Kogo reprezentuje osoba

Kowalski Stanisław

w KRS

Stanisław Kowalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Kowalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 80 lat
Miejscowości:Legionowo (Mazowieckie)
Przetargi:45 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalska Agnieszka, Kowalska Elżbieta Feliksa, Kowalski Marcin Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inter Dom - Kowalski i Bytniewski Sp. J., Legionowo − KRS 0000296875
 2. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Kowalski i Syn Sp. J., Legionowo − KRS 0000207488

Powiązane przetargi (45 szt.):
 1. ODŚNIEŻANIE ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I USUWANIE NAWISÓW ŚNIEŻNYCH I LODOWYCH NA DACHACH BUDYNKÓW NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
  Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
  Odśnieżanie z zalegającego śniegu na dachach budynków na terenie ASzWoj 153867 m2 Likwidacja nawisów śnieżnych i lodowych z dachów budynków na terenie ASzWoj 21774 mb Podane powyżej przez Zamawiającego ilości odśnieżeń i likwidacji nawisów z dachów poszczególnych budynków i wynikające z tego ilości m2 i mb powierzchni do odśnieżania i likwidacji nawisów w okresach zimowych stanowią tylko ilości orientacyjne i mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.
 2. Remont części ogrodzenia obiektu przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części ogrodzenia obiektu przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie
 3. Wykonanie prac remontowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
  Wykonanie prac remontowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4809 w Zegrzu w Rejonie Grupy Zabezpieczenia Kazuń, Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów i Grupy Zabezpieczenia Wesoła.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4809 w Zegrzu w Rejonie Grupy Zabezpieczenia Kazuń, Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów i Grupy Zabezpieczenia Wesoła.
  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba części 3 Część I - Grupa Zabezpieczenia Kazuń. Część II - Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów. Część III - Grupa Zabezpieczenia Wesoła.
 5. REMONT BUDYNKU NR 32 I REMONT POSADZEK ZBA W BUDYNKU NR 27 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2305 W WARSZAWIE - REMBERTÓW BEDĄCEJ NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 W ZEGRZU
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  REMONT BUDYNKU NR 32 I REMONT POSADZEK ZBA W BUDYNKU NR 27 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2305 W WARSZAWIE - REMBERTÓW BEDĄCEJ NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 W ZEGRZU
 6. Remont dachu i remont pomieszczeń w budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego Warszawa - Rembertów będącym na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  Remont dachu i remont pomieszczeń w budynku nr 86 na terenie kompleksu wojskowego Warszawa - Rembertów będącym na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
 7. Roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń na biurowo-laboratoryjne w budynku nr 1 zlokalizowanym na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przy ul. Kolskiej 13 w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń na biurowo-laboratoryjne w budynku nr 1 zlokalizowanym na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przy ul. Kolskiej 13 w Warszawie.
 8. REMONT TARASÓW, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW BUDYNKU NR 94
  Zamawiający: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
  Przedmiot zamówienia opisują: 1)Załącznik nr 1A do siwz - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2)Załącznik nr 1B do siwz - przedmiar robót.
 9. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym Kazuniu Nowym będącym na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym Kazuniu Nowym będącym na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu.
 10. REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 27 C W WARSZAWIE
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 27 C W WARSZAWIE
 11. REMONT DACHU, ELEWACJI, STROPÓW I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 36 W KOMOROWIE
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  remont dachu, elewacji, stropów i instalacji elektrycznej w budynku nr 36 w Komorowie
 12. świadczenie usług konserwatorskich w branży ogólnobudowlanej w nieruchomościach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 3
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  świadczenie usług konserwatorskich w branży ogólnobudowlanej w nieruchomościach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 3
 13. Wymiana sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń, wymianę opraw oświetleniowych w holu i korytarzu VGB - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń, wymianę opraw oświetleniowych w holu i korytarzu VGB - zamówienie uzupełniające
 14. ODŚNIEŻANIE ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I USUWANIE NAWISÓW ŚNIEŻNYCH I LODOWYCH NA DACHACH BUDYNKÓW NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (AON)
  Zamawiający: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
  1) Na telefoniczne zgłoszenie (potwierdzone faksem przez Zamawiającego) Wykonawca przystąpi do odśnieżania dachów obiektów w możliwie jak najkrótszym terminie lecz nie dłuższym niż 4 godziny od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego, 2) przeprowadzenie akcji w ciągu 6 godzin, 3) Zamawiający każdorazowo w powiadomieniu będzie wskazywał obiekty wymagające odśnieżenia dachu. 4) Ilość powiadomień uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Zamawiającego. 5) Wykonawca, w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy, będzie posiadał ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej 6) Wykonawca zabezpieczy teren na którym będzie wykonywana usługa odśnieżania w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu Zamawiającego lub osobom trzecim. 7) Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie wypadki powstałe na skutek wykonywania przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia za pomocą własnego sprzętu/narzędzi/materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Wykonawca będzie składował śnieg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu śniegu i lodu na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce. 10) Zamawiający nie przewiduje opłaty za tzw. pełnienie gotowości do odśnieżania. 11) Zakończona praca zostanie odebrana poprzez obustronnie podpisany protokół odbioru robót. 12) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników posiadających uprawnienia do pracy na wysokości, 13) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi zgodnie z przepisami BHP, 14) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywanie usługi w taki sposób, który nie spowoduje uszkodzenia elementów budynku..
 15. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 4 W ZEGRZU
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 4 W ZEGRZU
 16. Remont dachu budynku nr 16 WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w zakresie remontu dachu budynku nr 16 WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekty budowlano-wykonawcze - zał. nr 7a (branża budowlana) i 7b (branża elektryczna) do SIWZ, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 8 do SIWZ, - kosztorysy nakładcze - przedmiary robót: - zał. nr 9a (branża budowlana) i 9 b (branża elektryczna) do SIWZ
 17. Wymiana sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych w holu i korytarzu budynku VGB
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
  Wymiana sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych w holu i korytarzu budynku VGB
 18. Wykonanie ścian gipsowo kartonowych na potrzeby wystaw w Centrum Sztuki.
  Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścian gipsowo-kartonowych dla potrzeb wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu. Całość zamówienia obejmuje wykonanie 2500m2 ścian podzielone na etapy .Etapy wynikają z planu wystaw organizowanych przez CSW ustalanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. a. Ściany na profilach uw/cw/ua szerokość 100.Jednokrotnie płytowane (płyta grubości 12,5 mm)Dwustronnie obkładanych płytami wysokość ścian do 5m.Planowana ilość - 1500m2b. Ściany na profilach uw/cw/ua szerokość 100.Jednokrotnie płytowane (płyta o grubości 12,5 mm)Przyścienne (przedściany) odsunięte od ścian nośnych sal o 20 cm. Planowana ilość - 1000m2.
 19. Wykonanie prac remontowych w służbowych lokalach mieszklanych Sądu Najwyzszego
  Zamawiający: Sąd Najwyższy, Warszawa
  Wykonanie prac remontowych w trzech służbowych lokalach mieszklanych Sądu Najwyzszego usytuowanych w Warszawie
 20. Wykonywanie robót remontowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, w tym: 1) prace przygotowawcze, malowanie ścian i sufitów, 2) zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych, 3) demontaż starej i wymiana wykładziny na nową, 4) mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczułek ze szpachlowaniem ubytków i lakierowaniem, 5) montaż listew przyściennych, 6) malowanie farbą przedmiotów metalowych, 7) wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych, 8) wymiana wyłączników jednobiegunowych, 9) wywóz odpadów.
 21. Remont budynku nr 221
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
 22. wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń w budynkach Kancelarii Senatu: A i B przy ul. Wiejskiej 6 oraz w budynkach przy ul. Frascati 2 i przy ul. Smolnej 12 w Warszawie.
  Zamawiający: Kancelaria Senatu, Warszawa
 23. Sprawa 261/2012
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 24. Remont dachu budynku nr 29 w m. Raducz
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
 25. Wykonanie robót dodatkowych na prace remontowe i modernizacyjne w budynku nr 24 na terenie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 26. Wykonanie przebudowy przeszklonej ściany zewnętrznej budynku nr 10 wraz z remontem klatki schodowej
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 27. Modernizacja pokryć dachowych budynków nr 28 i 29 Instytutu Elektrotechniki
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 28. Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku labolatoryjno-administracyjnym
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
 29. Wykonanie robót remontowych a adaptacyjnych w budynku nr 24 na terenie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 30. Modernizacja pokrycia dachowego budynku nr 10a
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 31. Modernizacja i remont dachu na budynku laboratoryjno - administracyjnym, wraz z systemem odprowadzania wody deszczowej
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
 32. Wykonanie prac remontowych w obiektach Sądu Najwyższego
  Zamawiający: Sąd Najwyższy, Warszawa
 33. Remont dachu budynku Pawilonu Socjalnego, znak: TT-5/7/12
  Zamawiający: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Warszawa
 34. Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w nieruchomościach stanowiących 100 % własności m. St. Warszawy, w lokalach stanowiących w 100 % własność m.st. Warszawy w budynkach wspólnotowych oraz terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych nr 14
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 35. Roboty konserwacyjne dachu na budynku nr 27
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305, Warszawa
 36. Wykonania robót budowlanych dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 37. Wykonanie prac budowlanych w budynkach WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 38. Wykonanie robót budowlanych dotyczących pogrubienia konstrukcji murowanej przegrody budowlanej montażu drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 40 KT WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 39. Wykonanie robót konserwacyjnych dachu na budynku nr 5
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305, Warszawa
 40. Modernizacja Pracowni Geomikrobiologicznej w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 41. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA wymianę pokrycia dachowego na budynkach Urzędu Skarbowego Warszawa Wola przy ul. Powstańców Śląskich 2D w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Wola, Warszawa
 42. Modernizacja pokrycia dachów budynków Instytutu Elektrotechniki
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 43. Wykonanie remontu pomieszczeń 19, 20, 23, w budynku 28 wraz z korytarzem oraz wykonanie podjazdu do budynku nr 18
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 44. Część I - Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu Część II - Wykonanie separacji c.o. w budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 45. Wykonanie prac budowlanych w sekretariacie WIŁ, tj. roboty malarskie i posadzkarskie
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze

Inne osoby dla Kowalski Stanisław (120 osób):