Kogo reprezentuje osoba

Kowalski Michał Piotr

w KRS

Michał Piotr Kowalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Kowalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:26 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dulny Sylwia, Pacanowski Andrzej Filip
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dulny Sylwia, Pacanowski Andrzej Filip

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalski Marcin Norbert
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalski Marcin Norbert, Słupski Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łapa Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Berea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000521802
 2. Cornwall Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000542054
 3. Dagnall Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000576603
 4. Doxent Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000591589
 5. Echo - Arena Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000188667
 6. Echo - Aurus Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000189787
 7. Echo - Babka Tower Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000453944
 8. Echo - Browary Warszawskie Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000261579
 9. Echo - Galaxy Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000190542
 10. Echo - Nowy Mokotów Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000271259
 11. Echo - Opolska Business Park Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000189836
 12. Echo - Property Poznań 1 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000422456
 13. Echo - Spv 7 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000070412
 14. Echo Investment S.A., Kielce − KRS 0000007025
 15. Eko - Invest Sp. Z O.O. W Kielcach, Kielce − KRS 0000325501
 16. Eko Marszałkowska Kielce Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000748122
 17. Eko-trias Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000361658
 18. Ekohouse Invest Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000585218
 19. Ekohouse Invest Sp. Z O.O. Mazowsze Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000591426
 20. Ekohouse Kielce Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000591089
 21. Ekohouse Kielce Sp. Z O.O. Centrum Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000591643
 22. Ekolotnicza Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000719135
 23. Ekolotnicza Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000702570
 24. Ekowspólna Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000698698
 25. Ekowspólna Sp. Z O.O. Wspólna Ii Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000706970
 26. Elektrownia Re Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000485527
 27. Fianar Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000591363
 28. Gleann Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000523592
 29. Gosford Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000591528
 30. Gro Nieruchomości Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000575562
 31. Grupa Echo Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000126990
 32. Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000629047
 33. Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000630177
 34. Marszałkowska Kielce Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000407390
 35. Outlet Concept Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000407839
 36. Perth Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000531213
 37. Play Zone Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000347607
 38. Play Zone Sp. Z O.O. Plus Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000660946
 39. Potton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000530967
 40. Princess Investment Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000013786
 41. Projekt Cs Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000364440
 42. Projekt Echo - 104 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000446924
 43. Projekt Echo - 108 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000455390
 44. Projekt Echo - 111 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000575503
 45. Projekt Echo - 112 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000580715
 46. Projekt Echo - 113 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000580712
 47. Projekt Echo - 115 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000575502
 48. Projekt Echo - 116 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000575497
 49. Projekt Echo - 119 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000573228
 50. Projekt Echo - 120 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000573240

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bc Club 4 Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000336927
 2. Centrum Zdrowia Kobiety Komed Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000288082
 3. Ct Kielce Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000467899
 4. Elmira Investments Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000422817
 5. Gli-trade Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000440078
 6. Gli-trade Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gliwice − KRS 0000441289
 7. Prezero Service Wschód Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000177570
 8. Projekt Echo - 117 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000575494
 9. Projekt Echo - 138 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000630083
 10. Tonsmeier Błysk Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000033707
 11. Trade-mark Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000440232

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Budowa sali gimnastycznej przy budynku LO Nr XXI przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania pt.: Budowa sali gimnastycznej przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie na terenie dz. ew.nr 4, 58, obr. 2-03-09 Ochota i Budowa łącznika wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna budynku liceum nr XXI przy ul. Grójeckiej 93
  w Warszawie na terenie dz. ew. nr 4, 58,59 obr. 2-03-09, wraz z wymianą nawierzchni drogi ul. Metrykantów i infrastrukturą techniczną.
  Szczegółowy opis robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania zawarty został w Dokumentacji Projektowej Budowlano – Wykonawczej (PB-W), zawierającej Projekty Budowlano – Wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załączniki Nr 11 do SIWZ.
 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie
  1.Informacje ogólne
  Nieruchomość gruntowa przewidziana pod planowaną rozbudowę budynku szkoły Nr 318, zlokalizowana jest w południowej części osiedla I Ursynowa Południowego i obejmuje: teren przedszkola, teren szkoły ze strefami rekreacji cichej i ruchowej oraz teren sportu na działce nr ew. 13 w obrębie 1-10-19 przy ul. Teligi 3, na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

  2. Planowana rozbudowa
  Planowana rozbudowa w niewielkim stopniu narusza układ działki, nie wpływając na istniejące strefy funkcjonalne.
  Rozbudowa nawiązuje przestrzennie do istniejącej formy obiektu. Nowa kubatura zajmuje północno-wschodni fragment właściwej działki szkolnej (w sztywnej granicy z częścią przedszkolną).
  Elementy DFA i tarasy związane z istniejącym budynkiem zostały w większości adaptowane i rozbudowane w nowy układ, z uwzględnieniem niezbędnych napraw i uzupełnień.
  Nowa kubatura ingeruje w nasyp od strony przedszkola (górka saneczkowa), który musi zostać skorygowany.
  Linia istniejącego ogrodzenia od strony ulic Indiry Gandhi i Cynamonowej, skrytego za nasypami, pozostaje bez zmian. Z uwagi na planowane nowe wejście od ul. Indiry Gandhi w ogrodzenie została wkomponowana brama.
  Planowana na terenie działki zieleń jest przede wszystkim wynikiem korekty układu istniejącego. W strefie rozbudowy szkoły zgodnie z zaleceniami zawartymi w tekście Inwentaryzacji zieleni i projekcie gospodarki drzewostanem - aktualizacja.
  Nowy układ, z uwagi na zwiększoną powierzchnię zabudowy i wprowadzenie boisk z nawierzchniami syntetycznymi (planowane udzielenie oddzielnego zamówienia), zmienia dotychczasowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Obecnie na terenie wyłącznie działki szkolnej (około 1,33 ha) kształtuje się on na poziomie 27,8%, przy dopuszczalnym przepisami dla obiektów oświaty i wychowania - 25%.

  W planowanej kompleksowo rozbudowie można wydzielić niezależne elementy.

  2.1.Dobudowa części szkolnej
  Układ funkcjonalny części dobudowanej jest kontynuacją istniejącego ciągu szkolnego, na przedłużeniu korytarza przez strefę sali gimnastycznej, do nowego wejścia od strony południowo-wschodniej.

  2.2.Rozbudowa jadalni
  Z uwagi na przeciążenie istniejącej szkoły i przedszkola, zgodnie z sugestią Inwestora zaplanowano rozbudowę powierzchni jadalni w zespole żywienia, przy założeniu możliwości zwiększenia wydajności kuchni wyposażonej w nowe urządzenia. Dotychczasowe jadalnie szkolna i przedszkolna zostały
  w ramach rozbudowy połączone w dużą jadalnię szkolną, a nowa jadalnia przedszkolna zostanie dobudowana po północno-wschodniej stronie łącznika prowadzącego do przedszkola.

  2.3.Modernizacja wyposażenia wydawalni szkolnej.

  2.4. Wymiana istniejącej obudowy forum. Przeszklone ściany pierwotnie w konstrukcji stalowej zostały wymienione kilkanaście lat temu na plastikowe, bez koniecznych wyliczeń statycznych. Teraz zostaną zastąpione ścianami w konstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej osadzonej w obwiedniej żelbetowej ramie. Współczynnik przenikania ciepła dostosowany jest do wymagań obowiązujących od 2017 r.
  2.5. Zmiany wprowadzane w części istniejącej szkoły.
  Zmiany nie dotyczą istniejącego układu funkcjonalnego, wynikają z konieczności dostosowania obiektu do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn zm.).
  2.6.Zespół boisk szkolnych wraz elementami zagospodarowania terenu i nowym wejściem od strony ul. Indiry Gandhi.
  2.7.Dostosowanie istniejącego wejścia do administracji do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  3. Zakres robót budowlanych:
  a) wycinka i przesadzenie drzew,
  b)roboty rozbiórkowe i demontażowe części łącznika,
  c)roboty budowlane związane z:
  -nowym zespołem dydaktycznym,
  -rozbudową jadalni i modernizacją wyposażenia wydawalni,
  -wymianą istniejącej obudowy forum,
  -dostosowania istniejącej szkoły do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej
  -dostosowaniem istniejącego wejścia do administracji do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  d)roboty instalacyjne w części nowoprojektowanej z podłączeniem do istniejącego układu:
  -instalacja wody zimnej,
  -instalacja p. poż.,
  -instalacja wody ciepłej,
  -kanalizacja sanitarna,
  -kanalizacja deszczowa,
  -instalacja co z istniejącego węzła,
  -instalacja wentylacji mechanicznej,
  -instalacje elektryczne i teletechniczne,

  e)roboty instalacyjne, drogowe i zieleniarskie związane z realizacją części terenowej,
  f)roboty wykończeniowe i odtworzeniowe.

  4.Dane techniczne budynku szkoły przed i po rozbudowie

  Parametry projektowanej rozbudowy:
  -powierzchnia zabudowy - 940,06 m ²
  -powierzchnia użytkowa - 629,03 m ²
  -powierzchnia całkowita - 1 534,00 m²
  -kubatura - 6 611,00 m 3

  5.Przedmiot zamówienia
  Dokumentacja została opracowana w układzie uwzględniającym kompleksową realizację rozbudowy, z możliwością podziału na zadania inwestycyjne według p. 3.

  7.Wymagania związane z realizacją zamówienia
  Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych i wyposażenia, które należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. Na czas budowy należy zabezpieczyć obiekt istniejący. Dojścia instalacyjne w części istniejącej należy wykonać w czasie przerwy wakacyjnej.
  Realizacja rozbudowy nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem szkoły. Dojazd na plac budowy od strony ul. Dereniowej należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć (zgodnie z Informacją BIOZ).

  Uwaga:
  Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć.
  W trakcie trwania roku szkolnego prowadzone będą normalne zajęcia w budynku istniejącym. Musi to uwzględniać organizacja robót i zabezpieczenie zaplecza.

  Zespół boisk szkolnych wraz z oświetleniem został wyłączony z przedmiotowego zamówienia.

  Zamawiający posiada Decyzję pozwolenia na budowę nr 143/D/16 z dnia 05.07.2016 r.

  W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
  Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

  Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1 wzoru umowy za prace wykonane w roku 2016 nie przekroczy 40% ryczałtowej ceny ofertowej brutto określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 4 do wzoru umowy oraz:
  a)wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
  b)wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy;
  c)wielobranżowy projekt wykonawczy rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;
  d)przedmiary robót - załącznik nr 9c do SIWZ;
  e)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9d do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.

  Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
 3. Termomodernizacja budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych Inwestycji - Numer sprawy: R IBB PN 04 15
  Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych w ramach zadania Termomodernizacja budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych Inwestycji. 2.Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 17 do 19 do SIWZ. W zakres robót budowlanych wchodzą: 1)Roboty termomodernizacyjne - dociepleniowe w budynkach siedziby Zamawiającego - zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik 10 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik 14 do SIWZ) i przedmiarami robót (załącznik 17 do SIWZ). 2)Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z doposażeniem w instalację wspomagającą opartą na kolektorach słonecznych w budynkach siedziby Zamawiającego - zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik 12 do SIWZ), przedmiarami robót (załącznik 19 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik 16 do SIWZ). 3)Wymiana instalacji C.O. w budynkach siedziby Zamawiającego - zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik 11 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik 15 do SIWZ) i przedmiarami robót (załącznik 18 do SIWZ). 4)Zamawiający zastrzega, by wykonane w ramach przedmiotu zamówienia prace termomodernizacyjne i instalacyjne gwarantowały zużycie energii cieplnej na poziomie nie wyższym niż określone w audytach energetycznych budynków (załącznik 13) do SIWZ. 5)Udzielenie co najmniej 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne. 6)Przedstawione w projektach budowlano - wykonawczych, oraz przedmiarach robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, ze obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych, wykonawca zobowiązany jest zrobić odpowiednie zestawienie tych materiałów w kosztorysach szczegółowych składanych do oferty, 3.Roboty prowadzone będą w czynnych obiektach - budynkach siedziby Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Prace instalacyjne wewnątrz budynków będą się odbywać od godziny 16.00 do 7.00 w dniach roboczych, oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy. Warunkowo dopuszczalna będzie realizacja prac w godzinach 7.00 - 16.00 w dniach roboczych, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu zakresu i miejsca prac z Zamawiającym
 4. Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na terenie nr ew. działki 131/8 w Woli Gołkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - I etap.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
  Zakres robót obejmuje: wybudowanie przedmiotowego budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami; wykonanie do budynku przyłączy: gazu, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, energertycznego; wykonanie miejsc parkingowych, chodników i opasek z ukształtowaniem terenu.
 5. Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) w Łazach
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Zadanie obejmuje dokończenie budowy obiektu gminnego (obecnie stan surowy otwarty z opapowanym dachem, który należy przebudować) i dobudowanie od podstaw dodatkowego budynku od strony północnej z przeznaczeniem na szkołę i świetlicę środowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi instalacjami, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi i uzyskaniem w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:
  a) do dnia 15.10.2016r. należy zakończyć następujące roboty: wykonanie robót stanu surowego zamkniętego dla całości zadania,
  b) do dnia 15.11.2016r. należy zakończyć: prace z zakresu zagospodarowania działki wraz z ciągami komunikacyjnymi i zielenią,
  c) najpóźniej na 45 dni przed umownym terminem zakończenia zadania należy rozpocząć procedury odbiorowe ze służbami zewnętrznymi tj. Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  d) uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu,
  e) przekazywany budynek musi być posprzątany w stopniu umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania.
  W kwestii zakresu ilościowego wyposażenia obiektu, studni chłonnych oraz zagospodarowania terenu należy uwzględnić do wyceny inwestycji ilości i materiały zawarte w przedmiarze robót.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
  1) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
  2) Projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ
  3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ.
  4) Oznakowanie pożarowe obiektu - wykaz i lokalizacja - stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ.
 6. Modernizacja węzła cieplnego w budynku A IBB PAN - WR WC 10 15
  Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Modernizacja węzła cieplnego w budynku A IBB PAN.
 7. Montaż instalacji odgromowej - WR IO 07 15
  Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Montaż instalacji odgromowej.
 8. Wymiana pionów zimnej wody w budynkach IBB PAN - WR ZW 08 15
  Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Wymiana instalacji zimnej wody w budynkach IBB PAN.
 9. Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego w korytarzu na II piętrze budynku A - WR SP 07 15
  Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego w korytarzu na II piętrze budynku A
 10. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Powiat Pruszkowski, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz ich wyposażenie. 1. Stan istniejący: W istniejącym obiekcie umieszczone są wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Obecnie na parterze budynku, w segmencie A znajduje się sala obsługi, w segmencie B zespół pokoi biurowych przy wydziale komunikacji, w segmencie C Powiatowy Urząd Pracy. Wszystkie części budynku są ze sobą połączone wewnętrzną komunikacją i do każdego z segmentów jest dostęp z zewnątrz. 2. Funkcjonowanie parteru budynku po przebudowie: Projekt przebudowy parteru budynku ma na celu zmianę dotychczasowej organizacji obsługi mieszkańców. Przebudowie podlega segment A i B, natomiast segment C zostaje bez zmian. Przebieg inwestycji jest zaplanowany na dwa etapy: Etap I - wykonanie segmentu A -likwidacja istniejącej sali obsługi mieszkańców (WOM), a w jej miejscu wykonanie zaprojektowanej sali na potrzeby Wydziału Komunikacji wraz z jej wyposażeniem i przeprowadzką. Etap II - wykonanie segmentu B - likwidacja pokoi biurowych, a w ich miejscu wykonanie zaprojektowanej sali obsługi mieszkańców (WOM) wraz z jej wyposażenie i przeprowadzką. 3. Charakterystyczne parametry techniczne: - Powierzchnia: Segment A Wydz. Komunikacji 209,71 m2 - Powierzchnia: Segment B WOM 373,36 m2 4. Branże objęte realizacją: Architektura (z wyłączeniem wyposażenia meblowego), Konstrukcja, Instalacje wod. - kan. i c.o., Instalacja wentylacji, Instalacje elektryczne i teletechniczne (z wyłączeniem systemu kolejkowego), 5. Uwagi do dokumentacji technicznej z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 1. Docelowe rozmieszczenie kamer monitoringu należy każdorazowo ustalić z inwestorem; 2. Docelowe rozmieszczenie czujek dualnych PIR + MW należy każdorazowo ustalić z inwestorem; 3. Docelowe rozmieszczenie nowo instalowanych czytników kontroli dostępu należy każdorazowo ustalić z inwestorem; 4. Należy zwiększyć liczbę czytników kontroli dostępu o: pomieszczenie III/35 serwerownia, w wejściu z III/10 hall do III/7b - łącznie 2 szt.; 5. Przed wykonaniem dokumentacji powykonawczej systemu kontroli dostępu należy przeprowadzić inwentaryzacje całego systemu i nanieść jego elementy składowe na rzuty budynku; 6. Należy dokonać weryfikacji czy W.L.Z. ma wystarczający przekrój by wytrzymać dodatkowe obciążenie; 7. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować zaznaczenie miejsca poprowadzenia p/t tras kablowych oraz rurek PCV odprowadzających skropliny; 8. Należy zwiększyć liczbę czujek dymu uwzględniając pomieszczenia socjalne 7 szt., pomieszczenia krosownicze (S1, S2, S3) - 3 szt., pomieszczenie ochrony - 1szt. - łącznie 11 szt.; 9. Należy zwiększyć liczbę czujek PIR + WM o: czujkę na korytarzu IV/24 kl. schod, III/32c komunikacja, II/45 komunikacja, I/41b hall P.U.P., w wejściach do budynku od strony dziedzińca - łącznie 6 szt.; 10. Należy zwiększyć liczbę czujek zbicia szkła o: III/33 pokój informatyków, III/34 pokój serwisowy, III/35 serwerownia - łącznie 3 szt.; 11. Wszystkie przewody typu skrętka kat 5e muszą być zakończone w patch panelach; 12. W pokoju II/2 pokój biurowy PODKiG brak jednego podwójnego gniazda logicznego; 13. Min. rozmiar szafy krosowniczej w pomieszczeniu 3. Szatnie to 24U; 14. Zainstalować klimatyzator w pomieszczeniu 3. Szatnie; 15. Przekładane gniazda logiczne mają przejść poprawnie pomiary
 11. Roboty remontowo-budowlane na terenie siedziby RDLP w Radomiu w roku 2015 - EA.270.2.3.2015
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie siedziby RDLP w Radomiu w zakresie: 1. Remont pomieszczeń po stołówce i wentylatorowni; 2. Drobne prace remontowo-budowlane: - remont fragmentu opaski i schodów od strony podwórka - malowanie krat w oknach - remont podmurówki ogrodzenia od strony wschodniej - remont pomieszczeń po bibliotece (104 i 103) oraz pokoju nr 75 na II piętrze - remont pomieszczenia po archiwum na III piętrze - odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji (grawitacyjną) ścian w wybranych pomieszczeniach podpiwniczenia budynku
 12. Mroków - nadbudowa budynku szkoły pod nazwą: Projekt zamienny do pozwolenia na budowę Nr 397LR/2014 z dnia 15.10.2014r.
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Zadanie obejmuje nadbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Mrokowie tj. nadbudowę 2-ego piętra nad segmentem A z przeznaczeniem na sale dydaktyczne, sale językowe i pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz zmianę zadaszenia nad segmentem A i B. W ramach zadania należy wykonać ponadto: - ciągi pieszo-jezdne łączące kompleks z ul. M. Świątkiewicz oraz miejsca parkingowe, - pochylnię dla niepełnosprawnych oraz windę, - wygrodzenia terenu od strony zachodniej, - termomodernizację całego obiektu szkoły wraz z istniejącą salą gimnastyczną, - wymianę wykładzin podłogowych w ciągach komunikacyjnych istniejących budynków szkoły, - uzyskać w imieniu inwestora do dnia 20.07.2016 prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań: a) do dnia 30 sierpnia 2015r. należy zakończyć następujące roboty: - wykonanie nadbudowy kondygnacji segmentu A do stanu surowego zamkniętego wraz z szybem windy oraz wszystkich robót wewnętrznych na parterze i pierwszym piętrze istniejących budynków dydaktycznych, - wykonanie wymiany instalacji hydrantowej, - wykonanie prac zadaszeniowych i pochylni na wejściu do budynku szkoły, - wykonanie modernizacji parkingu od strony ul. M. Świątkiewicz ( frezowanie nawierzchni i ułożenie nowej nakładki asfaltowej ) b) do dnia 15 listopada 2015r. należy zakończyć wszystkie prace drogowe tj. ciąg pieszo - jezdny wraz z miejscami parkingowymi oraz wygrodzenia w rejonie placu zabaw, c) najpóźniej na 45 dni przed umownym terminem zakończenia zadania należy rozpocząć procedury odbiorowe ze służbami zewnętrznymi tj. Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, d) uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną/ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu, e) przekazywany budynek musi być posprzątany a stopniu umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania. W kwestii zakresu ilościowego nawierzchni asfaltowych, studni chłonnych, drenaży, nasadzeń roślinnych oraz wymiany wykładzin podłogowych na istniejących budynkach należy uwzględnić do wyceny inwestycji ilości i materiały zawarte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ 2) Projekt wykonawczy - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ: 3) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ
 13. Roboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie
  Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie, Wólka Kosowska
  Zakres robót remontowych obejmuje: parter segment A- blok żywieniowy, segment C - pokój kadr, II piętro segment B sala 23, 24, plac zabaw.
 14. przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń w budynku pracowni artystycznych w ZPSP w Kielcach.
  Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Kielce
  1) roboty ogólnobudowlane, w tym: - rozbiórkowe - rozebranie okładzin ścian z glazury, - rozbiórkowe - demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicami, - murarskie - zamurowanie otworów drzwiowych, - glazurkarskie - wykonanie fartuchów przy umywalkach, - tynkarskie - wykonanie tynków w miejscu usuniętej glazury, - stolarskie - dostawa i montaż drzwi aluminiowych z ościeżnicami, - tynkarskie - reperacja powierzchni ścian i sufitów, - malarskie - malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną..
 15. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej w Podkowie Leśnej na działce o nr ew. 6/1 obręb 3 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  I. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną, w skład której wchodzą
  1. Projekt zagospodarowania terenu
  2. Projekt budowlano-wykonawczy architektura
  3. Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna
  4. Projekt budowlano-wykonawczy instalacje sanitarne
  5. Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne
  6. Projekt budowlano-wykonawczy analiza ekonomiczna systemów grzewczych
  7. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wod - kan.
  8. Projekt budowlano-wykonawczy architektura detale
  9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przyłącza wod - kan.
  11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne
  12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacje sanitarne.
  13. Przedmiary robót
  14. Dokumentacja geotechniczna
  13. Charakterystyka energetyczna budynku (w projekcie budowlano- wykonawczym instalacje sanitarne)
  14. Inwentaryzacja zieleni - Gospodarka drzewostanem
  stanowiące wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy integralną część umowy.
  II. Zamawiający zleca realizację wszystkich niezbędnych robót do zrealizowania zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy między innymi następujących robót:
  - przygotowanie terenu pod budowę
  - budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej w Podkowie Leśnej,
  - przyłączenie budynku do istniejącego uzbrojenia (wod-kan, gazowego),
  - przyłącze wodociągowe należy wprowadzić do studni na terenie posesji i wyposażyć w zestaw wodomierzowy, zgodnie z projektem w celu wykorzystania na czas budowy (docelowo wprowadzić do budynku i połączyć z instalacją wewnętrzną),
  - wykonanie instalacji zasilającej elektrycznej, elektroenergetycznej oraz wewnętrznej budynków (inwestor zapewnia podłączenie elektryczne prowizoryczne),
  - zapewnienie obsługi geodezyjnej począwszy od wyznaczenia osi budynku do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
  - wykonanie wycinki drzew przeznaczonych do wycięcia na podstawie zezwolenia wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Decyzja NR 897/2014 z dnia 06.08.2014 r.,
  - wymiana gruntu oraz wszystkie roboty związane z wykonaniem fundamentów - pod szczególnym nadzorem uprawnionego geologa,
  - Wykonawca przewidzi najbardziej niekorzystne warunki odwodnienia wykopu podczas wykonywania fundamentów,
  - zorganizowanie zaplecza budowy, korzystanie z wody i energii elektrycznej na koszt Wykonawcy,
  - wykonanie wszystkich niezbędnych badań w tym także badań gruntu,
  - wywóz ziemi z wykopu na koszt Wykonawcy,
  - wykonanie elementów zagospodarowania terenu działki w granicach opracowania projektu (między innymi: chodnika, śmietnika oraz miejsc parkingowych zgodnie z dokumentacją techniczną),
  - wykonanie wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, z zachowaniem przepisów BHP,
  - przygotowanie pełnej dokumentacji budowy w szczególności z protokołami, certyfikatami, atestami, badaniami,
  - przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej,
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 16. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie
  Zamawiający: Powiat Opatowski w Opatowie, Opatów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie
 17. Rozbiórka starego budynku i ogrodzenia oraz budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję z zakresu kultury i oświaty ( świetlica) handlu ( sklep spożywczy) oraz zbiornik szczelny na nieczystości płynne w miejscowości Runów
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka starego budynku i ogrodzenia oraz budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję z zakresu kultury i oświaty ( świetlica) handlu ( sklep spożywczy) oraz zbiornik szczelny na nieczystości płynne. Rozbiórka budynku o kubaturze 819,90m3 i rozbiórka ogrodzenia. Budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: wykonanie instalacji wod -kan, gazu i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznych. Termin wykonania Rozpoczęcie robót - 14 dni od dnia podpisania umowy Termin wykonania zamówienia - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy Roboty objęte zamówieniem należy wykonać łącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wraz ze świadectwem energetycznym budynku i pozwoleniem na użytkowanie.
 18. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie (I etap stan surowy zamknięty).
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
  Przedmiotem zamówienia jest dobudowa 2-kondygnacyjnego obiektu zawiarającego pomieszczenia socjalne O.S.P. dla obsady dwóch wozów bojowych straży (12 osób), dobudowa drugiej klatki zapewniającej ewakuację z istniejącej na piętrze sali zebrań przeznaczonej do przebywania w niej ilości osób powyżej 50-ciu.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Pozwolenie na budowę -decyzja nr 88/11 z dnia 01.02.2011r. wydana przez Starostę Piaseczyńskiego.Termin wykonania zamówienia - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy Roboty objęte zamówieniem należy wykonać łącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w 3 egz. - w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy Okres wymaganej gwarancji 60 miesięcy.
 19. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH ZPSP W KIELCACH
  Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku pracowni artystycznych ZPSP w Kielcach. Roboty budowlane na budynku pracowni, mieszczącego się przy ulicy Radiowej 3, będą obejmowały: 1) Docieplenie stropodachu z pokryciem i obróbkami blacharskimi 2) Montaż instalacji odgromowej 3) Montaż instalacji technologicznej ciepła zasilającego urządzenia wentylacji mechanicznej 4) Montaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej 5) Demontaż istniejących urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 6) Montaż i uruchomienie urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 7) Roboty rozbiórkowe i wywóz materiałów 8) Roboty ziemne 9) Fundamenty pod przesuniętą ścianę zewnętrzną 10) Podłoża i posadzki pod przesuniętą ścianą zewnętrzną 11) Montaż elementów stalowych (słupy i nadproża) 12) Wykonanie ścian murowanych i nadproży 13) Montaż ślusarki aluminiowej 14) Montaż i uruchomienie urządzeń instalacji centralnego ogrzewania 15) Roboty wykończeniowe wewnętrzne 16) Docieplenie ścian zewnętrznych 17) Wykonanie opaski wokół budynków Przegrody budowlane, mają spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami..
 20. Budowa budynków mieszkalnych Złota Jesień przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - etap II
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku wielorodzinnego z lokalem pracy administracyjnej, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej budynku ok. 759,84 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi m.in.: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, przeciwpożarowej, grzewczej, gazowej, elektrycznej; wraz z przyłączami: wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej; drenażem; wykonanie zagospodarowania terenu w tym m.in.: chodników, schodów terenowych, muru oporowego, placu zabaw, elementów małej architektury, zamontowanie krat na istniejącym śmietniku oraz urządzenie zieleni zgodnie z projektem oraz decyzją Prezydenta Miasta Kielce z dnia 01.10.2012, znak: ŚUK-IV.6131.183.2012 - etap II.
 21. Remont budynku OSP Chojnów z siedzibą w Orzeszynie, Gmina Piaseczno
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 22. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Lipowej 31 w Pruszkowie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 23. Kontynuacja nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku nad istniejącą stołówka z zapleczem kuchennym oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie, Gmina Piaseczno.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 24. Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji i remontu budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 25. Odbudowa poddasza karczmy wraz z przebudową na funkcję użytkową na działce 11/1 w msc. Huta Szklana, gm. Bieliny w ramach zadania Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap I
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny
 26. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego ul. Jerozolimska 1, róg Krótkiej w Piasecznie.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno

Inne osoby dla Kowalski Michał Piotr (297 osób):