Kogo reprezentuje osoba

Kozakiewicz Krystyna

w KRS

Krystyna Kozakiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Kozakiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chojnacki Janusz, Czarniecka Bożena, Górski Jarosław, Jaros Ryszard, Malinowski Roman Zdzisław, Niparko Edward, Pawlikowski Jan, Wrześniewska Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wallner Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cafeleon Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000696756
 2. Cafeleon Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kraków − KRS 0000693232
 3. Hgr Health Sport Management Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zielona Góra − KRS 0000583258
 4. R-line Lepiarczyk Sp. J., Zielona Góra − KRS 0000311052
 5. Steel Art Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000295737
 6. Usługowa Spółdzielnia Pracy Uniwersum W Zielonej Górze, Zielona Góra − KRS 0000171049

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ae Group Polska Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000079206
 2. Ae Group Polska Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Strzelce Krajeńskie − KRS 0000275510
 3. Evolution Investment Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000405133
 4. Kancelaria Finansowa- Antares Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000328524
 5. Kancelaria Finansowa-antares Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000326559
 6. R-line Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000234126
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze, Zielona Góra − KRS 0000186089
 8. Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000202865

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu.
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
  3.1. Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy A:
  3.1.1. Tablica emaliowana o wymiarze 20x100 cm z herbem Miasta Zielona Góra (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ):
  3.1.1.1. tablica wykonana z blachy stalowej o grubości 1-1,50 mm emaliowana (wypalana
  w temp. do 1000 st. C), mocowana do ramki zamontowanej na słupku lub bezpośrednio w sposób trwały (4 punktowy) na ścianie budynku; litery opisujące ulice w kolorze białym na zielonym tle, z umieszczonym po stronie lewej herbem Miasta (czterokolorowym: żółto-zielono-biało-czarnym o wymiarze 15x10 cm);
  3.1.1.2. tablica pojedyncza montowana na słupku winna być trwale mocowana na wysokości 275 cm (tj. mocowanie poprzez obejmy - jedna z obejm zakontrowana blachowkrętem zabezpieczającym przed obracaniem tablicy wokół osi słupka), licząc od poziomu gruntu do jej dolnej krawędzi;
  3.1.1.3. dwie tablice winny być montowane jedna pod drugą tak, aby ich wysunięcie względem osi słupka (strony lewej lub prawej) pozostawało w odległości 1/3 długości tablicy;
  3.1.1.4. tablica montowana na słupku winna być trwale (4 punktowo) przykręcona do ramki wykonanej z płaskownika i za pomocą obejmy przymocowana do słupka - ramkę mocującą wraz z obejmami należy pomalować farbą antykorozyjną i farbą powierzchniową w kolorze zielonym.
  3.2. Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy B (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ):
  3.2.1. tablica emaliowana w wymiarze 40x100 cm bez herbu Miasta Zielona Góra opisująca rondo:
  3.2.1.1. tablica wykonana w technologii jw., bez ramki mocującej, w kolorze zielonym -białe litery stanowiące opis ronda;
  3.2.1.2. montaż tablicy do 2 słupków za pomocą 4 śrub M6x60 poprzez otwory nawiercone w tablicy.
  3.3. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu A z nazwą ulicy wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu:
  3.3.1. część nadziemna słupka:
  - słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej (czarnej o dł. 350 cm i śr. 50 mm), która jest trwale osadzona w rurze (czarnej) o śr. 68 mm i długości 230 cm - zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po zmontowaniu zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze zielonym;
  - u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej o śr. ca. 70 mm w kolorze żółtym;
  3.3.2. posadowienie słupka:
  - słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm;
  - fundament o wymiarze 40x40x40 cm (beton klasy B10);
  - koniec dolny słupka zakończony jest przyspawanymi poprzeczkami dolnymi (płaskownikami) - zgodnie ze szkicem poglądowym;
  - słupek winien być montowany w odległości min. 200 cm od skrajni jezdni nie posiadającej ciągu pieszego, zaś w przypadku wystąpienia w pasie drogi chodnika - poza nim - skrajnia 50 cm;
  - wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.
  3.4. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu B opisującej rondo wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu.
  3.4.1. część nadziemna słupka:
  - słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej (czarnej o dł. 220 cm i śr. 50 mm), zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po zmontowaniu zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze zielonym;
  - u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej o śr. ca. 70 mm w kolorze żółtym;
  3.4.2. posadowienie słupka:
  - słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm,
  - fundament o wymiarze 40x40x40 cm ( beton klasy B10 ),
  - koniec dolny słupka zakończony jest przyspawanymi poprzeczkami dolnymi (płaskowniki) - zgodnie ze szkicem poglądowym,
  - słupek winien być montowany w odległości min. 100 cm od skrajni ronda,
  - wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.
  3.5. Zakresy pozostałych prac objętych niniejszym zleceniem:
  3.5.1. naprawa słupka do montażu tablicy typu A z nazwą ulicy (prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie miejsc uszkodzonych, pionowanie );
  3.5.2. wykonanie obejmy do montowania tablicy typu A na lampie ulicznej;
  3.5.3. montaż tablicy typu A na ścianie budynku w sposób trwały (4 punktowy);
  3.5.4. montaż pojedynczej tablicy typu A na słupku wraz z ramka mocującą i zabezpieczenie blachowkrętem kontrującym przed obracaniem tablicy;
  3.5.5. montaż tablicy opisującej rondo na 2 słupkach mocujących za pomocą 4 śrub M6x60.
  3.6. Wymagania szczególne:
  3.6.1. zakres prac wymienionych w pkt. 3.1-3.5 będzie każdorazowo zlecany Protokołem przekazania frontu robót,
  3.6.2. wszystkie wyżej wymienione prace zostaną zrealizowane w ciągu 21 dni, licząc od dnia przyjęcia przez Wykonawcę danego zlecenia;
  3.6.3. każdorazowe przekazanie Frontu robót- zadania cząstkowego jak i ich odbiór poprzedzony będzie wizja lokalna w miejscu posadowienia tablicy z nazwa ulicy lub wykonaniem prac naprawczych.
  3.6.4. Wykonawca powinien dysponować pojazdem niezbędnym do realizacji zadań
  w zakresie przeglądu stanu oznakowania ulic, odbiorów oraz dokonywania uzgodnień miejsc montażu nowego oznakowania. Wykonywane ww. czynności Wykonawca będzie wykonywał w obecności pracownika Zamawiającego;
  3.6.5. w przypadku powstałych zniszczeń, należy podjąć w czasie 24 godz. niezbędne działania naprawcze licząc od chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
  3.7. Miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra.

Inne osoby dla Kozakiewicz (257 osób):