Kogo reprezentuje osoba

Kowalczyk Zdzisława

w KRS

Zdzisława Kowalczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisława
Nazwisko:Kowalczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1930 r., wiek 88 lat
Miejscowości:Chojnów (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalczyk Maria Felicja, Kowalczyk Mieczysław Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Falcon Paliwa Sp. Z O.O., Chojnów − KRS 0000705305
 2. Handel Towarami Masowymi, Stacja Paliw Mieczysław, Maria Kowalczyk Sp. J. 59-225 Chojnów, Ul. Lubińska 5, Chojnów − KRS 0000246717
 3. Przedsiębiorstwo Obrotu Paliw Nafto - Trans Sp. Z O.O., Chojnów − KRS 0000447400

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku
  Zamawiający: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chojnów
  Sukcesywne dostawy paliw płynnych wg potrzeb wynikających ze zużycia przez pojazdy zamawiającego:
  1. olej napędowy w szacunkowej ilości do 33 450,00 litrów
  2. etylina 95 w szacunkowej ilości do 700,00 litrów
  Dostawca będzie dostarczał produkty spełniające wymogi jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów /potwierdzeniem będą świadectwa jakości/;
  Wykonawca zamówienia będzie dostarczał przedmiot zamówienia Zamawiającemu na zasadzie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego;
  Sposób tankowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów upoważnionych do tankowania oleju napędowego i benzyny wraz z wykazem osób upoważnionych do pobierania oleju napędowego do maszyn i urządzeń oraz do pojemników.
 2. Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zlokalizowanych na terenie miasta Chojnów.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych:benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego w sieci stacji paliwowych Wykonawcy realizowanych przez Zamawiającego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 mającej siedzibę w Chojnowie przy ul. Fabrycznej 11 w następujących ilościach szacunkowych -benzyny bezołowiowej Pb 95 - 1 500 litrów, oleju napędowego ON - 30 000 litrów. Dostawa ma polegać na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego na stacji paliw Wykonawcy całodobowo oraz w niedziele i święta. W przypadku braku możliwości spełnienia kryterium całodobowych dostaw Zamawiający dopuszcza umożliwienie tankowania w czasie nie dłuższym niż pół godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Płatność będzie dokonywana w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem kart paliwowych magnetycznych, lub w formie bezgotówkowej. Faktura wystawiona będzie dwa razy w miesiącu. Każdorazowo do faktury będzie dołączany dokument wydawany według wzoru obowiązującego u Dostawcy. Ostatnia faktura w roku kalendarzowym winna być wystawiona i doręczona do siedziby Zamawiającego na dwa dni robocze przed końcem roku. Dojazd do stacji paliw Wykonawcy od siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Zamawiającego musi odbywać się tam i z powrotem drogą publiczną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - w szczególności dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 t. Stacja paliw Wykonawcy musi posiadać warunki do bezpiecznego tankowania oraz wjazdu i wyjazdu zespołów ciągnik samochodowy z naczepą o długości co najmniej 12 m oraz samochodów o dopuszczalnej masie nacisku na oś do 11,5 t, średnicy zawracania 24 m i wysokości pojazdów do 4 m. Stacje paliw muszą znajdować się w promieniu do 5 km od siedziby JRG Nr 3 w Chojnowie. Pozostałe warunki przedstawione są w istotnych postanowieniach umowy.

Inne osoby dla Kowalczyk (1000 osób):