Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Jasiński Alicja Maria

w KRS

Alicja Maria Kowalczyk Jasiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Kowalczyk Jasiński
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Kłodzko (Dolnośląskie), Żelazno (Dolnośląskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasińska Agata Adelina, Jasińska Dobrochna Julia, Jasiński Zdzisław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasiński Zdzisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasińska Agata Adelina, Jasińska Dobrochna Julia, Jasiński Zdzisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kajzerka Sp. Z O.O., Żelazno − KRS 0000490076
 2. Weranda Jasińscy Sp. J., Kłodzko − KRS 0000567805

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Sukcesywne dostawy pieczywa
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa do trzech jednostek organizacyjnych służby więziennej Okręgu Wrocławskiego:
  Areszt Śledczy Jelenia Góra, ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-181-45-36,
  Areszt Śledczy Lubań, ul. Podwale 1, 59-800 Lubań, NIP: 613-100-38-12,
  Zakład Karny Zaręba, ul. Leśna 4, 59-800 Zaręba, NIP: 613-10-03-806,
  w ilościach i asortymencie podanym poniżej.

  2. Oferowane pieczywo musi spełniać wymagania wszystkich odpowiednich przepisów oraz Polskich Norm lub norm przenoszących normy europejskie, bądź norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

  3. Pojazd przywożący dostawę musi zmieścić się w przejazd o wymiarach:
  AŚ Jelenia Góra: szerokość 449 cm wysokość 420 cm,
  AŚ Lubań: szerokość 357 cm wysokość 403 cm,
  ZK Zaręba: wysokość 400 cm.

  4. Dostawy pieczywa do każdej z jednostek będą się odbywać codziennie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 7:30 – 14:00 po uprzednim zamówieniu składanym telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną najpóźniej w przeddzień dostawy. W okresach świątecznych wielkości oraz dni i godziny dostaw ustalane będą indywidualnie.
  Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia każda z jednostek indywidualnie uzgodni z wykonawcami szczegółowe terminy dostaw.

  5. Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: 1 kwiecień 2017 r., zakończenie dostaw 31 grudzień 2017 r.
 2. Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Sosnówce na okres od 01.05.2017r do 30.04.2018r
  Zamawiający: Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, Sosnówka
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce na okres od 01.05.2017r do 30.04.2018r
 3. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego pieczywa opisanego w SIWZ, do jednostek Spółki „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego pieczywa opisanego w SIWZ, do jednostek Spółki „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 4. Dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bardo
  Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem z następujących grup: 1. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne-kod PCV 15100000-9; 2. owoce, warzywa i podobne produkty- kod PCV15300000-1; 3. pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie- kod PCV 15810000-9; 4. mleko i produkty mleczarskie- kod PCV 15500000-3; 5. różne produkty spożywcze-kod PCV 15800000-6 + jaja-kod PCV 03142500-3; 6. ryby przetworzone i konserwowane-kod PCV 15200000-0..

 5. Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tj. AŚ Dzierżoniów, ZK Kłodzko, AŚ Wałbrzych i AŚ Świdnica w ilościach i asortymencie podanym w SIWZ.
 6. Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Szczytna
 7. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul.Kościelna 10-12
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Ziębice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul.Kościelna 10-12 z podziałem na części. Część 1 - dostawa art.ogólnospożywczych
  Część 2 - dostawa pieczywa
  Część 3- dostawa warzyw i owoców
  Część 4- dostawa ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw
  Część 5- dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich
  Część 6- dostawa nabiału
 8. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich tj. sprzedaż i dostawa określonych w częściach od nr 1 do nr 8 w okresie 01.07.2016 - 30.06.2017r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich tj. sprzedaż i dostawa określonych w częściach od nr 1 do nr 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu znajduje się w formularzach cenowych części od 1 do 8, które jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowią integralną część umowy..
 9. Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. zgodnie z szczegółowym zestawieniem określonym w załączniku nr 1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr A do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: a) ustawą z dnia 25.VIII.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, b) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29). 3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towarów wyszczególnionych w zał. nr 1a, które będą odbywały się w okresie obowiązywania umowy - sukcesywnie - w/g ustalonego harmonogramu. 3.1. Dostawy przedmiotu zamówienia winny być realizowane do magazynów punktów żywienia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., w Lądku Zdroju: a) Szpital Uzdrowiskowy Jubilat ul. Wolności 4a, Szpital Uzdrowiskowy Adam ul. Wolności 2, Szpital Uzdrowiskowy Jan ul. Paderewskiego 7, oraz w Długopolu Zdroju: a) Szpital Uzdrowiskowy Mieszko ul. Zdrojowa 8, Szpital Uzdrowiskowy Dąbrówka ul. Wolna 4, transportem Wykonawcy i na jego koszt .3.2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony wyłącznie specjalistycznym transportem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25. VIII. 2006r. w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia ( DZ.U poz. j. w.).3.3. Wykonawca powinien dysponować minimalnie jednym specjalistycznym środkiem transportu.3.4. Szczegółowe warunki dostaw: - Wykonawca będzie wykonywał dostawy na podstawie szczegółowych zamówień z poszczególnych obiektów, złożonych pisemnie, telefonicznie (faksem) lub e - mailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą bezpośrednio do wskazanych obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt.3.1. powyżej. Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia towarów wyszczególnionych w formularzu cenowym - zał. nr 1a mogą odbywać się w formie telefonicznej. - Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy dziennie (oprócz niedziel i świąt). Pierwsza dostawa do godz. 6:30, a druga do godz. 12:00. W sytuacjach wyjątkowych (nie dających się wcześniej przewidzieć) Zamawiający zastrzega sobie dostawę towaru w czasie nie dłuższym niż do 2 godz. od chwili zgłoszenia telefonicznego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do:1. Realizowania na rzecz Zamawiającego systematycznych dostaw artykułów spożywczych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.2. Terminowej dostawy bezpośrednio do wskazanych obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt.3.1. powyżej.3. Dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o należytej jakości. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe takie jak: gorzki, kwaśny zbyt słony smak, stęchły, zanieczyszczony, mechanicznie, z objawami pleśni, psucia, zawilgocenia oraz uszkodzenia.4. Dostaw towarów opatrzonych w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów pakowanych w opakowania jednostkowe. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach zbiorczych np. - koszach plastikowych, pudłach tekturowych, workach foliowych - odpowiednio oznakowanych zgodnie z przepisami, ułożony wg asortymentu w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami. Towar dostarczony przez Wykonawcę musi być: I gatunku, pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, posiadać właściwe atesty, stosownie do obowiązujących przepisów.5. Nadto produkty powinny mieć oznaczony termin przydatności do spożycia i powinny być dostarczone nie później niż 12 godzin od momentu wypieku. W razie wątpliwości co do jakości dostarczanych produktów, Zamawiający zleci przeprowadzenie badań przez specjalistyczne laboratorium. W razie stwierdzenia odchyleń od normy, kosztami badania obciążony zostanie Wykonawca. 6. Stosowania lub wdrażania systemu HACCP w firmie oraz posiadać wdrożony lub wdrażać GMP (dobra praktyka produkcyjna) i GHP (dobra praktyka higieniczna). 3.6. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do odbioru towaru i sprawdzenia jego jakości są magazynierzy oraz odpowiedni Kierownicy.
 10. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego pieczywa opisanego w pakietach w SIWZ, do jednostek Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego pieczywa opisanego w pakietach w SIWZ, do jednostek Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 11. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Prószków
  Artykuły spożywcze, zgodnie z Wykazem rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ
 12. DD/ZP 220/16/2015 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ PIECZYWA
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
  1) Chleb pszenno-żytni CPV 15811100-7 o gramaturze 0,35 kg porcjowany, pakowany w folię przeźroczystą dopuszcza się nadruk z logo firmy;
  2) Chleb pszenny CPV 15811400-0 o gramaturze 0,35 kg porcjowany, pakowany w folię przeźroczystą, dopuszcza się nadruk z logo firmy.

  Zapach: powinien być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony i inny obcy.
  Konsystencja: miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związane ze skórką, bez zakalca i grudek mąki, niekruszący się.
  Barwa: skórka powinna być równomiernie zabarwiona, o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa
 13. Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. zgodnie z szczegółowym zestawieniem określonym w załączniku nr 1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr A do SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
  a) ustawą z dnia 25.VIII.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
  b) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 z późn. zm.).
  3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towarów wyszczególnionych w zał. nr 1a, które będą odbywały się w okresie obowiązywania umowy - sukcesywnie - w/g ustalonego harmonogramu.
  3.1. Dostawy przedmiotu zamówienia winny być realizowane do magazynów punktów żywienia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., w Lądku Zdroju:
  a) Szpital Uzdrowiskowy Jubilat ul. Wolności 4a, Szpital Uzdrowiskowy Adam ul. Wolności 2, Szpital Uzdrowiskowy Jan ul. Paderewskiego 7,
  oraz w Długopolu Zdroju:
  a) Szpital Uzdrowiskowy Mieszko ul. Zdrojowa 8, Szpital Uzdrowiskowy Dąbrówka ul. Wolna 4, transportem Wykonawcy i na jego koszt .
  3.2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony wyłącznie specjalistycznym transportem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25. VIII. 2006r. w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia ( DZ.U nr j. w.).
  3.3. Wykonawca powinien dysponować minimalnie jednym specjalistycznym środkiem transportu.
  3.4. Szczegółowe warunki dostaw:
  - Wykonawca będzie wykonywał dostawy na podstawie szczegółowych zamówień z poszczególnych obiektów, złożonych pisemnie, telefonicznie (faksem) lub e - mailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą bezpośrednio do wskazanych obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt.3.1. powyżej. Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia towarów wyszczególnionych w formularzu cenowym - zał. nr 1a mogą odbywać się w formie telefonicznej.
  - Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy dziennie (oprócz niedziel i świąt). Pierwsza dostawa do godz. 6:30, a druga do godz. 12:00. W sytuacjach wyjątkowych (nie dających się wcześniej przewidzieć) Zamawiający zastrzega sobie dostawę towaru w czasie nie dłuższym niż do 2 godz. od chwili zgłoszenia telefonicznego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
  3.5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. Realizowania na rzecz Zamawiającego systematycznych dostaw artykułów spożywczych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
  2. Terminowej dostawy bezpośrednio do wskazanych obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt.3.1. powyżej.
  3. Dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o należytej jakości. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe takie jak: gorzki, kwaśny zbyt słony smak, stęchły, zanieczyszczony, mechanicznie, z objawami pleśni, psucia, zawilgocenia oraz uszkodzenia.
  4. Dostaw towarów opatrzonych w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów pakowanych w opakowania jednostkowe. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach zbiorczych np. - koszach plastikowych, pudłach tekturowych, workach foliowych - odpowiednio oznakowanych zgodnie z przepisami, ułożony wg asortymentu w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami. Towar dostarczony przez Wykonawcę musi być: - I gatunku, pozbawiony wad, - opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, - posiadać właściwe atesty, stosownie do obowiązujących przepisów.
  5. Nadto produkty powinny mieć oznaczony termin przydatności do spożycia i powinny być dostarczone nie później niż 12 godzin od momentu wypieku
 14. Pieczywo świeże
  Zamawiający: Zakład Karny w Nysie, Nysa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa świeżego na potrzeby Zakładu Karnego w Nysie.

  Lp, przedmiot zamówienia, jm, ilość

  1.Chleb pszenno - żytni 400g( o zawartości mąki pszennej 70% i żytniej 30%), krojony, pakowany, zg. z PN, kg 106.000
  2.Chleb pszenny 400g( o zawartości maki pszennej 100%), krojony, pakowany, zg. z PN, kg 7.300
  3.Bułka słodka pszenna - 100g, zg. z PN, szt. 1.400
  4.Pączek drożdżowy - 100g, zg. z PN, szt 700
  5.Bułka tarta, zg. z PN, kg 700
 15. Dostawa pieczywa do jednostek wchodzących w skład Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o.
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
  Dostawa pieczywa do jednostek wchodzących w skład Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o.
 16. Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bardo
  Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem z następujących grup: 1. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne-kod PCV 15100000-9; 2. owoce, warzywa i podobne produkty- kod PCV 15300000-1; 3. pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie- kod PCV 15810000-9; 4. mleko i produkty mleczarskie- kod PCV 15500000-3; 5. różne produkty spożywcze-kod PCV 15800000-6 + jaja-kod PCV 03142500-3; 6. ryby przetworzone i konserwowane-kod PCV 15200000-0..
 17. DD/ZP 2208/5/2014 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ PIECZYWA
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
  1) chleb pszenny CPV-158114000-0 o gramaturze 0,40 kg, porcjowany, pakowany w folię przeźroczystą (dopuszcza się nadruk z logo firmy).
  -zapach: powinie być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony i inny obcy;
  -konsystencja : miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związany ze skórką, bez zakalca i grudek mąki, niekruszący się.;
  -barwa: skórka powinna być równomiernie zabarwiona o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa.
  2) Chleb mieszany pszenno-żytni CPV 15811100-7- o gramaturze 0,40 kg, porcjowany, pakowany w folię przeźroczystą (dopuszcza się nadruk z logo firmy).
  -zapach: powinie być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony i inny obcy;
  -konsystencja : miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związany ze skórką, bez zakalca i grudek mąki, niekruszący się.;
  -barwa: skórka powinna być równomiernie zabarwiona o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa.
 18. sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich określonych w zadaniach od nr 1 do nr 8.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Ząbkowice Śląskie
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy społecznej
  w Ząbkowicach Śląskich ul. Szpitalna 3 określonych w zadaniach od Nr 1 do Nr 8
  Zadanie Nr 1 - artykuły spożywcze - różne
  Zadanie Nr 2 - mięso i wędliny
  Zadanie Nr 3 - drób i przetwory drobiowe
  Zadanie Nr 4 - warzywa
  Zadanie Nr 5 - ryby i przetwory rybne
  Zadanie Nr 6 - mleko i przetwory mleczne
  Zadanie Nr 7 - pieczywo i wyroby ciastkarskie
  Zadanie Nr 8 - owoce ujęte
  w formularzach cenowych stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Inne osoby dla Kowalczyk Jasiński Alicja Maria (138 osób):