Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Barbara

w KRS

Barbara Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Koło (Wielkopolskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chęcińska Katarzyna Anna, Szurgot Jacek, Szurgot Zbigniew Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szamer Bogdan Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Beta Inwestycje Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000393750
 2. Bts Partner Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000381578
 3. Centrum Sieradz Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000286054
 4. Evolute Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000356463
 5. Inhatex Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000046090
 6. J.k. Budownictwo Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000147981
 7. Kappa Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000396370
 8. Sbs Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000245721
 9. Szurgot Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000006157

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bts Partner Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Koło − KRS 0000390283
 2. Pak Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., Kleczew − KRS 0000010058

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Kłodawa
  Zakres uzupełniających robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: zabudowę p-poż. okien od strony północnej, wykonanie osłony p-poż. od strony południowej, wykonanie i montaż drzwi dwuskrzydłowych na antresoli, wykonanie napraw tynkarsko - malarskich po robotach elektrycznych, montaż opraw ewakuacyjnych, montaż opraw w kabinie operatora, zasilanie projektorów (kable zasilające i sterujące), uziom instalacji odgromowej.
 2. Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji
  Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie, w zakresie:
  1.1.Usunięcie zalegających w dnie rzeki przy filarach mostu elementów izbic
  uniemożliwiających zabicie ścianek szczelnych.
  1.2.Dodatkowe wzmocnienie skrzydełek przyczółka - podpora nr 1, poprzez:
  - wykonanie dodatkowych 6-ciu kolumn iniekcyjnych jet grouting o średnicy 80 cm i
  głębokości 6,50m,
  - wykonanie dodatkowego płaszcza żelbetowego na ściankach bocznych przyczółka w
  ilości 8,66 m3,
  1.3.Zabicie ścianki szczelnej stalowej przy podporze nr 2 o długości 18,0 m i głębokości
  6,0 m,
  1.4.Zamontowanie 2 włazów typu D-400 do komór instalacyjnych przy przyczółkach,
  1.5.Skrócenie skrajnych przęseł o 400 mm wykonanej konstrukcji mostu,
  1.6.Wykonanie dodatkowej mufy kablowej SN 15kV z demontażem istniejącego
  kabla SN 15 kV,
  1.7.Wykonanie dodatkowych gardeł wprowadzających do studni kablowych
  telekomunikacyjnych z dodatkową przebudową istniejących kabli światłowodowych
 3. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Kłodawa
  Zakres uzupełniających robót budowlano - montażowych stanowiących przedmiot zamówienia został określony w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Przedstawiciela Zamawiającego szczegółowym Protokole konieczności: nr 11/2009 z dnia 29.12.2009 r.
 4. ROBOTY DODATKOWE DO ZADANIA ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Kłodawa
  Zakres dodatkowych robót budowlano- montażowych stanowiących przedmiot zamówienia został określony w zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy i Przedstawiciela Zamawiającego szczegółowych Protokołach konieczności: nr 3/2009 z dnia 20.07.2009 r., nr 4 z dnia 29.07.2009 r., nr 10 z dnia 15.10.2009 r., nr 12 z dnia 29.12.2009 r., nr 13 z dnia 02.02.2010 r.
 5. ROBOTY DODATKOWE DO ZADANIA ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Kłodawa
  Zakres dodatkowych robót budowlano- montażowych stanowiących przedmiot zamówienia został określony w zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy i Przedstawiciela Zamawiającego szczegółowych Protokołach konieczności: nr 2 z dnia 24.06.2009r., nr 5 z dnia 03.08.2009r., nr 6 z dnia 01.09.2009r., nr 8 z dnia 15.09.2009r., nr 9 z dnia 20.10.2009r.
 6. Adaptacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb oddziału dziecięcego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
  Roboty remontowo-budowlane związane z adaptacją pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb oddziału dziecięcego SPZOZ w Kole
 7. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  Roboty budowlano-montażowe,
  Zagospodarowanie terenu,
  Instalacje sanitarne,
  Instalacje elektryczne
 8. Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, przebudowa internatu użytkowanego obecnie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu na potrzeby szkoły oraz budowa łączników między obiektami wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej i instalacji sanitarnych, przyłączy i kotłowni.
  Zestawienie powierzchni: powierzchnia użytkowa projektowana - 1275.70 m2, powierzchnia użytkowa istniejąca - 685,50 m2, powierzchnia użytkowa razem - 1961,20 m2, powierzchnia zabudowy projektowana - 1051,40 m2, powierzchnia zabudowy istniejąca - 436,70 m2.
  Zestawienie kubatury: kubatura projektowana - 9108,40 m3, kubatura istniejąca - 4315,3 m3, kubatura razem - 13.423,70 m3
 9. Budowa budynku socjalnego na potrzeby sportu przy stadionie w Kazimierzu Biskupim
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  Zakres rzeczowy zamówienia:
  Budynek projektuje się jako jednokondygnacyjny bez piwnic, z dachem jednospadowym o kształcie prostopadłościanu. W budynku projektuje się szatnie, łaźnie, wc dla zawodników oraz pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie dla sędziego, zarządu i wc ogólnodostępne.
  Charakterystyczne parametry:
  - powierzchnia zabudowy - 145,02 m2 ,
  - powierzchnia użytkowa - 112,90 m2,
  - kubatura 478,56 m3.
  Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wod.-kan., C.O. i gazowej C.O. wraz z przyłączem wod-kan.
 10. ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Kłodawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych oraz 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1.Dobudowa budynku stanowiącego na parterze zaplecze sceny sali widowiskowej oraz na I piętrze pomieszczeń dla instruktorów, 2.Adaptacja istniejącego strychu na potrzeby prób tanecznych 3.Dobudowa klatki schodowej 4.Przebudowa części istniejącego holu wejściowego 5.Ocieplenie ścian istniejących 6.Wykonanie robót remontowych budynku (wymiana okien i stolarki drzwiowej, wymalowanie i wymiana okładzin ścian wewnętrznych, wymiana posadzek), 7.Wykonanie antresoli sali kinowej z pomieszczeniem kinooperatora 8.Wykonanie instalacji centralnego odkurzacza, insatalacji elektrycznej, wod- kan i c.o., oraz instalacji monitoringu budynku. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z ST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Dokumentacja projektowa Przedmiary robót Użycie nazw własnych materiałów wykonawczych w przedmiarach oraz pozostałych dokumentach projektowych zostało zastosowane tylko i wyłącznie w celu ustalenia cech parametrów wzorcowych. Zamawiający zezwala na użycie innych materiałów w kosztorysach ofertowych pod warunkiem, iż będą miały nie gorsze cechy i parametry techniczne od użytych w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wykonawcom zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie, którego dotyczy wykonanie robót w zakresie przedmiotu zamówienia.

Inne osoby dla Kowalska Barbara (100 osób):