Kogo reprezentuje osoba

Kowalski Mariusz Lucjan

w KRS

Mariusz Lucjan Kowalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Lucjan
Nazwisko:Kowalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:146 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawron Renata, Kowalska Alicja Małgorzata, Kowalska Róża, Kowalska Wioletta, Kowalski Adrian Mateusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biomar Diagnostyka Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000161079

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O.., Gliwice − KRS 0000011843

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dzierżawa analizatora koagulologicznego i analizatora zastępczego wraz z odczynnikami na okres 24 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora koagulologicznego i analizatora zastępczego wraz z odczynnikami na okres 24 miesięcy na wykonywanie PT 40 000, APTT 23 000, Fg 8 000, D-Dimerów 19 700. Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w załączniku nr 5 , 6 do SIWZ. Wykonawca dostarczy towary na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek do magazynu szpitalnego we wskazane miejsce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą od złożenia przez Zamawiającego, pisemnego, fax-em lub mail-em zamówienia, określającego ilość i asortyment zamawianego towaru. Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
 2. "Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury” dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie, Śrem
  „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury” dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki nr 2.1. do 2.4 do SIWZ
 3. Dostawa odczynników na wykonanie 13000 gazometrii oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i materiałów eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników na wykonanie 13000 gazometrii oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i materiałów eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w załączniku nr 5 , 6 do SIWZ
 4. Dostawa odczynników do badań diagnostycznych- 10 zadań
  Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
  Dostawa odczynników do badań diagnostycznych- 10 zadań Zadanie1- Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMerieux lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora Mini Vidas Zadanie 2 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne Zadanie 3 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu BIOMEDICA lub równoważne Zadanie 4 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu NovaTec Immunodiagnostica GmbH lub równoważne Zadanie 5 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Fuller Laboratories lub równoważne Zadanie 6 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu FOCUS Diagnostics lub równoważne Zadanie 7 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN lub równoważne Zadanie 8 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion/Serion GmbH lub równoważne Zadanie 9 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne Zadanie 10 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu DRG International lub równoważne
 5. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawa czytnika moczu wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawa czytnika moczu wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz są dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ). Uwagi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 6 i 7 znajdują się w pkt III.5, 6, 7, 8, 9 i 10. SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 6. Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz innych artykułów laboratoryjnych rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Część nr 1 - Zamknięty system do pobierania krwi; Część nr 2 - Drobny jednorazowy sprzęt laboratoryjny i bakteriologiczny; Część nr 3 - Paski do analizy moczu wraz dzierżawą czytnika do analizy z komputerem oraz oprogramowaniem; Część nr 4 - Szybkie testy diagnostyczne-latexowe, paskowe; Część nr 5 – Odczynniki biochemiczne na spektrofotometr typu EPOLL.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ.
 7. Dostawa jednorazowych podwójnych kuwet do koagulometru Coatron M2/M4
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych podwójnych kuwet do koagulometru Coatron M2/M4 dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)
 8. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie, Śrem
  sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań metodami IFA, BLOT i ELISA wraz z dzierżawą aparatury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 9. dostawa testów diagnostycznych
  Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy testów i zestawów diagnostycznych zwanych dalej testami, wg części zamówienia: • Część nr 1 – 2 pozycje, dostawa jednorazowa; • Część nr 2 – 9 pozycji, dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy; • Część nr 3 – 2 pozycje, dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy.
 10. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem
  zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i
  laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami
  wskazanymi poniżej oraz opisem wskazanym w załączniku do SIWZ – Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
  Pakiety Pakiet Nr 1 Odczynniki chemiczne , wzorce pehametryczne Pakiet Nr 2 Podłoża mikrobiologiczne, krążki
  antybiogramowe Pakiet Nr 3 Lateksy Pakiet Nr 4 Surowice, sporale Pakiet Nr 5 Filtry: polipropylenowe, z
  mikrowłókien szklanych, sterylne, bibułowe, rurki sorbentowe i wskaźnikowe Pakiet Nr 6 Szczepy wzorcowe,
  materiały laboratoryjne Pakiet Nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne Pakiet
  Nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze Pakiet Nr 9 Wzorce do chromatografii Pakiet Nr 10
  Tipsy, kuwety, probówki PCR Pakiet Nr 11 Wzorce do analiz, materiały odniesienia Pakiet Nr 12 Odczynniki do
  analiz śladowych/ materiały laboratoryjne Pakiet Nr 13 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
  Pakiet Nr 14 Kolumienki powinowactwa immunologicznego Pakiet Nr 15 Zestawy diagnostyczne, certyfikowane
  materiały odniesienia do analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 16 Materiały diagnostyczne do
  analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 17 Odczynniki do PCR 1 Pakiet Nr 18 Odczynniki do PCR 2
  Pakiet Nr 19 Testy immunologiczne 1 Pakiet Nr 20 Testy immunologiczne 2 Pakiet Nr 21 Testy immunologiczne
  3 Pakiet Nr 22 Testy immunologiczne 4 Pakiet Nr 23 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki
  chemiczne Pakiet Nr 24 Odczynniki do biologii molekularnej Pakiet Nr 25 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe
  z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 26 Testy Colilert i materiały pomocnicze Pakiet Nr 27 Środki dezynfekcyjne
  Pakiet Nr 28 Materiały laboratoryjne do SPE Pakiet Nr 29 Rękawice lateksowe, nitrylowe, winylowe
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego z podziałem na zadania
 12. IHiT/P/33/2016 - dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wykrywania przeciwciał, określania swoistości, do agregacji, chemiluminescencji, amplifikacji i oceny, do oznaczania grup krwi i antygenów (zadania nr 1 - 41).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wykrywania przeciwciał, określania swoistości, do agregacji, chemiluminescencji, amplifikacji i oceny, do oznaczania grup krwi i antygenów (zadania nr 1 - 41).
 13. Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora koagulologicznego Coatron A4
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
  Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora koagulologicznego Coatron A4. 1. Wspólny słownik zamówień CPV: 33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne; 2. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy.
 14. Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą aparatów, wyposażeniem stanowiskowym, przeglądami technicznymi oraz serwisem
  Zamawiający: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego podzielona na 22 Zadania:
  Zadanie nr 1 - Odczynniki do oznaczania parametrów koagulologicznych w materiale biologicznym wraz z kalibratorami, materiałem kontrolnym i przeglądem technicznym Koagulometru CC-3003
  Zadanie nr 2 - Odczynniki do oznaczania parametrów hematologicznych w materiale biologicznym wraz z materiałem kontrolnym i autoryzowanym serwisem aparatu Cobas Micros 60 OTB
  Zadanie nr 3 - Odczynniki biochemiczne w materiale biologicznym wraz z wzorcami i kalibratorami oraz materiałem kontrolnym, z przeglądem technicznym analizatora BS 200
  Zadanie nr 4 - Barwniki i Testy do analityki ogólnej
  Zadanie nr 5 - Odczynniki do kontroli sprawności technicznej urządzeń stosowanych w metodzie Elisa
  Zadanie nr 6 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku
  Zadanie nr 7 - Odczynniki do immunochemii z kalibratorami, materiałem kontrolnym, materiałami eksploatacyjnymi, z dzierżawą analizatora immunochemicznego wieloparametrowego, stołowego, w pełni automatycznego oraz wyposażeniem stanowiskowym
  Zadanie nr 8 - System zamknięty aspiracyjno-próżniowy i mikrometoda do pobierania krwi
  Zadanie nr 9 - Odczynniki do pomiaru hemoglobiny glikowanej i mikroalbuminurii przy użyciu aparatu NycoCard Reader II z przeglądem technicznym aparatu
  Zadanie nr 10 - Krążki antybiogramowe
  Zadanie nr 11 - Krążki mykogramowe
  Zadanie nr 12 - Diagnostyczne Testy krążkowe i paskowe
  Zadanie nr 13 - Gotowe podłoża bakteriologiczne do hodowli, identyfikacji (płytki) oraz szczepy wzorcowe z dzierżawą wyposażenia stanowiskowego
  Zadanie nr 14 - Testy, podłoża bakteriologiczne na płytkach, w probówkach i krążki do oznaczania mechanizmów oporności
  Zadanie nr 15 - Testy do oznaczania identyfikacji, lekowrażliwości grzybów i patogenów układu moczowego
  Zadanie nr 16 - Testy biochemiczne i odczynniki do identyfikacji bakteriologicznej wraz z programem komputerowym do ich odczytu z dzierżawą wyposażenia stanowiskowego
  Zadanie nr 17 - Podłoża chromogenie i transportowe
  Zadanie nr 18 - Paski z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości
  Zadanie nr 19 - Testy lateksowe i inne do identyfikacji bakteriologicznej
  Zadanie nr 20 - Testy Elisa do diagnostyki Boreliozy z dzierżawą płuczki
  Zadanie nr 21 - Testy kasetkowe do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale z kontrolą negatywną i pozytywną
  Zadanie nr 22 - Probówki do badań parazytologicznych
 15. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE-SPECYFICZNYCH W SYSTEMIE PANELOWYM Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO AUTOMATYCZNEGO WYKONANIA BADAŃ ORAZ KOMPUTEROWEJ ANALIZY WYNIKU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do oznaczania poziomu ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku przez okres 24 miesięcy. Termin gwarancji oferowanych odczynników nie może być krótszy niż 8 miesięcy. Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja powyższego zadania dostarczy Zamawiającemu niezbędny sprzęt w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Warunki graniczne: 1)Panel wziewny 20-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans, Żyto. Panel wziewno-pokarmowy 30-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Orzech laskowy, Orzech ziemny, Ziarna sezamu, -Laktoglobulina, -Laktoglobulina, Kazeina, Dorsz, Kurczak, Wołowina, Mąka żytnia, Mąka pszenna, Białko jaja, Żółtko jaja, Seler. 2)Zestaw paneli zawiera wszystkie odczynniki oraz ewentualne materiały zużywalne potrzebne do wykonania badania 3)Jeden panel przeznaczony jest dla jednego pacjenta 4)Wynik podawany jest w jednostkach międzynarodowych oraz przyporządkowany jest do standardowych sześciu klas - każdy alergen oceniany jest indywidualnie 5)Czas wykonania badania nie przekracza 5 godzin a ilość potrzebnej surowicy nie przekracza 300mikrolitr dla jednego badania 6)Dostawca dostarczy panel umożliwiający kontrolę jakości lub zapewni inną formę kontroli jakości metody przewidzianą przez producenta 7)Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy kompletny sprzęt konieczny do automatycznego wykonania badań - inkubacji paneli. Wymagane jest aby urządzenie było nie starsze niż 3 lata. Jednorazowo aparat musi wykonywać co najmniej 20 testów. Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do pracy w laboratorium - stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem. Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy. 8)Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy: A.Przenośny sprzęt komputerowy w postaci nowego laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym automatyczną identyfikację paneli, wydruk badania jako pojedyncze sprawozdanie dla jednego pacjenta oraz archiwizację wyników badań B.Nowe, nie używane urządzenie umożliwiające jednoczesny odczyt przynajmniej 10 testów- sprzęt musi posiadać aktualne badanie techniczne dopuszczające do pracy w laboratorium - stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem. Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy. C.Drukarkę 9)Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników obsługujących sprzęt w siedzibie zamawiającego. Wymagane dokumenty: 1)Metryki i instrukcje wykonania oznaczenia 2)Deklaracje CE 3)Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 4)Przykładowy wynik badania Zamówienie obejmuje dostawę w ilościach i według asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 16. Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
  Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego pakiety 1-4
 17. Sukcesywne dostawy odczynników do badań diagnostycznych.
  Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
  Zadanie 1 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMerieux lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora Mini Vidas Zadanie 2 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne Zadanie 3 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu BIOMEDICA lub równoważne Zadanie 4 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu NovaTec Immunodiagnostica GmbH lub równoważne Zadanie 5 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Fuller Laboratories lub równoważne Zadanie 6 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu FOCUS Diagnostics lub równoważne Zadanie 7 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN lub równoważne Zadanie 8 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion/Serion GmbH lub równoważne Zadanie 9 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne Zadanie 10 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne.
 18. Dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.650.2.2015)
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym. Uwagi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych pakietów znajdują się w pkt III.4., III.5., III.6., III.7. i III.8. SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość pakietu nie może być większa niż 20% jego wartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w danym pakiecie w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), do kwoty określonej w § 1 ust. 1 umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.). Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Laboratorium (dotyczy odczynników). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm i parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
 19. Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz innych artykułów laboratoryjnych rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz innych artykułów laboratoryjnych rozbiciu na 5 samodzielnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ
 20. dostawa materiałów i zapewnienie technicznych możliwości wykonania badań diagnostycznych, wg formularza cenowego nr 6/2015
  Zamawiający: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Racibórz
  dostawa materiałów i zapewnienie technicznych możliwości wykonania badań diagnostycznych, wg formularza cenowego nr 6/2015
  zadania będą realizowane w następujących pakietach:
  - Pakiet nr 1: zapewnienie technicznych możliwości wykonania pełnej diagnostyki boreliozy (test ELISA i BLOT),
  - Pakiet nr 2: zapewnienie technicznych możliwości wykonania badań w zakresie elektroforetycznego rozdziału białek w surowicy krwi i w moczu,
  - Pakiet nr 3: zapewnienie technicznych możliwości wykonania badań w zakresie autoimmunologii
 21. Dostawa odczynników i barwników przez okres 24 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 22. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, wzorców, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 23. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 24. Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora koagulologicznego Coatron A4
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 25. Dostawy odczynników laboratoryjnych i sprzętu jednorazowego użytku oraz dzierżawa aparatu do oznaczeń parametrów krzepnięcia wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp/LLb/1/14)
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
 26. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 27. DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY NA WYKONANIE 10 950 GAZOMETRII
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 28. Sukcesywne dostawy zestawów diagnostycznych
  Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
 29. Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, Nr 07/DZP/2015
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 30. Sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki medycznej oraz chromatografii dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 31. Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz innych artykułów laboratoryjnych rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 32. Dostawa odczynników, testów i innych artykułów wraz z dzierżawą analizatorów w rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 33. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
 34. Dostawa odczynników wg kat. Virion/Serion
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 35. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 36. Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 37. ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 38. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
  Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Śrem
 39. D25A/252/6-16rj/14 przetarg nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 40. Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora koaguologicznego Coatron A4 dla potrzeb SZPZLO Warszawa-Mokotów
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 41. Dostawa odczynników dla Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego
  Zamawiający: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, Częstochowa
 42. Dostawa odczynników laboratoryjnych z listy 8 pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oleśnica
 43. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą sprzętu do analiz
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
 44. Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz innych artykułów laboratoryjnych rozbiciu na 5 samodzielnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 45. NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kalwaria Zebrzydowska
 46. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 47. Zakup i dostawy: odczynników, testów, materiałów kontrolnych do laboratorium diagnosytycznego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 48. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 49. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 50. Dzierżawa analizatora o pełnej automatyzacji do oznaczeń parametrów krzepnięcia oraz wirówki wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i kalibratorów
  Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Krapkowice
 51. przetarg nieograniczony na wykonywanie badań laboratoryjnych
  Zamawiający: "Uzdrowisko Rabka" S.A., Rabka-Zdrój
 52. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 8/D/2013/PN
  Zamawiający: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Bielsko - Biała
 53. Dostawa odczynników do dzierżawionych analizatorów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 54. Dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Pokoju 17 w Lędzinach .
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
 55. USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE - UZUPEŁNIENIE.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 56. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 57. Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
  Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Śrem
 58. Zakup i dostawa testów paskowych do analizy moczu
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 59. Zakup z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora koagulologicznego Coatron A4 oraz zakup z dostawą testów i odczynników diagnostycznych z podziałem na pakiety dla potrzeb SZPZLO WARSZAWA - MOKOTÓW
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 60. Dostawa odczynników diagnostycznych dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
  Zamawiający: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
 61. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU LABORATYJNEGO DO LABORATORIUM SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RYBNIKU.
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
 62. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego dla Labolatorium Analitycznego Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 63. Dostawa odczynników, pasków do analizy moczu wraz z użyczeniem czytnika oraz innych artykułów dla laboratorium w rozbiciu na 6 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 64. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 65. Dostawa odczynników biochemicznych oraz przeglądy analizatora biochemicznego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Chmielnik
 66. Zakup i dostawy odczynników, testów, materiałów kontrolnych do laboratorium diagnostycznego (PN - 231 - 3 - 12)
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 67. DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 68. Zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 69. Dostawę testów laboratoryjnych do diagnostyki autoprzeciwciał, metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 3, HLA-B27 i kompleksów immunologicznych do SPSK NR 1 PUM na okres 2 lat. OS/ZP/96/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie, Szczecin
 70. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 71. Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów oraz manualnie wykonywanych testów dla potrzeb laboratorium analitycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 72. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I WYROBÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 73. Dostawa odczynników laboratoryjnych .
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oleśnica
 74. wykonywanie badań laboratoryjnych
  Zamawiający: "Uzdrowisko Rabka" S.A., Rabka-Zdrój
 75. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 76. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora numer postępowania 09/DZP/2012
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 77. ZAKUP I DOSTAWA TESTÓW I ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH Z PODZIAŁEM NA PAKIETY DLA POTRZEB SZPZLO WARSZAWA - MOKOTÓW
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 78. Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych (Cpv: 33141300-3, 33192500-7, 33696500-0)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kalwaria Zebrzydowska
 79. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
 80. Dostawa odczynników diagnostycznych dla potrzeb Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej.
  Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, Bystra
 81. Zakup i dostawy: odczynników, testów, materiałów kontrolnych do laboratorium diagnostycznego (PN - 231 - 5 - 11)
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 82. Zakup aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
 83. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do analizatora jonów.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital im. Św. Elżbiety, Katowice
 84. Dostawa artykułów i sprzętu jednorazowego użytku oraz pasków do analizy moczu wraz z użyczeniem czytnika dla laboratorium w rozbiciu na 3 samodzielne części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 85. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 86. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP15/2011.
  Zamawiający: Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, Bielsko-Biała
 87. DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I WYROBÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 88. Laboratorium/3/2011
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Sławno
 89. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/11 NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
 90. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, rękawów do sterylizacji, papierów rejestracyjnych EKG,KTG,USG, podkładów i serwet jednorazowego użytku, wzierników ginekologicznych, odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oleśnica
 91. Dostawa odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie- bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny; suche testy ureazowe.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 92. Dostawa odczynników do diagnostyki bakteriologicznej i mykologicznej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 93. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
 94. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 95. Dostawa podłoży bakteriologicznych, odczynników i częśći zużywalnych do analizatorów
  Zamawiający: Szpital Chorób Płuc Orzesze, Orzesze
 96. ZAKUP I DOSTAWA TESTÓW I ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH Z PODZIAŁEM NA PAKIETY DLA POTRZEB SZPZLO WARSZAWA - MOKOTÓW
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Warszawa
 97. Dostawa odczynników diagnostycznych dla potrzeb SZChPiGw Bystrej
  Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, Bystra
 98. Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników ZP29/L/3/2010
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 99. Przetarg nieograniczony 2/n/do/2010 r.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stargard Szczeciński
 100. Zakup i dostawy: odczynników, testów, materiałów kontrolnych do laboratorium diagnostycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 101. Dostawa odczynników, testów, podłoży dla Zakładu Analityki Medycznej i Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok

Inne osoby dla Kowalski Mariusz Lucjan (64 osoby):