Kogo reprezentuje osoba

Kowalewska Anna Sabina

w KRS

Anna Sabina Kowalewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Sabina
Nazwisko:Kowalewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Gniew (Pomorskie), Malbork (Pomorskie), Rakowiec (Pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańczak Danuta Teresa, Dereszkiewicz Krzysztof, Dereszkiewicz Roman, Gierszewski Kazimierz, Grosa Bogumiła, Grudzińska Aniela, Kamińska Hanna Marzena, Kordecki Henryk, Kubicki Zdzisław, Kwaśniewski Jan, Leszczyńska Michalina, Nowak Jerzy, Ostrowska Szramka Jadwiga, Pauch Jerzy Ignacy, Poznański Dariusz, Rus Ma Rian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobek Andrzej Zbigniew, Borris Ewa Maria, Bryjak Martyna Maria, Chmielecki Józef, Chrzanowska Ewa Maria, Chrzanowska Mirosława Ewa, Dembek Bożena Maria, Dończyk Włodzimierz, Dudzik Ewa Bożena, Gajowniczek Elżbieta, Glinka Michał, Grajkowska Irena Roma, Gregorkiewicz Kazimierz Ignacy, Klein Marzenna Maria, Kowal Ska Anna, Kręcisz Krystyna Elżbieta, Kwaśniewski Jan, Leszczyński Zdzisław, Lewandowski Krzysztof, Mroziński Piotr, Mucha Andrzej Marek, Szrajda Helena Wanda, Szulim Danuta Maria, Urban Sławomir Jarosław, Watkowska Grażyna, Łaś Andrzej, Łukowski Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudzik Grażyna Zofia
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Stefan, Augustyn Jan, Baczewski Henryk, Bartosiewicz Grzegorz, Kąkol Andrzej Edward, Knitter Benedykt Mariusz, Komornicki Jerzy, Lewandowski Bogdan, Lewandowski Feliks, Mondry Dombrowska Teresa, Mucha Łukasz Andrzej, Sawicki Andrzej Zbigniew, Wabik Dariusz Bronisław, Wiecki Roman

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zblewski Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gniewie, Gniew − KRS 0000080592
 2. Centrum Myśliwskie Zamek W Gniewie, Gniew − KRS 0000263503
 3. Eko Elita Sp. Z O.O., Jawory − KRS 0000369557
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Gniew − KRS 0000062247
 5. Grupa Producentów Rolnych Wołowina Pomorska Sp. Z O.O., Lubań − KRS 0000581901
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie W Brusach, Brusy − KRS 0000058434
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Konarzyny, Konarzyny − KRS 0000673132
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Opaleniu, Opalenie − KRS 0000185050
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Polskim Gronowie, Polskie Gronowo − KRS 0000192824
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Wielkich Walichnowach, Wielkie Walichnowy − KRS 0000187416
 11. Polski Związek Owczarski, Warszawa − KRS 0000176268
 12. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Malborku, Malbork − KRS 0000058095
 13. Stowarzyszenie Kulturalno-sportowe Perfect, Gdańsk − KRS 0000085185
 14. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ziemi Gniewskiej, Gniew − KRS 0000072097
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Sobącza, Sobącz − KRS 0000043019
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, Piaseczno − KRS 0000433050
 17. Stowarzyszenie Rozwoju Agroturystycznego Gminy Tuchomskiej, Tuchomie − KRS 0000061348

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański − KRS 0000097477
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej Liwa, Kwidzyn − KRS 0000223125
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Sierakowicach, Sierakowice − KRS 0000151092
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Starej W Kiszewie, Stara Kiszewa − KRS 0000196928
 5. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Gdańsku, Pruszcz Gdański − KRS 0000131787
 6. Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Wewnętrznego W Gniewie Szpitala Powiatowego W Tczewie, Gniew − KRS 0000206069
 7. Ziarn-pol Sp. Z O.O., Górki − KRS 0000092985
 8. Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000195200

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 2.100.000 zł
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Gniew
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) z terminem spłaty do 15.09.2016 r. Kredyt będzie przeznaczony na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Gniewie - zgodnie z Uchwałą Nr XV-98-11Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gniew na rok 2012 oraz Uchwały Nr XVII-115-12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011 r., dotyczącej między innymi upoważnienia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na ww. zadanie inwestycyjne. 2.Okres kredytowania w latach 2012-2016. 3.Karencja w spłacie kapitału do 15.02.2014 r. 4.Spłata kredytu po upływie okresu karencji w co najmniej 31 (trzydziestu jeden) ratach, w następujących terminach i wysokościach: Rata - Termin spłaty - Wysokość raty w złotych: 1.na 15.03.2014 r. - 50.000 zł, 2. na 15.04.2014 r. - 50.000 zł, 3.na 15.05.2014r. -50.000 zł, 4.na 15.06.2014 r. - 50.000 zł, 5.na 15.07.2014 r. - 50.000 zł, 6.na 15.08.2014 r. - 50.000 zł, 7.na 15.09.2014 r. - 50.000 zł, 8.na 15.10.2014 r. - 50.000 zł, 9.na 15.11.2014 r. - 50.000 zł, 10.na 15.12.2014 r. - 50.000 zł, Razem 2014 rok = 500.000 zł, 11.na 15.01.2015 r. - 50.000 zł, 12.na 15.02.2015 r. - 50.000 zł 13.na 15.03.2015 r. - 50.000 zł, 14.na 15.04.2015 r. - 50.000 zł, 15.na 15.05.2015 r. - 50.000 zł 16.na 15.06.2015 r. - 50.000 zł, 17.na 15.07.2015 r. - 50.000 zł, 18.na 15.08.2015 r. - 90.000 zł, 19.na 15.09.2015 r. - 90.000 zł, 20. na 15.10.2015 r. - 90.000 zł, 21.na 15.11.2015 r. - 90.000 zł, 22.na 15.12.2015 r. -90.000 zł, Razem 2015 rok = 800.000 zł, 23.na 15.01.2016 r. - 90.000 zł, 24.na 15.02.2016 r. - 90.000 zł, 25.na 15.03.2016 r. - 90.000 zł, 26.na 15.04.2016 r. - 90.000 zł, 27.na 15.05.2016 r. - 90.000 zł, 28.na 15.06.2016 r. - 90.000 zł, 29.na 15.07.2016 r. - 90.000 zł, 30.na 15.08.2016 r. - 90.000 zł, 31.na 15.09.2016 r. - 80.000 zł, Razem 2016 rok = 800.000 zł, OGÓŁEM = 2.100.000 zł 5.Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych do 15 dnia następnego miesiąca za jaki odsetki są naliczane, począwszy od dnia uruchomienia kredytu. 6.Odsetki liczone będą faktycznie od wykorzystanych środków kredytu. 7.Bank zobowiązany będzie do wyliczania odsetek i przesyłania informacji o wysokości należnych odsetek dla Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności odsetek. 8.Nie dopuszcza się możliwości kapitalizacji odsetek. 9.Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Stawka ustalana będzie na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca Dla prawidłowego porównania ofert - stawka WIBOR 1M ma być przyjęta na dzień 31.08.2012 r. 10.Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się, że rok i miesiąc mają rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 11.Jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie, nie przewiduje się prowizji ani żadnych innych kosztów. 12.Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie przy kontrasygnacie Skarbnika. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo: - nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, - zmiany terminów oraz wysokości rat spłat kredytu (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz że nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku wykonawca-bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji, - możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 14.Wykonawca - bank przedstawi jako element oferty projekt umowy uwzględniający powyższe warunki realizacji zamówienia oraz postanowienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. Jednakże Zamawiający nie jest związany z projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę - bank i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 15.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu ze środków EBI. 16.Uruchomienie kredytu (wypłata środków) nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawcy z Zamawiającym. 17.Na potrzeby wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć dzień 14.09.2012 r..
 2. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew w latach 2012-2017
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Gniew
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew
  i podległych jednostek organizacyjnych (wykaz w załączniku nr 5 do siwz) oraz udzielanie kredytu
  w rachunku bieżącym, w latach 2012 - 2017. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

  1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
  1)rachunku bieżącego budżetu Gminy Gniew, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 700 000 zł w każdym roku obowiązywania umowy.
  Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
  - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
  - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
  - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
  - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
  - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
  - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
  - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia poz zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
  - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,
  - w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
  2)rachunków bieżących Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 5;
  3)rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Gniew i poszczególnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione.
  Środki gromadzone na rachunkach będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1 M pomnożoną przez zaoferowany przez bank współczynnik (zgodny z ofertą).
  Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby prowadzonych rachunków bankowych w okresie trwania umowy.

  2.Realizacja zleceń płatniczych/przelewów na następujących warunkach:
  1)przelewy między jednostkami organizacyjnymi Gminy Gniew oraz między podmiotami, innymi niż jednostki organizacyjne Gminy Gniew, posiadającymi rachunki w banku wybranym do obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew - w czasie rzeczywistym;
  2)wykonawca nie będzie pobierał opłat:
  a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych przez Gminę, sołtysów i jednostki organizacyjne (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych)
  b) tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku Gminy i jednostek organizacyjnych;
  c) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych,
  d) wyciągów z rachunku bankowego,
  e) za prowadzenie rachunków głównych (dochodów i wydatków) Miasta i Gminy Gniew oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  f) za instalację i prowadzenie bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników.

  3.Przyjmowane przelewy przychodzących z obcych banków winny być zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym.

  4.Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Miasta i Gminy Gniew i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy).

  5.Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Gniew.

  6.Bank nie może naliczyć ani pobrać innych niż wymienione w SIWZ i ofercie Wykonawcy opłat i prowizji ani też obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi związanymi z bankową obsługą budżetu Gminy Gniew i podległych jednostek organizacyjnych.

  7.Zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, według indywidualnie negocjowanych warunków.

  8.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  1)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych;
  2)tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
  3)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów;
  4)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku;
  5)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego;
  6)generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, z których każdy powinien mieć własny niepowtarzalny numer;
  7)możliwość definiowania schematu podpisywania zleceń w systemie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem limitów kwot;
  8)zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej;
  9)wyodrębnienie uprawnienia do autoryzacji zleceń za pośrednictwem podpisu elektronicznego;
  10)umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
  11)umożliwienie Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Gniew, który prowadzi obsługę rachunku budżetu Gminy Gniew dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych;
  12)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank);
  13)szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych;
  14)ponadto bank zobowiązany jest na czas trwania umowy:
  a)udzielić zamawiającemu bezpłatnej licencji na system;
  b)dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych;
  c)po zakończeniu realizacji umowy przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe) w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

  9.Wydawanie książeczek czekowych.

  10.Generowanie i przekazywanie, w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, wyciągów bankowych (wraz z załącznikami), jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych, najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego:
  1)wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
  2)przekazane przez bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
  3)wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek;
  4)na żądanie Zamawiającego bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.

  11.Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym:
  1)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.;
  2)kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo;
  3)bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współprace w obszarze technicznym np. w zakresie systemu.

  12.Potwierdzanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych dokonanych transakcji oraz sald rachunków w szczególności rachunków zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej.

  13.Wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

  14.Bezpłatna obsługa Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku (oddziałach, filiach, agencjach) zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Gniew na następujących warunkach:
  1)w co najmniej jednej placówce będą dostępne, w każdy dzień roboczy przez min. 8 godzin, wszystkie operacje bankowe ujęte w specyfikacji i na warunkach określonych w SIWZ;
  2)czynności związane z bankową obsługą budżetu dostępne będą we wszystkich pozostałych placówkach wskazanych przez bank;
  3)bank zapewni wymianę uszkodzonych banknotów.

  15.Zapewnienie przyjmowania zapłaty z tytułu należności budżetu Gminy w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gniew przy użyciu kart płatniczych:
  1)udostępnienie do używania terminalu kart płatniczych;
  2)upoważnienie Zamawiającego do akceptacji kart płatniczych na warunkach bezgotówkowych posiadaczom kart płatniczych.

  16.Bank zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

  17.Zapłata za rachunki Gminy Gniew pokrywana będzie przez Urząd Miasta i Gminy Gniew, a za rachunki jednostek organizacyjnych przez te jednostki organizacyjne.
 3. Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, woj. pomorskie, tel. 058 5352255, faks 058 5352258
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Gniew
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości
  do 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) z terminem spłaty do 31.12.2015 r. Kredyt przeznaczony będzie na dofinansowanie zadania Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowych w Ostrowitem
  2) Zamawiający oczekuje złożenia oferty w pełni spełniającej określone wymagania, z uwzględnieniem w szczególności :-wykorzystanie kredytu w formie przelewu na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Gniew
  3) Karencja w spłacie kredytu - do 30.03.2012
  4) Spłata kredytu po upływie okresu karencji od 31.03.2012 do 31.12.2015 r.
  w następujących terminach i wysokościach:
  do 31.03.2012 -50.000,00, 31.05.2012 -50.000,00, 30.09.2012 -50.000,00 , 31.12.2012-50.000.00
  do31.03.2013 - 50.000,00, 31.05.2013 - 50.000,00, 30.09.2013 -50.000,00, 31.12.2013-50.000,00 do 31.03.2014- 50.000,00, 31.05.2014 - 50.000,00, 30.09.2014 -50.000,00, 31.12.2014 -50.000,00 do 31.03.2015 -50.000,00, 31.05.2015- 50.000,00, 30.09.2015- 50.000,00, 31.12.2015 -50.000,00 5) Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca za jaki odsetki są naliczane, począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
  6) Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanych środków kredytu.
  7) Bank zobowiązany będzie do wyliczania odsetek i przesyłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności odsetek.
  8) Nie dopuszcza się możliwości kapitalizacji odsetek.
  9) Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M dla miesięcznych okresów obrachunkowych plus stała marża banku przedstawiona w ofercie.
  10) Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się, że rok i miesiąc mają rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
  11) Jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie, nie przewiduje się prowizji ani żadnych innych kosztów.
  12) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.
  13) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  - nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  - zmiany terminów oraz wysokości rat spłat kredytu( z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz że nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku wykonawca-bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji,
  - możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  10) Wykonawca - bank przedstawi jako element oferty projekt umowy uwzględniający powyższe warunki realizacji zamówienia oraz postanowienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. Jednakże Zamawiający nie jest związany projektem umowy przedstawionym przez wykonawcę-bank i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian..

Inne osoby dla Kowalewska Anna Sabina (37 osób):