Kogo reprezentuje osoba

Kozyra Agata

w KRS

Agata Kozyra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agata
Nazwisko:Kozyra
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arak Kaluga Emilia Monika, Barańska Jadwiga Halina, Bernaciak Stanisław Bogusław, Bukowski Robert Arkadiusz, Chalot Jerzy Ryszard, Chmielewski Piotr, Chłopecka Katarzyna Maria, Dąbrowska Monika, Damecka Elżbieta Umów, Dawidowska Marianna Aleksandra, Dziekońska Katarzyna, Filla Jolanta Michalina, Gajda Joanna, Gibała Adam Jerzy, Gos Agnieszka, Grudzień Grażyna Maria, Grzyb Lilla Wiesława, Gutkowska Ewa Małgorzata, Janas Frejtag Justyna Anna, Jeż Katarzyna, Karolik Joanna Ewa, Kawińska Magda, Kazała Sylwia, Kondys Aleksandra, Kowalczyk Ewa Anna, Kucharczyk Urszula, Lech Ewa, Leśnowolski Piotr Józef, Lipińska Ewa, Marjański Leszek Jan, Matysiak Waldemar Józef, Musiałek Franciszek Wiktor, Pączek Alicja Jolanta, Pankowska Teresa Barbara, Piasek Joanna, Pyszczek Maria Jolanta, Rabiniak Jacek Jan, Rutkowska Elżbieta Jadwiga, Rylska Katarzyna, Ryło Anna Dorota, Sobczak Marta Zofia, Sokalska Kaca Bożena, Stawowska Ewa Maria, Stępień Jerzy Józef, Stolarczyk Anna, Suligowska Małgorzata Zofia, Świątkowska Ewa Teresa, Szulik Milena Wanda, Szyszkow-ski Andrzej, Tarabasz Mariola Roksana, Twarowska Joanna Małgorzata, Walczak Anna, Wąsik Edward Jan, Witkowska Nowak Wioletta, Wlazło Dorota, Wójcik Ewelina, Wrażeń Magdalena, Zielińska Maria, Zrobek Dorota Joanna, Zugaj Andrzej Marian, Łaski Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowska Regina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Bps Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000303993
 3. Fundacja Im.józefa Brandta W Orońsku, Orońsko − KRS 0000155361
 4. Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000356827
 5. Holding Ferma Kłonów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000615199
 6. Holding Krzyżanowski Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000614369
 7. New Milano Sp. Z O.O., Wólka Kosowska − KRS 0000342468
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Mniszku, Mniszek − KRS 0000197531
 9. Plastico Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000059779
 10. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Muzmet Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000108335
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa, Białobrzegi − KRS 0000173411
 13. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 14. Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowców W Radomiu, Radom − KRS 0000170911
 15. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Szydłowiecki W Szydłowcu, Szydłowiec − KRS 0000065137
 16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Z Rodzin Dysfunkcyjnych Wygrane Marzenia, Białobrzegi − KRS 0000332815
 17. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12, Radom − KRS 0000266482
 18. Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Radom − KRS 0000631792
 19. Stowarzyszenie Seniorów W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000357537
 20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000507064
 21. Towarzystwo Muzyczne W Radomiu, Radom − KRS 0000081214
 22. Uzdrowisko Iwonicz S.A., Iwonicz-zdrój − KRS 0000108826

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B C Auditors Doradztwo i Usługi Audytingowe, Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000152478
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Bank Spółdzielczy W Radomiu, Radom − KRS 0000053446
 4. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości W Radomiu, Radom − KRS 0000077783
 5. Kancelaria Biegłych Rewidentów Ris Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000177067
 6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski Im.ks.j. Wiśniewskiego W Radomiu, Radom − KRS 0000033917
 7. Radio Rekord Fm S.A., Radom − KRS 0000044757
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska, Łaziska − KRS 0000208672
 9. Szulc-efekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000059459

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego.
  Zamawiający: Gmina Przytyk, Przytyk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przytyk na 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.
  Gmina Przytyk posiada w tym zakresie n/w dokumenty;
  - uchwała budżetowa Rady Gminy w Przytyku nr XXX.177.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Ra.276.2013 z dnia 04 lipca 2013r. o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Przytyk.
  2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  a) kwota kredytu: 2.589.266,00- PLN, (słownie: Dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych -PLN)
  b) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2021 roku,
  c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Przytyku
  Nr 70 91150002 0070 0700 0055 0001 w następujących terminach i kwotach:

  Lp. Data uruchomienia transz kredytu kwota transzy kredytu (PLN)
  1. I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy 1 500 000,00
  2. II transza 15.10.2013 r. 1 089 266,00
  Razem 2 589 266,00

  UWAGA!
  Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej raty kredytu w przypadku pozyskania środków . W tym celu Kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy.
  d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2014 roku,
  e)spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 roku,
  f)spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN:
  Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN
  1. I rata 30.09.2014 r. 22 777,00
  2. II rata 30.09.2015 r. 35 000,00
  3. III rata 30.09.2016 r. 92 000,00
  4. IV rata 30.12.2016 r. 92 000,00
  5. V rata 31.06.2017 r. 265 500,00
  6. VI rata 31.12.2017 r. 265 500,00
  7. VII rata 30.06.2018 r. 250 000,00
  8. VIII rat 31.12.2018r. 250 000,00
  9. IX rata 31.06.2019r. 200 000,00
  10. X rata 31.12.2019r. 200 000,00
  11. XI rata 30.06.2020r. 200 000,00
  12. XII rata 31.12.2020r. 200 000,00
  13. XIII rata 30.06.2021r. 300 000,00
  14. XIV rata 31.12.2021r. 216 489,00
  Razem 2 589 266,00

  g)Odsetki winny być naliczone w ratach miesięcznych, od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  h)Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  i)Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M
  powiększoną o marżę potencjalnego Banku - kredytodawcy.
  j)Dla celów porównawczych kredytodawca winien przyjąć marżę do WIBOR 3M
  k)Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy ( Kredytodawcy) z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  l)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  ł)Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  m)Wymaga się, od wykonawcy, że nie będzie naliczał kosztów z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
  Waluta ; PLN
  n) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia środków kredytowych w terminie 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wolanów na 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wolanów
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 2.000 000,- PLN, (Dwa miliony PLN) b) okres kredytowania: do dnia 30 września 2017 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Wolanowie Nr 98 91150002 0030 0300 0286 0002 w następujących terminach i kwotach: Lp. Data uruchomienia transz kredytu kwota transzy kredytu (PLN) 1. I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy ( do obliczenia ceny należy przyjąć 15.07.2013 r.) 750 000 2. II transza 19.08.2013 r. 550 000 3. III transza 27.09.2013 r. 450 000 4. IV transza 31.10.2013 r. 250 000 Razem 2 000 000 UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pobrania IV transzy kredytu. W tym celu Zamawiający złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy. d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2014 roku, e) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2017 roku, f) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.09.2014 r. 250 000 2. II rata 30.09.2015 r. 250 000 3. III rata 30.09.2016 r. 250 000 4. IV rata 30.11.2016 r. 250 000 5. V rata 31.03.2017 r. 500 000 6. VI rata 31.05.2017 r. 250 000 7. VII rata 30.09.2017 r. 250 000 Razem 2 000 000 UWAGA! W przypadku rezygnacji z pobrania IV transzy kredytu, nie wystąpi kwota spłaty kapitału VII raty. g) odsetki naliczane i płatne będą w ratach kwartalnych. Odsetki nalicza się za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. h) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne kwartalnie począwszy od 30 września 2013 r. Kwota odsetek pobierana będzie w ostatnim dniu kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający (Kredytobiorca) dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. i) oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę procentową zmienną, na którą składa się stawka WIBOR 3M powiększone o marżę banku. Dla celów porównawczych (skalkulowania w ofercie kosztów kredytu) należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 3 czerwca 2013 r. j) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie w terminie uruchomienia każdej transzy kredytu i przekazana na rachunek wskazany przez Kredytodawcę k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy (Kredytodawcy) z 5 - dniowym wyprzedzeniem . l) zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową m) wymaga się, aby wykonawca złożył w ofercie oświadczenie , że nie pobierze prowizji ani dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub ewentualnych aneksów do umowy. n) odsetki od kredytu przeterminowanego będą naliczane wg stopy odsetek ustawowych
 3. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.340.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku, Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jedlińsku, Jedlińsk
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne pod nazwą: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku ,Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk,Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  na następujących warunkach:
  a)Przeznaczenie kredytu : na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku
  Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk,Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  b)Kwota kredytu: 4.340.000,00 zł (słownie: Cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych ),
  c)Rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d)Okres kredytowania : od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2016 r.
  e)Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2013 r.
  f)Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:
  - do 30.07.2013 r. - 400.000,00 zł
  - do 30.09.2013 r. - 1.015.000,00 zł
  - do 31.12.2013 r. - 2.925.000,00 zł
  g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach
  kwartalnych, począwszy od I kwartału 2014 roku (ostatniego dnia danego kwartału:
  - 2014 r. - 4 raty po 370.000,00 zł
  - 2015 r. - 4 raty po 367.500,00 zł
  - 2016 r. - 4 raty po 347.500,00 zł
  h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych
  środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.
  j) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy.
  k) Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone
  będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  dodatkowych kosztów).
  m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą
  naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 4. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Powiat Białobrzeski, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związnego z zadaniami inwestycyjnymi i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 536 196,54 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: a) Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach - w wysokości 995 118,54 zł. b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w wysokości 541 078 zł na następujących warunkach: 1. Kwota kredytu długoterminowego- 1 536 196,54 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów z tytułu: prowizji przygotowawczej, prowizji za sporządzanie aneksów, prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, opłat z tytułu obsługi rachunku bankowego oraz opłat związanych z przekazywaniem środków pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek budżetu Powiatu. 3. Okres spłaty kredytu - 10 lat - od roku 2013 do 2022. 4. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczona jako średnia wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego spłatę powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych bez okresu karencji tj. bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia. Dniem zapłaty odsetek będzie ostatni dzień miesiąca następnego po miesiącu, za który odsetki zostały naliczone. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty i prowizje z tego tytułu. W razie opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek zastosowanie będą miały odsetki ustawowe. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslowa. Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 6. Spłaty 10 rat kapitału dokonywane będą raz w roku tj. 31 lipca począwszy od 2013 roku. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy to rata ta może być spłacona w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 7.Kredyt wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchamianie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określanych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 9.W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 10.Raty kapitałowe będą spłacane w 10 ratach zgodnie z poniższą tabelą: 2013 - 20 000,00 zł 2014 - 20 000,00 zł 2015 - 20 000,00 zł 2016 - 20 000,00 zł 2017 - 242 700,00 zł 2018 - 242 700,00 zł 2019 - 242 700,00 zł 2020 - 242 700,00 zł 2021 - 242 700,00 zł 2022 - 242 696,54 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych w poszczególnych latach spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. 11.Spłata kredytu nastąpi w polskich złotych. Dla celów porównawczych do przygotowania oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M za miesiąc październik 2012 roku oraz należy przyjąć, iż kredyt zostanie wykorzystany w całości do dnia 31.12.2012 roku, pierwsza rata odsetek liczona będzie na dzień 31.01.2013 roku. UWAGI: -Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej -Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności -Zamawiający nie posiada zawartych umów kredytowych o partnerstwie publiczno-prywatnym -Zamawiający nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.664.400,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.664.400,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) przeznaczenie kredytu : na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, b) kwota kredytu: 1.664.400,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych ), c) rodzaj kredytu : długoterminowy, d) okres kredytowania : od dnia uruchomienia I transzy do 31.12.2019 r. e) spłata kredytu w złotych polskich: kapitał w ratach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału przez okres 7 lat (28 rat). Płatność pierwszej raty 31.03.2013r. a ostatniej raty 31.12.2019r. Wysokość rat kwartalnych:
  - 2013r. - 4 raty po 12.500,00 zł
  - 2014r. - 4 raty po 25.000,00 zł
  - 2015r. - 4 raty po 50.000,00 zł
  - 2016r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2017r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2018r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2019r. - 4 raty po 28.600,00 zł

  f) odsetki płatne miesięcznie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transzę kredytu. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax.), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty, g) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy, h) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy - możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. i) zamawiający określa jako formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  j) termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o wielkości i terminie uruchomienia transzy kredytu,
  k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  l) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 475 000,00 PLN, Okres kredytowania - 8 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 475 000 PLN Bank przekazuje w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 4 miesięce - do 31.12.2012 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 32 (trzydziestu dwóch) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 15 000 na dzień 28 luty 2013 r. 2. Rata 2 - 15 000 na dzień 31 maj 2013 r. 3. Rata 3 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2013 r. 4. Rata 4 - 15 000 na dzień 30 listopad 2013 r. 5. Rata 5 - 15 000 na dzień 28 luty 2014 r. 6. Rata 6 - 15 000 na dzień 31 maj 2014 r. 7. Rata 7 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2014 r. 8. Rata 8 - 15 000 na dzień 30 listopad 2014 r. 9. Rata 9 - 15 000 na dzień 28 luty 2015 r. 10. Rata 10 - 15 000 na dzień 31 maj 2015 r. 11. Rata 11 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2015 r. 12. Rata 12 - 15 000 na dzień 30 listopad 2015 r. 13. Rata 13 - 15 000 na dzień 29 luty 2016 r. 14. Rata 14 - 15 000 na dzień 31 maj 2016 r. 15. Rata 15 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2016 r. 16. Rata 16 - 15 000 na dzień 30 listopad 2016 r. 17. Rata 17 - 15 000 na dzień 28 luty 2017 r. 18. Rata 18 - 15 000 na dzień 31 maj 2017 r. 19. Rata 19 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2017 r. 20. Rata 20 - 15 000 na dzień 30 listopad 2017 r. 21. Rata 21 - 15 000 na dzień 28 luty 2018 r. 22. Rata 22 - 15 000 na dzień 31 maj 2018 r. 23. Rata 23 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2018 r. 24. Rata 24 - 15 000 na dzień 30 listopad 2018 r. 25. Rata 25 - 15 000 na dzień 28 luty 2019 r. 26. Rata 26 - 15 000 na dzień 31 maj 2019 r. 27. Rata 27 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2019 r. 28. Rata 28 - 15 000 na dzień 30 listopad 2019 r. 29. Rata 29 - 15 000 na dzień 29 luty 2020 r. 30. Rata 30 - 15 000 na dzień 31 maj 2020 r. 31. Rata 31 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2020 r. 32. Rata 32 - 10 000 na dzień 30 listopad 2020 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 1 sierpnia 2012 r., która wyniosła 5,11. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 20.08.2012 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 300 000,00 PLN, Okres kredytowania - 9 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 300 000 PLN Bank przekazuje w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 6 miesięcy - do 31.12.2012 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 20 (dwudziestu) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 15 000 na dzień 29 luty 2013 r. 2. Rata 2 - 15 000 na dzień 31 maj 2013 r. 3. Rata 3 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2013 r. 4. Rata 4 - 15 000 na dzień 30 listopad 2013 r. 5. Rata 5 - 15 000 na dzień 28 luty 2014 r. 6. Rata 6 - 15 000 na dzień 31 maj 2014 r. 7. Rata 7 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2014 r. 8. Rata 8 - 15 000 na dzień 30 listopad 2014 r. 9. Rata 9 - 15 000 na dzień 28 luty 2015 r. 10. Rata 10 - 15 000 na dzień 31 maj 2015 r. 11. Rata 11 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2015 r. 12. Rata 12 - 15 000 na dzień 30 listopad 2015 r. 13. Rata 13 - 15 000 na dzień 29 luty 2016 r. 14. Rata 14 - 15 000 na dzień 31 maj 2016 r. 15. Rata 15 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2016 r. 16. Rata 16 - 15 000 na dzień 30 listopad 2016 r. 17. Rata 17 - 15 000 na dzień 28 luty 2017 r. 18. Rata 18 - 15 000 na dzień 31 maj 2017 r. 19. Rata 19 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2017 r. 20. Rata 20 - 15 000 na dzień 30 listopad 2017 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 1 czerwca 2012 r., która wyniosła 5,11. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 01.07.2012 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN)
 8. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 870 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w sześciu transzach :
  I transza do dnia 05.06.2012 r. w wysokości 500 000 zł II transza do dnia 14.08.2012 r. w wysokości 170 000 zł III transza do dnia 10.09.2012 r. w wysokości 300 000 zł.
  IV transza do dnia 16.10.2012 r. w wysokości 300 000 zł. V transza do dnia 20.11.2012 r. w wysokości 200 000 zł. VI transza do dnia 15.12.2012 r. w wysokości 400 000 zł.
  2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 20 grudnia 2022 r.
  3. Karencja w spłacie kredytu do 20 stycznia 2013 roku.
  4. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną
  z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca. Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach.
  7. Prowizja banku płatna w dniu uruchomienia środków.
  8. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  11. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu.
  12. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości.
  13. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji..
 9. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 632 739 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Jastrząb, Jastrząb
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa Gminie Jastrząb kredytu długoterminowego w wysokości 1 632 739 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  1. Kwota kredytu: 1 632 739 PLN
  2. Okres kredytowania : 5 lat (2013-2017)
  3. Karencja w spłacie kredytu : do 31.12.2012 r.
  4. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1 M liczony na dzień 07.03.2012 r.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 180 000,00 PLN, Okres kredytowania - 9 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 180 000 PLN Bank przekazuje w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 10 miesiący - do 31.12.2012 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 32 (trzydziestu dwóch) ratach z terminem ich płatności: Rata 1 - 5 625 na dzień 29 luty 2013 r. Rata 2 - 5 625 na dzień 31 maj 2013 r. Rata 3 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2013 r. Rata 4 - 5 625 na dzień 30 listopad 2013 r. Rata 5 - 5 625 na dzień 28 luty 2014 r. Rata 6 - 5 625 na dzień 31 maj 2014 r. Rata 7 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2014 r. Rata 8 - 5 625 na dzień 30 listopad 2014 r. Rata 9 - 5 625 na dzień 28 luty 2015 r. Rata 10 - 5 625 na dzień 31 maj 2015 r. Rata 11 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2015 r. Rata 12 - 5 625 na dzień 30 listopad 2015 r. Rata 13 - 5 625 na dzień 28 luty 2016 r. Rata 14 - 5 625 na dzień 31 maj 2016 r. Rata 15 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2016 r. Rata 16 - 5 625 na dzień 30 listopad 2016 r. Rata 17 - 5 625 na dzień 28 luty 2017 r. Rata 18 - 5 625 na dzień 31 maj 2017 r. Rata 19 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2017 r. Rata 20 - 5 625 na dzień 30 listopad 2017 r. Rata 21 - 5 625 na dzień 29 luty 2018 r. Rata 22 - 5 625 na dzień 31 maj 2018 r. Rata 23 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2018 r. Rata 24 - 5 625 na dzień 30 listopad 2018 r. Rata 25 - 5 625 na dzień 28 luty 2019 r. Rata 26 - 5 625 na dzień 31 maj 2019 r. Rata 27 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2019 r. Rata 28 - 5 625 na dzień 30 listopad 2019 r. Rata 29 - 5 625 na dzień 28 luty 2020 r. Rata 30 - 5 625 na dzień 31 maj 2020 r. Rata 31 - 5 625 na dzień 31 sierpień 2020 r. Rata 32 - 5 625 na dzień 30 listopad 2020 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 6 lutego 2012 r., która wyniosła 4,98. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 01.03.2012 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec, Stromiec
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na następujących warunkach:
  a)Przeznaczenie kredytu: pokrycie planowanego deficytu budżetu
  b)Kwota kredytu: 219.388,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy
  trzysta osiemdziesiąt osiem złotych ),
  c)Rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d)Okres kredytowania : od dnia uruchomienia do 31.03.2011 r.
  e)Karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2011 r.
  f)Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:
  - do 30 października 2010 r. - 119.388,00 zł
  - do 30 listopada 2010 r. - 100.000,00 zł
  g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich nastąpi jednorazowo, po otrzymaniu dofinansowania projektu -Mądrość w nauce- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie do 31 marca 2011 r.
  h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  j)Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy.
  k)Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
  ł) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  m) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą
  naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 12. Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Orońsko w latach 2010-2014
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Orońsko w okresie 4 lat w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27. 08. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 13. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu na remont nawierzchni drogi gminnej relacji Wólka Pierzchnieńska-Stara Błotnica
  na następujących warunkach:
  a) przeznaczenie kredytu : na sfinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej relacji Wólka Pierzchnieńska-Stara Błotnica
  b) kwota kredytu: 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych ),
  c) rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d) okres kredytowania : od dnia uruchomienia do 15.10.2012r.
  e) spłata kredytu w złotych polskich: kapitał w terminach określonych w
  harmonogramie spłat podanym w umowie kredytowej natomiast odsetki płatne
  miesięcznie bądź kwartalnie. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności
  e) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M
  powiększoną lub pomniejszoną o marżę Banku -kredytodawcy,
  f) odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału,
  h) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco,
  i) kredyt będzie uruchomiony jednorazowo na przelewem konto zamawiającego
  j) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu.
 14. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów na 2009 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu do wysokości - 480 000 PLN, Okres kredytowania - 5 lat, Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 480 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 2 miesiące. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w dwudziestu ratach. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 1M z 13 października 2009 r., która wyniosła 3,53. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 30. 10. 2009 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN)
 15. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.260.000 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy w Mirowie, Mirów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacja inwestycji w kwocie 658.500 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 601.500 zł.
  1. Kwota kredytu: 1.260.000 PLN (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy)
  2. Okres kredytowania: 6 lat (2010-2015).
  3. Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2009r.
  4. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M liczony 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego.

Inne osoby dla Kozyra (175 osób):