Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Władysław

w KRS

Władysław Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Stęszew (Wielkopolskie)
Przetargi:27 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anioła Bolesław, Bąkowska Halina, Borak Ryszard, Bręk Mirosław, Derda Bronisław, Kaźmierczak Lech Władysław, Kempa Zenon, Marcinkowski Jędrzej, Mytko Grzegorz, Olejniczak Henryk, Potrawiak Mirosław Franciszek, Ratajczak Andrzej, Ratajczak Marian Franciszek, Rybarczyk Wanda Maria, Sołtysiak Adam, Wiśniewski Czesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anioła Bolesław, Czub Jarosław, Derda Bronisław, Fabiś Bogdan, Jankowiak Zygmunt, Jóźwiak Andrzej, Kalemba Marcin, Kuik Franciszek, Ludwiczak Stanisław, Marcinkowski Jędrzej, Mytko Władysław, Nowak Jan, Olejniczak Henryk, Piątkowska Danuta, Piątkowski Piotr, Piątkowski Roman, Pięta Mieczysław, Ratajczak Andrzej, Robaszyński Krzysztof, Szała Władysław, Szeszuła Walerian, Urbaniak Ryszard, Walenciak Damian, Węcławek Janina, Weychan Michał, Wiśniewski Czesław, Zawadzki Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pięta Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Stęszewie, Stęszew − KRS 0000073222
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Stęszewie, Stęszew − KRS 0000077426
 3. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa − KRS 0000112165
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Stęszewie, Stęszew − KRS 0000041122
 5. Spółdzielnia Usług Hodowlanych, Poznań − KRS 0000004865
 6. Stęszewskie Forum Obywatelskie, Stęszew − KRS 0000413487
 7. Stęszewskie Stowarzyszenie Rolników Producentów Rolnych, Stęszew − KRS 0000010603
 8. Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Poznań − KRS 0000074978

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mleczarnia Poznań - Spółdzielnia, Poznań − KRS 0000080094
 2. Relaks Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000136762
 3. Wielkopolska Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości Razem W Poznaniu, Poznań − KRS 0000173761

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
  2. Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań, będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb Zamawiającego. 3. Zakres usług objętych zamówieniem
  Zadanie I- Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności 5-8 ton z tylnym zaczepem umożliwiającym podłączenie maszyny roboczej oraz z możliwością przystosowania pojazdu do zamontowania rynny zasypowej do grysu , długość skrzyni ładunkowej min.5 m wewnątrz) – 1 szt. Zamawiający dysponuje rynną zsypową do grysu (uwidocznioną na zdjęciu w załączniku). Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania własnego pojazdu w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego rynny i w takim zestawie przesyłanie grysu do zbiornika zasypowego remontera. Kabina zarejestrowana i przystosowana do przewozu 3 osób (kierowca + 2 pasażerów). Samochód musi być wyposażony w sprawną zespoloną lampę ostrzegawczą ,zamontowaną na dachu pojazdu Ilość godzin – max. 1000


  Zadanie II - Samochód ciężarowy samowyładowczy z możliwością wywrotu na „boki” z zaczepem (wywrotka) o ładowności 12,0 ton – 1 szt., Ilość godzin – max. 80

  Zadanie III - Koparko- ładowarka o :
  - poj. łyżki ładowarki od 0,6 m3 do 1,2 m3 ,
  - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 60 cm do 70 cm,
  - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 30 cm do 40 cm,
  - szerokości łyżki „skarpowej” koparki od 130 cm do 160 cm. – 1 szt. Ilość godzin – max. 200

  Zadanie IV - Podnośnik koszowy o wysokości min. 8m (wraz z operatorem ) zamontowany na pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony - 1szt. Ilość godzin- max. 24

  Zadanie V- Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m ( wraz z operatorem) - 1szt. Ilość godzin – max. 40

 2. Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
  Zadanie I- Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki Zadanie II- Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach.
  Zadanie III - Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Zadanie I
  a) Etylina Pb 95 oszacowano na 9 500 litrów
  b) Olej napędowy oszacowano na 2 000 litrów
  2) Zadanie II
  a) Etylina Pb 95 oszacowano na 2 000 litrów
  b) Olej napędowy oszacowano na 25 000 litrów
  3) Zadanie III
  a) Etylina Pb 95 oszacowano na 4 500 litrów
  b) Olej napędowy oszacowano na 19 000 litrów
  Faktyczna ilość zakupionego paliwa jest uzależniona od potrzeb

 3. Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
  2) Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań, będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb Zamawiającego.
  2. Zakres usług objętych zamówieniem
  1. Zamówienie obejmuje następujący transport i sprzęt:
  Zadanie I
  Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności 5-8 ton z tylnym zaczepem umożliwiającym podłączenie maszyny roboczej (w szczególności urządzenie remontowe UR-01) oraz z możliwością przystosowania pojazdu do zamontowania rynny zasypowej do grysu , długość skrzyni ładunkowej min.5 m wewnątrz - 1 szt.
  Zamawiający dysponuje rynną zsypową do grysu uwidocznioną na zdjęciu w załączniku. Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania własnego pojazdu w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego rynny i w takim zestawie przesyłanie grysu do zbiornika zasypowego remontera. Kabina zarejestrowana i przystosowana do przewozu 3 osób (kierowca + 2 pasażerów). Samochód musi być wyposażony w sprawną zespoloną lampę ostrzegawczą ,zamontowaną na dachu pojazdu. max. -1000 godz.
  Zadanie II
  Samochód ciężarowy samowyładowczy z możliwością wywrotu na boki z zaczepem wywrotka o ładowności min. 12,0 ton - 1 szt. max. 80 godz.
  Zadanie III
  Koparko- ładowarka o :
  - poj. łyżki ładowarki od 0,6 m3 do 1,2 m3 ,
  - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 60 cm do 70 cm,
  - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 30 cm do 40 cm,
  - szerokości łyżki skarpowej koparki od 130 cm do 160 cm. - 1 szt. max. 200 godz.
  Zadanie IV
  Podnośnik koszowy o wysokości min. 8m wraz z operatorem zamontowany na pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony -1szt. max. 24 godz.
  Zadanie V
  Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m wraz z operatorem) - 1szt. max. 40 godz.
  Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 zadanie musi wykazać spełnienie warunku oddzielnie na każde zadanie zgodnie z załączonym wzorem Wykaz sprzętu
  3. Sposób realizacji zamówienia
  1. Sprzęt transport należy podstawić na wezwanie kierownika Obwodu Drogowego w uzgodnionym wcześniej (minimum 20/18/16 godzin (zgodnie z ofertą wykonawcy) przed planowanym wykonaniem usługi terminie.
  2 . W sytuacjach wymagających nagłej interwencji ,termin podstawienia sprzętu z zadaniach nr I, III i V może ulec skróceniu do 3h. w zadaniach nr I (max. 10x), nr III (max. 10x), nr V (max. 4x).
  3. Minimalny zakres pojedynczego zlecenia obejmować będzie jedną roboczogodzinę, usługi będą zlecane systematycznie w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego do momentu wyczerpania ilościowego lub terminowego umowy z Wykonawcą.
  4. Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) wyrażenia zgody na zamontowanie w udostępnionym sprzęcie na koszt Zamawiającego systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoring oraz do bezzwłocznego zwrotu ww nadajnika na koszt Zamawiającego, po wygaśnięciu umowy lub po jej rozwiązaniu,
  b) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług,
  c) wykonywania usług w taki sposób by ograniczać utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum,
  d) ewidencjonowania wykonanych usług na bieżąco, przez prowadzenie Karty pracy sprzętu,
  e) comiesięcznego przedstawiania Kierownikowi Obwodu Drogowego rozliczenia z ilości wykonanych godzin
 4. Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Steszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz sołectw gminy Stęszew według potrzeb Zamawiającego w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Stęszew, Stęszew
  Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Stęszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz sołectw gminy Stęszew według potrzeb Zamawiającego w 2016 roku.
 5. Zakup paliw (etyliny i oleju napędowego) dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw:
  Zadanie I
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki
  Zadanie II
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego
  w Biskupicach.
  Zadanie III
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego
  w Zamysłowie.

  2.Zakres usług objętych zamówieniem
  Zapotrzebowanie na paliwa, będzie uzależnione od intensywności wykonywanych zadań przez ZDP i kształtować się będzie następująco:
  Zadanie I - Zarząd
  Etylina Pb 95 oszacowano na 6 000 litrów
  Olej napędowy oszacowano na 2 500 litrów
  Zadanie II - Biskupice
  Etylina Pb 95 oszacowano na 6 000 litrów
  Olej napędowy oszacowano na 30 000 litrów
  Zadanie III - Zamysłowo
  Etylina Pb 95 oszacowano na 6 000 litrów
  Olej napędowy oszacowano na 22 000 litrów
  Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, Zamawiający rozliczał będzie ten zakres w oparciu o faktycznie dostarczone paliwa i ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu na danej stacji paliw, z uwzględnieniem stałego rabatu w wysokości określonej w ofercie przez Wykonawcę.
  Zamawiający może zmniejszyć ilość kupowanego paliwa poniżej określonej ilości, w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
  Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu większej o 20% ilości paliwa z zachowaniem prawa do rabatu udzielonego w ofercie Wykonawcy.
 6. Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiot zamówienia
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Biskupicach.
  2) Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań, będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb Zamawiającego.
  2. Zakres usług objętych zamówieniem
  Zadanie I Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności 5-8 ton z tylnym zaczepem umożliwiającym podłączenie maszyny roboczej oraz z możliwością przystosowania pojazdu do zamontowania rynny zasypowej do grysu, długość skrzyni ładunkowej min.5,0 m. - 1 szt. Zamawiający dysponuje rynną zsypową do grysu (uwidocznioną na zdjęciu w załączniku). Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania własnego pojazdu w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego rynny i w takim zestawie przesyłanie grysu do zbiornika zasypowego remontera. Kabina zarejestrowana i przystosowana do przewozu 3 osób (kierowca+2 pasażerów) Samochód musi być wyposażony w zespoloną lampę ostrzegawczą, zamontowaną na dachu pojazdu - max. 1000h.
  Zadanie II Samochód ciężarowy samowyładowczy z możliwością wywrotu na boki z zaczepem (wywrotka) o ładowności Powyżej 12 ton - 1 szt. - max. 80 h.
  Zadanie III Koparko- ładowarka z następującym osprzętem:
  -łyżka ładowarki pojemności: od 0,6 m3 do 1,2 m3 ,
  -łyżka koparki podsiębierna o szerokości: od 50 cm do 70 cm,-łyżka koparki podsiębierna o szerokości: od 30 cm do 40 cm,
  -łyżka skarpowa koparki o szerokości od 130 cm do 160 cm max. 200 h.
  Zadanie IV Podnośnik koszowy o wysokości minimum 8m -zamontowany na pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony -1szt. - max. 24 h.
  Zadanie V Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m - 1 szt. - max. 40 h.
  3. Sposób realizacji zamówienia
  1) Sprzęt z obsługą operatorską należy podstawić na wezwanie kierownika Obwodu Drogowego w uzgodnionym wcześniej - minimum 20/18/16 godzin (zgodnie z ofertą wykonawcy) przed planowanym wykonaniem usługi terminie.
  2) Termin podstawienia sprzętu może ulec skróceniu do 3h w zadaniach nr I (max. 10x), nr III (max. 10x), nr V (max. 4x).
  3) Minimalny zakres pojedynczego zlecenia obejmować będzie jedną roboczogodzinę, usługi będą zlecane systematycznie w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego do momentu wyczerpania ilościowego lub terminowego umowy z Wykonawcą.
  4) Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) wyrażenia zgody na zamontowanie w udostępnionym sprzęcie na koszt Zamawiającego systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoring oraz do bezzwłocznego zwrotu w/w nadajnika na koszt Zamawiającego, po wygaśnięciu umowy lub po jej rozwiązaniu,
  b) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług,
  c) wykonywania usług w taki sposób by ograniczać utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum,
  d) ewidencjonowania wykonanych usług na bieżąco, przez prowadzenie Karty pracy sprzętu,
  e) comiesięcznego przedstawiania Kierownikowi Obwodu Drogowego rozliczenia z ilości wykonanych godzin.
 7. Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Stęszew, Stęszew
  Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2015 roku.
 8. Zakup paliw (etyliny i oleju napędowego) dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw:
  Zadanie I Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki
  Zadanie II Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach.
  Zadanie III Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
  Zamówienie podzielono na 3 zadania ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, duże odległości pomiędzy obwodami, siedzibą jednostki, a także trudnościami związanymi z przemieszczaniem się sprzętu.
 9. Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane
  z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie
 10. Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Stęszew, Stęszew
  Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2014 roku.
 11. Zakup paliw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw Zamówienie podzielono na 3 zadania ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, duże odległości pomiędzy obwodami, siedzibą jednostki, a także trudnościami związanymi z przemieszczaniem się sprzętu.
 12. Remont dróg gruntowych - wzmocnienie nawierzchni tłuczniem z materiału Wykonawcy
  Zamawiający: Gmina Stęszew, Stęszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont dróg gruntowych - wzmocnienie nawierzchni tłuczniem z materiału Wykonawcy
  2. Lokalizacja:
  gmina Stęszew, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie.
  3. Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na:
  1) Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku m3 856,92
  2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 9.664,10
  3) Wykonanie warstw odcinających z piasku m2 862,00
  4) Nawierzchnia z kamienia tłuczonego grubość warstwy 15 cm m2 9.289,10
  5) Nawierzchnia z kamienia tłuczonego grubość warstwy 15 cm
  ( materiał Zamawiającego ) m2 160,00
  6) Nawierzchnia z kamienia tłuczonego grubość warstwy 20 cm m2 215,00
  7) Dostawa gruzu betonowego, sortowanego 31,5 do 63,00 mm m3 400,52
  8) Słupki ochronne pojedyncze ( analogia ) m 70,40
  9) Przepust rurowy pod zjazdem m 10,00
  Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót.
  4. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego - 3 egzemplarze,
  na który składa się:
  1) Dokumentacja powykonawcza - atesty na materiały i prefabrykaty,
  2) Protokóły odbioru robót.
 13. Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest koszenie traw w pasach dróg powiatowych. Wydzielono osiem części zamówienia:
  Zadanie I - drogi powiatowe nr 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P
  Zadanie II - drogi powiatowe nr 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P
  Zadanie III - drogi powiatowe nr 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P Zadanie IV - drogi powiatowe nr 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P
  Zadanie V - drogi powiatowe nr 2029P, 2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2395P, 2396P, 2399P, 2398P, 2406P, 2434P
  Zadanie VI - drogi powiatowe nr 2411P, 2432P, 2435P, 2436P, 2439P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2447P, 2448P, 2449P Zadanie VII - drogi powiatowe nr 2407P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2446P Zadanie VIII - drogi powiatowe nr 2468P, 2476P, 2477P, 2461P, 2489P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2460P, 2462P, 2464P, 2480P.
  W skład zamówienia wchodzą usługi polegające na koszeniu mechanicznym traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych i ręcznym koszeniu na pasach rozdziału, wyspach między barierami, słupkami, w innych miejscach niedostępnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pasie drogowym na długości 401 387mb. Usługę należy wykonać po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wykonania usługi. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszenie ręczne we wskazanych miejscach przez Zamawiającego (place, skrzyżowania, trawniki przy chodnikach) wraz z usunięciem skoszonej trawy na odcinkach o długości nie przekraczającej 10% długości drogi objętej koszeniem. Szerokość wykaszania poboczy - 1,5m w rzucie poziomym liczone od krawędzi jezdni bez względu na to czy jest ona ograniczona wystającym krawężnikiem. Mniejszą szerokość koszenia dopuszcza się na odcinkach, na których granica pasa drogowego lub granica skarpy rowu lub nasypu przebiega w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi jezdni. Zamawiający na odcinkach wskazanych może wymagać koszenia ręcznego na szerokość większą niż 1,5m ale nie przekraczających 10% długości drogi objętej koszeniem
 14. Usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie transportu technologicznego i załadunku na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
 15. Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (Przetarg 6/D/2012)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  Zadanie I - zakup paliw tj. etyliny Pb 95 dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki,
  Zadanie II - zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach,
  Zadanie III - zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
  Zamówienie podzielono na 3 zadania ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, duże odległości pomiędzy obwodami, siedzibą jednostki, a także trudnościami związanymi z przemieszczaniem się sprzętu.
  Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ
 16. Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg 10/U/2012)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie. Zamówienie będzie prowadzone na zasadach współpracy Obwodu Drogowego i wybranych w przetargu Wykonawców w ten sposób, że:
  - obwód zapewni organizację robót i nadzór oraz piaskarki, lampy pulsujące na piaskarki, pługi, zawieszenie do pługów, mieszanki piasku z chlorkiem sodu,
  - wykonawcy świadczyć będą usługi własnym sprzętem, obowiązkowo wyposażonymi w lampy pulsujące i łączność telefoniczną.
  Zamówienie zostało podzielone na sześć zadań i dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zadanie I - samochód ciężarowy o ładowności powyżej 6 ton - 3 szt.,
  Sprzęt wymieniony w Zadaniu Nr I, musi mieć możliwość zamontowania piaskarki i pługa.
  Zadanie II - ciągnik rolniczy z własnym pługiem o mocy minimum 110 kM i minimalnej prędkości 30km/godz. - 5szt
  Zadanie III - koparko-ładowarka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 - 3 szt.,
  Zadanie IV - ładowarka czołowa o pojemności łyżki minimum 2,0 m3 - 2 szt., Zadanie V - równiarka - 1 szt.,
  Zadanie VI - koparko- ładowarka o pojemności łyżki minimum 1,0m3 - 1szt
  Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ
 17. Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych (Przetarg 5/U/2012)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia traw w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań i dopuszcza się składanie ofert częściowych. W skład zamówienia wchodzą usługi polegające na koszeniu mechanicznym pasów drogowych na drogach powiatowych traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych i ręcznym koszeniu na pasach rozdziału, wyspach i w miejscach niedostępnych na długości 399 790 mb. Usługę należy wykonać po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wykonania usługi, z czego dwa koszenia są gwarantowane natomiast jedno koszenie jest na prawach opcji. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszenie ręczne we wskazanych miejscach przez Zamawiającego wraz z wywiezieniem skoszonej trawy na składowisko na odcinkach o długości nie przekraczającej 5% długości drogi objętej koszeniem. Szerokość wykaszania poboczy - 1,5m w rzucie poziomym liczone od krawędzi jezdni bez względu na to czy jest ona ograniczona wystającym krawężnikiem. Mniejszą szerokość koszenia dopuszcza się na odcinkach, na których granica pasa drogowego lub granica skarpy rowu lub nasypu przebiega w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi jezdni. Zamawiający na odcinkach wskazanych może wymagać koszenia ręcznego na szerokość większą niż 1,5m ale nie przekraczających 5% długości drogi objętej koszeniem. Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ
 18. Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg 2/U/2012)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie.Zamówienie obejmuje następujący transport i sprzęt: Zadanie I - samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności od 5 ton do 8 ton - 1 szt., Zadanie II - samochód ciężarowy samowyładowczy od 8 ton do 16 ton - 1 szt., Zadanie III - koparko- ładowarka o : - poj. łyżki ładowarki od 0,6 m3 do 1,2 m3 , - szerokości łyżki koparki od 60 cm do 70 cm, - szerokości łyżki koparki od 30 cm do 40 cm, - szerokości łyżki skarpowej koparki od 130 cm do 160 cm.- 1 szt. Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ.
 19. Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Stęszew, Stęszew
  Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2012 roku
 20. Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (Przetarg 12/D/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :
  Zadanie I
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 - dla pojazdów będących w dyspozycji siedziby jednostki
  Zadanie II
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Biskupicach.
  Zadanie III
  Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego - dla pojazdów będących w dyspozycji Obwodu Drogowego w Zamysłowie.

  Zamówienie podzielono na 3 zadania ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem, duże odległości pomiędzy obwodami,
  siedzibą jednostki, a także trudnościami związanymi z przemieszczaniem się sprzętu.
  Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ
 21. Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg nr 12/U/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 22. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 (Przetarg 3/Z/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 23. Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych (Przetarg 4/U/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 24. Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg 2/U/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 25. Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg 17/U/2010).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 26. Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (Przetarg 4/D/2010).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 27. Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie (Przetarg nr 15/U/2010)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań

Inne osoby dla Kowalczyk Władysław (31 osób):