Kogo reprezentuje osoba

Kopeć Piotr Wojciech

w KRS

Piotr Wojciech Kopeć

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Kopeć
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Radzyń Podlaski (Lubelskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chilimoniuk Mariusz Janusz, Dobrowolski Marek Zbigniew, Hypś Sławomir Grzegorz, Olejnik Stanisław, Romanowski Krzysztof Józef, Ryszko Jan, Sałata Sławomir, Zabielski Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białej Podlaskiej, Biała Podlaska − KRS 0000135125
 2. Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, Biała Podlaska − KRS 0000367405
 3. Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Biała Podlaska − KRS 0000076446
 4. Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-gospodarczych, Lublin − KRS 0000591373
 5. Gastro-tur Sp. Z O.O., Czarna Góra − KRS 0000455512
 6. Klub Inteligencji Katolickiej Imienia Prof.czesława Strzeszewskiego, Lublin − KRS 0000039712
 7. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich W Lublinie, Lublin − KRS 0000168568
 8. Nauka i Rozwój, Radzyń Podlaski − KRS 0000283746
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000061122
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Piaskach, Piaski − KRS 0000072707
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Terespolu, Terespol − KRS 0000172014
 12. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000157104
 13. Sa-ba Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000127347
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom, Radzyń Podlaski − KRS 0000140538
 15. Stowarzyszenie Biała Samorządowa, Biała Podlaska − KRS 0000658203
 16. Stowarzyszenie Dla Życia, Radzyń Podlaski − KRS 0000235584
 17. Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego Im. Profesora Juliusza Makarewicza, Lublin − KRS 0000267009
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czemierniki Natura 2000 Plus Współczesność, Czemierniki − KRS 0000350134
 19. Zaciszny Zakątek Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000425395
 20. Zakład Usług Komunalnych W Piaskach Sp. Z O.O., Piaski − KRS 0000466045
 21. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Warszawa − KRS 0000214624

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko Nowa Sp. Z O.O., Piszczac − KRS 0000059626
 2. Eko-gold Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000325544
 3. Energia Dolina Zielawy Sp. Z O.O., Wisznice − KRS 0000440107
 4. Fundacja Teresianum, Lublin − KRS 0000264605
 5. Gminny Zakład Komunalny W Wisznicach Sp. Z O.O., Wisznice − KRS 0000376282
 6. Leśna Chata Sp. Z O.O., Podczachy − KRS 0000462385
 7. Mw Energy Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000676083
 8. Nova Sp. Z O.O. W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000032811
 9. Olbenz Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000201445
 10. Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska − KRS 0000085264
 11. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, Warszawa − KRS 0000163556
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000157770
 13. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Radzyniu Podlaskim S.A., Radzyń Podlaski − KRS 0000301722
 14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych W Lublinie S.A., Kraków − KRS 0000120497
 15. Stalma S.A., Lublin − KRS 0000332421
 16. Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej 6 Plus, Radzyń Podlaski − KRS 0000214247
 17. Stowarzyszenie Realitas.pl, Świdnik − KRS 0000357518
 18. Towarzystwo Żużlowe Sipma Lublin, Lublin − KRS 0000005868
 19. Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000290902

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostówieckiej w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z montażem i zasileniem energetycznym kompletnej przepompowni ścieków w ul. Brzostówieckiej w Radzyniu Podlaskim. Zakres zamówienia obejmuje min.: kanał z rur PCV o śr. 200 mm- 92m, rurociąg tłoczny z PE 100 o śr. zew. 90 mm-77,20m, studzienki kan. systemowe o śr. 425mm-3 szt., studnie rewizyjne z kręgów żelbet. o śr. 1200 mm - 1 szt. i o śr. 1000 mm-1 szt, dostarczenie i montaż kompletnej prefabrykowanej przepompowni ścieków - 1kpl., układanie kabli YKY 4x10mm2-15m, przewody uziemiające z bednarki FeZn 25x4 mm-20m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Kanalizacja sanitarna w ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich i w ul.Lisowskiego w Radzyniu Podlaskim.
  Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (przykanalikami) w ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich i w ul. Lisowskiego w Radzyniu Podlaskim. Przedmiotowe zamówienie obejmuje dwa zadania inwestycyjne: 1) „Północno -wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski – kanalizacja sanitarna w ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Radzyniu Podlaskim” w zakresie min.; rozebranie powierzchni z mas mineralno - bitumicznych i podbudowy z betonu-94,00m2,rozebranie krawężników-29m, roboty ziemne mechaniczne -141,513m3, roboty liniowe ręczne -15,724 m3, pełne umocnienie ścian wykopów -262,07m2, kanał z rur PCV o śr. 200 mm - 49,80 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr. 1200 mm -3 szt. 2) „Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego w Radzyniu Podlaskim” w zakresie min.: roboty ziemne ręczne liniowe - 7,722m3+2,04m3( pod przyłącza), roboty ziemne mech. - 122,827m3 + 21,08m3 (pod przyłącza), pełne umocnienie ścian wykopów- 263,12m2, ażurowe umocnienie ścian -52,70 m2, kanały z rur PCV o śr. 200 mm -57,20m, studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr. 1200 mm -2 szt., kanał z rur PCV o śr. 160 mm -17,00m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ z dnia 31 maja 2017r.
 3. Budowa ul. Lendzinek I w Radzyniu Podlaskim - ETAP II.
  Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi publicznej gminnej nr 102002L – ul.Lendzinek I w Radzyniu Podlaskim – etap II , na odcinku od km 0+000 do km 0+247,01 (od ul. Traugutta do ul. Gwardii). Jezdnia o szerokości 6,0m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m, zjazdy w ilości 17 szt. Ponadto zamówienie obejmuje zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych oraz energetycznych, regulację pionową istniejących urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i telefonicznych oraz roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika z płyt betonowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
 4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock
  Zamawiający: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku, Kock
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie gminy Kock oraz dostarczenie worków i pojemników do gromadzenia odpadów w czasie trwania umowy. Gmina Kock liczy 6.742 mieszkańców, łącznie ok. 1.790 gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkanych w 14 miejscowościach. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i przekazanym przez Wykonawcę w formie pisemnej właścicielom nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym zamówieniem wynosi 2.400 Mg.
 5. Budowa ul. Łąkowej w Radzyniu Podlaskim - ETAP II
  Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  1.Przedmiot zamówienia obejmował budowę drogi publiczno - gminnej - ul.Łąkowej w Radzyniu Podlaskim, na odcinku od km 0+340 do 0+943 (o powierzchni jezdni - 3316,50m2, zjazdów,dojść do chodników i chodników - 370,82 m2, z kanalizacją deszczową na odcinku od separatora (km 0+550,50)do km 0+942,76,z rur PVC o śr. zewn. 315 mm - 392,50 m , z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. zewn. 160 mm - 37,0 m , przebudową kabli elektroenergetycznych NN: rury osłonowe z PCW o śr.110 mm - 435,00 m i rury osłonowe z PCW o śr.160 mm - 52,50 m, oraz telekomunikacyjnych: przełożenie kabla -210,00 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3a ustawy wymagał, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności: 1)obsługę operatorską maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego, 2)kierowanie pojazdami obsługującymi budowę, 3)ręczne wykonywanie robót rozbiórkowych i ziemnych, 4)montażu, instalacji elementów infrastruktury, 5)ręczne roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdów, 6)prace pielęgnacyjne w zakresie nawierzchni drogi i zjazdów, 7)roboty związane z przeprowadzeniem badań, prób i sprawozdań na terenie budowy, 8)roboty związane z montażem i demontażem znaków drogowych, z wyłączeniem osób kierujących budową i robotami budowlanymi, osób wykonujących obsługę geodezyjną i świadczących usługi laboratoryjne oraz innych, określonych w obowiązujących przepisach prawa.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy był zobowiązany złożyć oświadczenie w zakresie zatrudnienia, o którym mowa powyżej,zawierające w szczególności: wskazanie podmiotu składającego oświadczenie,datę złożenia, wyszczególnienie poszczególnych czynności i wskazanie liczby osób wykonujących te czynności oraz rodzaj umów o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy (szczegóły w tym zakresie zawarto w SIWZ załączniku nr 8- umowa wzór). 3. Zamawiający wymagał udzielenia gwarancji jakości w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 3 lat licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w latach,co będzie uwzględnione podczas oceny ofert w postępowaniu – okres gwarancji na roboty budowlane był jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu - § 26 SIWZ.
 6. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Czemierniki
  Zamawiający: Gmina Czemierniki, Czemierniki
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Czemierniki z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy. Szacowana ilość odpadów w czasie trwania zamówienia 800 Mg. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić mieszkańcom gminy Czemierniki worki na odpady komunalne selektywnie zbierane na warunkach opisanych w niniejszej specyfikacji. Transport odpadów ma się odbywać do instalacji zastępczej tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej /ZZOK/.
 7. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borki
  Zamawiający: Gmina Borki, Borki
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  i niezamieszkałych, w tym z miejsc publicznych, w szczególności placów, ulic, przystanków, na terenie gminy Borki z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – przemysłowych i poprzemysłowych. Obowiązywać będzie system mieszany workowo- pojemnikowy.
  2) zapewnienie mieszkańcom gminy Borki worków na odpady komunalne na warunkach opisanych w niniejszej specyfikacji.
  3) zorganizowanie, prowadzenie, wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia (wynikające
  z obowiązujących przepisów) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  do zorganizowania PSZOK-u Zamawiający może udostępnić teren, na zasadach umowy najmu,
  z możliwością zaadaptowania istniejących pomieszczeń, czynsz najmu zgodnie z ceną określoną Zarządzeniem Nr 79 Wójta Gminy Borki z 31.12.2004 r., tj. 6 zł miesięcznie za 1 m2.
  4) zagospodarowanie odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych /PSZOK/ i formach akcyjnych. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK będzie się odbywało poprzez przekazanie ich do instalacji przetwarzania odpadów,
  z którym Wykonawca zawrze umowę i przedstawi ją przed zawarciem umowy na przedmiotowe zamówienie. Odpady komunalne z PSZOK powinny być zagospodarowane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz zgodnie
  z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borki, zwanym dalej Uchwałą.
  5) transport odebranych w trybie pkt 1 oraz przyjętych przez PSZOK odpadów do instalacji zastępczej, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej /ZZOK/.
  Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów w okresie trwania zamówienia /24 m-ce/ to 1500 ton. Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań za lata ubiegłe i bieżących szacunków. Wielkości te podane są w celu sporządzenia oferty. Na terenie Zamawiającego występuje około 1620 nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych /6300 mieszkańców/,
  a orientacyjna długość trasy przejazdu śmieciarki przy jednej zbiórce obejmującej wszystkie nieruchomości to 200 km. Zmiana ilości wskazanych w zdaniach poprzednich w okresie obowiązywania umowy nie ma wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

 8. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzyń Podlaski
  Zamawiający: Gmina Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  1.Przedmiot Zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych oraz z PSZOK na terenie Gminy Radzyń Podlaski oraz dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych odpowiednich worków na wszystkie frakcje do gromadzenia odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Radzyń Podlaski, zwanym dalej Regulaminem.
  UWAGA!!!
  Przy przygotowywaniu oferty należy uwzględnić Uchwałę nr XVII/85/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

  Gmina Radzyń Podlaski liczy 8261 mieszkańców, łącznie ok. 2500 gospodarstw domowych i nieruchomosci niezamieszkanych w 20 miejscowosciach. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (XI/2015 – X/2016):
  - zmieszane odpady komunalne – 396 Mg;
  - opakowania suche – 86 Mg;
  - opakowania szklane – 61 Mg;
  - odpady biodegradowalne – 124 Mg;
  - popioły – 144 Mg;
  - pozostałe odpady segregowane – 154 Mg;
  - odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane na zgłoszenie z nieruchomości i z PSZOK – 86 Mg
  - odpady wielkogabarytowe odbierane z nieruchomosci i z PSZOK– 7 Mg.
  -opony odbierane z PSZOK-7 Mg

  Szacunkowa odległość od najdalszego punktu odbioru do ZZOK ”Adamki” wynosi ok. 15 km.
  2.Wymagania podstawowe:
  a) Odbiór i transport odpadów winien następować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, uchwałami Rady Gminy Radzyń Podlaski, wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i przekazanego przez Wykonawcę do wiadomości właścicielom nieruchomości, z których odbierane będą odpady.

  b) Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Zamówienie obejmuje odbiór odpadów, które mogą być dostarczane do ZZOK „Adamki”.

  c) Odbierane odpady winny być dostarczone do ZZOK w dniu ich odbioru.
  d) W przypadku nie dotrzymania w/w warunku, a także w przypadku nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z nieruchomości niezwłocznie a najpóźniej w kolejnym dniu do godz. 8.30, Wykonawca zobowiązany będzie w formie pisemnej przekazać do Zamawiającego informację o powodach opóźnień. Dopuszcza się przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.
  e)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpośredniego odbioru odpadów z nieruchomości oddalonych od głównych tras przejazdu.

  f)Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzania odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości poprzez zeskanowanie kodów kreskowych umieszczanych przez wytwórcę odpadów na workach lub odczyt informacji z chipów umieszczanych w pojemnikach stałych z wykorzystaniem technik np. RFID.

  g) Zamawiający żąda aby były odbierane wszystkie wystawione odpady danej frakcji przewidzianej do odbioru danego dnia ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski zgodnie z harmonogramem.
  h)W przypadku stwierdzenia niewłaściwego kodu kreskowego na worku lub pojemniku, Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wystawionych odpadów oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zeskanowanie kodu nieruchomości oraz kodu określającego fakt wystąpienia tej sytuacji.

  i)W przypadku wystawienia odpadów niewłaściwie wysegregowanych lub niewłaściwej frakcji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodebrania wystawionych odpadów oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zeskanowanie kodu nieruchomości oraz kodu określającego fakt wystąpienia tej sytuacji.
  j)W przypadku braku kodu na wystawionych do odbioru odpadach Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania wystawionych odpadów oraz pisemnego potwierdzenia faktu wystąpienia zaistniałej sytuacji i przekazania tej informacji Zamawiającemu. Dopuszcza się przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.

  k)W każdym przypadku nieodebrania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

  l) W przypadku braku wystawionych odpadów Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu przez zeskanowanie kodu nieruchomości oraz kodu oznaczającego nie wystawienie odpadów.

  m) Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania ilości (wyrażonej w kilogramach) odebranych odpadów poszczególnych frakcji z każdej obsłużonej nieruchomości w formie pisemnej jak również elektronicznej (plik w formacie exel) na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

  n)Zamawiający żąda aby podczas wyznaczonego dnia odbioru odpadów w danej miejscowości odbierane były 2 frakcje- odpady opakowaniowe suche i szklane ,innego dnia odpady biodegradowalne i popioły. Nie dopuszcza się mieszania zbieranych frakcji.

  o)Zamawiający nie dopuszcza aby jednego dnia były odbierane odpady zmieszane i jakakolwiek frakcja odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie z innymi frakcjami.

  p)W przypadku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania Zamawiającemu informacji o ilości i wielkości pojemników oraz rodzaju odebranej frakcji odpadów w formie pisemnej jak również w formie elektronicznej (plik w formacie exel). Dopuszcza się przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej. Ww. informacja winna zawierać dane kierowcy obsługującego dana nieruchomość wraz z jego czytelnym podpisem.
  r)Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji wskazującej kierowcę obsługującej daną trasę przed planowanym odbiorem odpadów wraz z jego numerem kontaktowym. Dopuszcza się przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.

  s)Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem zapisów SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

  t) Za przekazanie informacji o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpowiada Wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych. Informacja(ulotka) winna być dostarczona do właścicieli poszczególnych nieruchomości najpóźniej dzień przed planowanym terminem odbioru odpadów danej frakcji.

 9. Sukcesywna dostawa rur PE i kształtek oraz armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rur PE, kształtek i innych elementów sieci wodociągowej wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Kopeć Piotr Wojciech (36 osób):