Kogo reprezentuje osoba

Kostka Andrzej

w KRS

Andrzej Kostka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Kostka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1938 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:19 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bekas Piotr, Borowiak Eugeniusz Kazimierz, Buliński Ryszard, Marciniak Leon, Marek Kazimierz, Nowacki Michał, Piskorek Henryk, Rymaniak Marcin, Sobkowiak Lech, Śrama Wojciech, Szulczewski Tadeusz Szymon, Waściński Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Obarski Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bims Plus Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000237415
 2. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-usługowo-transportowe Mitrako Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000107323
 3. Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-instalacyjna W Poznaniu, Poznań − KRS 0000175606
 4. Spółdzielnia Właścicieli Apartamenty Czarna Góra, Poznań − KRS 0000845274
 5. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych, Poznań − KRS 0000056935

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bims Plus Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000237418
 2. Bims Plus Warszawa Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000023982
 3. Bims Plus Wrocław Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Sp. Z O.O., Stanowice − KRS 0000053811
 4. Nipoflex Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000165638
 5. Przedsiębiorstwo Handlowe Bims Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000192279
 6. Przedsiębiorstwo Handlowe, Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Bims Plus Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000108574

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Roboty instalacyjne-POK1
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty instalacyjne wykonane zgodnie z zakresem prac określonym w kosztorysach ofertowych (ślepych) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Prace dotyczą wyszczególnionych nieruchomości zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 1. 2.Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2.1.Część I-Wymiana odcinka zasilania i powrotu CO od węzła do baraku 16 ul.Dojazd 30 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części I zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Dojazd 30 (załącznik nr 7 do SIWZ); -STWiORB-ul.Dojazd 30 (załącznik nr 8 do SIWZ). 2.2.Część II-Wymiana pionów wod-kan w mieszkaniach 2,5,8,11,14 oraz w kuchni mieszkań 1,4,7,10,10 przy ul.Galla 3 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części II zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu nakładczego-ul.Galla 3 (załącznik nr 9 do SIWZ); -STWiORB-ul.Galla 3 (załącznik nr 10 do SIWZ). 3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 7.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz.21); 7.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami); 7.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931); 7.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 8.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji na prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, liczonej od daty odbioru końcowego prac. Ponieważ termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, może on ulec wydłużeniu w zależności od złożonej oferty i zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
 2. Roboty ogólnobudowlane - POK5 - postępowanie trzecie
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty ogólnobudowlane wykonane zgodnie z zakresem prac określonym w kosztorysach ofertowych (ślepych) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Prace dotyczą wyszczególnionych nieruchomości zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 5. 2.Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2.1.Część I-Roboty murowe kominowe na budynku mieszkalnym przy ul.Granicznej 3/Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części I zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ofertowego (ślepego)-ul.Graniczna 3 (załącznik nr 7 do SIWZ); -STWiORB-ul.Graniczna 3 (załącznik nr 8 do SIWZ). 2.2.Część II-Roboty ogólnobudowlane o zakresie określonym w dokumentacji technicznej. W zakres II części zamówienia wchodzą trzy zadania: Zadanie 1-Wymiana rury spustowej od rynny do czyszczaka w budynku położonym przy ul.Głogowskiej 29 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 1 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ofertowego (ślepego)-ul.Głogowska 29 (załącznik nr 9 do SIWZ); -STWiORB-ul.Głogowska 29 (załącznik nr 10 do SIWZ). Zadanie 2-Rozebranie starych schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów do budynku położonego przy Rynku Łazarskim 16 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 2 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 11 i 12 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ofertowego (ślepego)-ul.Rynek Łazarski 16 (załącznik nr 11 do SIWZ); -STWiORB-ul.Rynek Łazarski 16 (załącznik nr 12 do SIWZ). Zadanie 3-Wykonanie boksu śmietnikowego przy budynku położonym przy ul.Marcelińskiej 30 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla Zadania 3 określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 13 i 14 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ofertowego (ślepego)-ul.Marcelińska 30 (załącznik nr 13 do SIWZ); -STWiORB-ul.Marcelińska 30 (załącznik nr 14 do SIWZ). 3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 7.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz.21); 7.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami); 7.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931); 7.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 8.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 3. Remont części pomieszczeń w budynku nr 2 i 7 w kompleksie 2736 Poznań ul. Promienista
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1156, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont części pomieszczeń w budynkach nr 2 i 7 w kompleksie 2736 Poznań ul. Promienista. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: Opis robót - zał. nr 5 do SIWZ Przedmiary wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu, robocizny - zał. nr 6.1-6.4 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do SIWZ. Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania robót w godzinach urzędowania po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefami Ochrony w kompleksie 2736 i pozyskaniu przepustek dla pracowników. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Wykonawca zobowiązany jest odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.
 4. Prace instalacyjne - gazowe
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty instalacyjne-gazowe wykonane zgodnie z zakresem prac określonym w kosztorysach ślepych, w dokumentacjach projektowych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Prace dotyczą nieruchomości zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 5 (część I zamówienia) oraz Punkt Obsługi Klientów Nr 6 (część II zamówienia). 2.Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 2.1.Część I-Remont instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Granicznej 1 w Poznaniu, na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klientów Nr 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 7-10 do SIWZ) składająca się z: -Przedmiaru-ul.Graniczna 1 (załącznik nr 7 do SIWZ); -STWiORB-ul.Graniczna 1(załącznik nr 8 do SIWZ); -Opisu technicznego-ul.Graniczna 1 (załącznik nr 9 do SIWZ); -Rysunków-ul.Graniczna 1 (załącznik nr 10 do SIWZ). 2.2.Część II-Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w wyznaczonych lokalach w budynku mieszkalnym położonym przy ul.Bukowskiej 328 w Poznaniu, na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klientów Nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 11-17 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ślepego-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 11 do SIWZ); -STWiORB-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 12 do SIWZ); -Opisu technicznego-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 13 do SIWZ); -Rysunków-ul.Bukowska 328 (załączniki 14A-14D do SIWZ); -BIOZ-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 15 do SIWZ); -Opinii kominiarskiej-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 16 do SIWZ); -Warunków przyłączenia do sieci gazowej-ul.Bukowska 328 (załącznik nr 17 do SIWZ). 2.3.Część III-Budowa kotłowni lokalnej w budynku użytkowym położonym przy ul.Grunwaldzkiej 248 w Poznaniu, na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi klientów Nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 18-22 do SIWZ) składająca się z: -Kosztorysu ślepego-ul.Grunwaldzka 248 (załącznik nr 18 do SIWZ); -STWiORB-ul.Grunwaldzka 248 (załącznik nr 19 do SIWZ); -Opisu technicznego-ul.Grunwaldzka 248 (załącznik nr 20 do SIWZ); -Rysunków-ul.Grunwaldzka 248 (załączniki 21A-21G do SIWZ); BIOZ-ul.Grunwaldzka 248 (załącznik nr 22 do SIWZ). 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 6.Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 8.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz.21). 8.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami). 8.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931). 8.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 9.Dla każdej części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 5. Roboty dekarskie na budynkach nr 13 i 25/4246 (Babki) oraz 2/7096 (Rogalin)
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1156, Poznań
  Przedmiotem zamówienia są Roboty dekarskie na budynkach nr 13 i 25/4246 (Babki) oraz 2/7096 (Rogalin)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach:
  Opis robót - zał. nr 5 do SIWZ
  Przedmiary - zał. nr 6.1-6.3 do SIWZ
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- zał. nr 7 do SIWZ.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania robót w godzinach urzędowania po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefami Ochrony w poszczególnych kompleksach i pozyskaniu przepustek dla pracowników.
  Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
 6. Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 Klub Promień na os. Piastowskim 101 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Dziennych Domów Pomocy, Poznań
  Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 Klub Promień na os. Piastowskim 101 w Poznaniu
 7. DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
  Zamawiający: Miasto Luboń, Luboń
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Przebudowa dachów w szkołach :
  Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 - zadanie obejmuje docieplenie połaci dachowych wełną mineralną po wcześniejszej wymianie konstrukcji dachowej wraz z ułożeniem nowego pokrycia dachowego, wykonanie dodatkowych okien połaciowych oraz wydzielenie dwóch dodatkowych pomieszczeń pomocniczych w obrębie istniejących pomieszczeń strychowych.
  Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 - zadanie obejmuje docieplenie wełną mineralną fragmentów połaci dachowej i sufitu po wcześniejszej wymianie konstrukcji dachowej wraz z ułożeniem nowego pokrycia dachowego, usunięcie części ścian działowych na poddaszu oraz rekonstrukcję fragmentu jednego z kominów, wymianę istniejących okien połaciowych.
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 8. Usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowe polegające na usuwaniu usterek i wykonaniu prac zgodnie z ekspertyzami kominiarskimi wystawionymi po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się na terenie miasta Poznania, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Rybaki 18a, w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
  1)część I-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1,
  2)część II-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2-na część II zamówienia składają się dwa zadania,
  3)część III-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3,
  4)część IV-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5,
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla I części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ) składająca się z:
  1)Przedmiaru robót dla I części zamówienia (załącznik nr 5)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla I części zamówienia (załącznik nr 6)
  3)46 opinii technicznych z przeprowadzonych kontroli dla I części zamówienia (załącznik nr 7)
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla II części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ofertowego ślepego + przedmiaru robót + listy budynków dla II części zamówienia dla zadania 1 (załącznik nr 8)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bud. dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 9)
  3)Kosztorysu ofertowego ślepego + przedmiaru robót + listy budynków dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 10)
  4)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bud. dla II części zamówienia dla zadania 2 (załącznik nr 11)
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla III części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 12 i 13 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ślepego dla III części zamówienia (załącznik nr 12)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla III części zamówienia (załącznik nr 13)
  5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla IV części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 14, 15 i 16 do SIWZ) składająca się z:
  1)Przedmiaru robót dla IV części zamówienia (załącznik nr 14)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla IV części zamówienia (załącznik nr 15)
  3)36 opinii technicznych z przeprowadzonych kontroli dla IV części zamówienia (załącznik nr 16)
  6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  7.Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  8.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
  9.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami)
  2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami)
  3)Uchwały Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799).
  10.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił:
  1)w przypadku I części zamówienia - przynajmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac.
  2)w przypadku II, III i IV części zamówienia - przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 9. Wykonanie schodów zewnętrznych do części piwnicznej z tyłu budynku Przedszkola nr 17 przy ulicy Głuszyna 206A w Poznaniu
  Zamawiający: Przedszkole Nr 17, Poznań
  Wykonanie schodów zewnętrznych do części piwnicznej z tyłu budynku Przedszkola nr 17 przy ulicy Głuszyna 206A w Poznaniu
 10. Przemurowanie kominów oraz inne prace w budynkach znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: Lubczykowa 1 i Morasko 82
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  zadanie 1 - przemurowaniu kominów oraz dobudowaniu kanałów wentylacyjnych do mieszkań nr 2 i 3 w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ul. Lubczykowej 1;
  zadanie 2 - przemurowaniu kominów, montażu ław kominiarskich oraz dobudowaniu kanałów wentylacyjnych do mieszkań nr 1 i 2 w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ul. Morasko 82.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ) składająca się z:
  1)Kosztorysu ofertowego (ślepego)+przedmiaru robót - ul. Lubczykowa 1 (załącznik nr 5 do SIWZ),
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - ul. Lubczykowa 1 (załącznik nr 6 do SIWZ),
  3)Kosztorysu ofertowego (ślepego)+przedmiaru robót - ul. Morasko 82 (załącznik nr 7 do SIWZ),
  4)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - ul. Morasko 82 (załącznik nr 8 do SIWZ).
  3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
  5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami)
  2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami)
  3)Uchwały Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799).
  8.Istnieje możliwość aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  9.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac.
 11. Przebudowa klatki schodowej, przebudowa wejścia do budynku i zainstalowanie windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych położonym w Poznaniu ul. Marcelińska 58.
  Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa klatki schodowej, przebudowa wejścia do budynku i zainstalowanie windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych położonym w Poznaniu ul. Marcelińska 58. Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy obejmuje: -roboty rozbiórkowe i ziemne w tym: - rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej; - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody stropy podesty. - Roboty montażowe wielobranżowe; - Wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej; - Wykonanie podjazdu; - Dostawa i montaż dźwigu osobowego. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż windy osobowej (dźwigu) przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy: - Projekt wykonawczy-załącznik Nr 7 do Specyfikacji; - Przedmiar robót-załącznik Nr 8 do Specyfikacji. Zakres zamówienia obejmuje także: doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. Wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz wytycznymi niniejszej Specyfikacji i jej załącznikach. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń - użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowania w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadów. Uzasadnienie wskazania preferencji dot. przedmiotu zamówienia (art. 29 ustawy Pzp) - Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości technicznej zapewniającej pełną sprawność technologiczną, techniczną i jakościową. Materiały użyte do wykonania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: w trakcie prowadzenia prac Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących będzie funkcjonował sposób normalny. Niezbędne będzie w trakcie prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia zapewnienie bezpiecznego wejścia do pomieszczeń objętych działaniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować bez zakłóceń. Wykonawca w ramach zamówienia oraz podanej ceny ofertowej zobowiązany jest do wykonania: 1) dostawę windy wraz z oprzyrządowaniem na miejsce montażu, 2) montaż, 3) podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, 4) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i zatwierdzenie, 5) dopuszczenie do eksploatacji, 6) wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego, 7) rejestrację windy w Urzędzie Dozoru Technicznego, 8) dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, 9) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem Podwykonawców. Wykonywanie robót, które Wykonawca powierza podwykonawcom zgodnie z złożona ofertą wymaga powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni przed datą zawarcia umowy z Podwykonawcą. Kserokopie zawartych umów z Podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu i stanowić będą integralną część umowy, jako jej załączniki. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy nie krótszej niż 3 lata. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczeń wynikających z gwarancji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wad. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu umowy. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają, co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz wykonanie robót remontowych w kotłowni gazowej - zadanie nr 2 w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Leszka 87 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 87, Poznań
  Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz wykonanie robót remontowych w kotłowni gazowej - zadanie nr 2 w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Leszka 87 w Poznaniu
 13. Remont dachu w budynkach użytkowych w Poznaniu-II
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego w użytkowym budynku komunalnym w Poznaniu przy ulicy 3 Maja 49C, na terenie administrowanym przez POK3 oraz remont dachu w budynku użytkowym przy ulicy Swoboda 21 w Poznaniu, na terenie administrowanym przez POK6.
  Zakres prac remontowych obejmuje m. in.: dla części I:
  ustawienie rusztowań, przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji, zerwanie pokrycia z papy, rozebranie deskowania dachu, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły, wykonanie tynków na ościeżach, deskowanie połaci dachowej, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych poziomych, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej, wykonanie obróbek z blachy z cynku, wykonanie rynien dachowych i rur spustowych z blachy z cynku, wywóz i utylizacja papy, wywóz gruzu i inne prace zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ;
  dla części II:
  ustawienie rusztowań, demontaż rynien, rur spustowych i pasów murów ogniowych, gzymsu oraz kominów z blachy ocynkowanej, nie nadającej się do powtórnego użytku., założenie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz pasów murów ogniowych, gzymsu i kominów z blachy ocynkowanej; rozebranie jednej wierzchniej warstwy papy, naprawie istniejącego pokrycia z papy, polegającej na przymocowaniu i zakitowaniu drobnych uszkodzeń, ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, ułożenie pasa papy termozgrzewalnej wzdłuż wymienionych obróbek blacharskich gzymsu, kominów i murków ogniowych, wymiana betonowych czapek kominowych, wywóz i utylizacja papy, wywóz gruzu i inne prace zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ;
 14. wymiana rur ciepłej i zimnej wody w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
  wymiana rur ciepłej i zimnej wody w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu
 15. Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Poznań
  Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
 16. REMONT DACHÓW NA TERENIE POK6 W POZNANIU - 2 CZĘŚCI
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych na terenie administrowanym przez POK6 w Poznaniu.
  Część I - wymiana pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul.Grunwaldzkiej 250, ul.Sierakowskiej 11, ul.Sierakowskiej 13.
  Część II - wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów w pawilonie handlowym w Poznaniu przy ulicy Ognik 20A.
 17. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, ul. Wroniecka 15
  Zamawiający: Biblioteka Raczyńskich, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 15, w którym mają siedzibę placówki Biblioteki - Filie nr 11 ( dziecięca) nr 39 i 61.
  Instalacja c.o. zasilana jest z kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku obok - ul. Wroniecka 14 , którego właścicielem jest również Biblioteka Raczyńskich.
 18. Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Poznań
  Przebudowa balustrady tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny
 19. REMONT KOMINÓW I BALKONÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ POK 5 W POZNANIU (ul. Górczyńska 27, Załęże 6a w Poznaniu)
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na: remoncie kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych w Poznaniu usytuowanych przy ul. Górczyńskiej 27 oraz remoncie balkonu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Załęże 6a w Poznaniu na terenie administrowanym przez POK5, i inne prace, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ

Inne osoby dla Kostka (203 osoby):