Kogo reprezentuje osoba

Kołakowski Alfred Jan

w KRS

Alfred Jan Kołakowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alfred
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Kołakowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Brodnica (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapp Jerzy Stanisław, Czerwiński Kazimierz Zygfryd, Czyż Marian Leszek, Dembek Roman Stanisław, Godlewski Dariusz, Grapatyn Zdzisław, Głowacki Piotr Jerzy, Kiryluk Andrzej, Kośmicki Benedykt Jan, Kozłowska Jolanta, Romanowski Zbigniew Jan, Treder Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olwert Wojciech Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anzel Krzysztof Piotr, Kamiński Zbigniew Jan, Malinowski Pesta Grzegorz, Pawelec Żaneta Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łosiński Grzegorz Sławomierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapp Jerzy Stanisław, Czerwiński Kazimierz Zygfryd, Czyż Marian Leszek, Dembek Roman Stanisław, Godlewski Dariusz, Grapatyn Zdzisław, Głowacki Piotr Jerzy, Kiryluk Andrzej, Kośmicki Benedykt Jan, Kozłowska Jolanta, Romanowski Zbigniew Jan, Treder Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olwert Wojciech Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe, Brodnica − KRS 0000022916
 2. Fundacja Rozbudowy i Modernizacji Szpitala W Brodnicy Im. Św. Antoniego, Brodnica − KRS 0000010929
 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000063911
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000108691
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, Brodnica − KRS 0000182704
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, Brodnica − KRS 0000595183
 7. Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Brodnica − KRS 0000153913
 8. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000130814
 9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Brodnica − KRS 0000066342
 10. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Brodnica − KRS 0000208059
 11. Zespół Opieki Zdrowotnej, Brodnica − KRS 0000005223

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000139650
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O.., Rypin − KRS 0000150890
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000052019
 4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego W Toruniu, Toruń − KRS 0000011434
 5. Przyjazny Dom Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000405027
 6. Toruński Klub Piłkarski Elana S.A., Toruń − KRS 0000362109
 7. Toruńskie Wodociągi Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000014934
 8. Urbitor Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000325890
 9. Us.en.eko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000020042
 10. Wasiak S.A., Brodnica − KRS 0000012664

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Miejskiego: Pałac Anny Wazówny przy ul. Zamkowej 1 i siedziby Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Odbiorca zamawia a Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać ciepło do obiektów Odbiorcy tj przy ul. Zamkowej 1 - Pałac Anny Wazówny i przy ul. Kamionka 23 - siedziby Urzędu Miejskiego w Brodnicy,
  2. Dostarczanie ciepła na cele ogrzewania i wentylacji następuje w okresie sezonu grzewczego tj. od września do maja każdego roku. Dla przygotowania ciepłej wody i technologii dostawa ciepła jest całoroczna z przerwą na czas trwania remontu.
  3. Odbiorca reguluje następujące opłaty wynikające ze stawek i cen ustalonych w taryfie:
  a) roczne opłaty stałe za zamówioną moc cieplną (MW) i usługi przesyłowe (MW) pobierane w 12 ratach miesięcznych, płatne co miesiąc przez cały rok, na podstawie faktur wystawionych do ostatniego dnia bieżącego miesiąca; nie dotyczy to planowanej przerwy remontowej, podczas której Odbiorca płaci pełną opłatę za moc zamówioną i przesył, jak również braku dostawy zamówionej mocy spowodowanej stanem klęski żywiołowej (tj. katastrofy naturalnej lub awarii technicznej noszących znamiona klęski żywiołowej),
  b) opłaty zmienne za pobraną energię cieplną w okresie rozliczeniowym (GJ),
  c) opłatę za nośnik ciepła pobieraną w każdym miesiącu, w którym dostarczono nośnik w celu napełniania i uzupełniania jego ubytków w instalacjach odbiorczych.
  4. Zmiana aktualnych cen jednostkowych i stawek opłat zawartych w taryfie Sprzedawcy nie wymaga zmiany umowy. Nowa taryfa Sprzedawcy zostaje zatwierdzona i ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji. O każdorazowym wprowadzeniu zmienionej taryfy Sprzedawca powiadomi Odbiorcę.