Kogo reprezentuje osoba

Kovacs Istvan

w KRS

Istvan Kovacs

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Istvan
Nazwisko:Kovacs
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jeziorska Danuta Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Zbigniew Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowski Jarosław Paweł, Kovacs Istvan, Wójcik Monika Zenobia, Wójcik Tomasz Jakub

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Myszor Karolina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agletico Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000633003
 2. Air Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000630708
 3. Alise Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000663019
 4. Arb Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000572368
 5. Burgundia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000632841
 6. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych Farum S.A., Warszawa − KRS 0000016293
 7. Farum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000743415
 8. Fire Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000599069
 9. First Light Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000627927
 10. Grupa Ruszt - Mont Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000456678
 11. Grupa Ruszt-mont Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410303
 12. Inmedia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000578701
 13. Instancja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000660659
 14. Kontrakt - Warszawa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000299390
 15. Logro Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000551925
 16. Mellow Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000459746
 17. Money Business Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000474552
 18. Money2gold Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000473536
 19. Nowenna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000519409
 20. Office Hub Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000640766
 21. Opencardio Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000471844
 22. Rusztmont Export Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000477570
 23. Rusztmont Export Sp. Z O.O. Spółka Komadytowa, Warszawa − KRS 0000491935
 24. Rusztmont Produkcja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000497922
 25. Safe Company Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000519646
 26. Technika i Sprzęt Medyczny Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000355178

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aa Action Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000470091
 2. Abc Nobel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000519675
 3. Activus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000624842
 4. Agroport Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000537985
 5. Akcent Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000551543
 6. Akimbo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000647572
 7. Alfa Re Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000538035
 8. Alimax Sp. Z O.O., Trąbczyn − KRS 0000627684
 9. All Ready Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000662241
 10. Allmax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000632839
 11. Alpine Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000600569
 12. Am Marketing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000519835
 13. Anvitus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000617139
 14. Atheris Sp. Z O.O., Skibno − KRS 0000633459
 15. Atlanta Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584201
 16. Atm-rd Sp. Z O.O., Sierakowo − KRS 0000520106
 17. Atrium Polska, Warszawa − KRS 0000577412
 18. Awentur Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000485181
 19. Axa Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000602853
 20. Bb Marketing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000472056
 21. Belaroza Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000663161
 22. Bergo Flooring Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000537926
 23. Best Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000482068
 24. Best Partnership Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000483108
 25. Betop Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000227091
 26. Big Cash Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000470504
 27. Big Corporation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000509951
 28. Biotermika Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000569864
 29. Biuro Zakupów Katalog Sp. Z O.O., Nowy Modlin − KRS 0000050146
 30. Black Bell Sp. Z O.O., Strzeniówka − KRS 0000528514
 31. Blackstone Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000710482
 32. Blue Gallery Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510325
 33. Blue Store Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510185
 34. Bospol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000623258
 35. Braum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000529172
 36. Bright Company Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000623822
 37. Builddestroy Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000471225
 38. Business Time Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000628366
 39. Business World Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000528825
 40. Butrans Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000663054
 41. Capital System Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000598912
 42. Cardina Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000623659
 43. Care Poland Holding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000660799
 44. Carpathia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000600640
 45. Cash Mate Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000600585
 46. Cc Ventures Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000578179
 47. Celestino Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000606497
 48. Kontrakt - Warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000167419
 49. Ruszt - Mont Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000334969
 50. Ruszt-mont Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000228504

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. Świadczenie usługi przeglądów okresowych sprzętu medycznego według 40 pakietów w okresie 24 miesięcy - powtórzenie pakietów nr 3,5,6,7,14,16,18,19,20,21,22,30,34,38,40
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Świadczenie usługi przeglądów okresowych sprzętu medycznego według 40 pakietów w okresie 24 miesięcy - powtórzenie pakietów nr 3,5,6,7,14,16,18,19,20,21,22,30,34,38,40- 15 zadań
 2. Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu okresowych (miesięcznych, półrocznych i rocznych) przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
  Przeglądy te mają na celu zapewnienie bezpiecznej ciągłości pracy sprzętu i aparatury medycznej wyszczególnionych w załącznikach składających się na integralną cześć specyfikacji.
  Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i spisem do paszportu technicznego aparatu, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1) czynności konserwacyjno-przeglądowe powinny być poprzedzone zebraniem informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,
  2) zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.),
  3) podczas pierwszego przeglądu Wykonawca sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika. W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez Wykonawcę,
  4) w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone instruktaże dla użytkownika (w cenie przeglądu),
  5) Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonaniem zamówienia zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
  6) przeglądy techniczne i konserwacyjne powinny być wykonywane w zgodnie z Harmonogramem, uzgodnionym z Zamawiającym,
  7) Czynności konserwacyjno – przeglądowe powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta aparatu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., przez osoby posiadające wymagane odrębnymi przepisami prawa kwalifikacje,
  8) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania,
  9) każda czynność (przegląd, konserwacja powinna zostać wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w cenie przeglądu) odpowiednie orzeczenie techniczne.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu, konserwacji.
 3. „Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
  „Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy.
 4. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części 7. 2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:50.42.10.00-2. Kategoria usługi: nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: Część 1: Przeglądy, naprawy/diagnostyka alkotestów Część 2: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do witrektomii przedniej Część 3: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów elektrochirurgicznych Część 4: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do masażu uciskowego Część 5: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do terapii ultradźwiękami Część 6: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do zatrzymywania krwii akcesonów pneumatyczny Część 7: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów do znieczulenia ogólnego Część 8: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu do terapii nerkowej Część 9: Przeglądy, naprawy/diagnostyka chłodziarek Część 10: Przeglądy, naprawy/diagnostyka cieplarki Część 11: Przeglądy, naprawy/diagnostyka czytnika płytek Część 12: Przeglądy, naprawy/diagnostyka defibrylatorów Część 13: Przeglądy, naprawy/diagnostyka dermatomu Część 14: Przeglądy, naprawy/diagnostyka diatermii Część 15: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów EKG Część 16: Przeglądy, naprawy/diagnostyka Funduskamery Część 17: Przeglądy, naprawy/diagnostyka Glukometru Część 18: Przeglądy, naprawy/diagnostyka kardiomonitorów Część 19: Przeglądy, naprawy/diagnostyka kardiomonitorów Część 20: Przeglądy, naprawy/diagnostyka kardiotokografów Część 21: Przeglądy, naprawy/diagnostyka klimatyzatorów Część 22: Przeglądy, naprawy/diagnostyka lampy czołowej Część 23: Przeglądy, naprawy/diagnostyka lampy szczelinowej Część 24: Przeglądy, naprawy/diagnostyka lasera Część 25: Przeglądy, naprawy/diagnostyka łóżek intensywnej terapii Część 26: Przeglądy, naprawy/diagnostyka łóżka rehabilitacyjnego Część 27: Przeglądy, naprawy/diagnostyka łóżek intensywnej terapii Część 28: Przeglądy, naprawy/diagnostyka miernika skażeń. Część 29: Przeglądy, naprawy/diagnostyka platformy hemodynamicznej Część 30: Przeglądy, naprawy/diagnostyka pomp infuzyjnych Część 31: Przeglądy, naprawy/diagnostyka pomp objętościowych Część 32: Przeglądy, naprawy/diagnostyka pulsoksymetrów Część 33: Przeglądy, naprawy/diagnostyka rejestratorów EKG Część 34: Przeglądy, naprawy/diagnostyka respiratorów Część 35: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatów RTG Część 36: Przeglądy, naprawy/diagnostyka spirometru Część 37: Przeglądy, naprawy/diagnostyka stacji uzdatniania wody Część 38: Przeglądy, naprawy/diagnostyka stanowiska do resuscytacji noworodka Część 39: Przeglądy, naprawy/diagnostyka sterylizatora Część 40 : Przeglądy, naprawy/diagnostyka stołu operacyjnego Część 41: Przeglądy, naprawy/diagnostyka strzykawki Część 42 : Przeglądy, naprawy/diagnostyka diatermii Część 43: Przeglądy, naprawy/diagnostyka systemu manometr. Część 44: Przeglądy, naprawy/diagnostyka systemu nadzoru okołoporodowego. Część 45: Przeglądy, naprawy/diagnostyka szyny CPM. Część 46: Przeglądy, naprawy/diagnostyka tympanometru. Część 47: Przeglądy, naprawy/diagnostyka videokolonoskopu Część 48: Przeglądy, naprawy/diagnostyka wagi. Część 49: Przeglądy, naprawy/diagnostyka wirówek Część 50: Przeglądy, naprawy/diagnostyka zestawu do ogrzewania pacjenta Część 51: Przeglądy, naprawy/diagnostyka aparatu Fisiotek. Część 52: Przeglądy, naprawy/diagnostyka centrali kardiomonitorów Część 53: Przeglądy, naprawy/diagnostyka rejestratora ciśnienia.Zamówienie poniżej 209 000 euro
 5. Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy - 132 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy - 132 pakietów
 6. Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy techniczne - 132 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy techniczne - 132 pakietów
 7. Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 100. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach – pakiecie/tach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy). Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: • Koszt robocizny, • Koszt części zamiennych, • koszt dojazdu. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 7³⁰ - 15⁰⁰, chyba , że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składania w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do części zamiennych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy. Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
 8. Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 100. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach – pakiecie/tach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy). Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: • Koszt robocizny, • Koszt części zamiennych, • koszt dojazdu. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 7³⁰ - 15⁰⁰, chyba , że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składania w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do części zamiennych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy. Dopuszcza się częściowe składanie ofert.

 9. Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy cd
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
  Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 34.
  Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez:
  • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach – pakiecie/tach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd
  • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku/ach, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd,
  • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy).
  Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt).
  Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego.

  Płatności:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione:
  • Koszt robocizny,
  • Koszt części zamiennych,
  • koszt dojazdu.
  Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 7³⁰ - 15⁰⁰, chyba , że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zamawiającego.
  W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd.
  W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składania w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego.
  Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego.
  Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części.
  Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.
  Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do części zamiennych.
  Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy.
  Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
 10. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 6 zadań
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 6 zadań.
 11. Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi dokonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw i testów specjalistycznych wyposażenia medycznego Centrum Attis Sp. z o. o.
 12. Zakup i instalacja 5 stanowiskowego systemu monitorowania pacjenta.
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zadania jest dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie 15 użytkowników nowoczesnego, 5 stanowiskowego systemu monitorowania biologicznych parametrów życiowych pacjentów. Miejscem instalacji systemu są sale intensywnego nadzoru i stanowisko monitorowania w Zakładzie Chorób Wewnętrznych szpitala Centrum ATTIS Sp. z o. o. przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie . System powinien się składać z min. 5 kardiomonitorów zainstalowanych przy łóżkach pacjentów oraz centrali monitorującej dla personelu medycznego. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć z instrukcją użytkowania w języki polskim, niezbędnymi certyfikatami dopuszczającymi do użytku medycznego w celu diagnozowania ludzi na terenie Polski. Do przedmiotu zamówienia należy załączyć uzupełniony paszport techniczny z dokonanym wpisem potwierdzającym poprawną instalację systemu i datę następnego przeglądu technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 13. Wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres 36 miesięcy oraz zapewnienie pełnej opieki serwisowej nad skanerem rtg przez okres 12 miesięcy z podziałem na 22 zadania oraz w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 2/2016
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres 36 miesięcy oraz zapewnienie pełnej opieki serwisowej nad skanerem rtg przez okres 12 miesięcy z podziałem na 22 zadania w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 2/2016 Zadanie nr 1 Przeglądy techniczne aparatu rtg DX-D400 i skanera Zadanie nr 2 Przeglądy techniczne aparatu rtg Zadanie nr 3 Przeglądy techniczne aparatów do znieczulenia Zadanie nr 4 Przeglądy techniczne defibrylatora CardioAid Zadanie nr 5 Przeglądy techniczne cyklometrów Zadanie nr 6 Przeglądy techniczne kardiomonitorów 1 Zadanie nr 7 Przeglądy techniczne lamp do fototerapii Zadanie nr 8 Przeglądy techniczne kardiomonitorów 2 Zadanie nr 9 Przeglądy techniczne aparat elektrochirurgiczny Zadanie nr 10 Przeglądy techniczne lamp operacyjnych Zadanie nr 11 Przeglądy techniczne myjnia automatyczna Zadanie nr 12 Przeglądy techniczne parowników Zadanie nr 13 Przeglądy techniczne sprzęt różny 1 Zadanie nr 14 Przeglądy techniczne sprężarek Zadanie nr 15 Przeglądy techniczne respiratorów Zadanie nr 16 Przeglądy techniczne sprzęt różny 2 Zadanie nr 17 Przeglądy techniczne aparaty rtg Zadanie nr 18 Przeglądy techniczne stół operacyjny Zadanie nr 19 Przeglądy techniczne aparat USG Zadanie nr 20 Przeglądy techniczne konsola Zadanie nr 21 Przeglądy techniczne napęd drzwi Zadanie nr 22 Przeglądy techniczne i pełna opieka serwisowa skaner 1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności: 1.1. Zadania od nr 1 do nr 21 Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) sprawdzenie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem, b) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego, c) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, d) prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania. 1.2. Zadanie nr 22 Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) Wykonywanie przeglądów okresowych systemu AGFA CR zgodnie z zaleceniami producenta (2 w ciągu 12 miesięcy), po wykonaniu wydanie stosownego certyfikatu b) Prowadzenie kalibracji i regulacji urządzenia, c) Zdalna diagnostyka systemu, d) Koszt robocizny, części zamiennych oraz dojazdu niezbędnych do usunięcia awarii bądź usterki systemu CR wliczony w cenę oferty, e) Świadczenie opieki serwisowej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy f) Gwarantowany czas usunięcia awarii (awaria oprogramowania lub urządzenia systemu spowodowana jego błędem, uniemożliwiająca korzystanie z funkcji podstawowej systemu): czas reakcji (kontakt telefoniczny) do 4 godzin od zgłoszenia dysfunkcji, podjęcie naprawy zdalnej lub wizyta na miejscu do 48 godzin od zgłoszenia, maksymalny czas usunięcia awarii (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) do 96 godzin g) Gwarantowany czas usunięcia usterki (awarii oprogramowania lub urządzenia systemu oznaczająca działanie w sposób utrudniający jego normalne funkcjonowanie): czas reakcji (kontakt telefoniczny) do 24 godzin od zgłoszenia dysfunkcji, podjęcie naprawy zdalnej lub wizyta na miejscu do 96 godzin od zgłoszenia, maksymalny czas usunięcia awarii (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) do 144 godzin h) Instalacja poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania NX stacji techników, i) Po rejestracji zgłoszenia serwisowego w systemie zgłaszający otrzymuje email potwierdzający przyjęcie zgłoszenia wraz z numerem zgłoszenia, j) Po każdej wizycie serwisowej w miejscu użytkowani otrzyma raport serwisowy
 14. Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
  Zamówienie obejmuje 66 pakietów. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 15. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, tj. utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury medycznej znajdującej się Zakładach Lecznictwa Otwartego SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z prowadzeniem paszportów technicznych sprzętu medycznego oraz założeniem paszportów w przypadku ich braku. W zakres usług wchodzą prace konserwacyjne określone przez producenta aparatu, kontrola i regulacja napięć i innych parametrów układów elektronicznych, kontrola układów mechanicznych, czyszczenie styków, kontrola stanu izolacji i instalacji ochrony aparatu, usuwanie usterek, dokonywanie napraw bieżących i sprawdzanie działania aparatu wraz z materiałami zużywalnymi koniecznymi przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz ocena stanu technicznego aparatury. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji, zostanie wydane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne
 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu obejmujący 33 zadania-pakiety. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu technicznego okresowego w czasie trwania umowy z częstotliwością zgodną z zapisami w załącznikach 1.1-1.33. W ramach przeprowadzonej usługi, wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy tj. świadczenie usług serwisowych aparatów medycznych wyszczególnionych w załącznikach od nr-u 1.1-1.33 do SIWZ zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP i ppoż. W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzanie przeglądów okresowych z uwzględnieniem: - kontroli zużycia części mechanicznych, - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, skuteczności działania blokad i ograniczników, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia, - wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu typu żarówka, bateria, bezpiecznik. - sprawdzenie i regulacja parametrów pracy aparatu zgodnie z danymi podanymi przez producenta, - konserwacja części mechanicznych polegająca na oczyszczeniu i przesmarowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, - ocena stanu technicznego urządzenia pod kątem ewentualnych napraw i remontów z podaniem szczegółowej kalkulacji części zamiennych i robocizny. - w uzasadnionym przypadku sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń niekwalifikujących się do naprawy
 17. Dostawa stanowiska diagnostyki kardiologicznej na potrzeby pierwszego wyposażenia oddziałów wewnętrznych, modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska diagnostyki kardiologicznej na potrzeby pierwszego wyposażenia oddziałów wewnętrznych, modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
 18. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii szczegółowo określonych w załącznikach 1-16 do SIWZ
 19. Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. IV edycja
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 20. DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE w ilości i asortymencie określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia i szkoleniem pracowników Zamawiającego