Kogo reprezentuje osoba

Kozłowski Waldemar Józef

w KRS

Waldemar Józef Kozłowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Kozłowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie), Lublin (Lubelskie), Otłoczyn (Kujawsko-pomorskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fraus Jakub Mateusz, Fraus Wojciech Bolesław, Gostyńska Milena Maria, Kozłowska Barbara Maria, Kozłowska Kinga Karolina, Kozłowski Kamil Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gostyńska Milena Maria, Majecki Cezary Hubert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winiarski Wiesław Marian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzcholski Jarosław, Wójtowicz Stefan Sławomir
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Henryk Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Krzysztof Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aria Plus Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000569543
 2. Aria-bis Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000564399
 3. Arta Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000620832
 4. Bańkowski, Winiarski Nesta-bis Sp. J., Toruń − KRS 0000011287
 5. Commplex Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000197386
 6. Dawna Szwalnia Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000312693
 7. Ecoinvest Corporation S.A., Toruń − KRS 0000207060
 8. Esvent Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000515885
 9. Fundacja Łączy Nas Toruń i Golf, Toruń − KRS 0000756381
 10. Honest Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000289318
 11. Mires Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000402051
 12. Nesta Instal Sp. Z O.O., Otłoczyn − KRS 0000249329
 13. Nesta Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000050712
 14. Nesta-bis Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000371017
 15. Proficenter Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000093688
 16. Rental - Wojciech Fraus, Piotr Fraus, Sp. J., Siemianowice Śląskie − KRS 0000099714
 17. Sonata Bis Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000634428
 18. Supcon Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000540002
 19. Toruń Developments Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000288374

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A-z Development S.A. Likwidacyjnej, Bielsko-biała − KRS 0000354700
 2. Bvt S.A., Tarnów − KRS 0000525241
 3. Clever Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Tychy − KRS 0000129766
 4. Dolpol Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000215551
 5. Einhorn Kontenery i Samochody Specjalistyczne Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000262211
 6. Espetel Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000252520
 7. Huta Małapanew Sp. Z O.O., Ozimek − KRS 0000000733
 8. Krios Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000451381
 9. Małapanew Maszyny i Konstrukcje Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000005749
 10. Nesta-bis Spółka Z Ogrniaczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000418321
 11. Pnema Technology Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000141980
 12. Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe Frako-term Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000223713
 13. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowo-produkcyjne Awiga Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000049150
 14. Zugil S.A., Wieluń − KRS 0000132844

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Konserwacja kotłowni i węzłów cielnych na terenie kompleksów koszarowych przy ul. Dworcowej, przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu, w Sławęcinku, w Latkowie, w Słońsku i w Więcławicach w latach 2017-2021
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część nr 1 – kotłownia przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu Część nr 2 – kotłownia przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu Część nr 3 – kotłownia w Sławęcinku Część nr 4 – kotłownia w Latkowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 1.1 – 1.4 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 2. Zakup, dostawę grzejników i zaworów centralnego ogrzewania do wykonania zadania pn.; Wymiana grzejników i zaworów instalacji centralnego ogrzewania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-13/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa grzejników higienicznych oraz materiałów hydraulicznych niezbędnych do ich montażu tj. zaworów ½ prostych termostatycznych, zaworów powrotnych ½ niklowanych prostych, uchwytów grzejnikowych i głowic termostatycznych do zaworów w celu realizacji zadania pn: Wymiana grzejników i zaworów instalacji centralnego ogrzewania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Asortyment, parametry techniczne, ilość zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany był z materiału zgodnego z normą PN-EN 442. Posiadał CE lub deklarację zgodności CE oraz atest higieniczny z PZH - wymienione dokumenty załączyć do oferty. 3. W niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formularzu asortymentowo - cenowym Zamawiający wskazał grzejniki higieniczne COSMO 20 . Wskazanie tych konkretnych grzejników jest podyktowane tym, że na dwóch kondygnacjach bloku A wcześniej zostały zainstalowane grzejniki higieniczne COSMO 20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie grzejników równoważnych pod względem wydajności cieplnej, konstrukcji, parametrów wymiany ciepła, pojemności wodnej i parametrów hydraulicznych. W przypadku oferowania grzejników równoważnych względem wskazanych Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest do wykazania ich równoważności w zakresie wydajności, konstrukcji, parametrów wymiany ciepła i parametrów hydraulicznych. 4. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 Pzp. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Pzp. 6. Informacja na temat zastosowania aukcji elektronicznej. 1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Informacja na temat umowy ramowej. 1) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Informacja na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 1) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..
 3. Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław
  Zamawiający: Gmina Unisław, Unisław
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Sprawowanie stałego serwisu w kotłowniach: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 18 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Kokocko 49 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Grzybno 71 - 1 kotłownia, Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31 - 1 kotłownia, oraz serwisu węzła cieplnego w budynku Hali Sportowej w Unisławiu, ul. Spokojna 16. 2) Stała obsługa wykonywana raz na miesiąc obejmuje następujące czynności (wszystkie wymienione niżej usługi uwzględnić należy ustalając cenę ofertową - wykonanie ich nie będzie skutkowało poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, koszt wmontowanych części zamiennych pokrywa Zamawiający): przegląd i konserwacja AKPiA, czyszczenie i regulacja palników, sprawdzanie stanu technicznego kotłów, konserwacja elementów mechanicznych palników, sprawdzanie prawidłowej pracy pomp, konserwacja filtrów, odmulacza i zasobników CO, sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, naczynia przeponowego oraz innych urządzeń zabezpieczających, kontrola właściwych temperatur czynnika grzewczego oraz napraw automatyki, sprawdzanie szczelności ścieżki olejowej, badanie i analiza urządzeń pod kątem ich właściwej pracy oraz składanie wniosków użytkownikowi odnośnie remontów i prawidłowej obsługi kotłowni, wymiana dysz, czyszczenie kotłowni BI, usuwanie awarii na wezwanie, uczestniczenie w okresowych kontrolach CIDT- realizacja zaleceń pokontrolnych (kotłownia w ZSU), czyszczenie kotłów na koniec sezonu grzewczego
 4. USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY BYDGOSZCZ
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
  USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY BYDGOSZCZ
 5. Serwis stacji uzdatniania wody kotłowej, aparatury kontrolno pomiarowej oraz kotłów grzewczych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu stacji uzdatniania wody kotłowej, aparatury kontrolno pomiarowej oraz kotłów grzewczych w Kompleksach JW 1158 Łask oraz JW 1551 Sieradz.
  2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części:
  2.1. Część I - serwis stacji uzdatniania wody kotłowej (JW 1158 Łask, JW 1551 Sieradz);
  2.2. Część II - serwis aparatury kontrolno pomiarowej (JW 1158 Łask);
  2.3. Część III - serwis kotłów Viessmann (JW 1158 Łask);
  2.4. Część IV - serwis kotłów De Dietrych (JW 1158 Łask);
  2.5. Część V - serwis kotłów Buderus (JW 1158 Łask).
  3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  3.1. Ilość i typ urządzeń podlegających serwisowaniu zawiera Wykaz urządzeń - załącznik nr 7 do SIWZ;
  3.2. Szczegółowy zakres serwisowania zawiera Zakres czynności - załącznik nr 8 do SIWZ;
  3.3. Terminy serwisu zgodnie Harmonogramem prac - załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. W zakresie prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się:
  4.1. dokonywać okresowych przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie, określonych w harmonogramie prac;
  4.2. odnotowywać z podaniem daty i potwierdzać podpisem w książce eksploatacji, wyniki przeglądów i wykonywanych czynności konserwacyjnych;
  4.3. utrzymywać urządzenia w stałej sprawności technicznej (aby zapobiegać awariom), zapewnić ich działanie zgodnie z zasadami techniki i przepisami bhp;
  4.4. zgłaszać Zamawiającemu nieprawidłowości działania i potrzeby napraw urządzeń instalacji, w celu zapobiegania awariom oraz sporządzać kosztorysy ofertowe w zakresie niezbędnych robót;
  4.5. dotrzeć w przypadku awarii do obiektów znajdujących się w kompleksach, o których mowa w pkt. 3.1. w ciągu max. 12 godzin od powiadomienia Wykonawcy o awarii (telefonicznie lub faxem) i wykonania naprawy na odrębne zlecenie zgodnie z pkt 3.7 - 3.9.; Milczenie Wykonawcy traktowane będzie jako przyjęcie zawiadomienie;
  4.6. usuwać zgłoszone usterki w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;
  4.7. dokonywać doraźnego działania skutecznie zabezpieczającego urządzenia (do czasu usunięcia usterki) przed powstaniem strat (z powodu awarii) w mieniu wojskowym. W takiej sytuacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin, zakres robót oraz koszt ostatecznego usunięcia awarii;
  4.8. pozostawiać urządzenia po każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym lub naprawie instalacji w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika;
  4.9. uzgadniać z Zamawiającym każdorazowo minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem daty przeglądów.
  5. Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.
  6. Wszystkie koszty związane z usługą przeglądu i konserwacji systemów, wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.
  7. Naprawy jako roboty dodatkowe wykraczające poza zakres umowy, zlecane będą za dodatkowym wynagrodzeniem.
  8. Roboty o których mowa w pkt. 3.7. rozliczane będą na podstawie kosztorysów ofertowych przedstawionych przez Wykonawcę.
  9. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych, Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać zgodę zamawiającego (Dowódca JW 1158 Łask) i przedstawić na te roboty protokół przeglądu, stwierdzający zły stan techniczny urządzenia, instalacji oraz kosztorys ofertowy (kalkulację cenową), który będzie podlegał negocjacjom.
  10. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia
  i elementy wspomagające ochronę.
  11. Po każdej konserwacji Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po uprzednim protokólarnym odbiorze wykonanej usługi.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.
  13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia podejmowane będą przez Zamawiającego
 6. Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław
  Zamawiający: Gmina Unisław, Unisław
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Sprawowanie stałego serwisu w kotłowniach: Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 18 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Kokocko 49 - 1 kotłownia, Szkoła Podstawowa Grzybno 71 - 1 kotłownia, Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31 - 1 kotłownia, oraz serwisu węzła cieplnego w budynku Hali Sportowej w Unisławiu, ul. Spokojna 16. 2) Stała obsługa wykonywana raz na miesiąc obejmuje następujące czynności (wszystkie wymienione niżej usługi uwzględnić należy ustalając cenę ofertową - wykonanie ich nie będzie skutkowało poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, koszt wmontowanych części zamiennych pokrywa Zamawiający): przegląd i konserwacja AKPiA, czyszczenie i regulacja palników, sprawdzanie stanu technicznego kotłów, konserwacja elementów mechanicznych palników, sprawdzanie prawidłowej pracy pomp, konserwacja filtrów, odmulacza i zasobników CO, sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, naczynia przeponowego oraz innych urządzeń zabezpieczających, kontrola właściwych temperatur czynnika grzewczego oraz napraw automatyki, sprawdzanie szczelności ścieżki olejowej, badanie i analiza urządzeń pod kątem ich właściwej pracy oraz składanie wniosków użytkownikowi odnośnie remontów i prawidłowej obsługi kotłowni, wymiana dysz, czyszczenie kotłowni BI, usuwanie awarii na wezwanie, uczestniczenie w okresowych kontrolach CIDT- realizacja zaleceń pokontrolnych (kotłownia w ZSU), czyszczenie kotłów na koniec sezonu grzewczego
 7. Usługa serwisu i konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych w Inowrocławiu, Latkowie, Sławęcinku i Więcławicach
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
  Usługa serwisu i konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych w Inowrocławiu, Latkowie, Sławęcinku i Więcławicach według wymagań zawartych w Specyfikacjach technicznych
 8. Usługa serwisu i konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych w Inowrocławiu, Latkowie, Sławęcinku i Więcławicach
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
  Usługa serwisu i konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych w Inowrocławiu, Latkowie, Sławęcinku i Więcławicach

Inne osoby dla Kozłowski Waldemar Józef (67 osób):