Kogo reprezentuje osoba

Kowalska Teresa Barbara

w KRS

Teresa Barbara Kowalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Kowalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalski Henryk Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spelwar Hydrotechnika Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000391883

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fotowolt Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000369664

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ,
  2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1., od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,
  3. odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) budowę palisady w formie umocnienia dna i brzegu ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego,
  2) budowę opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego umocnienia),
  3) naprawę 2 zapadniętych materacy na prawym brzegu cieku,
  4) tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót
 2. Obsługa przez holownik przeprawy promowo - mostowej przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa przez holownik przeprawy promowo - mostowej przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie, polegająca na: 1.1.Dyżurowaniu holownika przy otwieranym przęśle mostu pontonowego w celu otwierania i zamykaniu mostu w czasie remontu pontonu z napędem. 1.2.Holowaniu promu liniowego wzdłuż liny prowadzącej w czasie zamknięć mostu pontonowego (wymiany pontonów, napraw i konserwacji wymagających zamknięcia mostu). 1.3.Pełnieniu dyżurów przy moście w okresach zalodzenia rzeki, które będą polegały na wspomaganiu przy otwieraniu przęsła (lub otwieranie samodzielne) i na kruszeniu lodu w rejonie mostu. 1.4. Podjęciu innych działań awaryjnych w razie zaistnienia takiej potrzeby..

Inne osoby dla Kowalska Teresa Barbara (168 osób):