/04/2014
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 45. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 46. Zaopatrzenie szpitala w artykuły do wyjaławiania sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, Warszawa
 47. Zakup i dostawa testów chemicznych do kontroli sterylizacji parowej, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji formaldehydem, testów do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych, testów biologicznych ampułkowych do szybkiego odczytu, testów chemicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, materiałów opakowaniowych do sterylizacji, pisaków wodoodpornych, foliowych samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań osłonowych, wskaźników kontroli procesu sterylizacji, wskaźników chemicznych do kontroli
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 48. dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 49. Dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawy aparatów potrzebnych do wykonywania badań (system do automatycznego odczytu testów i system do monitorowania posiewów krwi)
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gniezno
 50. Dostawa testów i podłoży mikrobiologicznych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Radom
 51. dostawa rękawów foliowo-papierowych oraz materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włodawa
 52. Wykonanie dla potrzeb Spółki Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do dezynfekcji, pakowania oraz innych środków niezbędnych do wyjaławiania sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Siemianowice Śląskie
 53. SPZZOZ.NT.III.382-3/14 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 54. Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 55. dostawa materiałów opakunkowych i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 56. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 57. Dostawa materiałów do sterylizacji i walidacja sterylizatora STERRAD 100NX Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 58. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 59. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-32/2014)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 60. Dostawa wkładów wymiennych i filtrów do ssaków, aparatów do znieczulenia ogólnego i stanowisk do resuscytacji, materiałów do sterylizacji oraz wyrobów medycznych - 10-PN-2014
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 61. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 62. dostawa materiałów do kontroli procesu sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Kamienna Góra
 63. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji wraz ze sprzętem zużywalnym i eksploatacyjnym dla Centralnej Sterylizatorni dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 64. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP- 01/01/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 65. Dostawa opakowań do sterylizacji, akcesoriów oraz testów do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 66. Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji parowej i plazmowej oraz innych akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 67. zakup i dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, odczynników serologicznych oraz dzierżawa aparatów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 68. Część IV wzorce mikrobiologiczne i chemiczne, testy diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne, filtry, sączki.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Łomża
 69. Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków do uzdatniania wody oraz innych materiałów eksploatacyjnych do dezynfekcji i uzdatniania wody, dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 70. Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa
 71. Dostawa krzeseł, foteli, taboretów, wersalek, ławek do poczekalni, poduszek, kołder i koców oraz materacy zmiennociśnieniowych, łóżka rehabilitacyjnego, pojemników do transportu art. do sterylizacji oraz wyposażenia na Oddział Chemioterapii do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 72. Dostawa rękawów, testów i akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 73. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 74. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 75. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skarżysko-Kamienna
 76. Dostawy preparatów myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących (maszynowych i manualnych), neutralizujących, konserwujących, opakowań sterylizacyjnych jednorazowego użytku do sterylizacji parą nasyconą, plazmą i tlenkiem etylenu, nabojów do sterylizacji plazmowej, testów chemicznych i biologicznych, wskaźników procesów dezynfekcji i sterylizacji, profesjonalnych szczoteczek do czyszczenia narzędzi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 77. Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej - znak sprawy 41/ZP/2013
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 78. Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i artykułów higienicznych dla Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Prudnik
 79. Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 80. Dostawa opasek identyfikacyjnych, papierów i elektrod, systemów do leczenia nietrzymania moczu, testów ureazowych i innych wyrobów z podziałem na 16 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/1/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 81. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nisko
 82. Zakup i dostawa materiałów wszczepialnych, wiskoelastycznych, soczewek wewnątrzgałkowych oraz sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego użytku z podziałem na części
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 83. dostawa rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji, znak zp/2/2014
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 84. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji i dezynfekcji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 85. dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego wg formularza cenowego nr 24/2013
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
 86. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.w sprawie 52 / 52 PN / 2013
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
 87. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 88. Dostawa opatrunków, szpitalnych wyrobów papierowych i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 89. Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacja narzędzi chirurgicznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 90. DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 91. dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach OZP-332-3/13.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Gliwice
 92. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI. Znak sprawy: SZP/380/48/2013.
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 93. Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych, ciekły azot.
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 94. Dostawa testów do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz opakowań sterylizacyjnych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Gorzów Wielkopolski
 95. Dostawa środków dla Centralnej Sterylizacji i DDD
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 96. Dostawa różnych artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku: osłonek na sprzęt medyczny, włókna światłowodowego, sprzętu medyczny dla oddziału neonatologicznego, igieł biopsyjnych, elementów wyposażenia do aparatów do elektrochirurgii, rękawic, testów kontroli sterylizacji z podziałem na 23 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/57/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 97. Dostawa materiałów do sterylizacji w tym papierów, rękawów, opakowań, testów i innych akcesoriów
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 98. Dostawy materiałów do sterylizacji - nr sprawy: EA-28-2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 99. dostawa materiałów i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
 100. Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
 101. Zakup i dostawa testów oraz opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice

Inne osoby dla Kochanowski (122 osoby):