Kogo reprezentuje osoba

Kołodziejczyk Henryk Marek

w KRS

Henryk Marek Kołodziejczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Kołodziejczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:20 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grodziski Stanisław, Kołodziejczyk Danuta, Kołodziejczyk Józef, Kołodziejczyk Krzysztof, Kołodziejczyk Sławomir, Maliszewski Bogdan, Niedziałkowska Helena, Niedziałkowski Bogdan Włodzimierz, Piotrowska Dorota, Sałuż Nina, Smołko Krzysztof Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowe Suponex Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000180797

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-techniczne Supon S.A., Straszyn − KRS 0000139398
 2. Spółdzielnia Nowator, Gdynia − KRS 0000122537

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. usługa konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi systemów oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów. 2. Zamawiający zastrzega, że planowana liczba konserwacji i napraw (konserwacja każdego systemu dwa razy w roku, łączny czas napraw 2000 roboczogodzin – 500/1500 Domy Studenckie / pozostałe obiekty) ma charakter szacunkowy i w związku z tym, ma prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, tj. planowanej liczby konserwacji i napraw.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5, 6 do SIWZ. 4.Dane dotyczące konserwacji i napraw zostały zawarte w formularzu cenowym. 5.Zamawiający przewiduje prawo opcji dla niniejszego zamówienia. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. 7.Wielkość zamówienia objętego prawem opcji: a) do 20% zamówienia podstawowego obejmującego konserwację oraz b) do 50% zamówienia podstawowego obejmującego naprawy awaryjne wraz z częściami zamiennymi.
 2. SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU, GASZENIA GAZOWEGO I KLAP DYMOWYCH – ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu * Systemów: 1) sygnalizacji pożaru, 2) gaszenia gazowego, 3) klap dymowych - eksploatowanych w ZUS Oddział w Gdańsku; * Przez „Serwis” lub „Czynności serwisowe” należy rozumieć wykonywanie: - stałego nadzoru eksploatacyjnego, - okresowych przeglądów konserwacyjnych. 2.2 Serwis ma na celu utrzymanie Systemów w stanie sprawności technicznej. 2.3 Przedmiot zamówienia obejmuje Serwis Systemów w następujących lokalizacjach: 1) Gdańsk ………………………………. Oddział przy ul. Chmielnej 27/33; 2) Gdańsk-Śródmieście . Inspektorat przy ul. Chlebnickiej 3/8; 3) Gdańsk-Wrzeszcz ………. Inspektorat przy ul. Tuwima 9; 4) Gdańsk-Wrzeszcz ………. Jednostka Organizacyjna przy: a) ……………………………………. ul. Marynarki Polskiej 146; b) ……………………………………. ul. Marynarki Polskiej 146A; 5) Gdynia ………………………………. Inspektorat przy ul. Władysława IV 24; 6) Kartuzy ……………………………. Inspektorat przy ul. Ceynowy 5; 7) Kwidzyn ……………………………. Inspektorat przy ul. Piłsudskiego 29A; 8) Malbork ……………………………. Inspektorat przy ul. Dworcowej 1B; 9) Pruszcz Gdański ………. Inspektorat przy ul. Wita Stwosza 7; 10)Sopot …………………………………. Inspektorat przy Al. Niepodległości 796; 11)Starogard Gdański …. Inspektorat przy ul. Piłsudskiego 4; 12)Sztum …………………………………. Inspektorat przy ul. Mickiewicza 34; 13)Tczew …………………………………. Inspektorat przy ul. Jagiellońskiej 55; 14)Wejherowo ………………………. Inspektorat przy ul. Sobieskiego 294. 2.4 Termin wykonania (wykonywania) zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
 3. Wykonanie remontów systemów sygnalizacji pożarowej w Ośrodkach Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie i Jastrzębiej Górze.
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów systemów sygnalizacji pożaru
  w Ośrodkach Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 20 i w Jastrzębiej Górze przy ul. Bałtyckiej 28.
 4. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
  Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w podziale na 2 etapy:
  1.1. ETAP I -
  a) prace przygotowawcze, okablowanie instalacji p.poż. w budynku WKW,
  b) montaż modułowej centrali alarmowej w budynku portierni,
  c) montaż urządzeń SSP w budynku WKW,
  d) zaprogramowanie i uruchomienie systemów w budynkach: WKW i portierni.
  1.2. ETAP II -
  a) prace przygotowawcze, okablowanie instalacji p.poż. w budynkach: głównym i willi Steffensa,
  b) montaż urządzeń SSP w budynkach: głównym i willi Steffensa,
  c) zaprogramowanie i uruchomienie systemów w budynkach: głównym, willi Steffensa i portierni.
 5. Konserwacja i przegląd urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przenośnych Izby Skarbowej w Gdańsku
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Gdańsku, Gdańsk
  1.Przedmiotem postępowania jest konserwacja i przegląd urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przenośnych Izby Skarbowej w Gdańsku.
  2.Konserwacja obejmuje urządzenia wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy, a także węże hydrantowe, które zostaną objęte próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze - w jednostkach skarbowych wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy.
  3. Konserwacja w obiektach wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy polegać będzie na:
  3.1. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej systemów sygnalizacji pożaru, w tym napraw tych systemów;
  3.2. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej systemów oddymiania klatek schodowych, w tym napraw tych systemów;
  3.3. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej gaśnic przenośnych w tym ich napraw, złomowania i wymiany;
  3.4. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej hydrantów, w tym ich napraw;
  3.5. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej oświetlenia awaryjno- ewakuacyjnego, w tym napraw tego oświetlenia;
  3.6. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej przeciwpożarowych wyłączników prądu, w tym napraw tych wyłączników;
  3.7. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej drzwi przeciwpożarowych, w tym ich napraw;
  3.8. przeglądzie technicznym i czynności konserwacyjnej samoczynnych urządzeń gaśniczych, w tym napraw tych urządzeń;
  3.9. próbie ciśnieniowej węży hydrantowych, we wskazanych w Załączniku nr 2
  do Umowy jednostkach skarbowych woj. pomorskiego.
  4. Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
  5. Wykaz obiektów Zamawiających wraz z urządzeniami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do Umowy
 6. Usługa konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynkach Politechniki Gdańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej. 2.Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww. systemów, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi systemów oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy.
 7. D10.251.19.D.2015 Obsługa serwisowa (utrzymanie w ruchu) elektronicznych urządzeń i systemów p.poż
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji systemu p-poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. a) Wykonywanie modernizacji, montaży i demontaży uszkodzonych w trakcie eksploatacji mechanizmów, urządzeń i systemów p-poż oraz wydawanie orzeczeń technicznych dla urządzeń b) Zapewnienie dostępności materiałów i części zamiennych dla urządzeń c) Zapoznawanie Zamawiającego ze sposobem prawidłowej obsługi i eksploatacji. d) Dokonywanie wpisów w paszportach technicznych urządzeń. e) Zapewnienie transportu Wykonawcy na uszkodzone urządzenia - do punktu serwisowego i z powrotem. f) Zapewnienie czasu reakcji na telefonicznie lub mailowo zgłoszoną awarię g) Pisemne informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem (miesięcznym) Działu Technicznego Zamawiającego o konieczności zaplanowania wymaganych modernizacji urządzeń h) Wymiana drobnych elementów eksploatacyjnych takich jak żarówki, bezpieczniki, szybki do przycisków, przyciski, styczniki, podkładki, uszczelki, śruby, nakrętki, wkręty do drewna i metalu, zawleczki, zatrzaski, zamki, rygle, klamki - w cenie oferty koszt materiałów oraz robocizna. i) Usunięcie awarii wymagających wymiany uszkodzonych elementów. W ramach przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy istnieje możliwość realizacji zakupów uszkodzonych elementów oraz niezbędnych do naprawy części. Zapotrzebowanie na zakupy musi być zaakceptowane przez Specjalistę ds. Ochrony p-poż. ze strony Zamawiającego a cena będzie weryfikowana oraz negocjowana z przedstawicielem Zamawiającego - Kierownika Działu Technicznego lub Dyrektora Technicznego. j) Rozliczenie kosztów części wynikających z awarii będzie się odbywało na podstawie osobnych procedur i będzie dotyczyło jedynie kosztów związanych z pokryciem wartości użytych do wymiany - uszkodzonych elementów instalacji (zgodnie z pkt. i) l) Usuwanie awarii niezależnie od przeprowadzonej konserwacji
 8. Przeglądy i naprawy (wynikające z przeglądów oraz awaryjne) urządzeń przeciwpożarowych tj. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz Urządzeń Oddymiających) w jednostkach/instytucjach wojskowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: kompleksy obsługiwane przez Grupę Zabezpieczenia Gdańsk, kompleksy obsługiwane przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino, kompleksy obsługiwane przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie. spr 134/KPW/INFR/2014
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy i naprawy (wynikające z przeglądów oraz awaryjne) urządzeń przeciwpożarowych tj. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz Urządzeń Oddymiających) w jednostkach/instytucjach wojskowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: kompleksy obsługiwane przez Grupę Zabezpieczenia Gdańsk, kompleksy obsługiwane przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino, kompleksy obsługiwane przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ 3. Wartość poniżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 9. SERWIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisu systemów sygnalizacji pożarowych, gaszenia gazowego i klap dymowych (zwanego dalej Serwisem) eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych ZUS Oddział w Gdańsku,
  tj. w:

  1.1 Inspektorat w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 294;

  1.2 Jednostka org. w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 146 i 146A;

  1.3 Inspektorat w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Piłsudskiego 4;

  1.4 Inspektorat w Gdyni, przy ul. Władysława IV 24;

  1.5 Inspektorat w Gdańsku Śródmieściu, przy ul. Chlebnickiej 3/8;

  1.6 Inspektorat w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Tuwima 9;

  1.7 Inspektorat w Malborku, przy ul. Dworcowej 1B;

  1.8 Inspektorat w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 34;

  1.9 Inspektorat w Kwidzynie, przy ul. Piłsudskiego 29A;

  1.10 Inspektorat w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wita Stwosza 7;

  1.11 Inspektorat w Kartuzach, przy ul. Ceynowy 5;

  1.12 Oddział w Gdańsku, przy ul. Chmielnej 27/33.

  2. Przez Serwis należy rozumieć wykonywanie:

  2.1 stałego nadzoru eksploatacyjnego systemów, w celu utrzymania ich w stanie sprawności technicznej;

  2.2 okresowych przeglądów konserwacyjnych.
 10. Usługa wykonywania konserwacji i serwisu systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego, I część - konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu gaszenia gazem (SGG) oraz drzwi p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego; II część - konserwacja i serwis systemu alarmu pożaru (SAP), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu gaszenia aerozolem (SGA) oraz drzwi p.poż w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 63.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi konserwacji, serwisu systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego, według części: I część - konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu gaszenia gazem (SGG) oraz drzwi p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego; II część - konserwacja i serwis systemu alarmu pożaru (SAP), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu gaszenia aerozolem (SGA) oraz drzwi p.poż. w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 63. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - odpowiedni dla cz. I i II. Wykaz systemów bezpieczeństwa pożarowego zawiera załącznik nr 1a do SIWZ - odpowiedni dla cz. I i II.
 11. Serwis i konserwacja Systemu Alarmu Pożaru (SAP), Systemu klap pożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej oraz drzwi przeciwpożarowych w budynku Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie serwisu i konserwacji Systemu Alarmu Pożaru (SAP), Systemu klap pożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej oraz drzwi przeciwpożarowych w budynku Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63.
 12. Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynkach Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww. systemów, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi systemów oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego
  funkcjonowania systemów
 13. PN-78/41/2013/Serwerownia-Urządzenia
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
  Zadanie nr 1
  1) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (600 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych oraz częściowo po elewacji, a także w podstropiu ciągów piwnicznych budynku A i łącznika E szpitala pomiędzy serwerownią główną, a zapasową - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
  2) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (500 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych oraz częściowo po elewacji, a także w podstropiu ciągów piwnicznych budynku C i budynku hotelu przy ul. Majewskich 24, pomiędzy Punktem Przyjęć SOR, a portiernią hotelu - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
  3) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (230 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych oraz częściowo po elewacji, a także w podstropiu ciągów piwnicznych budynku D, łącznika E i budynku Zakładu Patologii (kotłownia), pomiędzy pomieszczeniem serwerowni głównej, a pomieszczeniem Centrali Elektrycznej w budynku Zakładu Patologii - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
  4) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (300 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych oraz częściowo po elewacji, a także w podstropiu ciągów piwnicznych budynku A, łącznika E i budynku Zakładu Onkologii, pomiędzy pomieszczeniem serwerowni głównej, w przedsionkiem budynku Zakładu Onkologii - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ .
  5) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (60 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych, pomiędzy pomieszczeniem serwerowni zapasowej, a przedsionkiem budynku Pracowni Ortopedycznej - zgodnie ze szkicem sytuacyjnym w wytycznych do projektu technicznego.
  6) układanie i przeciąganie kabla światłowodowego (250 mb.) w studzienkach telekomunikacyjnych, pomiędzy pomieszczeniem serwerowni zapasowej, a przedsionkiem budynku Działu technicznego (barak) - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
  7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat położonej instalacji światłowodowej)
  Słownik CPV: 32.52.00.00-4
  Zadanie nr 2
  1) Dostawa, montaż fabrycznie nowych i uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji (4) czterech UPS-ów dla serwerowni głównej i serwerowni zapasowej - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
  2) wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat zainstalowania UPS-ów)
  Słownik CPV: 34.40.00.00-0
  Zadanie nr 3
  Dostawa, montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów z instalacjami wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji protokołem końcowym po 7 dniach eksploatacji - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ:
  1) Serwerownia główna - 2 szt. - klimatyzator podstropowy z inwertorem, zasilany (przed UPS-em) 1 fazowo o mocy 14 kW .
  2) Serwerownia zapasowa - 2 szt. - klimatyzator podstropowy z inwertorem, zasilany (przed UPS-em) 1 fazowo o mocy 8 kW Wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat zamontowanych klimatyzatorów wraz z instalacja)
  3) wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat zainstalowanych klimatyzatorów)
  Słownik CPV: 45.33.00.00-9; 42.50.00.00-1
  Zadanie 4
  Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu gaszenia pożaru gazem lub równoważnym systemem tj. np. aerozolem wraz z automatyką oraz systemu wczesnego wykrywania pożaru dla serwerowi głównej i zapasowej - 2 kpl.
  1) Dane dla serwerowi głównej:
  - powierzchnia użytkowa - 33,90 m2
  - kubatura - 88,14 m3
  2) Dane dla serwerowi zapasowej:
  - powierzchnia użytkowa - 7,64 m2
  - kubatura - 21,50 m3
  zgodnie ze szkicem sytuacyjnym w wytycznych do projektu technicznego:
  3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat zainstalowanych systemów gaszenia i wykrywania pożaru).
  Słownik CPV: 35.00.00.00-4
  Zadanie 5 - zadanie wyłaczone z przetargu

  Zadanie 6
  1. Dostawa i montaż drzwi stalowych o odporności ogniowej EI60 z ościeżnicami, okuciami i zamkami (dwa zamki), drzwi w kolorze szarym - zgodnie Załącznikiem nr 6 do SIWZ:
  1) dla serwerowni głównej - 1 kpl. - 900x2100 /prawe/
  1 kpl. - 700x1750 /lewe/
  2) dla serwerowni zapasowej - 1 kpl. - 900x2000 /lewe/
  Słownik CPV: 35.00.00.00-4
  Zadanie 7
  Dostawa i montaż kurtyny przeciwpożarowej EI60 z systemem ręcznego otwierania - osłaniająca okno o wym. 2360 x 1780 - dla serwerowi głównej - 1 kpl. - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
  Słownik CPV: 35.00.00.00-4

  Zadanie nr 8
  Zakup i dostawa zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ:
  1) wykładziny prądowprzewodzącej, homogenicznej - 60 m2
  2) kleju przewodzącego prąd, do wykładziny jw. - 25 kg.
  3) taśmy miedzianej - 50 mb.
 14. Wykonania serwisu i konserwacji Systemów Alarmu (SAP), Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ) w budynkach Domu Studenckiego Nr 5 Gdańsk ul. Polanki 64 i Wydziału Zarządzania Sopot ul. Armii Krajowej 101 - zamówienie uzupełniające do postępowania A120-211-41/11/MB
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie serwisu i konserwacji Systemów Alarmu (SAP), Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ) w budynkach Domu Studenckiego Nr 5 Gdańsk ul. Polanki 64 i Wydziału Zarządzania Sopot ul. Armii Krajowej 101.
 15. utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów p-poż w PCT
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów p-poż w obiektach Zamawiającego znajdujących się przy ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  a) wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i systemów p-poż oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania,
  b) wykonywanie modernizacji, montaży i demontaży uszkodzonych w trakcie eksploatacji urządzeń i systemów p-poż oraz wydawanie dla nich orzeczeń technicznych,
  c) wykonywanie napraw oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów p-poż,
  d) wymiana drobnych elementów eksploatacyjnych takich jak żarówki, bezpieczniki, szybki do przycisków, przyciski, styczniki, podkładki, uszczelki, śruby, nakrętki, wkręty do drewna i metalu, zawleczki, zatrzaski, zamki, rygle, klamki .

  Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa pakiety.
  Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50610000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
 16. Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynkach Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej. Przedmiot umowy
  obejmuje wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww. systemów, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi systemów oraz
  wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów
 17. Serwis i konserwacja systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) i systemu zapobiegania zadymieniu (SZZ) zamontowanych w budynku Domu Studenckiego nr 6 i laboratorium Katedry Biotechnologii, Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 20.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Systemy p.poż (SAP, DSO, SZZ) wymagają stałego monitoringu i zabezpieczenia w postaci wykonywania serwisu i konserwacji.
 18. Roboty budowlane obejmujące modernizację systemu ostrzegania przeciwpożarowego w budynku Zakładu Fizyki Morza i Zakładu Dynamiki Morza IO PAN
  Zamawiający: Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację systemu ostrzegania przeciwpożarowego w budynku Zakładu Fizyki Morza i Zakładu Dynamiki Morza IO PAN - zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla Zamawiającego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
  2. CPV: 50245000-4 31625200-5 systemy przeciwpożarowe, 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego, 45312100-8 - instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach, 45314300-4 - instalowania infrastruktury okablowania, 45442100-8 - roboty malarskie, 45442000-7 - nakładanie powierzchni kryjących, 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego.
  3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy:
  a) wykonanie projektu modernizacji systemu ostrzegania ppoż. w budynku Zakładu Fizyki Morza i Zakładu Dynamiki Morza IO PAN, w tym projektu instalacji sygnalizacji ppoż. oraz projektu powykonawczego.
  b) demontaż instalacji sygnalizacji pożaru Telsap3.
  c) kasacja izotopowych czujek dymu oraz pozostałych elementów istniejącego systemu ppoż.
  d) rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru System Polon-Alfa 4900.
  e) zakupy materiałowe.
  4. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Rozmieszczenie czujek w budynkach określają rysunki, stanowiące załączniki nr 11A - 11D do SIWZ.
  5. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, a na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane urządzenia firmowe - gwarancja nie krótsza niż według wskazań producentów. Zamawiający wymaga, aby montaż urządzeń firmowych nie skutkował utratą ich gwarancji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poszczególne gwarancje producentów
 19. Konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania, systemu zapobiegania zadymianiu, systemu detekcji tlenku węgla w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1. Zakres usług obejmuje konserwację i serwis Systemów Alarmu Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemów Zapobiegania Zadymianiu i Systemu Detekcji Tlenku Węgla oraz utrzymywanie prawidłowej pracy zleconych do konserwacji w/w systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością . Przeglądy bieżące i konserwacje powinny być przeprowadzane co najmniej raz na kwartał. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie. Koszty wymiany niesprawnych części, (nie będących na gwarancji ) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert Wykonawcy sporządzonych w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający montaż, na podstawie odrębnych zleceń. Koszty robocizny należy ująć w cenie serwisu i konserwacji. Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi w/w systemów. 2. Specyfikacja zakresu czynności serwisu i konserwacji została opisana szczegółowo w załączniku nr 10 do SIWZ. 3. Wykaz systemów i urządzeń wraz z adresami obiektów UG zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca musi zastosować się do wytycznych, które będą wymagane po podpisaniu umowy przez Dział Inwestycji i Rozwoju, zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnych w obiektach UG. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zgłoszenie do przeprowadzenia wizji lokalnej winno być przedstawione w formie pisemnej. Osoba do kontaktu wskazana została w rozdz. VI pkt 1 i 2. 6. Czas reakcji, jaki wymaga Zamawiający, od momentu zgłoszenia o awarii do podjęcia czynności naprawczych - do 2 godzin. 7. Część systemów jest na gwarancji. 8. Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami. Szczegółowe dane dotyczące w/w systemów zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa..
 20. Przegląd i konserwacja instalacji i systemu ppoż w kompleksach wojskowych administrowanych przez Wojskowe Administracje Koszar
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Przegląd i konserwacja instalacji i systemu ppoż w kompleksach wojskowych administrowanych przez Wojskowe Administracje Koszar