Kogo reprezentuje osoba

Komorowski Jarosław Wojciech

w KRS

Jarosław Wojciech Komorowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Komorowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Zgierz (Łódzkie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Krzysztof Stanisław, Gajda Radosław Władysław, Gieras Józef, Góral Eleonora, Janik Mirosław, Kaczmarek Paweł, Kociak Andrzej Marian, Kubiński Piotr, Kurowska Teresa, Kurzawa Piotr, Malinowski Józef Antoni, Piechota Władysław, Pilarska Krystyna Marianna, Stożek Bogusław, Szcześniak Ryszard, Zając Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zapart Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszczyk Michał Jakub, Baranowska Agata, Dobrowolska Izabela Magdalena, Kolenda Mirosław, Szlegier Przemysław, Wrzesińska Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witczak Mieczysław Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo - Utech S.A., Poznań − KRS 0000033439
 2. Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych, Łódź − KRS 0000488149
 3. Investa Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000436234
 4. Kancelaria Pactum Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000525977
 5. Koalicja Ziemi Poddębickiej, Poddębice − KRS 0000090168
 6. Łódzka Izba Przemysłowo-handlowa, Łódź − KRS 0000035463
 7. Metroport Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000337502
 8. Miejski Klub Sportowy Bzura - Ozorków, Ozorków − KRS 0000231269
 9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000113970
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000033577
 11. Oddział Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów W Łodzi, Łódź − KRS 0000376368
 12. Ogólnopolski Związek Technik Medialnych, Łódź − KRS 0000144302
 13. Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000057719
 14. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000040399
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży Im. A. Gołąba, Zgierz − KRS 0000166097
 16. Stowarzyszenie Obywatelskie, Zgierz − KRS 0000177930
 17. Stowarzyszenie Samorządowe Zgierz 2000, Zgierz − KRS 0000101392
 18. Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego Animus, Łódź − KRS 0000009404
 19. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz, Zgierz − KRS 0000032719
 20. Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych Iskra, Zgierz − KRS 0000300725
 21. Taxform Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000524004
 22. Teco - Pap Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000162628
 23. Wodociągi i Kanalizacja-zgierz Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000046134
 24. Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zgierz − KRS 0000048813
 25. Związek Operatorów Komunikacji Kablowej Ziemi Łódzkiej, Łódź − KRS 0000058289

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bsp S.A., Łódź − KRS 0000040268
 2. Centrum-hotele Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000309016
 3. Distressed Assets Investments Sovereign Inwestycje i Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Warszawa − KRS 0000358659
 4. Europejska Fundacja Rozwoju Regionu Łódzkiego, Zgierz − KRS 0000179095
 5. Fabryka Elementów Złącznych S.A., Siemianowice Śląskie − KRS 0000097998
 6. Fundacjainkubator, Łódź − KRS 0000227039
 7. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000097695
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000099467
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000044561
 10. Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000051676
 11. Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Poddębice − KRS 0000384815
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000114888
 13. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma, Kutno − KRS 0000068211
 14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Nowa S.A., Kicin − KRS 0000071666
 15. Przędzalnia Czesankowa Polanil S.A., Łódź − KRS 0000160477
 16. Solarizer Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Łódź − KRS 0000289050
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czerwony Rynek, Łódź − KRS 0000008041
 18. Stadnina Koni Walewice Sp. Z O.O., Walewice − KRS 0000099941
 19. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum Im. Stanisława Staszica W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000175850
 20. Stowarzyszenie Polski Instytut Etyki, Łódź − KRS 0000496345
 21. Teco-tektura Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000087436
 22. Towarzystwo Budownictwa Społecznego W Zgierzu Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000041704
 23. Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000015840
 24. Zakłady Hydrauliki Siłowej S.A., Łódź − KRS 0000039395
 25. Zakłady Przemysłu Wełnianego Zeltor S.A., Zgierz − KRS 0000121600

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Zgierza w 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót związanych z naprawą nawierzchni dróg gruntowych, polegające na równaniu bez użycia kruszywa, rozkładaniu kruszywa z wałowaniem i korytowaniu na głębokość 10 cm zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca realizował będzie naprawy dróg gruntowych lub remonty cząstkowe tych dróg, polegające na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni, tj. likwidacji ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz uzupełnianiu ubytków nawierzchni kruszywem łamanym lub tłuczniem. Zakres robót: 1.Profilowanie odcinków dróg bez zagęszczania przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej: - roboty przygotowawcze, - dwukrotny lub trzykrotny przejazd równiarką przez odcinek naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża). 2.Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego: - roboty przygotowawcze, - dwukrotny lub trzykrotny przejazd walcem odcinka naprawianej drogi (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej). 3.Wbudowanie oraz zagęszczenie kruszywa łamanego: - roboty przygotowawcze, -profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej, - nadanie odpowiednich spadków, równomierne rozścielenie kruszywa łamanego oraz zagęszczenie przy użyciu równiarki i walca drogowego. Grubość warstwy rozścielanego kruszywa nie jest ustalona. Obowiązywać będzie zasada rozścielania wg minimalnej grubości zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych. Po stronie Wykonawcy leży koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozścielania w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość tych robót dla użytkowników dróg. 4.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego wraz z niezbędnym korytowaniem na głębokość 10 cm oraz wywiezieniem urobku w celu utrzymania istniejącego poziomu nawierzchni jezdnej. Warstwę kruszywa należy układać na osuszoną powierzchnię. Niewskazane jest układanie kruszywa w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu). Równanie i wałowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. Liczba przejazdów równiarki, aż do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania. W czasie równania równiarka powinna wyrównać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów i nierównomiernego zagęszczenia jezdni oraz odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanego materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. Wałowanie Wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub rozścielonego kruszywa. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 1,0. W zależności od wilgotności Zamawiający może wymagać wałowania z polewaniem wodą. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wałowanej powierzchni. Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona co najmniej raz w miesiącu objazdu dróg celem sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie uszkodzeń oraz wyboru techniki i materiałów do wykonania naprawy. Badania wykonanych robót Po zakończeniu robót należy sprawdzić wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni, poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i umożliwiającego spływ wód powierzchniowych. Zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót. Wyniki obmiaru będą zapisane do księgi obmiarów, którą prowadzi Wykonawca. Jednostką obmiarową równania dróg jest 1 km równanej drogi o szerokości 4m, a rozścielenia 1Mg użytego kruszywa. Materiały: Zamawiający zapewnia do realizacji zamówienia następujące kruszywa drogowe: - tłuczeń, - kliniec kamienny, - grys. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane powyżej, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zakup i zastosowanie ich przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu ilości, rodzaju i ceny kruszywa. Decyzję o rodzaju zastosowanych materiałów podejmie osoba wskazana przez Zamawiającego. Zakup ten rozliczany będzie w zakresie maksymalnego wynagrodzenia umownego. Sprzęt Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: -równiarką samojezdną – min. 1 szt. -walcem drogowym samojezdnym, wibracyjnym o masie 8 – 10 Mg – min. 1 szt. -zagęszczarką płytową oraz ubijakiem mechanicznym – po min. 1 szt. -samochodem ciężarowym oraz koparko – spycharką - po min. 1 szt. Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania na bieżąco postępu i poprawności wykonywania robót. Odbiór robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić obmiar wykonanych robót. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31grudnia 2017r. Wykonywanie robót winno być rozpoczęte nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wymagającego naprawy drogi Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi niezwłocznie do wykonania robót naprawczych. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: operatorów równiarki, operatorów koparko – ładowarki, kierowcę posiadającego uprawnienia kat. „C” oraz pracownika z uprawnieniami do obsługi HDS
 2. Konserwacja terenów zielonych wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  Konserwacja terenów zielonych wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2017 roku: CZĘŚĆ 1 Utrzymanie terenów zielonych w ciągach ulicznych dróg gminnych i powiatowych oraz parkach, skwerach, zieleńcach w granicach administracyjnych miasta Zgierza. CZĘŚĆ 2 Utrzymanie porządku i czystości w ciągach ulicznych dróg gminnych i powiatowych oraz parkach, skwerach, zieleńcach w granicach administracyjnych miasta Zgierza.
 3. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów, alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie Zima -2016/2017.
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  1.NAZWA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów ,alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie Zima -2016/2017. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Właściwe utrzymanie dróg w okresie zimowym polega w szczególności na: 1) odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, lodu, usuwaniu śliskości pasów jezdnych i chodników w pasach drogowych dróg publicznych, gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych gminnych oraz chodników, miejsc postojowych, parkingów, alejek, ścieżek rowerowych przy uwzględnieniu nawierzchni wokół zdrojów ulicznych i wpustów deszczowych w granicach administracyjnych Miasta, strącanie sopli z dachów budynków komunalnych, ustawianiu i obsłudze koksowników, wywozie wraz z załadunkiem śniegu, lodu, błota pośniegowego z terenów wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz miejsc wykonywania tych prac został określony w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2)prowadzeniu pozimowego sprzątania jezdni i chodników dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych gminnych oraz chodników, miejsc postojowych, parkingów, alejek, ścieżek rowerowych z zanieczyszczeń pozimowych wraz z ich wywozem. Wykaz miejsc wykonywania tych prac został określony w załącznikach nr 8, 9 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania interwencyjnego usuwania śliskości i odśnieżania innych wskazanych przez Zamawiającego terenów znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta, a nieuwzględnionych w wykazie stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4 wg stawek określonych w formularzu cenowym. 3. Zamawiający ustala, że usuwanie śliskości polegać będzie na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowaceń poprzez posypywanie piaskiem, mieszanką piaskowo – solną lub solą. Wybór materiału do posypywania Wykonawca uzależni od rodzaju nawierzchni drogi lub chodnika. Zamawiający zaleca zastosowanie piasku na nawierzchniach wykonanych z kostki brukowej. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość użytych materiałów do występujących warunków atmosferycznych w celu uzyskania skutecznego efektu, w tym zastosowanie mieszanki piaskowo-solnej o właściwym stężeniu. W przypadku wykonywania prac na terenach objętych gwarancją należy wykonywać je zgodnie z instrukcjami stanowiącymi załącznik nr 5 oraz wg standardów określonych w załączniku nr 6. 4. Zamawiający ustala, że odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz lodu polegać będzie na zgarnianiu zalegającej warstwy na część przy-krawężnikową jezdni i chodnika za pomocą pługów śnieżnych. Zgarnięta warstwa nie może tamować spływu wody do wpustów deszczowych oraz przylegać do publicznych zdrojów ulicznych, których lokalizację określa załącznik nr 3 natomiast w miejscach oznaczonych poziomo lub / i pionowo przejść dla pieszych, zgarnięta warstwa winna być uprzątnięta na całej szerokości jezdni i dojścia do chodnika, aż do krawężnika. Obszar wokół zdrojów ulicznych oraz wpustów deszczowych winien być posypywany odpowiednim materiałem w celu zapobieżenia tworzeniu się warstwy poślizgowej na przylegającej do nich powierzchni. 5.W przypadku zmiany nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych ujętych w załączniku nr 1, 2, 3, 4 Wykonawca ma obowiązek dostosować rodzaj używanego materiału do istniejącej nawierzchni. 6. Ustawienie i obsługa koksowników będzie się odbywać w przypadku spadku temperatury poniżej -20 stopni oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych określonych w załączniku nr 2. Wykonawca winien dysponować 15 szt. koksowników. 7. Usunięcie sopli z dachów budynków komunalnych i użyteczności publicznej będzie się odbywać na zgłoszenie Zamawiającego. 8. Wykonawca musi przedstawić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobę (osoby) wyznaczoną do porozumiewania się z Zamawiającym, znającą tematykę zimowego utrzymania dróg, do której należeć będzie przekazywanie drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie informacji o stanie dróg z danego terenu do wskazanej osoby w Urzędzie, dysponowanie sprzętem i transportem, przyjmowanie interwencji itp. Operatorzy nośników pod piaskarki, pługi winni znać tematykę zimowego utrzymania, wykonywać sumiennie powierzone zadania, w każdych warunkach atmosferycznych. 9. Wykonawca prowadzi akcję czynną i pozimowe sprzątanie jezdni i chodników oraz przyjmuje zgłoszenia mieszkańców Miasta. 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dwa numery telefonu w tym jeden komórkowy przeznaczone wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń i obsługi „Akcji zima”. 11. Numery telefonów zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego, całodobowego monitorowania stanu dróg i chodników, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zadania najpóźniej w ciągu 1 godziny od zaistnienia potrzeby uruchomienia „akcji zima” wg standardów zimowego utrzymania dróg i chodników określonych w załączniku nr 6. 13. Wykonawca każdorazowo określa zakres i szczegółową lokalizację prac, odnotowując to w dzienniku akcji zimowej. Zgłoszenie gotowości do akcji obejmuje: podanie przez Wykonawcę dokładnie miejsca i czasu rozpoczęcia akcji. Świadczenie usług obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby. Praca ta nie jest pracą stałą – nośniki i sprzęt wzywane są do pracy w zależności od potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do podjęcia akcji czynnej w zależności od istniejącej sytuacji na drogach. Zgłoszenia oraz rozmowy telefoniczne będą każdorazowo rejestrowane (nagrywane) przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 14. Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały, w tym piasek, mieszankę piaskowo-solną 15% i 30%, 50 % sól niezbędne do wykonania prac, o których mowa w pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ramach „Akcji zima” środków chemicznych (chlorku wapnia, chlorku magnezu lub innych przyjaznych dla środowiska) . 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu specjalistycznego koniecznego do należytego wykonywania prac w tym w szczególności: pługopiaskarki 3 szt., ładowarka 1 szt., koparko-ładowarka 2 szt., koparko-ładowarka wyposażona w pług skośny 2 szt., ciągnik z pługiem skośnym 3 szt., równiarka 1 szt., zamiatarka do ulic 1 szt. oraz utrzymanie tego sprzętu w gotowości technicznej, przez okres objęty Umową bez dodatkowego wynagrodzenia. 16. Pługopiaskarki winny być wyposażone w system GPS z funkcją monitorowania z możliwością udostępnienia Zamawiającemu dostępu do zapisów i wydruków. 17. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace, we wszystkie dni kalendarzowe, w okresie obowiązywania zamówienia przez całą dobę. 18. Dopuszcza się zatrudnienie Podwykonawców za zgodą Zamawiającego. 19. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia załadunek piaskarek i pługopiaskarek. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy „ akcji zima”. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. 21. Wykonawca przez cały czas trwania Umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 400 000,00 zł, obejmującą odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe mogące powstać w trakcie wykonywania przedmiotu nin. umowy i zobowiązuje się do jej kontynuacji przez cały okres obowiązywania umowy. 22. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełniania kwoty ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 21, w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłat na kontynuację ubezpieczenia. 23. W przypadku jeśli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 21, w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącania kosztu tego ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 24. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli w zakresie obowiązku o którym mowa w ust. 21, a Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowne dokumenty oraz przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, kserokopię polisy potwierdzona za zgodność. 25. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę pracami, jak również w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę prac, o których mowa w pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia lub niewłaściwym ich wykonaniem. 26. W przypadku powstania szkody u pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich, na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te szkody. 27. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości winien być wyposażony na koszt Wykonawcy w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 28. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia. W razie awarii sprzętu Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego na własny koszt i ryzyko. 29. W przypadku niepodstawienia w ciągu 1 godziny sprzętu zastępczego w miejsce sprzętu uszkodzonego, Zamawiający ma prawo wynająć sprzęt od innego przedsiębiorcy. W tym przypadku Zamawiający ma prawo do potrącania, z wystawionych przez Wykonawcę faktur, kwot wynikających z poniesionych kosztów związanych z wynajęciem i pracą sprzętu od innego przedsiębiorcy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami. 30. Wykonawca zobowiązany jest do składania codziennych meldunków na druku określonym w załączniku nr 7: drogą e-mailową na adres: wmokrzyński@umz.zgierz.pl lub mczk@umz.zgierz.pl lub faksem na nr: 427143223 do godziny 9.00 dnia następnego. Meldunek złożony na formularzu innym niż stanowiący załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia nie będzie stanowił podstawy do rozliczenia faktury przez Zamawiającego. 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Okres wykonania przedmiotu zamówienia związanego z odśnieżaniem, usuwaniem błota pośniegowego, lodu, usuwaniu śliskości pasów jezdnych i chodników w pasach drogowych dróg publicznych, gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych gminnych oraz chodników, miejsc postojowych, parkingów, alejek, ścieżek rowerowych przy uwzględnieniu nawierzchni wokół zdrojów ulicznych i wpustów deszczowych w granicach administracyjnych miasta, strącaniu sopli z dachów budynków komunalnych, ustawianiu i obsługę koksowników, wywozie wraz z załadunkiem śniegu, lodu, błota pośniegowego z terenów wskazanych przez Zamawiającego ustala się od dnia podpisania Umowy do dnia 31.05.2017 roku. Uwaga: W przypadku nie przejęcia przez Gminę miasto Zgierz w zarząd dróg powiatowych w roku 2017, utrzymanie zimowe dróg powiatowych prowadzone będzie do 31.12.2016 roku. 4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Akcja czynna. Akcja czynna obejmuje wszelkie czynności związane ze zmniejszeniem zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak: opady śniegu, śliskość zimowa na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza. Została ona podzielona na następujące zadania: a) zwalczanie skutków zimy na drogach gminnych i placach, w standardzie I, II, III i IV, których obowiązek utrzymania spoczywa na Gminie Miasto Zgierz, b) zwalczanie skutków zimy na drogach wewnętrznych i chodnikach gminnych, w standardzie V, c) zwalczanie skutków zimy na miejscach postojowych, parkingach i ścieżkach rowerowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, wg standardu przypisanego do właściwej drogi, d) ustawienie i obsługę 15 szt. koksowników w przypadku spadku temperatury poniżej -20 stopni na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Wykaz miejsc, na których będą lokalizowane koksowniki zawiera załącznik nr 2. Wykonawca winien dysponować 15 szt. koksowników. e) strącanie sopli z dachów budynków komunalnych położonych w Zgierzu. Prace każdorazowo będą zlecane w razie konieczności telefonicznie przez Wydział Gospodarki Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. UWAGA: „Akcja zima” jest tożsama z „Akcją czynną”. 2. Zasady obowiązujące w ramach akcji czynnej: a) akcję czynną należy podjąć nie później, niż w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów lub wystąpienia obfitych opadów, b) usuwanie śniegu, śliskości jezdni, powinno być zgodne z przyjętymi standardami utrzymania; c) usuwanie śniegu należy prowadzić po zakończeniu opadu, a w przypadku intensywnego opadu również w jego trakcie; prace polegają na zgarnianiu pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową w sposób zapewniający bezkolizyjny przejazd samochodów, zwracając uwagę na nieutrudnianie wyjazdów z dróg podporządkowanych; element pługu zgarniający śnieg winien być wyposażony w elastyczne zakończenie, pług ma być zamocowany pod kątem ostrym do osi pojazdu, aby śnieg był odgarniany na pobocze jezdni, d) szczególnie dokładnie należy wykonywać płużenie przy krawężnikach w sąsiedztwie kratek ściekowych, e)do zakresu robót przy zwalczaniu śliskości wliczone są pętle i zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe zlokalizowane przy ulicach, f) usuwanie śliskości z chodników winno obejmować ich szerokości podane w załączniku nr 2, wraz z odśnieżeniem przejść dla pieszych; g) zrealizowanie prac, tj. pługowanie ulic oraz odśnieżanie chodników i alejek winno nastąpić w ciągu 15 godzin lub innych przyjętych w standardzie stanowiącym załącznik nr 6 do opisu warunków zamówienia od zaprzestania opadów. W przypadku zwiększenia areału na skutek przejęcia przez Zamawiającego do utrzymania nowych odcinków dróg czy chodników, Wykonawca obejmie utrzymaniem zimowym tę dodatkową powierzchnię z uwzględnieniem cen wynikających z formularza cenowego. h) poprzez pozimowe sprzątanie chodników, placów należy rozumieć zamiatanie, zbieranie błota, piasku, liści i innych zanieczyszczeń oraz odchwaszczenie całej powierzchni chodnika, placu ze szczególnym uwzględnieniem okolic znaków drogowych, słupków, słupów ogłoszeniowych, zdrojów ulicznych i wpustów deszczowych. Należy również wykonać odcięcie trawnika od krawężników. Zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco. Przewidywana powierzchnia oczyszczenia jezdni i chodników została określona w załącznikach nr 8 i 9. 3. Zasady obowiązujące w ramach pozimowego sprzątania: Usługa pozimowego oczyszczania jezdni winna być wykonywana w sposób mechaniczny oraz gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej szerokości, tj.; pasów przy- krawężnikowych, łącznie z opaską bezpieczeństwa, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych. Na ulicach, gdzie nie występuje opaska, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczaniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości 0,5 m. Na odcinkach jezdni, gdzie występuje opaska o szerokości powyżej 0,5 m oczyszczeniu podlega opaska na całej jej szerokości. Na odcinkach jezdni, gdzie nie występują krawężniki, opaski bezpieczeństwa, chodniki przyległe do jezdni, oczyszczaniu podlega cała powierzchnia utwardzona jezdni. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz nie może zalegać piasek i ziemia. Należy również wykonać odcięcie trawników od krawężników i opasek bezpieczeństwa. Technologia wykonywania usługi musi obejmować wykorzystanie wody jako czynnika przeciwdziałającego pyleniu. W przypadkach, gdzie użycie mechanicznego sprzętu nie będzie możliwe prace należy wykonać ręcznie przy zastosowaniu innych urządzeń i narzędzi czyszczących. Ręczne wykonywanie czynności porządkowych nie może być prowadzone w sposób mogący doprowadzić do wtórnego zanieczyszczenia terenów przyległych (np. trawników) poprzez składowanie bezpośrednio na nich nadmiarów ziemi. 4. Materiały stosowane w utrzymaniu zimowym: Drogi utwardzone nawierzchnią bitumiczną należy posypywać odpowiednią mieszanką solno-piaskową a drogi gruntowe i tłuczniowe piaskiem: a) w zakresie temperatur do -2ºC: mieszanka solno-piaskowa 15% b) w zakresie temperatur do -9ºC: mieszanka solno-piaskowa 30% c) w zakresie temperatur poniżej -9ºC: mieszanka solno-piaskowa 50% d) poniżej -20 ºC: - sól e) do zwalczania śliskości zimowej na drogach gruntowych stosowany winien być piasek, f) do zwalczania śliskości na chodnikach i alejkach stosowany winien być piasek, g) do zwalczania śliskości i śniegu na terenach objętych gwarancją obowiązuje instrukcja stanowiąca załącznik nr 5. UWAGA I: Wykonawca winien dysponować bazą stacjonowania sprzętu oraz miejscem składowania materiałów do obsługi akcji zimowej: - na terenie miasta Zgierza lub w promieniu, nie większym, niż 4 km od centrum miasta Zgierza, określonym przez plac Jana Pawła II; - w terminie podpisania umowy. UWAGA II: Wykonawca winien realizować umowę w całym okresie jej trwania, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. 4 osoby posiadające prawo jazdy kat. C, 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi równiarki, 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich dla MPGK sp. z o. o
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich w zakresie i w ilości przedstawionej poniżej: Przedmiot zamówienia Ilość objęta zamówieniem podstawowym Ilość objęta prawem opcji Kostka szara, 6cm z fazą/bez fazy (w zależności od potrzeb), Typ prostokąt (Holland)/ Behaton (w zależności od potrzeb) 400 m2 400 m2 Kostka kolor, 6cm z fazą/bez fazy (w zależności od potrzeb), typ prostokąt (Holland)/Behaton (w zależności od potrzeb) 500 m2 500 m2 Kostka szara, 8cm z fazą/bez fazy (w zależności od potrzeb), Typ prostokąt (Holland)/ Behaton (w zależności od potrzeb) 2 000 m2 2 000 m2 Kostka kolor, 8cm z fazą/bez fazy (w zależności od potrzeb), Typ prostokąt (Holland)/ Behaton (w zależności od potrzeb) 500 m2 500 m2 Krawężnik drogowy 15x30x100 60 mb 60 mb Obrzeże 8x30x100 500 mb 500 mb Obrzeże 6x20x100 100 mb 100mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 225 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego- odcinek dopływowy i przelewowy wraz z armaturą
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego- odcinek dopływowy i przelewowy wraz z armaturą. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji: -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, -projekt budowlany, -przedmiar robót. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego i tym samym nie stanowią zamkniętego katalogu prac objętych zamówieniem. Przedmiary zawierają orientacyjne zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni funkcję pomocniczą. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sam wkalkuluje w zaproponowanej cenie ryczałtowej wszystkie niezbędne koszty i nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia poza zaproponowaną ceną ryczałtową. UWAGA Dokumentacja projektowa obejmuje modernizację instalacji wody basowej- odcinka dopływowego, przelewowego i odpływowego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinka dopływowego i przelewowego. Modernizacja odcinka odpływowego będzie realizowana w kolejnym etapie robót..
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na usługi w zakresie sprzątania przystanków na terenie Miasta Zgierza
  Zamawiający: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na 172 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza, zwanych dalej przystankami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia SIWZ.