Kogo reprezentuje osoba

Koprowski Jerzy Ryszard

w KRS

Jerzy Ryszard Koprowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Ryszard
Nazwisko:Koprowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Koprowski Ryszard Janusz, Żebrowski Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Avitus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000412251
 2. Comp Data Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000063919
 3. Trend Info Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000069015

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Asseco Poland S.A., Rzeszów − KRS 0000104838

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Pakiet nr 1 Materiały biurowe – (366 pozycji) Pakiet nr 2 Baterie – (18 pozycji) Pakiet nr 3 Sprzęt gospodarczo-biurowy –(11 pozycji) Pakiet nr 4 Papier kserograficzny – (5pozycji) Pakiet nr 5 Etykiety samoprzylepne – (3 pozycje)
  Pakiet nr 6 Koperty archiwizacyjne – (10 pozycji) Pakiet nr 7 Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukującychHP – (215 pozycji) Pakiet nr 8 Materiały eksploatacyjne do różnych urządzeń drukujących – (326 pozycji) Pakiet nr 9 Materiały eksploatacyjne do archiwizacji danych – (22 pozycje)
 2. Dostawy tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji numersprawy P/093/2016/SZ/WIM-43/ZP/16.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  pakiet nr 1 materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard - 202 poz.; pakiet nr 2 materiały eksploatacyjne do różnych urządzeń- 305 poz.; pakiet nr 3 materiały eksploatacyjne do archiwizacji danych - 20 poz. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i musi spełniać parametry określone w arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (załącznik nr 4 do siwz)..
 3. Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji..
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  pakiet nr 1 - materiały
  eksploatacyjne do urządzeńHewlett Packard - 195 poz.; pakiet nr 2 - materiały eksploatacyjne do różnych
  urządzeń- 269 poz.; pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjnedo archiwizacji danych - 20 poz.
 4. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
  Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
  Część 1 - materiały biurowe,
  Część 2 - materiały eksploatacyjne do drukarek
 5. Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji nr spr.P/076/2014/SZ/WIM-44/ZP/14
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  pakiet nr 1 materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard - 187 poz.,
  pakiet nr 2 materiały eksploatacyjne do różnych urządzeń - 229 poz.,
  pakiet nr 3 materiały eksploatacyjne do archiwizacji danych - 20 poz.
 6. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
  Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część 1 - materiały biurowe,
  część 2 - materiały eksploatacyjne do drukarek.
 7. Dostawa artykułów biurowych, tonerów i bębnów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych, tonerów
  i bębnów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmujących zadanie Nr 1 (część A i część B) oraz zadanie Nr 2 (część A i część B)
 8. Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Tonery do HP 1434 szt. Tusze do HP 734 szt. Folie do Panasonic 105 opak. Tonery i bębny do Panasonic 65 szt.Tonery do Ricoh 5 szt. Tusze i tonery do Canon 224 szt. tonery do Dell 5szt.Toner do Work Centre 4szt.Tonery i folie do Sharp - 4szt. Toner do Utax - 8szt. Tonery do Lexmark 116 szt. Tusze do Rimage 40szt. Wkłady do OKI 122 szt. Taśmy do Seikosha 6 szt. Tonery do Kyocera MIta 111 szt. Tonery do Brother 83 szt. Tonery do Samsung 87 szt. Tusze do Epson 191 szt. Tonery do Konica Minolta 56szt.Toner do Develop 5szt. Dyskietki 10 opak. Płyty CD-R 35 500 szt. Płyty DVD-R 2050 szt.Płyty BD 50szt.koperty do płyt CD 32000szt. rolki do fax 45 szt.
 9. IFPS/92/12
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK (TUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW) ORAZ PŁYT CD I DVD
 10. sprzedaż i dostawa tonerów do drukarek znajdujących się w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców
  Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa tonerów do drukarek firmy Hewlett-Packard, użytkowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, wskazanych w załączniku nr 3a do niniejszej Specyfikacji.
  Ogólne wymagania do przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, posiadający oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu.
  2. Artykuły wchodzące w skład zamówienia muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz przeznaczenie bez konieczności naruszenia opakowania oraz zawierać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (przykładowo hologramy).Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listą modeli sprzętu, do której jest przeznaczony oraz terminem ważności.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania tonerów i materiałów eksploatacyjnych regenerowanych lub reprodukowanych ani posiadających elementów z recyklingu oraz elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych.
  4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, który oferuje produkt równoważny.
  5. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych (pojemność, wydajność i jakość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych (pochodzących od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany). Zgodnie z normą ISO/IEC 19752 materiały eksploatacyjne do drukarek użytkowanych przez Zamawiającego posiadają następującą wydajność:
  toner Q2612A - 2000 stron A4; toner Q7553X - 7000 stron A4; toner C7115X - 3500 stron A4.
  6. W przypadku zaoferowania tonerów niewyprodukowanych przez producenta sprzętu użytkowanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi potwierdzić ich równoważność z produktami oryginalnymi poprzez dołączenie do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. normie ISO/IEC 19752:2004 w przypadku tonerów), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
  7. W przypadku zaoferowania tonerów niewyprodukowanych przez producenta sprzętu użytkowanego przez Zamawiającego Wykonawca gwarantuje, że oferowane tonery będące zamiennikami oryginalnych tonerów zapewniają prawidłową eksploatację posiadanych przez Zamawiającego drukarek firmy Hewlett - Packard, których wykaz zawiera załącznik nr 3a do Specyfikacji. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń.
  8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane użytkowaniem zaoferowanych materiałów. W przypadku sprzedaży i dostawy materiałów równoważnych Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z zastosowania takich materiałów, jak również zwrot kosztów naprawy urządzenia (drukarki), jeżeli konieczność naprawy będzie wynikiem zastosowania materiałów eksploatacyjnych niepochodzących od producenta sprzętu użytkowanego przez Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy drukarki trwającej dłużej niż 1 doba, na czas wykonywania tej naprawy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze.
  9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zapewnić jego przydatność do eksploatacji przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego protokolarnego odbioru
 11. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
  Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa Opis przedmiotu zamówienia który jest załącznikiem nr A i B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 12. Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Tonery do HP 1400 szt. Tusze do HP 720 szt. Folie do Panasonic 125 opak. Tonery do Panasonic 75 szt.Tonery do Ricoh 5 szt. Taśmy do Citizen 25 szt. Tusze i tonery do Canon 265 szt. Tonery do Lexmark 81 szt. Wkłady do OKI 84 szt. Taśmy do Seikosha 6 szt. wkłady do Rimage 30 szt. Tonery do Kyocera MIta 83 szt. Tonery do Brother 64 szt. Tonery do Samsung 73 szt. Tusze do Epson 86 szt. Tonery do Konica Minolta 57 szt. Dyskietki 20 opak. Płyty CD-R 36 000 szt. Płyty DVD-R 2050 szt. rolki do fax 50.