Kogo reprezentuje osoba

Kołodziejczyk Wit

w KRS

Wit Kołodziejczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wit
Nazwisko:Kołodziejczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1938 r., wiek 80 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:22 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aksiucik Maria, Borowska Danuta, Chodynicki Stanisław, Cudna Ludmiła, Czuż Hanna Teresa, Dąbrowski Ignacy, Goszczyński Jerzy, Hrynkiewicz Zdzisław, Jaworski Stefan, Kaliciński Andrzej, Kazanowska Chwiłowicz Wanda Alicja, Kinalski Maciej, Klimowicz Michał, Kobylec Edward, Kowal Edmund, Kowalczuk Sylwia, Makarowski Tadeusz, Nowak Waldemar Stanisław, Pancewicz Sławomir Andrzej, Róg Elżbieta Grażyna, Róg Marek Andrzej, Sierko Stanisław, Święc Mariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukomska Kajewska Ludwika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej W Białymstoku, Białystok − KRS 0000314049
 2. Apteka Przy Swobodnej Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000684062
 3. Fundacja Nowa Wola, Nowa Wola − KRS 0000560062
 4. Fundacja Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku, Białystok − KRS 0000023408
 5. Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap, Białystok − KRS 0000064958
 6. Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Choroszcz − KRS 0000210081
 7. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Gdańsk − KRS 0000033162
 8. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Wrocław − KRS 0000033611
 9. Polskie Towarzystwo Kardio-diabetologiczne, Poznań − KRS 0000199509
 10. Polskie Towarzystwo Patologów, Kraków − KRS 0000106972
 11. Prokop - Spółka Partnerska Lekarzy, Białystok − KRS 0000171759
 12. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 171 W Białymstoku, Białystok − KRS 0000094369
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Diabetologii i Endokrynologii, Białystok − KRS 0000176416

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Diabet-med Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000402270
 2. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo − KRS 0000328837
 3. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000079452
 4. Koszykarski Klub Sportowy Branicki Białystok, Białystok − KRS 0000166789
 5. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego W Białymstoku, Białystok − KRS 0000109065
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bacieczki, Białystok − KRS 0000097642
 7. Życie W Zdrowiu, Białystok − KRS 0000019971

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby badań kierowców (sprawa nr 3/ZP/SZ/14)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby medycyny pracy na terenie miasta Białegostoku na potrzeby badań kierowców. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane jest w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Badanie przeprowadzanie jest zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151). Po przeprowadzeniu badania zostanie wydane orzeczenie psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Przewidywana ilość usług: do 300. Zamawiający zastrzega możliwość zlecania Wykonawcy wykonywania mniejszej ilości badań, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pracownia psychologiczna powinna być czynna co najmniej od poniedziałku do piątku co najmniej od 9.00 do 14.00
 2. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku na terenie miasta Białegostoku i Łomży.
  Zamawiający: Izba Celna w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Izbie Celnej w Białymstoku i podległych Urzędach/Oddziałach na terenie miasta Białegostoku i Łomży.

  Usługi medyczne będą obejmowały przeprowadzanie badań profilaktycznych tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych:
  a) funkcjonariusze celni - zgodnie z:
  - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych (DZ. U. z 2009r. Nr 181 poz. 1412),
  - art. 229 § 1- 7 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
  - ustawą o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 ze zm)

  b) pracownicy cywilni (pracownicy obsługi, służby cywilnej) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 229 Kodeksu pracy oraz zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.).
 3. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy (sprawa nr 49/ZP/ZOZ/13)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług medycznych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przewidywana ilość usług do 3 217. Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań MEDYCYNA PRACY: 1. RTG klatki piersiowej a-p 500 szt.; 2. Audiogram 100 szt.; Konsultacje specjalistyczne: 3. psychologiczne 25 szt.; 4. psychiatryczne 10 szt.; 5. okulistyczne 800 szt.; 6. laryngologiczne 500 szt.; 7. kardiologiczne 5 szt.; 8. ortopedyczne 5 szt.; 9. neurologiczne 300 szt.; ORZECZNICTWO: 10. USG jamy brzusznej 5 szt.; 11. Echo serca 2 szt.; 12. RTG klatki piersiowej a-p 125 szt.; 13. Audiogram 20 szt.; Konsultacje specjalistyczne: 14. psychologiczne 5 szt.; 15. psychiatryczne 160 szt.; 16. okulistyczne 160 szt.; 17. laryngologiczne 160 szt.; 18. kardiologiczne 10 szt.; 19. ortopedyczne 100 szt.; 20. neurologiczne 170 szt.; 21. dermatologiczne 5 szt.; 22. ginekologiczne 50 szt.; Zamawiający zastrzega możliwość zlecania Wykonawcy wykonywania mniejszej ilości badań lekarskich, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Świadczenia usług medycznych będą wykonywane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa m. in. : - Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U., poz. 53), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U., poz. 52), - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217) - Wykonywanie i dokumentowanie badań będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m.in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań , konsultacji z innymi lekarzami . Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu . Orzecznictwo dotyczy świadczenia usług medycznych na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej PoOSG. Bezpośrednim celem konsultacji lekarzy specjalistów i badań wykonywanych w ramach orzecznictwa jest dostarczenie Zamawiającemu informacji wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne.
 4. Przetarg nieograniczony na świadczenie opieki medycznej dla cudzoziemców na potrzeby strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia (sprawa nr 36/ZP/ZOZ/13)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Część I - Usługi medyczne Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług opieki medycznej na terenie miasta Białegostoku służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia cudzoziemców, tj. wykonywanie badań lekarskich i konsultacji oraz badań RTG osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i areszcie w celu wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Przewidywana ilość usług ok. 742. Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań: 1.USG jamy brzusznej - 15; 2.Gastroskopia - 5; 3.Echo serca - 5; 4.RTG klatki piersiowej a-p - 450; 5.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - 10; 6.RTG kręgosłupa szyjnego - 10; 7.RTG zatok - 10; 8.CT (głowa, klatka piersiowa, brzuch) - 10; 9.RTG kości długich - 5; 10.RTG przeglądowe jamy brzusznej - 10; 11.RTG czaszki - 10; 12.Spirometria - 5; 13.Próba wysiłkowa - 5; 14.EKG (Holter) - 2; 15.Określenie wieku kostnego - 20; 16.Konsultacje specjalistyczne*: a) badania psychiatryczne - 20; b) ortopedyczne - 20; c) chirurgiczne - 30; d) pediatryczne - 30; e) ginekologiczne - 10; f) neurologiczne - 30; g) inne specjalistyczne badania lekarskie (na podstawie skierowania lekarza) - 30. *Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m. in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań, konsultacji z innymi lekarzami. Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca. Część II - Usługi stomatologiczne Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług opieki medycznej na terenie miasta Białegostoku służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia cudzoziemców, tj. wykonywanie usług stomatologicznych osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i areszcie w celu wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. Przewidywana ilość usług ok.150. Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań: 1.Przegląd stomatologiczny jamy ustnej - 24; 2.RTG zęba - 12; 3.Ekstrakcja zęba - 30; 4.Leczenie zgorzeli zęba - 20; 5.Leczenie zęba: a) leczenie kanałowe tylko po uzgodnieniu z kierującym - 10; b) wypełnienie amalgamatem - 20; c) wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym - 15; d) wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym tylko po uzgodnieniu z kierującym - 5; e) leczenie przyzębia tylko po uzgodnieniu z kierującym - 10; f) leczenie metodą chirurgiczną tylko po uzgodnieniu z kierującym w uzasadnionych przypadkach - 4
 5. Świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w oparciu o wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa (w oparciu o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm.), 2.Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi zdrowotne świadczone dla firm-CPV 85.14.70.00-1. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych uwzględniających zagrożenia związane z: a)obsługą monitorów ekranowych w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę, b)wykonywaniem wizytacji terenowych w zakładach beneficjentów, gospodarstwach rolników, przeglądami pól i lasów, innymi zadaniami w terenie, c)prowadzeniem pojazdów służbowych, d)wykonywaniem pracy umysłowej w pozycji siedzącej; 2)zapewnienie udziału lekarza w Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w art. 237 12 Kodeksu pracy, 3)przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego, 4.Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 5.Warunki wykonania zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić badanie lekarskie na podstawie imiennego skierowania na badanie wystawionego przez Zamawiającego - Podlaski Oddział Regionalny ARiMR w Łomży. 2)Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego każdemu pracownikowi Zamawiającego po zakończeniu badań. 3)Jeśli badanie okulistyczne w ramach badań profilaktycznych wykaże potrzebę używania okularów korekcyjnych do pracy z komputerem, to lekarz medycyny pracy stwierdzi potrzebę ich stosowania przez pracownika zatrudnionego przy obsłudze monitora ekranowego następującym zapisem w zaświadczeniu lekarskim konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym. 4)Gdy kolejne badania okresowe: a)wyznaczone terminem z ostatnich badań, b)spowodowane pogorszeniem się wzroku (stwierdzone badaniem okresowym tylko w zakresie konsultacji okulistycznej), wykażą potrzebę zmiany okularów korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym, to oprócz w/w zapisu na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy musi być umieszczony dodatkowo zapis konieczna zmiana szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym. 5)W przypadku, gdy pracownik nie miał w zaświadczeniu lekarskim zalecenia pracy w szkłach korekcyjnych, a w okresie ważności jego badań pojawia się konieczność przeprowadzenia konsultacji okulistycznej spowodowanej pogorszeniem wzroku, pracodawca skieruje pracownika na badanie okresowe tylko w zakresie konsultacji okulistycznej. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do wystawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego, w którym stwierdzi ewentualnie potrzebę używania okularów korekcyjnych zapisem konieczne używanie szkieł korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym. 6)Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu i dostarczanie jej do 5-tego dnia miesiąca następnego. Płatność będzie dokonywana z dołu za usługi faktycznie wykonane w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do każdej faktury wykaz ilościowo-wartościowy badań zrealizowanych w danym miesiącu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru Umowy (Załącznik nr 6 do Specyfikacji)
 6. USŁUGA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO WZW typu B POLICJANTOM woj. PODLASKIEGO
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szczepień ochronnych przeciwko WZW typu
  B policjantom woj. podlaskiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby WZW typ B:
  funkcjonariuszom Policji garnizonu podlaskiego. Usługa będzie polegała na zakupie szczepionek, przeprowadzeniu kwalifikacyjnego badania lekarskiego i
  wykonaniu iniekcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości szczepień maksymalnie o 25 %, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułużadne
  roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Szczepienia odbywać się będą w schemacie trzydawkowym: 0-1-6 w terminie od 01.09.2013r - 31.05.2014r.
  Wykonawca zapewni przynajmniej jeden punkt szczepień, w którym zrealizuje przedmiot umowy (dotyczy zadań 2-13). Szczepienia ochronne przeciwko WZW
  typu B należy wykonywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
  warunków udzielanieświadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 81, poz. 484). Punkt szczepień dla zadania nr 1 zapewni Zamawiający. Wykonawca zapewni
  wykwalifikowaną obsługę lekarską i pielęgniarską, niezbędną do realizacji przedmiotu umowy. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje
  wyłącznie materiałów medycznych zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu medycznego na terenie Polski. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić
  dokumentację przeprowadzonych szczepień oraz potwierdzić fakt zaszczepienia funkcjonariuszy wpisem do książeczek szczepień. Funkcjonariusze
  stawiający się na szczepienia będą posiadali książeczki szczepień Wykonawca wykona szczepienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  prawa. Szacunkowa wartość zamówienia: 65.624,00 zł netto. Ilość usług dla poszczególnych zadań częściowych: Zadanie nr 1 KWP/OPP/SPAP/KMP
  Białystok - 807 Zadanie nr 2 KPP Augustów - 58 Zadanie nr 3 KPP Bielsk Podlaski - 60 Zadanie nr 4 KPP Grajewo - 30 Zadanie nr 5 KPP Hajnówka - 48
  Zadanie nr 6 KPP Kolno - 48 Zadanie nr 7 KMP Łomża - 117 Zadanie nr 8 KPP Mońki - 15 Zadanie nr 9 KPP Sejny - 36 Zadanie nr 10 KPP Siemiatycze -120
  Zadanie nr 11 KPP Sokółka -122 Zadanie nr 12 KMP Suwałki -123 Zadanie nr 13 KPP Zambrów -57
 7. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku na terenie miasta Białystok
  Zamawiający: Izba Celna w Białymstoku, Białystok
  Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku na terenie miasta Białystok
 8. Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu Wydalenia (sprawa nr 35/ZP/ZOZ/12)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Część I - Usługi medyczne Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług medycznych na terenie miasta Białystok dla cudzoziemców (osób dorosłych i dzieci), w tym osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w celu Wydalenia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a stanowiącym załącznik do SIWZ. Część II - Usługi stomatologiczne Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług stomatologicznych na terenie miasta Białystok dla cudzoziemców (osób dorosłych i dzieci), w tym osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w celu Wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b stanowiącym załącznik do SIWZ
 9. Przetarg nieograniczony na świadczenia usług medycznych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy (sprawa nr 32/ZP/ZOZ/12).
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przewidywana ilość usług do 3 483,
  USŁUGI MEDYCZNE - dotyczy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych POSG ( na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy )
  Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań
  L.p. Rodzaj badania ILOŚCI BADAŃ (SZT.) Kod CPV
  MEDYCYNA PRACY ORZECZNICTWO *
  1 USG jamy brzusznej 0 8 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  2 Gastroskopia 0 8 85121000-3 - usługi medyczne
  3 Echo serca 0 8 85121231-1
  usługi kardiologiczne
  4 RTG klatki piersiowej 730 100 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  5 RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego 0 10 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  6 RTG kręgosłupa szyjnego 2 8 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  7 Audiogram 100 20 85140000-2
  różne usługi w dziedzinie zdrowia
  8 Spirometria 0 5 85120000-6
  usługi medyczne i podobne
  9 EKG (HOLTER) 0 2 85121231-1
  usługi kardiologiczne
  10 Próba wysiłkowa 0 2 85121231-1
  usługi kardiologiczne
  11 Konsultacje specjalistyczne
  psychologiczne 25 5 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne
  psychiatryczne 0 50 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne
  okulistyczne 600 70 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  laryngologiczne 600 70 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  chirurgiczne 0 10 85121300-6
  Specjalistyczne usługi chirurgiczne
  kardiologiczne 5 10 85121231-1
  usługi kardiologiczne
  ortopedyczne 10 100 85121283-0
  Usługi ortopedyczne
  neurologiczne 400 100 85121200-5
  specjalistyczne usługi medyczne
  dermatologiczne 0 10 85121282-3
  Usługi dermatologiczne
  ginekologiczne 0 15 85121210-8
  usługi ginekologiczne lub położnicze
  badanie na olśnienie 0 400 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne


  Świadczenia usług medycznych będą wykonywane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa m. in. :
  - Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U., poz. 53),
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U., poz. 52),
  - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
  - Wykonywanie i dokumentowanie badań będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.01.2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15, z późn. zm).
  Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m.in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań , konsultacji z innymi lekarzami .


  Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca .


  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .


  * Orzecznictwo dotyczy świadczenia usług medycznych na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej POSG. Bezpośrednim celem konsultacji lekarzy specjalistów i badań wykonywanych w ramach orzecznictwa jest dostarczenie Zamawiającemu informacji wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne.
 10. Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych w okresie 2012 - 2015 roku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Białystok
  Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt.1 i 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 40 ust. 5, art. 53l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zmianami), § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. nr 142, poz. 1160), art. 11 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721).
 11. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług zdrowotnych na potrzeby strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia (sprawa nr 30/ZP/ZOZ/11)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Część I Przedmiotem postępowania jest wykonywanie badań lekarskich i konsultacji oraz badań RTG osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i areszcie w celu wydalenia. Przewidywana ilość usług ok. 880. Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań: 1. USG jamy brzusznej-15. 2. Gastroskopia -15. 3. Echo serca-15. 4. RTG klatki piersiowej a-p-450. 5. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego-10. 6. RTG zatok-15. 7. RTG kręgosłupa szyjnego-10. 8 . CT (głowa, klatka piersiowa, brzuch)-10. 9. RTG kości długich-10. 10. RTG przeglądowe jamy brzusznej-10. 11. RTG czaszki-15. 12. Spirometria-10. 13. EKG (Holter)-10. 14. Próba wysiłkowa-10. 15. Konsultacje specjalistyczne*: a) badania psychologiczne-10, b) badania psychiatryczne-20, c) badanie ortopedyczne-35, d) chirurgiczne-50, e) pediatryczne-100, f) ginekologiczne-40. g) neurologiczne-10, h) inne specjalistyczne badania lekarskie na podstawie skierowania lekarza-10 * Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m. in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań, konsultacji z innymi lekarzami. Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca Część II Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług stomatologicznych osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i areszcie w celu wydalenia. Przewidywana ilość usług ok. 100. Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań:1. Przegląd stomatologiczny jamy ustnej-24. 2. RTG zęba-12. 3. Ekstrakcja zęba-20. 4. Leczenie zęba: a) leczenie kanałowe tylko po uzgodnieniu z kierującym-4, b) wypełnienie amalgamatem-15, c) wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym-14, d) wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym tylko po uzgodnieniu z kierującym-5, e) leczenie przyzębia tylko po uzgodnieniu z kierującym-3, f) leczenie metodą chirurgiczną tylko po uzgodnieniu z kierującym w uzasadnionych przypadkach-3
 12. Przetarg nieograniczony na świadczenia usług zdrowotnych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy (sprawa nr 16/ZP/ZOZ/11)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przewidywana ilość usług ok. 3 000, Kod CPV - 85121000-3 - usługi medyczne
  USŁUGI MEDYCZNE - dotyczy funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i kandydatów do służby w POSG ( na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy )
  Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań
  Medycyna pracy
  Cytologia 2,
  USG jamy brzusznej 2,
  Gastroskopia 2,
  Echo serca 2,
  RTG klatki piersiowej a-p 730,
  RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego 2,
  RTG zatok 2,
  RTG kręgosłupa szyjnego 2,
  Konsultacje specjalistyczne:
  okulistyczne 590,
  laryngologiczne 530,
  neurologiczne 530,
  ginekologiczne 5,


  Orzecznictwo
  Cytologia 8,
  USG jamy brzusznej 8,
  Gastroskopia 8,
  Echo serca 8,
  RTG klatki piersiowej a-p 70,
  RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego 8,
  RTG zatok 8,
  RTG kręgosłupa szyjnego 8,
  Audiogram 20,
  Spirometria 10,
  EKG 10,
  EKG (HOLTER) 10,
  Próba wysiłkowa 10,
  Konsultacje specjalistyczne :
  badania psychologiczne 10,
  badania psychiatryczne 40,
  okulistyczne 70,
  laryngologiczne 70,
  chirurgiczne 40,
  kardiologiczne 40,
  ortopedyczne 40,
  neurologiczne 70,
  dermatologiczne 20,
  ginekologiczne 15,


  Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m.in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań , konsultacji z innymi lekarzami .
  Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca .
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .
 13. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku
  Zamawiający: Izba Celna w Białymstoku, Białystok
  Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku:
  1.1. USŁUGA NR 1:
  Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych na terenie miasta Białystok.

  1.2. USŁUGA NR 2:
  Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych na terenie miasta Łomża.

  1.3. USŁUGA NR 3:
  Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych na terenie miasta Suwałki (lub Augustowa).
 14. Przetarg nieograniczony na świadczenia usług zdrowotnych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy (sprawa nr 63/ZP/ZOZ/10)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przewidywana ilość usług ok. 1500
  USŁUGI MEDYCZNE - dotyczy funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i kandydatów do służby w POSG ( na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy )

  Rodzaj usługi oraz planowana ilość badań
  1. Cytologia - 5
  2. USG jamy brzusznej -5
  3. Gastroskopia -5
  4. Echo serca - 5
  5. RTG klatki piersiowej a-p - 400
  6. RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego - 5
  7. RTG zatok - 5
  8. RTG kręgosłupa szyjnego -5
  9. Audiogram -10
  10. Spirometria -5
  11. EKG -5
  12. EKG (HOLTER)-5
  13. Próba wysiłkowa - 5
  14. Konsultacje specjalistyczne
  - badania psychologiczne -5
  -badania psychiatryczne -20
  - okulistyczne -330
  - laryngologiczne -300
  - chirurgiczne - 20
  - kardiologiczne -20
  - ortopedyczne -20
  - neurologiczne - 300
  - dermatologiczne - 10
  - ginekologiczne -10

  Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m.in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań , konsultacji z innymi lekarzami .
  Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca .
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .
 15. Przetarg nieograniczony na świadczenia usług stomatologicznych na potrzeby strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia (sprawa nr 44/ZP/ZOZ/10)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług stomatologicznych osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia. Przewidywana ilość usług 350

  USŁUGI STOMATOLOGICZNE - dotyczy osób osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i areszcie w celu wydalenia
  - dorośli
  - dzieci


  1. Przegląd stomatologiczny jamy ustnej
  2. RTG zęba
  3. Ekstrakcja zęba
  4. Leczenie zęba
  a) leczenie kanałowe tylko po uzgodnieniu z kierującym
  b) wypełnienie amalgamatem
  c) wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym
  d) wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym tylko po uzgodnieniu z kierującym
  e) leczenie przyzębia tylko po uzgodnieniu z kierującym
  f) leczenie metodą chirurgiczną tylko po uzgodnieniu z kierującym w uzasadnionych przypadkach
 16. Przetarg nieograniczony na świadczenia usług zdrowotnych na potrzeby strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia (sprawa nr 31/ZP/ZOZ/10)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Część I Przedmiotem postępowania jest wykonywanie badań RTG osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a.
  Część II Przedmiotem postępowania jest wykonywanie badań lekarskich i konsultacji osób - dorosłych i dzieci - osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b.
 17. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zdrowotnych na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy (sprawa nr 66/ZP/ZOZ/09)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  USŁUGI MEDYCZNE - dotyczy funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i kandydatów do służby w POSG (na potrzeby orzecznictwa i medycyny pracy)
  Rodzaj usługi
  1.Cytologia
  2.USG jamy brzusznej
  3.Gastroskopia
  4.Echo serca
  5.RTG klatki piersiowej a-p
  6.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
  7.RTG zatok
  8.RTG kręgosłupa szyjnego
  9.Audiogram
  10.Spirometria
  11.EKG
  12.EKG (Holter)
  13.Próba wysiłkowa
  14.Konsultacje specjalistyczne*
  -badania psychologiczne
  -badania psychiatryczne
  -okulistyczne,
  -laryngologiczne,
  -chirurgiczne,
  -kardiologiczne,
  -ortopedyczne,
  -neurologiczne,
  -dermatologiczne
  -ginekologiczne
 18. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług medycznych na potrzeby stzrezonego ośrodka dla cudzoziemców (sprawa nr 29/ZP/ZOZ/09)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne

  Przewidywana ilość usług ok. 500

  USŁUGI MEDYCZNE - dotyczy osób osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców
  -dorośli
  -dzieci

  Rodzaj usługi
  1.USG jamy brzusznej
  2.Gastroskopia
  3.Echo serca
  4.RTG klatki piersiowej a-p
  5.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
  6.RTG zatok
  7.RTG kręgosłupa szyjnego
  8.CT (głowa, klatka piersiowa, brzuch)
  9.RTG kości długich
  10.RTG przeglądowe jamy brzusznej
  11.RTG czaszki
  12.Spirometria
  13.EKG (Holter)
  14.Próba wysiłkowa
  15.Konsultacje specjalistyczne*
  -badania psychologiczne
  -badania psychiatryczne
  16.Inne specjalistyczne badania lekarskie
  -zaopatrzenie urazowo-ortopedyczne,
  -chirurgiczne,
  -pediatryczne,
  -ginekologiczne,
  -neurologiczne,
  -stomatologiczne.
  17.Inne specjalistyczne badania lekarskie - na podstawie skierowania lekarza

  * Cena za konsultacje specjalistyczne jest ceną ryczałtową oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem opinii specjalistycznej w tym m. in. wykonanie ewentualnych dodatkowych badań, konsultacji z innymi lekarzami.
  Zamawiający nie będzie dokonywał opłaty za badania, które będą zlecane przez lekarza specjalistę w celu wydania opinii specjalistycznej a ich koszt ponosi Wykonawca.
 19. Świadczenie usług przeprowadzenia profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szczepień ochronnych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szczepień ochronnych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR według poniższego podziału: 1) część I zamówienia - świadczenie usług na potrzeby osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży oraz Biur Powiatowych w Grajewie, w Kolnie, w Łomży, w Wysokiem Mazowieckiem i w Zambrowie; 2) część II zamówienia - świadczenie usług na potrzeby osób przyjmowanych do pracy i pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku oraz Biur Powiatowych w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Mońkach, w Siemiatyczach i w Sokółce; 3) część III zamówienia - świadczenie usług na potrzeby osób przyjmowanych do pracy i pracowników Biur Powiatowych w Suwałkach, w Sejnach i w Augustowie. 2. Zakres usług obejmuje: 1) w części I zamówienia: a) przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na potrzeby osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży oraz pracowników Biur Powiatowych w Grajewie, w Kolnie, w Łomży, w Wysokiem Mazowieckiem i w Zambrowie, b) zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, c) przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), d) przeprowadzenie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmujących badanie lekarskie i laboratoryjne oraz dokonanie wpisu do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w związku z realizowanymi kontrolami gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłu spożywczego; 2) w części II zamówienia: przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na potrzeby osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku oraz Biur Powiatowych w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Mońkach, w Siemiatyczach i w Sokółce; 3) w części III zamówienia: przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na potrzeby osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Biur Powiatowych w Suwałkach, w Sejnach i w Augustowie. 3. Zakres badań profilaktycznych wskazanych w punkcie 2 podpunktach 1) a), 2) i 3) niniejszego rozdziału Ogłoszenia: 1) uwzględnia zagrożenia związane z: a) obsługą monitorów ekranowych w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę, b) wykonywaniem wizytacji terenowych w zakładach beneficjentów, gospodarstwach rolników, przeglądami pól i lasów, innymi zadaniami w terenie, prowadzeniem pojazdów służbowych w wymiarze do 500 km na miesiąc, c) prowadzeniem pojazdów służbowych w wymiarze powyżej 500 km na miesiąc, d) wykonywaniem pracy umysłowej w pozycji siedzącej; 2) obejmuje podane poniżej minimum: a) w przypadku badań wstępnych: - badanie lekarskie ogólne tj. morfologia krwi, OB, badanie moczu, zdjęcie rtg klatki piersiowej, EKG, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; badanie okulistyczne, - badanie pomocnicze w zależności od wskazań, - wydanie zaświadczenia lekarskiego; b) w przypadku badań okresowych: - badanie lekarskie ogólne tj. morfologia krwi, OB, badanie moczu, zdjęcie rtg klatki piersiowej, EKG, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; badanie okulistyczne; w zależności od wskazań - dermatologiczne; - badanie pomocnicze w zależności od wskazań, - wydanie zaświadczenia lekarskiego; c) w przypadku badań kontrolnych: - badanie lekarskie ogólne tj. morfologia, mocz, zdjęcie rtg klatki piersiowej, EKG, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; badanie okulistyczne; w zależności od wskazań - dermatologiczne; - badanie pomocnicze w zależności od wskazań, - wydanie zaświadczenia lekarskiego. 3) powinien zostać przeprowadzony w oparciu o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm.); 4. Zakres szczepień ochronnych wskazanych w punkcie 2 podpunkcie 1) c) niniejszego rozdziału Ogłoszenia obejmuje szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu; 5. Zakres badań do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazanych w punkcie 2 podpunkcie 1) d) niniejszego rozdziału Ogłoszenia obejmuje: 1) badanie lekarskie i laboratoryjne oraz ocena zagrożeń dla zdrowia pracownika wynikająca z informacji przekazanych przez pracodawcę w skierowaniu na badania, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25 poz.191 z 2006 r. z późn. zm.) wydanie skierowania na wykonanie dodatkowych badań, 3) wydanie orzeczenia lekarskiego, 4) dokonanie wpisu do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 6. Warunki wykonania zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić profilaktyczne badanie wstepne, okresowe i kontrolne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby: a) profilaktyczne badanie wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzone było w ciągu 2 dni roboczych w godzinach 8.00-16.00 w placówce medycyny pracy na terenie miasta: - w części I zamówienia: Łomża, - w części II zamówienia: Białystok, - w cześci III zamówienia: Suwałki; b) badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych i szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przeprowadzone były w ciągu 9 dni roboczych w godzinach 8.00-16.00 w placówce medycyny pracy na terenie miasta Łomża - dotyczy wyłącznie I części zamówienia. 3) Zamawiający wymaga, aby posiedzenie z udziałem lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy odbywały się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży, przy ul. Nowej 2 - dotyczy wyłącznie I części zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie posiedzenia komisji bhp z tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - w odniesieniu do każdego skierowanego na szczepienie pracownika - przeprowadził pełny cykl szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu według schematu szczepień zalecanego przez producenta preparatu szczepionkowego i - po zakończeniu cyklu - wystawił i przekazał pracownikowi zaświadczenie o wykonaniu szczepienia w dwóch egzemplarzach - dotyczy wyłącznie I części zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego każdemu pracownikowi Zamawiającego po zakończeniu badań: a) jeśli badanie okulistyczne w ramach badań profilaktycznych wykaże potrzebę używania okularów korekcyjnych do pracy z komputerem, to lekarz medycyny pracy stwierdzi potrzebę ich stosowania przez pracownika zatrudnionego przy obsłudze monitora następującym w zaświadczeniu lekarskim zapisem konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym, a lekarz specjalista (okulista) wystawi receptę w celu wykonania szkieł w zakładzie optycznym, b) gdy kolejne badania okresowe wyznaczone terminem z ostatnich badań, na które pracownik uzyskał skierowanie i udał się do lekarza medycyny pracy z receptą, w oparciu, o którą uprzednio nabył okulary do obsługi monitora ekranowego lub spowodowane pogorszeniem się wzroku, wykażą potrzebę zakupu okularów korekcyjnych do pracy z monitorem, to oprócz w/w zapisu na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy musi być umieszczony dodatkowo zapis konieczna zmiana szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym, a lekarz specjalista (okulista) wystawi receptę w celu wykonania szkieł w zakładzie optycznym. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego każdemu pracownikowi Zamawiającego po zakończeniu badań do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wpisem do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych - dotyczy wyłącznie I części zamówienia. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu i dostarczanie jej do 5-tego dnia miesiąca następnego. Płatność będzie dokonywana z dołu za usługi faktycznie wykonane. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do każdej faktury: a) w części I: wykaz świadczonych usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru Umowy (Załącznik nr 3a do Specyfikacji), b) w części II i III zamówienia: wykaz badań przeprowadzonych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru Umowy (Załącznik nr 3b do Specyfikacji).
 20. WR-4/2009 Usługi zdrowotne obejmujące usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla pracowników OT ARR w Białymstoku
  Zamawiający: Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
  Usługi zdrowotne obejmujące usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla pracowników OT ARR w Białymstoku
 21. przeprowadzanie badań lekarskich osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Białystok
 22. Wykonywanie dodatkowych badań na potrzeby orzecznictwa lekarskiego
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Białystok

Inne osoby dla Kołodziejczyk (734 osoby):