Kogo reprezentuje osoba

Kołodziejska Jolanta

w KRS

Jolanta Kołodziejska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Kołodziejska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagińska Hanna Krystyna, Bazela Jadwiga, Berkowska Krystyna Lucyna, Betlińska Agata Maria, Brzezińska Grażyna Barbara, Brzezińska Joanna, Chrzanowski Roman, Ciesielska Aneta Kamila, Domagała Ewelina, Jackowska Urszula Danuta, Jałoszyńska Alina, Komar Stanisław Eugeniusz, Konopińska Anna, Kołodziejska Barbara Marta, Kręcicki Włodzimierz, Masłowski Piotr, Modrzejewska Ewa, Nowakowska Elżbieta, Nowakowska Jolanta, Okoniewski Mirosław, Pałgan Elżbieta Agnieszka, Pietrzak Alina Barbara, Płoszaj Elżbieta Maria, Sołtysiński Włodzimierz, Suty Lech, Świątczak Daria Elżbieta, Szałański Jerzy, Sławińska Barbara, Wawrzonkoski Marian, Wcześniak Krzysztof Józef, Witczak Halina, Wójtowicz Lidia Dorota, Włodarczyk Barbara, Zielińska Mirosława Leonarda, Łuczak Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Mariola Wiesława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000024755
 2. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000101318
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Błennie, Błenna − KRS 0000067266
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Chodczu, Chodecz − KRS 0000217321
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Choceń − KRS 0000280962

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Boniewo − KRS 0000065776

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY BONIEWO
  Zamawiający: Gmina Boniewo, Boniewo
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Gminy Boniewo oraz jej jednostek podległych/organizacyjnych,pomocniczych/ w okresie trzech lat tj. od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2016 roku. Celem umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informacje dotyczące wydatków i dochodów gminy za 2012 rok: - dochody ogółem- 12.232.275 PLN - wydatki ogółem- 12.013.245 pLN. Zakres przedmiotu zamówienia : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy 2) Otwarcie i prowadzenie lokat krótko i długoterminowych 3) Finansowanie potrzeb Gminy poprzez udzielanie i obsługę kredytów inwestycyjnych obrotowych w rachunku bieżącym oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 5) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostkom podległym Gminie/organizacyjnych, pomocniczych/. 6) Prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych. 7) Świadczenie usług konsultacyjno- doradczych 8) Prowadzenie obsługi kasowej wypłaty zasiłków z opieki społecznej w podległej jednostce oraz stypendium.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, Izbica Kujawska
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  2) Łączna kwota kredytu - 1 650 000,00 zł,
  3) Okres kredytowania - 25 listopada 2011 roku - 30 grudnia 2017 roku,
  4) Spłata kapitału: w sześciu latach - począwszy od roku 2012 do roku 2017, w wysokości i terminach:
  - w roku 2012 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2013 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2014 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2015 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2016 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  - w roku 2017 - 270 000,00 złotych - do dnia 30 marca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 czerwca - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 września - 68 750,00 złotych
  - do dnia 30 grudnia - 68 750,00 złotych
  5) Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie kredytu,
  6) Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  7) Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  8) Uruchomienie kredytu (zasilenie konta Zamawiającego)
  - w dniu 25 listopada 2011 roku,
  9) Prowizja - jednorazowo, wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.

Inne osoby dla Kołodziejska (125 osób):