Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Barbara Halina

w KRS

Barbara Halina Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Halina
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Racibórz (Śląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartela Andrzej Grzegorz, Dziekan Mirosław Paweł, Fleszer Dorota Teresa, Florczuk Andrzej Tomasz, Glinka Janusz Antoni, Hajduk Irena, Nowacka Ludmiła Elżbieta, Wenda Leszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Topór Elżbieta Kazimiera

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Usługowe Mentor Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000209820
 2. Fundacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Raciborzu, Racibórz − KRS 0000156820
 3. Karox Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Robert Kawka Sp. J., Racibórz − KRS 0000292139
 4. Koda Janusz Glinka, Bogdan Łaba Sp. J., Pietrowice Wielkie − KRS 0000540349
 5. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa − KRS 0000133657
 6. Prest Hotel Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000356883
 7. Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O.., Racibórz − KRS 0000017165
 8. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000024919
 9. Stowarzyszenie Yacht Club Bolesławiec, Bolesławiec − KRS 0000325631
 10. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Bolesławiec − KRS 0000163366
 11. Vinit Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000663935
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000263735

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elda Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000244454
 2. Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A., Kuźnia Raciborska − KRS 0000069588
 3. Instal Kraków S.A., Kraków − KRS 0000042496
 4. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe Energetyki i Przemysłu Remak - Rozruch S.A., Opole − KRS 0000010250
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Pszczynie Sp. Z O.O., Pszczyna − KRS 0000066592
 6. Raciborskie Towarzystwo Piłkarskie Unia, Racibórz − KRS 0000001362
 7. Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Likwidacyjnej, Rybnik − KRS 0000057262
 8. Ślązak Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000066388
 9. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kuźnia Raciborska Sp. Z O.O., Kuźnia Raciborska − KRS 0000061788
 10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000061984

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu w kwocie 500.000,00 PLN dla Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nr 01/U/14
  Zamawiający: Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Racibórz
  1. Opis przedmiotu zamówienia. a) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu w kwocie 500.000,00 PLN dla Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Matejki 10 w Raciborzu w wyniku którego powstanie 9 mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej 426,83 m2. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 1 507 207,90 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zestawienie planowanych kosztów stanowi załącznik do SIWZ. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 24 września 2014r. Prace odbiorowe będą trwały do 14 dni od zakończenia prac. Oferent ma możliwość zwizytowania inwestycji. b) Okres kredytowania. - Termin uruchomienia całości kredytu w jednorazowej transzy w terminie jednego miesiąca od ustanowienie zabezpieczeń lecz nie później niż do końca października 2014r. na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego. Kredyt będzie wpłacony na rachunek Zamawiającego prowadzony w BZ WBK bez żadnych dodatkowych opłat lub prowizji. Wykonawca dopuści refinansowanie w ciężar kredytu wydatków dotyczących realizacji inwestycji, wynikających z umów z wykonawcami inwestycji. Łączne refinansowanie tych wydatków nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 75 % przyznanego kredytu. - Planowany termin podpisania umowy 23.09.2014 r. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy przed uruchomieniem kredytu lub odstąpić od podpisania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania. - Okres kredytowania: od daty uruchomienia kredytu do ostatecznego terminu spłaty (ostatniej raty) 30 lat od daty podpisania umowy; c) Terminy i warunki spłaty kredytu. - Spłata w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (system annuitetowy) rozpocznie się od miesiąca następującego po wypłacie środków i będzie płacona miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca; - Wykonawca co najmniej na 7 dni przed płatnością raty przekaże Zamawiającemu, aktualną informację o wysokości raty wyliczonej na zasadach opisanych poniżej, d) Oprocentowanie i inne opłaty. - Oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 3M (stawka bazowa) powiększona o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie; - Oprocentowanie ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Wysokość stawki WIBOR 3M określany jest na podstawie wysokości stawki WIBOR 3m z ostatniego dnia roboczego miesiąca mające zastosowanie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Ustalona stawka obowiązuje przez okres jednego miesiąca. - Marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy kredytu; - Prowizja Wykonawcy za uruchomienie kredytu nie może być większa niż 1% wartości kredytu. Prowizja pobrana zostanie z wypłaconych środków kredytu. - Za wyjątkiem marży do wyliczenia odsetek (wraz z wyliczoną stawką WIBRO 3M) oraz jednorazowej prowizji za uruchomienie kredytu Zamawiający nie zezwala na żądnie innych opłat lub prowizji z tytułu zawarcia albo wykonywania umowy kredytu albo jakiejkolwiek innej czynności związanej z postępowaniem, w szczególności prowizji przygotowawczej lub obsługi umowy kredytu, w tym z tytułu dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń, itp. - Zamawiający nie zezwala na to, aby warunkiem udzielenia kredytu była konieczność zawierania przez Zamawiającego innych usług w szczególności zakładania konta u Wykonawcy, konieczności zawierania dodatkowych ubezpieczeń, itp. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji (np. prowizja rekompensacyjna), bądź też kar z tego tytułu; e) Zabezpieczenie kredytu. - Hipoteka na kredytowanej nieruchomości. - Cesja wierzytelności czynszu. - Pełnomocnictwa do rachunków bankowych posiadanych przez zamawiającego w BZ WBK na który będą wpływać czynsze i kredyt. - Ubezpieczenie nieruchomości kredytowanej z cesją na Bank. f) Inne warunki. - W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty. W przypadku zamiaru wcześniejszej spłaty raty lub całości kredytu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę na 14 dni wcześniej. - W czasie obowiązywania umowy kredytu, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek. W takim przypadku druga strona musi wyrazić zgodę. - W trakcie realizacji umowy kredytu, strony mogą zdecydować o zmianie sposobu zabezpieczenia kredytu. W takim przypadku obie strony muszą wyrazić zgodę. - Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż wierzytelności g) Informację konieczne do dokonania analizy kredytowej - Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu wraz z opinią biegłego rewidenta za 2013 r. - Operat szacunkowy. - Obecnie Zamawiający posiada kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Na dzień 30.06.2014 r. łączna kwota do zwrotu wynosi 12.042.513,72 zł. Spłaty dokonywane są zgodnie z harmonogramem bez opóźnień

Inne osoby dla Kowalska Barbara Halina (131 osób):