Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Barbara

w KRS

Barbara Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Złotoryja (Dolnośląskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobosz Beata Agnieszka, Kowalski Andrzej, Krajewski Zbigniew, Stępień Aleksandra

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobosz Beata Agnieszka, Kowalski Andrzej, Krajewski Zbigniew, Stępień Aleksandra

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mc Konstrukcje Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Chojnów − KRS 0000426821
 2. Opako-tek Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Goliszów − KRS 0000363253
 3. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-hotelowe Przy Miłej Sp. Z O.O., Złotoryja − KRS 0000280849
 4. Transport Ciężarowy Pieniążek Sp. Z O.O., Jawor − KRS 0000405088
 5. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Złotoryja − KRS 0000173982

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eurobroks Cecot Amp; Stano Sp. J., Legnica − KRS 0000252148
 2. Gryc Sp. Z O.O., Złotoryja − KRS 0000451150
 3. Jaworowy Zdrój Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000274258
 4. Krzywa S.A., Legnica − KRS 0000369398
 5. Lamberta Sp. Z O.O., Chojnów − KRS 0000281980
 6. Metal-cynk Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Chojnów − KRS 0000100217
 7. Mw Organizacja Odzysku i Recyklingu - Sp. Z O.O., Ścinawa − KRS 0000197391

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W ROKU 2014.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie, Zagrodno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Gminy Zagrodno gorących obiadów jednodaniowych w postaci drugich dań plus owoc lub jogurt w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od dnia podpisania umowy do 19.12.2014 r., oprócz przerw w nauce (przerwy świąteczne, ferie, itp.). Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: około 170. Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi - nadzienie różne; kopytka - dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; mięso/ryby - dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki - sosy różne; gulasz - dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane - sos; pulpety w sosie - surówka. Pod pojęciem drugie danie należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200g, mięso lub ryba - 100g, surówka lub jarzyny - 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem - 200g. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienie obejmuje pięć szkół z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2014, w miejscowościach: SP Brochocin - 15, SP Olszanica - 6, SP Radziechów- 7, SP Zagrodno- 35, Gimnazjum Zagrodno - 21. Razem 84 dzieci. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie - zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Miejsce i godziny wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed rozpoczęciem dożywiania. 1. Standardy żywienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 z późn.zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy, 2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia oraz SIWZ, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę. 4) Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia, podstawę wyżywienia powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce. 2. Sposób dostawy: 1) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, 2) Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, 3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi wykonanymi z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz wydawany dzieciom w godzinach ustalonych z Dyrektorami szkół, 4) Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły, 5) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 6) W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków. W tym celu dostarczy Zamawiającemu odpowiedniej ilości i wielkości pojemników. Odbiór resztek posiłków będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę
 2. Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Pielgrzymka w okresie od 7 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół z terenu gminy Pielgrzymka w formie cateringu w postaci gorących posiłków od 7 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków obiadowych w atestowanych jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności, dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej w ilości około 10 posiłków, dla Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie w ilości około 8 posiłków, dla Szkoły Podstawowej w Proboszczowie w ilości około 16 posiłków, do stołówki przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce w ilości około 55 posiłków (dostarczenie do godziny 12:00) oraz w atestowanych termosach przeznaczonych do przechowywania żywności do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Twardocicach w ilości około 15 posiłków. W skład jednego gorącego posiłku wchodzić będzie: zupa na wywarze mięsno - warzywnym w ilości 300 ml, drugie danie zawierające ziemniaki, ryż lub makaron 150-200 g, mięso lub ryba po obróbce 80-90 g, naleśniki, pierogi itp. - nie częściej niż raz w tygodniu - 250 g. surówka lub gotowane jarzyny 80 g, kompot lub sok. 200 ml
 3. Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Pielgrzymka w okresie od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół z terenu gminy Pielgrzymka w formie cateringu w postaci gorących posiłków od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków obiadowych 1) w atestowanych jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności, do szkół: b) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej w ilości około 10 posiłków. c) Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie w ilości około 8 posiłków. d) Szkoła Podstawowa w Proboszczowie w ilości około 20 posiłków. e) stołówki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce w ilości około 40 posiłków (dostarczenie do godziny 1200) 2) w atestowanych termosach przeznaczonych do przechowywania żywności do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Twardocicach w ilości około 16 posiłków. 4. W skład jednego gorącego posiłku wchodzić będzie: a) zupa na wywarze mięsno - warzywnym w ilości 350 ml. b) drugie danie zawierające:ziemniaki, ryż lub makaron min. 150 - 200 g, mięso lub ryba min. po obróbce 80-90 g, naleśniki, pierogi itp. - nie częściej niż 1 raz w tygodniu - 250 g. c) surówka lub gotowane jarzyny 80 g, d) kompot lub sok. 200 ml
 4. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie, Zagrodno
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Zagrodno, polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków jednodaniowych dzieciom tj. drugie danie plus kompot i owoc w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od dnia podpisania umowy do 27.06.2013 r., oprócz przerw w nauce (przerwy świąteczne, ferie, itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to 116 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2012/2013 może ulegać niewielkim zmianom - zmniejszeniu lub zwiększeniu). Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: około 175. Dzienna ilość posiłków to 116 sztuk, w następujących szkołach:

  - Szkoła Podstawowa w Brochocinie - 11
  - Szkoła Podstawowa w Olszanicy - 10
  - Szkoła Podstawowa w Radziechowie - 10
  - Szkoła Podstawowa w Zagrodnie - 50
  - Gimnazjum w Zagrodnie - 35

  Razem: 116

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków.

  Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  Posiłek musi być dostarczony do szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem długiej przerwy lekcyjnej. Przerwy lekcyjne należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół.

  Wykonawca usługi musi dostarczyć posiłki bezpośrednio do wymienionych szkół. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

  Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.

  Wykonawca będzie zobowiązany do ich wyporcjowania do naczyń jednorazowych.

  Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Brudne naczynia i sztućce wykonawca uprzątnie najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłków i wywiezie ze szkoły.

  Każdy posiłek będzie składał się z jednego dania tzn. drugie danie plus kompot i owoc.

  Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym minimum trzy razy w tygodniu ( np. wtorek, środa, czwartek ) a bezmięsnym w pozostałe dni. Jedna porcja musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso, lub ryba - 100 gramów, surówka lub gotowane jarzyny - 100 gramów oraz ziemniaki, lub zamiennik (ryż, kasza, makaron lub inne) - 200 gramów.

  Drugie danie stanowić mogą również pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, makaron z sosem, - nie mniej niż 250 gramów.

  Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

  Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia i dostarczany Dyrektorom szkół. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów placówek szkolnych.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

  Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania przez 48 godzin po 150 g każdej składowej części potrawy w tym: mięs, potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, sałatek, surówek; wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku). Po upływie 48 godzin próbki posiłków będą mogły być zniszczone.

  Łącznie dożywianiem objętych ma zostać 116 dzieci z terenu Gminy Zagrodno
  w dniach zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczanych posiłków w zależności od faktycznie istniejących potrzeb.

  Jednorazowa cena posiłku brutto powinna zawierać koszt posiłku, sporządzenia, opakowania, dostarczenia do szkoły, wydania uczniom oraz uprzątnięcia (wywiezienia ze szkoły) brudnych naczyń i sztućców po spożyciu przez dzieci posiłków.

  Posiłek powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia tj. z udziałem artykułów spożywczych o dużej wartości odżywczej. Za jakość posiłków i fachowość usług odpowiada zleceniobiorca.
 5. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAGRODNO W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU - DRUGIE DANIE PLUS KOMPOT I OWOC
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie, Zagrodno
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Zagrodno, polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków jednodaniowych dzieciom w formie gorącego posiłku - drugie danie plus kompot i owoc w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 26.09.2011r. do 20.06.2012 r., oprócz przerw w nauce (przerwy świąteczne, ferie, itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 135 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2011/2012 może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu). Dzienna ilość posiłków to ok. 135 sztuk, w następujących szkołach:

  - Szkoła Podstawowa w Brochocinie - 20
  - Szkoła Podstawowa w Olszanicy - 20
  - Szkoła Podstawowa w Radziechowie - 30
  - Szkoła Podstawowa w Zagrodnie - 28
  - Gimnazjum w Zagrodnie - 37

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków.

  Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  Posiłek musi być dostarczony do szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem długiej przerwy lekcyjnej. Przerwy lekcyjne należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół.

  Wykonawca usługi musi dostarczyć posiłki bezpośrednio do wymienionych szkół. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

  Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.

  Wykonawca będzie zobowiązany do ich wyporcjowania do naczyń jednorazowych.

  Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Brudne naczynia i sztućce wykonawca uprzątnie najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłków i wywiezie ze szkoły.

  Każdy posiłek będzie składał się z jednego dania tzn. drugie danie plus kompot i owoc.

  Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym minimum trzy razy w tygodniu ( np. wtorek, środa, czwartek ) a bezmięsnym w pozostałe dni. Jedna porcja musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso, lub ryba - 100 gramów, surówka lub gotowane jarzyny - 100 gramów oraz ziemniaki, lub zamiennik (ryż, kasza, makaron lub inne) - 200 gramów.

  Drugie danie stanowić mogą również pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, makaron z sosem,
  - nie mniej niż 250 gramów.

  Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

  Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia i dostarczany dyrektorom szkół. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów placówek szkolnych.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

  Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania przez 48 godzin po 150 g każdej składowej części potrawy w tym: mięs, potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, sałatek, surówek; wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku). Po upływie 48 godzin próbki posiłków będą mogły być zniszczone.

  Łącznie dożywianiem objętych ma zostać około 135 dzieci z terenu gminy Zagrodno
  w dniach zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczanych posiłków w zależności od faktycznie istniejących potrzeb.

  Jednorazowa cena posiłku brutto powinna zawierać koszt posiłku, sporządzenia, opakowania oraz dostarczenia do szkoły i wydanie uczniom.

  Posiłek powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia tj. z udziałem artykułów spożywczych o dużej wartości odżywczej. Do oferty należy załączyć 5 propozycji zestawu z ich składem ilościowym i kalorycznym (5 dni w tygodniu jeden zestaw dziennie).
  Za jakość posiłków i fachowość usług odpowiada zleceniobiorca.

  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW :

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
  - zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

  SIWZ dostępna jest pod adresem: http://zagrodno.i-gmina.pl/przetargi
 6. Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz wykonaniem prac remontowych pomieszczeń kuchni
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, Złotoryja
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennych posiłków dla około 170 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9 oraz około 40 pacjentów Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy ul. Chojnowska 81.

  2.Dzierżawa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.

  3. Wykonanie prac remontowych (roboty budowlane i instalacyjne) w pomieszczeniu kuchni głównej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi,ul. Szpitalna 9 zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 7. Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji Złotoryja przy ul. Kościuszki 5, 59-500 Złotoryja
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji Złotoryja przy ul. Kościuszki 5, 59-500 Złotoryja.
  2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji Złotoryja przy ul. Kościuszki 5, 59-500 Złotoryja, w ilości 385 norm dobowych - w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., w tym:
  a) śniadania i kolacje (po 25% normy dobowej) - 770 sztuk,
  b) obiady (50% normy dobowej) - 385 sztuk,
  Godziny wydawania posiłków: śniadanie 7.00-8.00; obiad 13.00-14.00, kolacja 17.00-18.00.
 8. Usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu pn. Moje przedszkole - mój świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Złotoryja, Złotoryja
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 22 miesięcy usług w zakresie całodziennego żywienia dzieci w punktach przedszkolnych w miejscowościach: Gierałtowiec -20 osób Rokitnica - 15 osób Wilków-Osiedle - 20 osób. Żywienie dzieci w punkcie przedszkolnym powinno odbywać się na następujących zasadach: 1. Wykonawca przygotowuje dziennie posiłki czteroczęściowe (śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek) dla około 55 dzieci. Liczba dziennych posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego świadczenia usług w terminie funkcjonowania punktu przedszkolnego począwszy od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. tj. posiłki muszą być dostarczane codziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez 22 miesiące z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych. 3. Przygotowanie całodziennych posiłków musi być zgodne z uwzględnieniem norm określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.), zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci przedszkolnych (wiek 3-5 lat) i spełniać normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. 4. Posiłki muszą być dostarczane z zewnątrz - gorące posiłki należy dostarczać w termosach, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 °C, drugiego dania 65 °C, płynów 80 °C, a maksymalna temperatura produktów zimnych ( sałatki, pasty, sery itp.) 15 °C. Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym wymagane zgody na transport produktów żywienia. 5. Wymagane jest dostarczanie posiłków dwa razy dziennic: śniadanie, drugie śniadanie, w godzinach 8:00 do 9:00, obiad dwudaniowy i podwieczorek, w godzinach: 12:00 do 13:00 6. Przygotowanie, dostarczenie i rozdysponowanie posiłków dla poszczególnych grup w odpowiedniej ilości zapewnia Wykonawca. Zamawiający zapewnia naczynia, mycie i sprzątanie naczyń po posiłkach przez personel punktu przedszkolnego 7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie sprzęt do transportu i przechowywania posiłków gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 8. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia tygodniowego jadłospisu z dietetykiem i dostarczenia go do Dyrekcji punktu przedszkolnego z tygodniowym wyprzedzeniem w celu jego akceptacji. 9. Ilość i rodzaj wydawanych posiłków w danym dniu dla danej grupy przedszkolnej odbywa się na podstawie dziennego zamówienia sporządzonego przez upoważnionego pracownika punktu przedszkolnego (dostarczenie dziennego zapotrzebowania nie później niż do godz. 8:00 w dniu, którego dotyczy zapotrzebowanie, korekty dziennego zapotrzebowania mogą dotyczyć obiadu i podwieczorku). Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. 10. W jadłospisie winno się uwzględnić: zupę mleczna3 mieszane pieczywo, różnorodne wędliny, potrawy z ryb, do śniadań i podwieczorków dodatek sezonowych warzyw i owoców, zróżnicowane potrawy mięsne, zróżnicowane napoje na bazie mleka. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. 11. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 12. Proces produkcji oraz dystrybucji odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, w tym zwłaszcza dobrej praktyki higienicznej. Wyklucza się możliwość przygotowywania potraw z proszku, za wyjątkiem kisielu i budyniu. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mięć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. 14. Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie faktycznej liczby dostarczonych posiłków. Wykonawca na czas wykonywaniu usługi jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia na kwotę min 50.000,00 zł
 9. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3/5
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3/5
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asbyka 3/5 , w okresie od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r., w ilości 1474 norm dobowych, w tym:
  - śniadania i kolacje (po 25% normy dobowej) - 2948 sztuk,
  - obiady (50% normy dobowej) - 1474 sztuk
  godziny wydawania posiłków: śniadanie 7.30-8.30; obiad 13.30-14.30, kolacja 17.30-18.30.
 10. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy przy ul. B. Chrobrego 13 (Komenda Miejska Policji w Legnicy, ul. Asnyka 3/5)
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy przy ul. B. Chrobrego 13 (Komenda Miejska Policji w Legnicy, ul. Asnyka 3/5)
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy przy ul. B. Chrobrego 13 , w okresie od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r., w ilości 1 077 norm dobowych, w tym:
  - śniadania i kolacje (po 25% normy dobowej) - 2 154 sztuk,
  - obiady (50% normy dobowej) - 1 077 sztuk
  godziny wydawania posiłków: śniadanie 7.30-8.30; obiad 13.30-14.30, kolacja 17.30-18.30.
 11. PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, Złotoryja
  PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ ZLOKALIZOWANEJ W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9 OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 180 OSÓB DZIENNIE, POŁĄCZONE Z DZIERŻAWĄ KUCHNI, ORAZ PROWADZENIE WYŻYWIENIA W O.P.i O.O.Z. W LEGNICY UL. CHOJNOWSKA 81 DLA 40 OSÓB DZIENNIE.

Inne osoby dla Kowalska Barbara (99 osób):