Kogo reprezentuje osoba

Kochanowski Jerzy Cezary

w KRS

Jerzy Cezary Kochanowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Cezary
Nazwisko:Kochanowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Zbigniew, Dramiński Jerzy Bronisław, Ekwiński Grzegorz, Kochanowska Alina Barbara, Kochanowska Cydzik Anita Agnieszka, Konaszewski Artur Dominik, Krawczyk Irena Stanisława, Krawczyk Maciej Kacper, Krawczyk Roman Jacek, Krawczyk Władysław Konrad, Zajączkowska Marta Apolonia, Zajączkowski Jakub Mieczysław, Zajączkowski Robert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000147866
 2. Nanoidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188892
 3. New Value Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000593159
 4. Sterigat Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338923
 5. Stowarzyszenie Kupców Grójecka, Warszawa − KRS 0000205354

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elinmar Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414658
 2. Fortale - Sp. Z O.O., Józefin − KRS 0000121906
 3. Gawinet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359803
 4. Mobimi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405151
 5. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 6. Operator24.pl S.A., Opole − KRS 0000431596
 7. S i S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000224577
 8. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych Patio, Warszawa − KRS 0000147432

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Biobanku Świętokrzyskiego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 17 zadań.
  Zadanie I: Dostawa materiałów mikrobiologicznych
  Zadanie II: Dostawa testów i akcesoriów do sterylizacji
  Zadanie III: Dostawa kriopudełek do przechowywania materiału biologicznego
  Zadanie IV: Dostawa metalowych raków do zamrażarek niskotemperaturowych
  Zadanie V: Dostawa krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości bakterii
  Zadanie VI: Dostawa testów mikrobiologicznych
  Zadanie VII: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych, gronkowców i paciorkowców
  Zadanie VIII: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz bakterii z rodzajów Haemophilus i Neisseria
  Zadanie IX: Dostawa testów biochemicznych do identyfikacji bakterii gram-ujemnych oraz należących do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacteria
  Zadanie X: Dostawa podłoży mikrobiologicznych
  Zadanie XI: Dostawa systemów do wytwarzania środowisk gazowych
  Zadanie XII: Dostawa probówek cytometrycznych
  Zadanie XIII: Dostawa probówko-strzykawek
  Zadanie XIV: Dostawa środka dezynfekcyjnego
  Zadanie XV: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
  Zadanie XVI: Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zadanie XVII: Dostawa sumatora hematologicznego, wanny do barwienia, szkiełek mikroskopowych podstawowych oraz pojemników do przechowywania preparatów

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ, który Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą jako integralną jej część.

  3. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
  3.1. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
  3.2. do dostarczanych odczynników/materiałów Wykonawca winien załączyć karty charakterystyk oraz certyfikaty kontroli jakości partii produkcyjnej.
  3.3. w przypadku odczynników typu RUO (tylko do badań naukowych) Wykonawca winien załączyć do oferty ulotki, foldery na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić zgodność z wymaganiami stawianymi w SIWZ.
  3.4. wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub tłumaczone na język polski za wyjątkiem certyfikatów kontroli jakości do danej partii produkcyjnej przy dostawie.
 2. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie; 7 zadań - pakietów
 3. Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa rękawów, testów, akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, narzędzi medycznych, drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów
 4. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Pińczów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (formularzach asortymentowo-cenowy) podzielonego na pakiety:
  Pakiet nr 1 – pieluchomajtki
  Pakiet nr 2 – rękawy do sterylizacji
 5. MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE II
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (Pakietów).
  5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 Pakietów.
  6. Ofertę można złożyć do wszystkich części (Pakietów).
 6. dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i dezynfekcji oraz preparatów do mycia mechanicznego
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
  dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i dezynfekcji oraz preparatów do mycia mechanicznego - w podziale na 9 pakietów
 7. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 2, Bytom
  Pakiet nr 1 Papier do sterylizacji parą wodą i torebki posterylizacyjne Pakiet nr 2 Włóknina medyczna Pakiet nr 3 Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji Pakiet nr 4 Rękaw foliowo - polyolefinowy Pakiet nr 5 Taśmy do sterylizacji Pakiet nr 6 Testy biologiczne I Pakiet nr 7 Testy biologiczne II Pakiet nr 8 Testy biologiczne III Pakiet nr 9 Wskaźniki chemiczne Pakiet nr 10 Testy kontrolne Pakiet nr 11 Etykiety do metkownicy Pakiet nr 12 Test kontrolny zgrzewu Pakiet nr 13 Testy kontroli skuteczności mycia Pakiet nr 14 Szczotki do mycia narzędzi Pakiet nr 15 Etykiety do tac siatkowych Pakiet nr 16 Ochraniacze do narzędzi Pakiet nr 17 Drobny sprzęt do sterylizacji II Pakiet nr 18 Pojemnik na endoskop Pakiet nr 19 Mata antypoślizgowa Pakiet nr 20 Wkład pochłaniający wilgoć Pakiet nr 21 Środki konserwujące Pakiet nr 22 Części do zamykania butelek z roztworem formaliny do sterylizatora typu FORMOMAT Pakiet nr 23 Drobny sprzęt do sterylizacji I Pakiet nr 24 Znaczniki do narzędzi Pakiet nr 25 Test kontroli skuteczności mycia Pakiet nr 26 Pojemniki do dezynfekcji, transportu 1litr Pakiet nr 27 Rękawice do myjni – dezynfektora Pakiet nr 28 Siatka do przykrycia tac narzędziowych Pakiet nr 29 Metkownica Pakiet nr 30 Środki konserwująco – czyszczące do sprzętu medycznego Pakiet nr 31Pojemnik do dezynfekcji i transportu 8 litrów Pakiet nr 32 Pojemnik do dezynfekcji i transportu 10 litrów Pakiet nr 33 Pojemnik do dezynfekcji i transportu 5 litrów
 8. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
  Materiały medyczne la potrzeb Centralnej Sterylizacji WSZ w Płocku - pakiety od nr 1 do nr 22.
 9. DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO– DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO– DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH- w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
  Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
  Załącznik Nr 5 do SIWZ.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
 10. BZP.3810.61.2016.JU.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 11. Dostawy materiałów dla Zakładu Sterylizacji
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Zakładu Sterylizacji. Szczegółowy wykaz, ilości, wymagane parametry oraz ilości prób materiałów określono w Załączniku Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.
 12. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2). 43 pakiety. Oznaczenie sprawy: PNU/47/2016
 13. Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego z podziałem na 13 części: 1) część nr 1 - sterylne osłony na sprzęt medyczny 2) część nr 2 - zestawy specjalistyczne 3) część nr 3 - zestawy uniwersalne i serwety samoprzylepne 4) część nr 4 - wyroby higieniczne niesterylne 5) część nr 5 - sterylna folia chirurgiczna 6) część nr 6 – zestawy uniwersalne 7) część nr 7 – podkłady higieniczne na stół operacyjny 8) część nr 8 – zabezpieczające podkłady higieniczne na łóżka i pościel 9) część nr 9 – diagnostyczne majtki medyczne 10) część nr 10 – zestawy – obłożenia do operacji ginekologiczno-położniczych 11) część nr 11 – podkład absorpcyjny 12) część nr 12 – maty dezynfekcyjne 13) część nr 13 – rękawice higieniczne jednorazowego użytku Przez powyżej określony przedmiot zmówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu. Szczegółowy opis, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy wraz z częścią asortymentowo - cenową, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 14. Dostawa opakowań i testów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
  Pakiet nr 1 1 "Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m" 50mm x 200m szt. 20 2 "Rękaw foliowo - papierowy płaski " 75mm x 200m szt. 30 3 "Rękaw foliowo - papierowy płaski " 100mmx200m szt. 35 4 "Rękaw foliowo - papierowy płaski " 125mm x200m szt. 20 5 "Rękaw foliowo - papierowy płaski " 150mm x200m szt. 24 6 Rękaw foliowo - papierowy płaski 200mm x 200m szt. 26 7 Rękaw foliowo - papierowy płaski 250mm x 200m szt. 22 8 Rękaw foliowo - papierowy płaski 300mm x 200m szt. 16 9 Rękaw foliowo - papierowy płaski 380mm x 200m szt. 10 10 Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 150 x 50 x 100m szt. 6 11 Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 200 x 50 x 100m szt. 6 12 Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 250 x 65 x 100m szt. 6 13 Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 300 x 65 x 100m szt. 8 14 Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 350 x 80 x100m szt. 4 Pakiet nr 2 1 Papier krepowany zielony 50 x 50cm arkusz 5 000 2 Papier krepowany zielony 75 x 75cm arkusz 6 000 3 Papier krepowany zielony 90 x 90cm arkusz 4 000 4 Papier krepowany zielony 100 x 100cm arkusz 3 000 5 Papier krepowany zielony 120 x 120cm arkusz 1 500 6 Papier krepowany biały 75 x 75cm arkusz 5 000 7 Papier krepowany biały 90 x 90cm arkusz 2 500 8 Papier krepowany biały 100 x 100cm arkusz 2 500 9 Papier krepowany biały 120 x 120cm arkusz 1 500 10 Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa 75 x 75cm arkusz 2 000 11 Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa 90 x 90cm arkusz 1 500 12 Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioleto 120 x 120cm arkusz 2 000 13 Plomba do kontenera typu Aesculap,plastikowa 1op. = 1000 szt. op. 14 Pakiet nr 3 1 Pasek testowy Bowie-Dick Test symulacyjny Bowie-Dick do przyrządu testowego Compact PCD. Wymiar testu 6mm x 65mm. 6 żółtych pól wskaźnikowych -po sterylizacji zmiana koloru żółtego na czarny. szt 800 2 Test chemiczny paskowy do pary wodnej kl. IV Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. szt 14 000 3 Test chemiczny do pary wodnej kl. V Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. szt 2 000 4 Taśma sterylizacyjna do pary wodnej Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji do opakowań jednorazowego użytku, szer, 1,9 cm x 50 m rol 60 5 Taśma sterylizacyjna bez wskaźnika sterylizacji - neutralna Taśma samoprzylepna do zamykania opakowań sterylizacyjnych papierowych i z włókniny; szer.19 mm x 50 m rol 100 6 Test chemiczny paskowy do EO kl. IV Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. szt 480 7 Test chemiczny do EO kl. V Zintegrowany wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. szt 300 8 Test do kontroli mycia maszynowego Wskaźnik paskowy do oceny skuteczności mycia maszynowego, z naniesionym nietoksycznym zabrudzeniem szt. 2 500 9 Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej Zawierający spory B. Stearothermophilus, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 12 godz., II po 24 godz. szt 500 10 Test biologiczny fiolkowy do EO Zawierający spory B. Subtilis, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 24 godz.,II po 48 godz szt 400 11 Etykieta trzyrzędowa do metkownicy Blitz Etykieta zielona ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownicy typu Blitz. Kolejność wydruku pól na etykiecie: inicjały operatora, nr sterylizatora, nr wsadu, data sterylizacji, data ważności. Wielkość opakowania rol=750 szt. rol 12 12 Test do kontroli zgrzewarek rotacyjnych typu Havo. Sprawdzian zgrzewania do kontroli prawidłowości działania zgrzewarek rotacyjnych typu Havo szt 300 Pakiet nr 4 1 Test chemiczny emulacyjny TST do pary wodnej kl. VI, Wskaźnik emulacyjny, zintegrowany, klasa VI, 7 min 134 st.C / 20 min w 121st.C szt 800 Pakiet nr 5 1 Test do kontroli dezynfekcji termicznej Wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej, badający parametry: temperaturę 93 st.C i czas 10 min szt 3 600
 15. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: PS ZOZ WCM Opole, Opole
  Zadanie 1 – Testy do sterylizacji., Zadanie nr 2 – Testy do sterylizacji tlenkiem etylenu, Zadanie nr 3 - Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, Zadanie nr 4 –Papier krepowany do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
 16. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 A (formularz cenowy).
 17. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, zgodnie z opisem pakietów zawartym w załączniku nr 1 specyfikacji. 2. Opis części zamówienia a) dopuszcza się składanie ofert częściowych; gdzie część stanowi poszczególny pakiet od 1 do 26. W zakresie Pakietu nr 5, Pakietu nr 6, Pakietu nr 9, Pakietu nr 14, Pakietu nr 15, Pakietu nr 16, Pakietu nr 17, Pakietu nr 19, Pakietu nr 22, Pakietu nr 23 oraz Pakietu nr 24 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części/pozycje asortymentowe. b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonego w załączniku nr 1 dla danego pakietu zostaną odrzucone. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostaw
 18. Zakup i dostawa rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 19. zakup i dostawa materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę materiałów sterylizacyjnych zgodnie z wymogami
  opisanymi w załączniku nr 1 do siwz, podzielonego na 26 pakietów:
  1 - Test do kontroli zgrzewania opakowań papierowo-foliowych i włókninowo-foliowych
  2 - Przyrząd testowy procesu PCD
  3 - Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną
  4 - Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą/nadtlenkiem wodoru
  5 - Zestaw testowy/test do wykazywania pozostałości krwi na instrumentach
  6 - Test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick
  7 - Jednorazowe aplikatory
  8 - Testy biologiczne do sterylizacji parą wodną
  9 - Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmą
  10 - Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych
  11 - Metkownica i metki dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem plazmy
  12 - System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i przylepnych etykiet
  13 - Wkładki wysysające do kontenerów
  14 - Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych
  15 - Kaseta STERRAD 200
  16 - Opakowania papierowo-foliowe jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną
  17 - Opakowania do sterylizacji plazmowej
  18 - Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących
  19 - Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej
  20 - Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni DEKO
  21 - Segregator 3-ringowy A 5 z indeksem + 10 kolorowych kartek z naklejkami w paski
  22 - Metki do tac narzędziowych
  23 - Zestaw jednorazowych czyścików
  24 - Szczotki do czyszczenia
  25 - Tace narzędziowe
  26 - Wanny do dezynfekcji
 20. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
  Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
 21. DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 22. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Słubice
 23. Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Warszawa
 24. Dostawa wyrobów medycznych - 12 Części
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 25. zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala.
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 26. Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
 27. Dostawa opakowań do sterylizacji (parowej, tlenkiem etylenu) oraz wskaźników i testów do ww. sterylizacji
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 28. SUKCESYWNE DOSTAWY OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ ORAZ TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI I ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 29. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 30. DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa
 31. Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 32. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji, ksylenu, parafiny, kasetek histopatologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 33. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 34. Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 35. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Jarocin
 36. Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 37. Dostawa staplerów, błon i materiałów do rtg, pieluchomajtek, worków, wstrzykiwaczy i materiałów sterylizacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 38. Dostawa preparatów i materiałów do Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 39. przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
 40. dostawy materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 41. 26/16
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 42. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
 43. Dostawa środków dezynfekcyjnych, urządzeń do dezynfekcji, materiałów medycznych, błon ogólnodiagnostycznych i środków kontrastowych.
  Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żary
 44. dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 45. ZP/144/2015 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 46. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ARTYKUŁÓW EKG
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Mrozy
 47. Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni - III
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 48. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
 49. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 50. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 51. Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 52. Dostawa materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 53. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA I ANALIZATORÓW.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Lipsko
 54. Opakowania sterylizacyjne.PN 37/2016
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 55. Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie
  Zamawiający: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Świebodzin
 56. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 57. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 58. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kazimierza Wielka
 59. Dostawy nabojów gazowych do sterylizacji tlenkiem etylenu, testów chemicznych i biologicznych do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu oraz etykietek do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 60. Sukcesywna dostawa materiałów dla stomatologii ujętych w 28 pakietach
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o., Gdańsk
 61. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 5/PN/16.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 62. ZP/PN/2016/22- sterylizacja
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 63. Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 64. Dostawa materiałów sterylizacyjnych, sprzętu używanego przy sterylizacji oraz środków czystościowo- dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 65. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 66. ZAKUP SZCZEPIONEK, DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 67. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii II. ZPZ-14/02/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 68. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, sprzętu do stomii, rękawiczek medycznych oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-17)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 69. Dostawa materiałów do sterylizacji - wyczerpanie; USK/DZP/PN-25/2016
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 70. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 71. Dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 72. Dostawa testów chemicznych i biologicznych do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni, w tym do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 73. Dostawa materiałów medycznych do SPZOZ w Lublińcu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 74. SPZZOZ.NT.III.382-5/16 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Nowa Dęba
 75. dostawa materiałów do sterylizacji, rękawic jednorazowego użytku, systemu do pobierania krwi do apteki i magazynu w Olmedica w Olecku Sp z o o
  Zamawiający: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olecko
 76. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Prudnik
 77. D10.251.15.T.2016 Dostawa materiałow opatrunkowych i testów do sterylizacji
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 78. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 79. Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 80. dostawa środków dezynfekcyjnych, rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji, znak zp/5/2016
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 81. Dostawy wyrobów do sterylizacji
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 82. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, środków pielęgnacyjnych, narzędzi ostrych materiałów do kontroli procesów sterylizacji - znak sprawy Adm 3/2016.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, Gdańsk
 83. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą oraz utrzymanie techniczne sterylizatora do sterylizacji plazmowej.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 84. Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji i materiałów jednorazowego użytku
  Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 85. Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.
  Zamawiający: Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Dębno
 86. Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 87. Dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-24/2016)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 88. Dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatornii.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 89. DOSTAWA ODCZYNNIKI DLA POTRZEB BAKTERIOLOGII, ZAKŁADU PATOMORFOLOGII I STACJI DIALIZ SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 90. Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej; osprzęt stosowany w mikrochirurgii; protezy jąder; protezy żuchwowo-skroniowe
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 91. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 92. Dostawa materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 93. Dostawy testów diagnostycznych, podłóż diagnostycznych, krążków do badań mikrobiologicznych i odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 94. Dostawy materiałów dla potrzeb sterylizacji
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 95. Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni BZP/38/382-3/16
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 96. ZP/4/PN/16
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 97. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni. ZPZ-01/01/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 98. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wskaźników do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji, testów i opakowań do sterylizacji
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Katowice
 99. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 100. Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 101. Dostawy wyrobów do sterylizacji, wody oczyszczonej oraz wkładów workowych jednorazowego użytku do systemu do odsysania
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław

Inne osoby dla Kochanowski (127 osób):