Kogo reprezentuje osoba

Kopeć Magdalena

w KRS

Magdalena Kopeć

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Kopeć
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Włoszakowice (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąkiewicz Monika, Bula Zenon, Chrapek Jan Jerzy, Czajka Andrzej, Dworczak Marek, Gorzelniak Tomasz, Grygiel Dorota, Janura Paulina Maria, Kaczmarek Kazimiera, Kiciński Henryk, Kiełczewska-sęk Sylwia, Kurpisz Kazimierz, Maciąg Renata Maria, Małecki Henryk, Miś Paweł Stanisław, Primel Paulina Elżbieta, Przezbór Irena, Rogacki Ireneusz, Wyskok Sebastian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zalisz Hieronim Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy We Włoszakowicach, Włoszakowice − KRS 0000108225
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych We Włoszakowicach, Włoszakowice − KRS 0000307438
 3. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. Z O.O. We Włoszakowicach, Włoszakowice − KRS 0000324906
 4. Kółko Rolnicze W Jezierzycach Kościelnych, Jezierzyce Kościelne − KRS 0000354825
 5. Kółko Rolnicze W Krzycku Wielkim, Krzycko Wielkie − KRS 0000341036
 6. Kółko Rolnicze W Sądzi, Sądzia − KRS 0000327975
 7. Kółko Rolnicze W Zbarzewie, Zbarzewo − KRS 0000349589
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Sądzi, Sądzia − KRS 0000489082
 9. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział W Lesznie, Leszno − KRS 0000194788
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Włoszakowice − KRS 0000117421
 11. Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Wiatrak Włoszakowice, Włoszakowice − KRS 0000103816
 12. Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr Z Siedzibą W Lesznie, Leszno − KRS 0000698770

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.000.000 zł
  Zamawiający: Gmina Włoszakowice, Włoszakowice
  Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.000.000 zł” Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 2.000.000 PLN. Zamawiający wymaga: sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach, pierwsza transza do dnia 22 grudnia 2016r. w wysokości do 1.000.000 PLN i druga transza do dnia 29 grudnia 2016r. do wysokości 1.000.000 PLN, na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice,okres kredytowania: od grudnia 2016r. do grudnia 2022 r. (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 31 marca 2017 roku,okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia: 1. 31.03.2017 75.000 zł 2. 30.06.2017 75.000 zł 3. 30.09.2017 75.000 zł 4. 30.11.2017 75.000 zł 5. 31.03.2018 75.000 zł 6. 31.06.2018 75.000 zł 7. 30.09.2018 75.000 zł 8. 30.11.2018 75.000 zł 9. 31.03.2019 75.000 zł 10. 30.06.2019 75.000 zł 11. 30.09.2019 75.000 zł 12. 30.11.2019 75.000 zł 13. 31.03.2020 100.000 zł 14. 30.06.2020 100.000 zł 15. 30.09.2020 100.000 zł 16. 30.11.2020 100.000 zł 17. 31.03.2021 100.000 zł 18. 30.06.2021 100.000 zł 19. 30.09.2021 100.000 zł 20. 30.11.2021 100.000 zł 21. 31.03.2022 75.000 zł 22. 30.06.2022 75.000 zł 23. 30.09.2022 75.000 zł 24. 30.11.2022 75.000 zł, sposób płatności odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie,spłata rat odsetkowych będzie następowała:miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, lub kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października,z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10 stycznia 2017 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31 grudnia 2016 r;forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 2.000.000 zł, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym każda z transz będzie wynosić do 1.000.000 PLN;w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat końcowych.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;w razie zaistnienia okoliczności polegającej na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy – w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę;Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ