Kogo reprezentuje osoba

Kopeć Krzysztof Jerzy

w KRS

Krzysztof Jerzy Kopeć

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Kopeć
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Cichostów (Lubelskie), Lublin (Lubelskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wroński Stanisław Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaleniuk Adam Mikołaj, Lipnicki Krzysztof Franciszek, Paprota Krzysztof Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrowolska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wroński Krzysztof
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kopeć Małgorzata, Kowalczyk Dariusz, Lipnicki Krzysztof, Sędłak Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalczyk Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akawto Sp. Z O.O., Cichostów − KRS 0000152964
 2. Auto-windy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią, Lublin − KRS 0000209285
 3. Biznes Serwis Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000175216
 4. Biznes Socium Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000721826
 5. Ceramic-art Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000505644
 6. Euro Cargo Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Strzyżów − KRS 0000379490
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nowodworze, Nowodwór − KRS 0000133185
 8. Pod Borem Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa Likwidacyjnej, Rudna Mała − KRS 0000425806
 9. Pomet Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dąbia Stara − KRS 0000067043
 10. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Puławy S.A., Puławy − KRS 0000029404
 11. Przedsiębiorstwo Projektowo-wykonawcze Arys Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000152436
 12. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-transportowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000058027
 13. Res-gaj Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa Likwidacyjnej, Rzeszów − KRS 0000320839
 14. W. K. Infoconsult Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000249197
 15. Xyz Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000073016

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bisag Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000009181
 2. Mebex Sp. Z O.O., Dominów − KRS 0000129476
 3. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych, Zamość − KRS 0000169175
 4. Piekarnia Makord Sp. J. Lilla Stępniak i Robert Stępniak, Kozubszczyzna − KRS 0000090875
 5. Resbeton Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000288811
 6. Starcom Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000057032
 7. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000158844

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi
  Zamawiający: Gmina Wąchock, Wąchock
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej i Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi gminnej, zlokalizowanego Wielkiej Wsi na terenie działek o nr ewid. 1320/41, 1320/42, 1320/13
  Projektowany obiekt - budynek parterowy bez podpiwniczenia o następujących parametrach technicznych:
  - powierzchnia zabudowy: 440,30 m2
  - powierzchnia całkowita: 470,92 m2
  - powierzchnia użytkowa: 361,11 m2
  - kubatura: 2187,1 m3
  - wymiary: wysokość / długość / szerokość - 6,12 m / 35,37 m / 19,9 m.

  Przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.
  1. Fundamenty - ławy i stopy żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I
  2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych szer. 24cm na zaprawę cementową
  3. Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych szer. 24cm na zaprawę cem. wapienną
  4. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych szer. 8/12cm na zaprawę cem. wapienną
  5. Nadproża - prefabrykowane nadproża typu L19
  6. Belki, rdzenie, wieńce - żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I.
  7. Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów drewnianych.

  Rozwiązania elementów wykończenia wewnętrznego.
  1. Podłogi i posadzki z płytek gres, wykładzina rulonowa linoleum i jastrychowa
  2. Tynki wewnętrzne - cienkowarstwowe gipsowe
  3. Sufity podwieszane płyty karton. gipsowe gr.12,5 mm na rusztach systemowych
  4. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni - płytki ceramiczne do 2 m
  5. Malatura ścian i sufitów - farby emulsyjnymi w kolorach białych i pastelowych
  6. Drzwi wewnętrzne płycinowe i metalowe
  7. Parapety wewnętrzne z PCV wielokomorowego
  8. Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna gr. 20cm
  9. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, akustyczne wg przekrojów

  Rozwiązania elementów wykończenia zewnętrznego.
  1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych
  - ściany podziemia i cokół - polistyren ekstrudowany gr. 12cm w systemie BSO.
  - ściany nadziemia - styropian samogasnący EPS 70-040 gr. 12cm w systemie BSO.
  2. Tynki zewnętrzne.
  - część cokołowa - tynku mozaikowy
  - pozostałe ściany - wyprawa z tynku akrylowego GR 2mm barwionego w masie
  3. Stolarka okienna - PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2
  4. Drzwi zewnętrzne PCW, wrota garażowe segmentowe, metalowe
  5. Pokrycie dachu - blachodachówka z blachy stalowej lakierowanej gr.0,5mm.
  6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm.
  7. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,70mm.

  Obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wewnętrzną instalacja wod. kan., c.o. i gazową oraz elektroenergetyczną n.n. oraz instalacje zewnętrzne: - przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wewnętrzne instalacji gazu ziemnego oraz wewnętrzną linię zasilającą n.n., zgodnie z opracowaniami branżowymi.

  W ramach zagospodarowania terenu projektuje się:
  1. Ogrodzenie ażurowe - panele kratowe z siatki stalowej zgrzewanej z prętów gr. 5 mm, oczka 50 x 200 mm; słupki stalowe kształtowniki stalowe 60 x 40 mm, rozstaw co 2,5 m, wym. 285,0 x 1,8 m; brama wjazdowa wym. 9,0 x 1,8 m oraz furtka wym. 1,2 x 1,8 m z kształtowników stalowych 25 x 25 mm, wszystkie elementy ocynkowane, powlekane poliestrem
  2. Utwardzone ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz plac manewrowy wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podłożu stabilizowanym, w tym miejsca postojowe dla pojazdów w ilości 12 szt, dodatkowo wydzielono jedno miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
  3. Zjazd z drogi gminnej dz. nr 1320/13 z kostki betonowej gr.8 cm;
  4. Utwardzone miejsce na szczelne pojemniki do składowania odpadów stałych wykonane z
  kostki betonowej gr. 6cm na podłożu stabilizowanym
  5. Zieleń w tym nasadzenia niskie i średnie oraz powierzchnie trawiaste

  Bilans terenu dla powierzchni objętej opracowaniem:
  Projektowana powierzchnia zabudowy: 440,30 m2
  Projektowana powierzchnia utwardzeń: 1461,00 m2
  Powierzchnia biologicznie czynna: 4129,70 m2
  Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.
  W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót.
  Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów.
 2. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36, obejmująca dwa etapy realizacji prac
  Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, Lubartów
  1.Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie wraz z dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych, odwodnienie i wymiana nawierzchni parkingu, remont ogrodzenia. Zadanie inwestycyjne obejmuje (STWiOR): - roboty rozbiórkowe - wymiana pokrycia dachu - wymiana orynnowania i obróbek blacharskich - wykonanie nowych tynków na kominach i ścianach kolankowych - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu -wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych - remont schodów wejściowych wraz z balustradą, - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, - wymiana bramy wjazdowej i części
  ogrodzenia, - wymiana nawierzchni na parkingu oraz uzupełnienie trawników, - wykonanie odwodnienia parkingu 2) Roboty budowlane obejmujące wymianę: posadzek, stolarki drzwiowej wewnętrznej, instalacji co i wod-kan i elektrycznej oraz malaturę i okładziny ścian i sufitów. Zadanie inwestycyjne obejmuje (STWiOR):- roboty rozbiórkowe, - wymiana posadzek, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana parapetów, - wykonanie malowania ścian i sufitów, - wykonanie okładzin ściennych i sufitów, - wykonanie nowych ścianek działowych, -ślusarka aluminiowa (ścianka z drzwiami) - przeniesienie wyłazu na dach, - wymiana instalacji co, - wymiana instalacji wod - kan, - remont instalacji elektrycznej
 3. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury rejonowej w Lubartowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
  a) wykonania schodów zewnętrznych;
  b) wykonania chodnika;
  c) wykonania niwelacji wjazdu na parking służbowy;
  d) wykonania elektrycznego napędu do bramy wjazdowe;
  e) zainstalowania kratek zabezpieczających otwory wentylacyjne przewodów kominowych;
  f) wykonanie zasuwy na instalacji kanalizacyjnej;
  g) zainstalowanie wymiennika do obiegu glikolu;
  h) zmiany rozdzielni TG+TW1, rozbudowa CCTV
 4. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Lubartowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
  1.zainstalowanie drzwi przeciw pożarowych do pomieszczeń archiwum i wentylatorowni;
  2.wykonanie zabudowy kanałów zewnętrznych wentylacji mechanicznej;
  3.wykonanie instalacji odmrażającej rynny i rury spustowe połaci dachu;
  4.wykonania dodatkowego zabezpieczenia drzwi wejściowych
 5. Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku biurowym Placówki Terenowej KRUS przy ul. Jana Pawła II 6 w Tomaszowie Lubelskim
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: (Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku biurowym Placówki Terenowej KRUS przy ul. Jana Pawła II 6 w Tomaszowie Lubelskim) składające się z następujących zadań:
  1) adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe,
  2) wykonanie instalacji,
  3) wyposażenie adaptowanego poddasza w meble zgodnie z przedmiarem robót,
  4) dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych do nowej składnicy akt,
  5) dostawa i montaż regałów jezdnych w nowej składnicy akt.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - projekty budowlane,
  - przedmiary robót,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
  Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  3. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być realizowane zgodnie z projektami budowlanymi, STWiOR a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
  4. Wszystkie dokumenty zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej http:/www.krus.gov.pl, m.in. projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
  5. Budynek będący przedmiotem niniejszego zamówienia jest budynkiem biurowym przeznaczonym na siedzibę KRUS i ZUS. Został wzniesiony jako budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem. W piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne i garaże a na parterze i piętrze pomieszczenia biurowe pomocnicze.
  6. Inwestycja realizowana będzie w budynku PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 6, położonym na działce Nr 224/24.
  Dane dotyczące miejsca realizacji inwestycji:
  a) stan istniejący poddasza:
  - poddasze zostało zaprojektowane, jako nieużytkowe,
  - strop został zaprojektowany do obciążeń użyteczności publicznej,
  - więźba dachu drewniana - kleszczowo-płatwiowa,
  - dach pokryty blachą dachówkową na łatach drewnianych.
  b) zaprojektowany stan poddasza po zmianie sposobu użytkowania:
  - na adaptowanej powierzchni - 117,80 m² uzyskanie 5 pokoi biurowych dla 10 pracowników, WC i pomieszczenia gospodarczego,
  - doświetlenie pokoi biurowych poprzez aluminiowo-drewniane okna dachowe uchylno-obrotowe z nawiewnikiem,
  - ułożenie podłogi na legarach z białych desek krytych w zależności od przeznaczenia pomieszczenia: wykładziną dywanową, wykładziną PCV lub terakotą,
  - doprowadzenie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, elektrycznej, SAP,
  - umeblowanie poddasza.
  c) urządzenie składnicy akt.
  7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy, przy czym niedopuszczalne jest podzlecanie prac podwykonawców kolejnym podwykonawcom. Informacje należy złożyć w Załączniku nr 1 - Formularz Oferty (rozdział II pkt 14).
  8. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania oraz deklaracje zgodności: jakościowe i bezpieczeństwa.
  9. Wykonawca musi zaoferować 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancję na urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia a także zobowiązać się do nieodpłatnej bieżącej konserwacji urządzeń (zgodnej z zasadami sztuki lub zaleceniami producenta) i naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
  10. Wykonawca musi przedstawić w ofercie cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ z załącznikami.
  11. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
  12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia oraz innych zdarzeń dotyczących robót, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia.
  13. Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.
  14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne do prowadzenia robót, w przypadku, kiedy Wykonawca wyrazi chęć do korzystania z mediów znajdujących się w adoptowanym budynku PT KRUS zobowiązany będzie na swój koszt do zainstalowania urządzeń pomiarowych, podpisania z Zamawiającym stosownej umowy, oraz do regulowania należności wg wskazań w/w urządzeń pomiarowych.
  15. Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  16. Wybrany w przetargu Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany Harmonogramem Inwestycji.
  17. Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywają się w obiekcie czynnym. W związku, z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.
  18. Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.
  19. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów ofertowych dla wszystkich branż opiewających na wartość oferty. Wykonawca oprócz wersji pisemnej przedstawi również kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej w formatach plików możliwych do odczytu przez program kosztorysowy NORMA-PRO. W przypadku rozbieżności pomiędzy obydwoma wersjami, jako wiążąca będzie wersja pisemna.
  20. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SIWZ a dostarczonymi przez Wykonawcę kosztorysami przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysach nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty.
  21. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zatrudni kierownika budowy.
  22. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego rozliczenia inwestycji wg wzoru uzyskanego od Zamawiającego
 6. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury rejonowej w Lubartowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
  Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w zakresie: wykonania balustrad balkonowych, wykonania parapetów podokiennych, zamurowania kanałów dymowych, wykonanie płytą OSB pomieszczeń strychu i poddasza, wykonanie pomieszczenia sanitarnego przy pokoju gościnnym, wykonanie tynku silikonowego na elewacji budynku, zainstalowanie opraw świetlnych w części pomieszczeń, zainstalowanie drzwi zewnętrznych, wykonanie tynku zabezpieczającego ściany klatki schodowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, wykonanie ścian hollu i schodów kamiennych na wew. klatce schodowej, wykonanie węzła sterującego centralną wentylacją, zmiana kategorii okablowania strukturalnego.
 7. Budowa siedziby Placówki Terenowej KRUS w Puławach, przy ul. Wróblewskiego na działkach Nr 585/15 i 586/18
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa siedziby Placówki Terenowej KRUS w Puławach, przy ul. Wróblewskiego na działkach Nr 585/15 i 586/18 składające się z następujących zadań:
  1) budowie budynku biurowego z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu (np. wycinka drzew, wykonanie ogrodzenia, parkingów i oświetlenia terenu),
  2) wykonanie przyłączy,
  3) wyposażenie budynku w meble zgodnie z projektem aranżacji wnętrz,
  2. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być realizowane zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, STWiOR a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
  3. Inwestycja realizowana będzie na działkach Nr 585/15 i 586/18
  o powierzchni 1834,0 m2:
  - powierzchnia dróg, parkingów i chodników - 885,0m2
  Dane dotyczące budynku:
  - powierzchnia zabudowy -319,80m2,
  - powierzchnia użytkowa budynku - 470,60m2,
  - powierzchnia netto - 511,54 m2
  - kubatura budynku - 2270,0m3 ,
  - wysokość budynku - 11m
  - budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony w części jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej z dachami jednospadowymi na konstrukcji drewnianej (krokwiowo - płatwiowy) .
  - konstrukcja budynku oparta na ścianach murowanych stężonych stropami z płyt kanałowych.
  - stropy żelbetowe gęstożebrowe typu Żerań - kanałowe
  - klatka schodowa żelbetowa,
  - dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą.
  4. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania oraz deklaracje zgodności: jakościowe i bezpieczeństwa.
  5. Wykonawca musi zaoferować 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancję na urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia a także zobowiązać się do nieodpłatnej bieżącej konserwacji urządzeń (zgodnej z zasadami sztuki lub zaleceniami producenta) i naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
  6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwo nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia oraz innych zdarzeń dotyczących robót, będących skutkiem realizacji przedmiotu umowy (należy przekazać oryginał ubezpieczenia budowy).
  7. Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.
  8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne do prowadzenia robót.
  9. Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  10. Plac budowy Wykonawca ogrodzi barierami stałymi.
  11. Wybrany w przetargu Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zaktualizuje wraz z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym posiadany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zwany Harmonogramem Inwestycji.
  12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zatrudni kierownika budowy, który wykona przewidziany przepisami plan BIOZ w ciągu 7 dni od daty przejęcia placu budowy
 8. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Lubartowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
  zPrzedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją budynku zlokalizowanego w Lubartowie przy ul. 1000-lecia 4, przeznaczonego na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Lubartowie. 2.Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Budynek objęty robotami znajduje się w strefie konserwatorskiej i podlega ochronie służb konserwatorskich.
 9. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji trzech obiektów i otaczającego je terenu, zlokalizowanych przy ul. Metalurgicznej 7 w Lublinie, (nr sprawy WL-2370/7/12)
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji trzech obiektów i otaczającego je terenu, zlokalizowanych przy ul. Metalurgicznej 7 w Lublinie.
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego oraz wykonania robót budowlanych łącznie z uzyskaniem opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, wypisów, map, warunków technicznych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci, opracowaniem dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami
  i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym z uwzględnieniem wyposażenia technologicznego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym przepisów resortowych dotyczących m.in. wytycznych w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach Państwowej Straży Pożarnej.
  Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego winien dokonać wizji lokalnej nieruchomości oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
  Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa program funkcjonalno-użytkowy, załącznik Nr 8 do SIWZ.
  Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji zadania, w tym analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. z dnia 06.04.2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - załącznik nr 5 rozporządzenia, badania drożności kanałów wentylacyjnych - protokół kominiarski, pomiary instalacji elektrycznej - ochronne i kontrolne.
 10. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynków biurowych Placówek Terenowych KRUS.
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Kielce
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków biurowych Placówek Terenowych KRUS w Sandomierzu i Staszowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi instalacjami infrastruktury technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekty budowlane, - projekty wykonawcze, - przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią Dodatek nr 7A (dla Część I zamówienia) i 7B (dla Część II zamówienia) do SIWZ. Uwaga! Zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania system dozoru wizyjnego CCTV. Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2.Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być realizowane zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowych zamówień. Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest Pan Leszek Kasprzak nr tel. (41) 348 19 08. Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego (Harmonogram Inwestycji). 4.Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca zobowiązany będzie do: - wykonania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonanie stosownych uzgodnień i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji, - uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych, -bieżącej obsługi geodezyjnej wraz ze wznowieniem granic działki i geotechnicznej na własny koszt, -utrzymywania w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi; - uzyskania pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - opracowania projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych, 3.Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis części zamówienia zawarty został w Informacjach dotyczących ofert częściowych stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. 4.Zamawiający żąda wskazania (odpowiednio do treści postanowień SIWZ) przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, - aukcji elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..
 11. Budowa budynku gimnazjum w m. Borzechów Kolonia - etap robót wykończeniowych i wyposażenia obiektu
  Zamawiający: Gmina Borzechów, Borzechów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gimnazjum w m. Borzechów Kolonia.
  Na przedmiot zamówienia składają się następujące roboty:
  -roboty budowlane wykończeniowe,
  -instalacje sanitarne,
  -instalacje elektryczne,
  -przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa,
  -schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych
  -drogi wewnętrzne na działce,
  -odwodnienie terenu,
  -przełożenie kolidującego przyłącza energetycznego,
  -dostawa i montaż wyposażenia budynku.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w kosztorysie - załącznik do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej .
 12. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie remontu zadaszenia wraz z podjazdem pod Izbą Przyjęć Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, Radecznica
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim pełnionym w okresie realizacji, zadania obejmującego wykonanie remontu zadaszenia wraz z podjazdem pod Izbą Przyjęć Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.
  2. Charakterystyka realizowanego zadania:
  - budynek przejazdowy dla karetki pogotowia o wymiarach zewnętrznych 10 m x 6 m i wysokości 5m,
  - łącznik - przejście o wymiarach 3 m x 4 m i wysokości 4 m,
  - podjazdy z kostki brukowej ok. 300 m2 (wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki)
  - konstrukcja stropodachu drewniana,
  - pokrycie - dachówka bitumiczna,
  - ściany konstrukcyjne murowane, częściowo przeszklone,
  - bramy przejazdowe automatyczne,
  - wentylacja mechaniczna miejscowa,
  - stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa z aluminium, szkło bezpieczne.

  Wyposażenie:
  - instalacja elektryczna,
  - instalacja automatyki,
  - instalacja wentylacji.

  Przedsięwzięcie realizowane będzie w Radecznicy przy ul. Klasztornej 4, na działce 2136/3, której właścicielem jest Samorząd Województwa Lubelskiego, a Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy na mocy Uchwały Nr CC/1271/01 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej nieruchomości Województwa Lubelskiego jest jej nieodpłatnym użytkownikiem.
  3. Dokumentacja projektowa składać się będzie z następujących części:
  1) projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę,
  2) projektu wykonawczego /technicznego/,
  3) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pięć egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz dwa egzemplarze w formie elektronicznej.
  5. Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
  1) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
  2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),
  3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389),
  4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz. 1133),
  5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
  6) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),
  6. Realizacja zadania (roboty budowlane) rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej i odbywać się będzie ściśle w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa, w szczególności w zakresie uprawnień osób, którzy będą realizowali zamówienie a także bhp i p.poż. oraz na warunkach określonych w umowie.
  7. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45215140-0; 45233140-2; 71320000-7.
  8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości wykonanych robót na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
  9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Inne osoby dla Kopeć Krzysztof Jerzy (40 osób):