Kogo reprezentuje osoba

Kołodziejczyk Alicja

w KRS

Alicja Kołodziejczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Nazwisko:Kołodziejczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Bielsko-biała (Śląskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogacz Gawłowska Adrianna, Eilmes Anita, Fabia Małgorzata, Gembala Andrzej, Hess Krzysztof Jan, Homel Lucyna, Jura Stanisław, Kalec Małgorzata, Kaniowska Martyniak Anna, Kozieł Tadeusz, Kryska Eliza, Kubica Katarzyna, Kubieniec Barbara, Malata Roman, Mleczko Beata, Odrobiński Ireneusz Mikołaj, Paleczny Bożena, Puzyrewska Urszula, Reczek Ewa, Satława Aleksandra, Szczur Jacek, Szczurek Katarzyna, Szlamka Tomasz, Wasilewska Knieć Edyta, Witek Andrzej, Wydra Jadwiga, Wysk Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arterie 1 Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000737930
 2. Arterie Polska 4.0 Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000717011
 3. Bank Spółdzielczy W Jeleśni, Jeleśnia − KRS 0000113749
 4. Bastion Consulting Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000221244
 5. Beskidzki Bank Spółdzielczy, Bielsko-biała − KRS 0000093686
 6. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 7. Btv Studio Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000246181
 8. Czechowicki Klub Karate Keiko W Czechowicach - Dziedzicach, Czechowice - Dziedzice − KRS 0000124642
 9. Drewex Sp. Z O.O., Chocznia − KRS 0000181750
 10. Europol Chemical Sp. Z O.O., Rudniki − KRS 0000313037
 11. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-białej, Bielsko-biała − KRS 0000116416
 12. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kozach, Kozy − KRS 0000193783
 13. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wadowicach, Wadowice − KRS 0000175665
 14. Huntersteps Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000584060
 15. Medikool Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Skoczów − KRS 0000478583
 16. Oddział Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.p. W Wadowicach, Wadowice − KRS 0000022059
 17. Pepe Sp. Z O.O., Chocznia − KRS 0000229208
 18. Pp Construction Sp. Z O.O., Chocznia − KRS 0000267739
 19. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., Katowice − KRS 0000137474
 20. Rejonowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Bielsku-białej, Bielsko-biała − KRS 0000340981
 21. Seven System Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000537134
 22. Stabibud 4.0 S.A., Zamość − KRS 0000719751
 23. Stowarzyszenie Kominy Polskie, Bielsko-biała − KRS 0000314868
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa, Warszawa − KRS 0000325475
 25. Stowarzyszenie Nasze Jaworze, Jaworze − KRS 0000206891
 26. System 7 Security Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000400835
 27. Śląsko-małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych, Pszczyna − KRS 0000241956

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Beldom Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000013254
 2. Beskidzka Izba Kapitałowa i Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. -, Bielsko-biała − KRS 0000020803
 3. Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Bielsko-biała − KRS 0000146148
 4. Ca Sport Broker Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000328081
 5. Carbostal-finanse Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000152165
 6. Concept Eliot Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000280937
 7. Drewex S.A., Kraków − KRS 0000276811
 8. Ehn S.A., Studzienice − KRS 0000107547
 9. Fsm Wytwórnia Wyrobów Różnych S.A., Bielsko-biała − KRS 0000083568
 10. Futsal Ekstraklasa Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000356170
 11. Iglotex Bielsko Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000143918
 12. Jeździecki Klub Sportowy Czanki, Międzyrzecze Górne − KRS 0000018866
 13. Kancelarie Doradcze Nieruchomości Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000190772
 14. Koncept Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000196059
 15. Lucky Media Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000345010
 16. Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner W Czechowicach-dziedzicach, Czechowice-dziedzice − KRS 0000342161
 17. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Bielsko-biała − KRS 0000131893
 18. Unia Market Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000467725
 19. Walcownia Rur Silesia S.A., Siemianowice Śląskie − KRS 0000276980

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2742079,04 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
  udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 742 079,04 PLN (słownie: dwa miliony siedemset
  czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć 04/100 PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
  zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek
  podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i
  przedkładany w postaci wniosku na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. 3. Całkowite uruchomienie kredytu
  nastąpi do 31.12.2016 r. 4. Przewidywany harmonogram spłat kredytu zawarty w SIWZ. 5. Dopuszcza się możliwość
  zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego
  indywidualnego wskaźnika spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający pisemnie
  poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku. 6. Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości
  określonej w ofercie, naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu
  na rachunek podstawowy gminy. 7. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej
  wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcy) kosztami nie
  pobranego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku. 9. Rok odsetkowy: równy 365 dni. 10. Odsetki płatne na koniec każdego kwartału, po otrzymaniu noty
  odsetkowej z banku do 15ego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. 11. Należy przyjąć, że każdy miesiąc
  odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni. 12. Datą płatności pierwszych odsetek będzie data końca pierwszego kwartału
  kalendarzowego następującego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 13. Możliwość wcześniejszych (przed
  ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy
  (banku) o tym fakcie. 14. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją
  wekslową. 15. Wyklucza się jako warunek Wykonawcy założenie rachunku bieżącego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000,00 złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000,00 złotych. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Kredyt udzielany będzie w PLN. 2) Całość kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 21.12.2015r. 3) Kredyt będzie wykorzystywany w transzach i terminach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Każda transza kredytu zostanie uruchomiona w postaci przelewu środków na rachunek bankowy Zamawiającego na podstawie dyspozycji przekazanej w formie faksu lub drogą elektroniczną. Maksymalny termin uruchomienia każdej transzy kredytu nie może być dłuższy niż dwa dni robocze, licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 4) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. 5) Spłata kapitału będzie realizowana zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych. 6) Spłata odsetek od kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu w złotych (PLN), wg zmiennej stopy procentowej ustalonej wg stawki WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M), wg notowań stawki obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy zwiększonej o stałą marżę. 7) Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględnić rok kalendarzowy równy 365 dni. 8) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.765.932,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.765.932,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na następujących warunkach:
  1) Udzielenie kredytu w kwocie 1.765.932,00 zł w trakcie 2015 r.
  2) Okres kredytowania 8 lat tj. do 31.12.2022 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi w ciągu 7 lat w okresie od 2016 r. do 31 grudnia 2022r.
  4) Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 31.03.2016 r.
  5) Spłata kapitału i odsetek kwartalna.
  6) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku.
  7) Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych ostatniego dnia każdego kwartału na podstawie zawiadomienia, przesyłanego przez bank do kredytobiorcy na 14 dni przed terminem spłaty.
  8) Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  9) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  10) Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny.
  11) W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
  12) W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  13) Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu i pobierana jest przy kolejnych transzach w stosunku do podjętej kwoty kredytu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Polanka Wielka, Polanka Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800.000,00 zł/słownie: osiemset tysięcy złotych, który będzie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową.
 5. Prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice oraz gminnych jednostek budżetowych, finansowanych z budżetu gminy Wilamowice w latach 2015-2018
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice oraz gminnych jednostek budżetowych, finansowanych z budżetu gminy Wilamowice w latach 2015-2018. Gminne jednostki budżetowe finansowane z budżetu gminy Wilamowice: - Urząd Gminy w Wilamowicach, - Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach, - Zespół Szkół w Dankowicach - Zespół Szkół w Wilamowicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - Gimnazjum w Pisarzowicach - Przedszkole w Pisarzowicach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach - Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach 3) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje w szczególności: - otwarcie i likwidację bieżących, pomocniczych i walutowych rachunków bankowych, - prowadzenie oprocentowanych bieżących, pomocniczych i walutowych rachunków bankowych, - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub i papierowych zleceń), - wypłatę (obsługa gotówkowa) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych osobom uprawnionym przekazanych Bankowi przez Urząd Gminy w Wilamowicach, - wypłatę (obsługa gotówkowa) świadczeń i zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom uprawnionym przekazanych Bankowi przez GOPS w Wilamowicach, - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, - przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych, - sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowych na rachunku, z wykazaniem salda rachunku, a także udostępnianie odbioru tych wyciągów wraz z załącznikami najpóźniej w następnym dniu roboczym, udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku, - wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, - automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów overnight, - możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych zgodnie z przepisami art. 48 ustawy o finansach publicznych, - krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, - obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej internetowej, - telefoniczne informowanie o saldzie i obrotach na rachunkach bankowych, - kwartalną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, - automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, - prowadzenie systemu płatności masowych, - możliwość zakładania lokat na dowolną ilość dni, po telefonicznym uzgodnieniu wielkości lokaty, terminu lokaty i wynegocjowanym oprocentowaniu potwierdzonym na piśmie.
 6. Udzielenie w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.700.000,00zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Gmina Siepraw, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.700.000,00zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na każde żądanie Zamawiającego we wskazanej przez niego wysokości i w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Siepraw - najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3.3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu nastąpi do dnia 31.12.2014r. 3.4. Nie przewiduje się prowizji od uruchomienia kredytu oraz innych prowizji i opłat. 3.5. Zamawiający przewiduje okres karencji w spłacie kapitału kredytu 13 miesięcy i następujący harmonogram spłat rat kredytu: Terminy spłaty rat kredytu Kwota spłaty kapitału w zł 31.12.2015r 5 700 000,00 1) Spłata odsetek będzie następowała w ratach kwartalnych do dnia ostatniego każdego miesiąca kończącego kwartał na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. 2) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku dla całego okresu kredytowania. 3) Stopa bazowa - WIBOR 1M dla złotowych depozytów jednomiesięcznych międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał poprzedzający kwartał za który naliczane są odsetki. 4) Przy naliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu , a liczbę dni w roku 365. 5) powyższy sposób naliczania odsetek dotyczy całego okresu kredytowania. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W/w sytuacji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 3.7. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.9. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 3.10 O przedterminowej spłacie kredytu i o zmianie terminu spłaty kredytu Kredytobiorca poinformuje w formie pisemnej Bank. 3.11. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 3.12. Walutą kredytu będzie złoty polski (PLN). 3.13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.14. Miejsce świadczenia usługi: Gmina Siepraw; Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30. 3.15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3.16. Dokumenty zawierające niezbędne informacje do oceny zdolności kredytowej dostępne na stronie www.siepraw.pl w zakładce BIP - Budżet i majątek
 7. Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej: 1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy, 2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej. 3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking) 4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych 5/ dokonywanie wypłat gotówkowych 6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom. 7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku bieżących, depozytowych i ZFŚS, 8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 9/ Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, kart wzorów podpisów, sporządzanie umów. 10/ System Identyfikacji Płatności Masowych 11/ System sorbnet 2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2013 roku: Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11 Prowadzenie rachunków pomocniczych szt. 35 Realizacja przelewów zewnętrznych szt. 14.000 Realizacja przelewów wewnętrznych szt. 2.000 Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt. 600 Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500 Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt. 12 Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
  Zamawiający: Gmina Polanka Wielka, Polanka Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.145.000,00 zł/słownie : jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy złotych, który będzie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.105.000,00 zł z przeznaczeniem na cele określone w art. 89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  w wysokości 1.105.000,00 zł
  z przeznaczeniem na cele określone w art. 89 ust.1
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Rajcza, Rajcza
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
  Kredyt zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr L/262/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku zostanie przeznaczony na:
  Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  Dane kredytu:
  - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy
  - okres spłaty 8 lat


  - spłata kredytu w 28 ratach kwartalnych:
  spłata rat od 2015 roku do 2021 roku

  wg ZAŁĄCZNIKA SPŁATY RAT KREDYTU

  - terminy spłaty rat w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał
  a ostatnia 28 rata do 30 grudnia 2021 roku.
  (w miesiącu grudniu do 30 dnia miesiąca)

  - terminy spłaty odsetek kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca
  (w miesiącu grudniu do 30 dnia miesiąca).

  - przeznaczenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  - wypłata kredytu w jednej transzy w dniu 04.09.2013 r.
  kwota 2 500 000,00 zł


  - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

  Uwaga:
  1.W umowie kredytowej oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych liczoną jako średnia notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o stałą w okresie kredytowania marżę banku.

  2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie
  prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu.

  3.Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu.

  4.Odsetki od kredytu będą naliczane od aktualnego zaangażowania kredytowego.

  5. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

  6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu ofertowym.

  7. Zamawiający wymaga, by udzielenie kredytu nie zostało powierzone podwykonawcom.

  SPOSÓB ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU:

  a) wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w pełnej wysokości w terminie do dwóch dni od daty podpisania umowy.
  b) Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 2 000.000 zł ( dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie mającego pokrycia w planowanych dochodach gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej, Czernichów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  2 000.000 zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie mającego pokrycia w planowanych dochodach gminy.

  2. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

  3. Uruchomienie kredytu nastąpi;
  W dzień po podpisaniu umowy, w wysokości do zapotrzebowań na środki, nie przekraczających kwoty 2 000.000,00 zł. (dwa miliony złotych)

  4. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 139 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej z karencją do 31.03.2016 roku.

  5. Spłata kredytu dokonywana będzie w 4 ratach rocznie przez okres 9 lat z tym, że spłata pierwszej raty do 31.03.2016 r.

  6. Harmonogram spłacanych rat kapitałowych będzie następujący w skali danego roku:

  2016 rok - łącznie 200.000,00 zł
  31.03.2016r. - 50.000,00 zł 30.06.2016r. 50.000,00 zł 30.09.2016r. -50.000,00 zł 31.12.2016r. -50.000,00 zł
  2017 rok- łącznie -200.000,00 zł
  31.03.2017r.- 50.000,00 zł 30.06.2017r- 50.000,00 zł 30.09.2017r.- 50.000,00 zł 31.12.2017r.- 50.000,00 zł
  2018 rok - łącznie 200.000,00 zł
  31.03.2018r. - 50.000,00 zł 30.06.2018r. 50.000,00 zł 30.09.2018r. - 50.000,00 zł 31.12.2018r. - 50.000,00 zł
  2019 rok- łącznie -200.000,00 zł
  31.03.2019r.- 50.000,00 zł 30.06.2019r- 50.000,00 zł 30.09.2019r.- 50.000,00 zł 31.12.2019r.- 50.000,00zł
  2020 rok - łącznie 200.000,00 zł
  31.03.2020r. - 50.000,00 zł 30.06.2020r. 50.000,00 zł 30.09.2020r. - 50.000,00 zł 31.12.2020r. - 50.000,00 zł
  2021 rok - łącznie 300.000,00 zł
  31.03.2021r. - 75.000,00 zł 30.06.2021r. 75.000,00 zł 30.09.2021r. - 75.000,00 zł 31.12.2021r. - 75.000,00 zł
  2022 rok - łącznie 300.000,00 zł
  31.03.2022r. - 75.000,00 zł 30.06.2022r. 75.000,00 zł 30.09.2022r. - 75.000,00 zł 31.12.2022r. - 75.000,00 zł
  2023 rok- łącznie -200.000,00 zł
  31.03.2023r.- 50.000,00 zł 30.06.2023r- 50.000,00 zł 30.09.2023r.- 50.000,00 zł 31.12.2023r.- 50.000,00zł
  2024 rok - łącznie 200.000,00 zł
  31.03.2024r. - 50.000,00 zł 30.06.2024r. 50.000,00 zł 30.09.2024r. - 50.000,00 zł 31.12.2024r. - 50.000,00 zł


  7. Spłata odsetek które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu będzie następować w terminach spłat rat zapłaconych, natomiast w latach 2014,2015 spłata w okresach kwartalnych 31.03.2014r.,30.06.2014r, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015r., 30.06.2015r.,30.09.2015, 31.12.2015 z tym, że pierwsza spłata raty odsetkowej od 31.03.2014 r.

  8. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia. Od niewykorzystanego kredytu a będącego do dyspozycji zamawiającego nie pobiera się żadnych odsetek, prowizji i innych opłat bankowych.

  9. Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek podstawowy Gminy.

  10. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  11. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku.

  12. Rok odsetkowy równy 365 dni.

  13. Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni.

  14. Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.

  15. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Milówka, Milówka
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł /słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 /.
  Kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a których spłaty przypadają na 2012 rok.

  Dane kredytu:
  - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy

  - okres spłaty 10 lat

  - spłata kredytu w 40 równych ratach kwartalnych po 10 000,00 złotych w terminach do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału, przy czym pierwsza rata do 31.03.2013 r. a ostatnia do 29.12.2022 r.

  - spłaty odsetek miesięcznie do 25 dnia miesiąca, za m/c
  poprzedni

  - przeznaczenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a których spłaty przypadają na 2012 rok

  - wypłata kredytu w jednej transzy:
  I transza do 15 października 2012 r.
  w wysokości 400 000,00 zł

  - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową


  Uwaga:
  W umowie kredytowej oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych liczoną jako średnia notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o stałą w okresie kredytowania marżę banku.
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.611.772 zł. z przeznaczeniem na cele określone w art. 89 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.611.772 zł.
  z przeznaczeniem na cele określone w art. 89 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 14. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tomice w roku 2011 - kwota 3.000.000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Tomice, Tomice
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tomice w wysokości 3.000.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2011.
  2. Okres kredytowania- do 31 grudnia 2018 r..
  3. Spłata kapitału - w okresach kwartalnych począwszy od I kwartału 2012 roku.
  4. Spłata odsetek - w okresach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2011 roku.
  5. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z nw. zasadami:
  - zmienna stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR 3M oraz ze stałej marży banku (marża banku stała przez okres obowiązywania umowy);
  - odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia.
  6. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
  8. Kredyt pobrany zostanie w całości w miesiącu wrześniu 2011 roku.
 15. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tomice w roku 2010 - kwota 3.400.000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Tomice, Tomice
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tomice w wysokości 3.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2010.
  2. Okres kredytowania- do 31 grudnia 2015 r..
  3. Spłata kapitału - w okresach kwartalnych począwszy od II kwartału 2011 roku.
  4. Spłata odsetek - w okresach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2010 roku.
  5. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z nw. zasadami:
  - zmienna stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR 3M oraz ze stałej marży banku (marża banku stała przez okres obowiązywania umowy);
  - odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia.
  6. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
  8. Kredyt pobrany zostanie w całości w miesiącu październiku 2010 roku.

Inne osoby dla Kołodziejczyk (747 osób):