Kogo reprezentuje osoba

Konik Janusz Krzysztof

w KRS

Janusz Krzysztof Konik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Konik
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pacud Radosław Tadeusz, Szymańska Konik Agnieszka

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymańska Konik Agnieszka
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pacud Radosław Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 40data Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000671828
 2. Info-jura Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000502117
 3. Izba Gospodarcza Pośrednictwa Finansowego, Częstochowa − KRS 0000541564
 4. Lexpark Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000424368
 5. Pacud Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Częstochowa − KRS 0000661751
 6. Savangard Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000143463
 7. Stryczak Nieruchomości Sp. J., Częstochowa − KRS 0000593543

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Electric Global Sp. Z O.O., Olkusz − KRS 0000493078
 2. Gooddata Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000393427
 3. Impulso Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000291292
 4. Jurajski Dom Brokerski Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000335299
 5. K.it Consulting Sp. Z O.O. i Spółka Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000163679
 6. Miody Polskie Sp. Z O.O., Mokra − KRS 0000534477

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Specjalistyczne szkolenia informatyczne pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Zadanie nr 1 Webmethods: Integration Workshop
  Zadanie nr 2 Szkolenie Service Oriented Architecture and Design (SOA)
  Zadanie nr 3 Prince2 Fundation z egzaminem
  Zadanie nr 4 Analiza i projektowanie w języku UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect
  Zadanie nr 5 Podstawy języka SQL
 2. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW - ZUS ODDDZIAŁ W GDAŃSKU.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pracowników ZUS Oddział w Gdańsku.

  2.2 Szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych.

  2.3 Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:
  SZKOLENIA INFORMATYCZNE

  1) Część pierwsza: Writing Queries Using Microsoft SQL SERVER 2008 TRANSACT-SQL (MS-2778) autoryzowane przez firmę Microsoft;

  2) Część druga: Podstawy LIFERAYA;

  3) Część trzecia:
  a) Configuring and Administering Windows 7 (MS-50322) lub równoważne;
  b) Enterprise Desktop Support Technician (MS-50331) lub równoważne;

  4) Część czwarta: Webmethods - B2B Workshop lub równoważne;

  SZKOLENIA BHP
  5) Część piąta: Szkolenie okresowe BHP pracodawców, prowadzone zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.)

  2.4 Wykonawcy mogą składać oferty obejmujące dowolną ilość części zamówienia.

  2.5 Przedmiot zamówienia został częściowo opisany za pomocą znaków towarowych, gdyż ze względu na specyfikę zamówienia, nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych obiektywnych określeń.

  2.6 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych - równoważność ofert została określona we wzorze umowy.

  2.7 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji zostały zawarte we wzorze umowy.
 3. Zakup wsparcia dla oprogramowania ARIS
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia (maintenance) dla produktów ARIS posiadanych przez Zamawiającego:
  1) 60 sztuk ARIS Designer (Concurrent User),
  2) 10 sztuk ARIS Architect (Named User Cumulative),
  3) 500 użytkowników przeglądających ARIS Publisher (Server),
  umożliwiającego aktualizację tych produktów ARIS do najnowszych wersji oprogramowania oraz dostęp do poprawek związanych z bezpieczeństwem.
 4. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, finansowanych w całości ze środków publicznych, w ramach poszczególnych części zamówienia, tj. części od nr I do nr III.

  Część I zamówienia
  Zgodnie z częścią I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić następujące szkolenie pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku:
  - Kurs webMethods - optimize for infrastructure.

  Część II zamówienia
  Zgodnie z częścią II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić następujące szkolenie pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku:
  - Advanced PostgreSQL Administration (EDB02) autoryzowane przez firmę EnterpriseDB.

  Część III zamówienia
  Zgodnie z częścią III zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić następujące szkolenia pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku:
  - Troubleshooting and Supporting Windows 7 (MS 6293) lub równoważne
 5. zakup licencji na oprogramowanie ARIS lub równoważne wraz ze wsparciem i szkoleniami
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  a) Zakup 20 sztuk licencji/sublicencji na oprogramowanie ARIS Business Designer (Concurrent User) w najnowszej dostępnej wersji lub równoważne;
  b) Zakup wsparcia dla produktów ARIS posiadanych przez Zamawiającego oraz licencji/sublicencji będących przedmiotem zamówienia określonych w pkt a):
  - 20 sztuk ARIS Business Designer (Concurrent User) lub równoważne
  - 40 sztuk ARIS Business Designer (Named User cumulative)
  - 10 sztuk ARIS Business Architect (Named User cumulative)
  - 5 sztuk ARIS Business Publisher (Server)
  umożliwiającego w ciągu 12 miesięcy aktualizację do najnowszej wersji;
  c) Zakup szkoleń dla użytkowników z narzędzia:
  - ARIS Business Designer (3 dni x 6 godzin) - dla 6 grup maks. po 10 osób w grupie
  - ARIS Business Architect (1 dzień x 6 godzin) - dla 1 grupy maks. po 10 osób w grupie
  przeprowadzonych w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do ARIS Business Designer dodatkowo przeprowadzenie szkoleń z oprogramowania równoważnego dla takiej samej liczby osób i grup jak w punkcie c tiret 1.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków równoważności zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

Inne osoby dla Konik (115 osób):